אושר אלקיים משרד עורכי דין

התנגדות לצוואה

הליך התנגדות לצוואה הינו הליך משפטי, אשר מונע חלוקה של ירושה כקבוע בצוואה. מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה? כיצד התנגדות לצוואה מוגשת? מהן העילות להגשת התנגדות לצוואה? מה קורה לאחר הגשת התנגדות לצוואה? בשאלות אלו ואחרות נעסוק במאמר זה.

 

מתי מוגשת התנגדות לצוואה – איך צוואות עובדות

לפני שנצלול אל הליך ההתנגדות לצוואה בצורה מעמיקה ומפורטת, נעניק הסבר קצר וממוקד אודות הליך קבלת צוואה והגשת התנגדויות. לאחר מכן, נרחיב אודות ההליך, העילות להגשת התנגדויות ועוד.

 

הליך התנגדות לצוואה בפשטות

כידוע, חוק הירושה קובע כי כל אדם רשאי לכתוב צוואה, בה יקבע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. היורשים, בתורם, יוכלו להגיש לרשם לענייני ירושות בקשת צו קיום צוואה, יחד עם הצוואה עצמה. הרשם יבחן האם הבקשה קבילה ועומדת בתנאים הקבועים בחוק. ככל שהתשובה לכך תהא חיובית, הרשם יורה על פרסום הבקשה ברשומות ובעיתונות למשך שבועיים. בפרק זמן זה, בעלי עניין בצוואה יוכלו להגיש התנגדות לצוואה.

בהיעדר התנגדויות לצוואה, הרי שהרשם יעניק למבקשים צו קיום צוואה. מכוח צו זה, היורשים יוכלו לקבל את חלקם ברכוש של המנוח, הנקרא עזבון. מנגד, במצבים בהם הוגשו התנגדויות לבקשת הצו, התיק יעבור לבחינת בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יבחן האם ההתנגדות מוצדקת. ככל שבית המשפט ידחה את ההתנגדות, המבקשים יקבלו את צו הקיום שלהם.

קבלת ההתנגדות תוביל לדחיית בקשת הצו ולירושה בהתאם לנסיבות המקרה. זהו, אם כן, הליך הירושה בקצרה, כולל התנגדות לצוואה. התנגדות לצוואה מוגשת, אם כן, לאחר הגשת בקשה לצו קיום והיא תוביל להעברת התיק מהרשם לענייני ירושה אל בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יבחן את ההתנגדות ויכריע האם לקבל או לדחות אותה. ומכאן, להליך בהרחבה.

 

בקשת צו קיום צוואה

אם אדם כתב בחייו צוואה, בה קבע כיצד יחולק הרכוש שלו לאחר מותו. אותו אדם נפטר, וכעת הגיעה העת לחלק את רכושו בין יורשיו, הנקראים הנהנים מהצוואה, על פי אותה צוואה שכתב. כדי לחלק רכוש על פי צוואה, על הנהנים מהצוואה להגיש בקשה לצו קיום אל הרשם לענייני הירושות. הרשם יבחן את הבקשה, וככל שהיא תקינה הוא יפרסם את בקשת הקיום ברשומות ובעיתונות. כעבור 14 יום מיום פרסום הבקשה, הוא יעניק ליורשים צו קיום צוואה.

עם צו קיום הצוואה, יוכלו היורשים להגיע אל הבנק, אל מרשם המקרקעין, אל משרד הרישוי ואל כל גורם אחר ולדרוש את מימוש זכויותיהם על פי הצוואה. היורשים יקבלו את המגיע להם באמצעות הצגת צו הקיום מרשם הירושות. עם זאת, נציין כי הליך הסבת הזכויות במקרקעין מעט סבוך יותר ויש להתייעץ עם עורך דין מקרקעין אודותיו.

 

הגשת התנגדות לצוואה

במשך 14 הימים בהם מפורסמת בקשת הצו, ברשומות ובעיתונות, בעלי עניין בעיזבון יוכלו להגיש התנגדות לקיום הצוואה. כדי שלא לפספס את המועד, תוכלו לבקש מהרשם עדכונים אודות עזבונו של המנוח, לפי תעודת זהות. אם תוגש בקשה לקיום הצוואה, אתם תקבלו התראה על כך. ניתן להגיש התנגדות לצוואה בשל פגם באופן עריכתה, או בשל פגם במצווה ובתוכן הצוואה. פגמים אלו מסווגים לפגמים פרוצדורליים ולפגמים מהותיים. נעסוק כעת בפגמים אלו.

 

פגמים צורניים בצוואה

חוק הירושה קובע 4 דרכים לערוך צוואה.

כל אחת מהדרכים כוללת דרישות צורניות לאופן עריכת הצוואה. 4 הדרכים לערוך צוואה הן:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בעדים
  3. צוואה בפני רשות
  4. צוואה בעל פה

 

כעת נעסוק בפגמים הצורניים של כל אחד מהצוואות לעיל: צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, לשאת חתימה ותאריך. חתימה בעדים צריכה להיעשות בנוכחות 2 עדים, לכלול את חתימתם, את חתימת המצווה ואת תאריך עשיית הצוואה.

צוואה בפני רשות צריכה לקבל אישור נוטריוני – כלומר אישור של עו"ד שהוא נוטריון או אישור של חתימה בפני בית המשפט. וצוואה בעל פה תוכל להיעשות אך ורק כאשר אדם רואה עצמו בפני המוות ותוקפה 30 יום בלבד. במקרה זה, צריכים להיות 2 עדים המבינים את לשונו שישמעו את צוואתו ויכתבו זיכרון דברים לצוואה.

ניתן יהיה להגיש התנגדות לצוואה שלא עומדת בדרישות שהוצגו. כך, למשל, ניתן יהיה להתנגד לצוואה בכתב יד בטענה כי זהו לא כתב ידו של המצווה. לצוואה בעדים ניתן להתנגד בטענה כי חסרה חתימתם של העדים או תאריך, וכן הלאה. עם זאת, לא כל פגם צורני יוביל לביטול הצוואה.

סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי במקרים בהם ברורה כוונתו של המצווה והתקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה, בית המשפט יוכל לרפא את הפגמים בה ולהורות על קיומה. הסעיף יוצר איזון מסוים בין רצון המצווה לבין דרישות הפרוצדורה. ריפוי שכזה באמצעות בית המשפט יבוצע בדיונים שלאחר הגשת התנגדות לצוואה.

 

פגמים מהותיים בצוואה

ניתן להגיש התנגדות לצוואה לא רק בשל פגמים צורניים בה, אלא גם בשל פגמים מהותיים בצוואה. הפגמים המהותיים שיכולים להיות בצוואה, רבים ומגוונים. ראשית, ניתן לטעון כי אחד מהנהנים בצוואה לקח חלק בעשייתה או היה עד לצוואה.

במקרה שכזה, הוראת הצוואה תהיה בטלה לפי סעיף 35 לחוק. ההתנגדות לצוואה תתקבל על ידי בית המשפט, אשר יורה על ביטול הצוואה באופן מלא או חלקי. חשוב לדעת כי יש מספר רב של דרכים להוכיח כי אדם היה חלק מעשיית הצוואה – כך למשל יש לבחון האם הוא לקח חלק פעיל בניסוח החלקים שלה – בין אם בחלוקת הרכוש ובין אם בדרכים אחרות. כמו כן – אפשר לבדוק האם הוא היה במועד עשיית הצוואה במקום עשייתה – ולנסות להוכיח שהוא/היא היו חלק פעיל על אף שלא היו עדים.

שנית, ניתן לטעון כי הצוואה נעשתה מחמת אונס או הטעיה. גם כאן, טענה שכזו במסגרת התנגדות לצוואה תוכל להוביל לביטול הצוואה. ההתנגדות מחמת אונס או הטעיה יכולה לעלות במקרים בהם ניתן להסיק או לטעון כי המנוח לא פעל "מרצונו החופשי" בעת עשיית הצוואה.

המשמעות היא שהיה לחץ רציף ומשמעותי, או אפילו איומים ישירים/משתמעים שהביאו לכתיבת צוואה בנוסח שהתקיים. ישנן דרכים רבים להוכחת האונס – אבל כולם בגדר "סוד מקצוע" של עורכי דין העוסקים בתחום ועל כן לא מעלים אותם על הכתוב במאמר זה. לעניין הטעיה – היא מתייחסת למצב בו האדם שרוי במצב של טעות או מידע שגוי ביחס למידע שהועבר אליו. לדוגמה, אם לאדם יש 3 ילדים, ואחד מהם אבד בג'ונגל לשנים רבות. האדם עשה צוואה ובה הוריש הכל ל-2 ילדיו. לאחר פטירתו של האדם – הופיע הילד האובד מהג'ונגל עם שיער פרוע, אישה מקומית וילדים משלו – ואמר שהיה שרוי בתרדמת כל השנים ולא יכל ליצור קשר.

הרי ברור שהצוואה שנעשתה נעשתה מתוך הבנה שגויה של המצווה, ועל כן יש אפשרות להעלות את טענת ההטעיה/טעות. כמו כן ניתן לטעון כי הצוואה נכתבה מחמת טעות ואי אפשר לקבוע מה היה עושה המצווה לו ידע על הטעות. טענה שכזו רלוונטית במקרים בהם המצווה טעה טעות עובדתית או משפטית ובשל כך כתב בצוואתו את שכתב. עם זאת, טעות ביחס לחוק, בשונה מטעות עובדתית, לא נחשבת לטעות לעניין זה. ככל שתתקבל התנגדות לצוואה בטענת טעות בצוואה, בית המשפט יכריז על הסעיף עם הטעות כמבוטל.

 

הטענה השלישית – הנפוצה ביותר – היא עילת ההתנגדות לעשיית צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת.

החוק קובע כי צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת – בטלה. הפסיקה יצרה קריטריונים לבחינה מתי השפעה הוגנת ומתי היא בלתי הוגנת, אך מדובר כמובן בסוגיה שאינה חד משמעית ונתונה לפרשנות. ככל שתתקבל טענה להשפעה בלתי הוגנת, בית המשפט יורה על בטלות הצוואה. גם כאן – הטענות להשפעה בלתי הוגנת הן טענות שטעונות הוכחה משמעותית. לא ניתן להסתפק ברגשות או מילים – יש להוכיח זאת באמצעות מספר רב של עובדות (פיזיות, תצהירים, עדים וכיוצ"ב). צריך להוכיח באמצעות מסה קריטית של הוכחות שהייתה השפעה, היא הייתה בלתי הוגנת – והיא זו שיצרה את הצוואה. אלו הרבה מכשולים שצריך לעבור – אבל אם זה קורה – הוראות הצוואה בטלות וחוזרים למצב בו אין צוואה / יש צוואה קודמת.

 

הטענה הרביעית ניתן להגיש התנגדות לצוואה אף בעילת היעדר כשרות של המצווה לצוות.

הטענה הזאת היא טענה רפואית/עובדתית – המצווה אינו יכול לעשות צוואה כאשר אין לו כשרות לערוך אותה. ישנם 2 מקרים נפוצים:

הראשון – אם האדם הוא קטין – כלומר מתחת לגיל 18. תמיד יכולה להישאל השאלה בנוגע ל"בגרות" ויכולת של אדם הסמוך לגיל הזה, אבל אלו טענות שאינן רלוונטיות שכן קו הגבול הוא גיל 18.

השני – אם האדם הוא פסול דין – כלומר מי יהיה האפוטרופוס שלו כדי שיקבל את ההחלטות עבורו. אם הוא לא יכול לקבל החלטות – קל וחומר שאינו יכול להחליט מה ייעשה עם רכושו אחר מותו.

האחרון – הוא אם האדם הוא מי שאינו יודע להבחין בטיבה של צוואה – ואלו המקרים הבעייתיים ביותר. להבדיל מהמקרה הראשון בו החוק קובע, והמקרה השני בו בית המשפט קובע – כאן יש טענות שאמורות היו להיטען במסגרת פסול דין – הרי שמי שאינו להבחין בטיבה של צוואה הרי צריך למנות לו אפוטרופוס.

לצערנו – המציאות מגלה שלא מעט פעמים אנשים לא מקבלים את הטיפול הרפואי הרצוי – ומסרבים לקבל את הטיפול כאשר הם צריכים לקבל אותו. לכן – צריך להוכיח באמצעות מספר רב של ראיות עובדתיות ומשפטיות כי האדם לא היה כשיר לצוות.

 

תוצאת ההתנגדות

כאשר התנגדות מתקבלת, בית המשפט יורה על בטלות הצוואה כולה, או החלקים הבעייתיים בה. בהימצא צוואה אחרת כשרה, הירושה תתחלק על פיה.

בהיעדר צוואה שכזו, העזבון יתחלק על פי דיני הירושה הקבועים בחוק ולא לפי צוואה. עם זאת, במקרים בהם רק חלק מהצוואה נפסל, ניתן יהיה לחלק חלק מהעיזבון לפי הצוואה ואת מה שאי אפשר – על פי דין.

 

עורך דין להתנגדות לצוואה – אושר אלקיים

מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה? הוגשה התנגדות לצו קיום צוואה שלכם וברצונכם לסלק את ההתנגדות? פנו אל עורך דין אושר אלקיים לקבלת שירותי ייעוץ וייצוג בתחום. עו"ד אושר אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בתחום הצוואות והירושות וכן בתחום דיני המקרקעין. צרו קשר עם משרדו של עורך דין אלקיים והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה זה תהליך משפטי במסגרתו אחד או מספר אנשים מבצעים התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה. הליך ההתנגדות יכלול בקשה לסעד משפטי של ביטול הצוואה, כולה או חלקה, ויהיה מבוסס על מספר טיעונים משפטיים שיחייבו הוכחה בבית המשפט.

התנגדות לצוואה עורכים באמצעות עורך דין אשר מעלה את הטיעונים המשפטיים והעובדתיים שמחייבים את ביטול הצו לקיום הצוואה. ההתנגדות היא הליך שצריך לעשות בפרק זמן קצר במיוחד – ועל כן יש חשיבות לפנות לעורך דין הבקיא בענייני צוואה וירושה.

התנגדות לצוואה הוא הליך משפטי ארוך ומפותל והתשלום בדרך כלל נעשה בשתי פעימות. התשלום הראשוני הוא לבחינת התיק וניסוח ההתנגדות והשני הוא בהצלחת התיק. בשוק עורכי הדין נהוג לגבות סכומים לפתיחת תיק של לא פחות מ-20,000 ₪. התשלום השני הוא במקרה של הצלחה על חלק מהעיזבון ונע בין אחוזים בודדים ועד שווי משמעותי מהתיק. האפשרות השלישית היא תשלום על בסיס מחירון המשרד. הסכום יהיה מבוסס על מורכבות התיק, הניסיון של עורך הדין,  כמות העבודה הצפויה והיבטים משפטיים נוספים.

ישנן 4 טענות שנהוג להעלות בהתנגדות לצוואה: (1) כי אחד המצווים היה עד או התערב בעשיית הצוואה; (2) כי הצוואה נעשתה מחמת אונס או הטעיה; (3) כי הייתה השפעה בלתי הוגנת בעת עשיית הצוואה; (4) כי המצווה לא היה בעל יכול לצוות.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין