הסכם הלוואה

כל אדם נזקק, בשלב כלשהו בחייו, לכסף נזיל או לסכום כסף שאין אותו ברשותו באותו מועד. בין אם הכסף נצרך למימון הוצאה חד פעמית או למימון הוצאות שוטפות שהצטברו, הכסף הנזיל יהיה דרוש, ובמהירות.

את סכום הכסף הדרוש ניתן יהיה לקבל ממספר גורמים – מהבנק, ממלווה חוץ בנקאי, מבן משפחה, מאח קרוב או חבר יקר. אבל לצערם הרב של הרבה מאוד אנשים שהתגלגלו להליכים משפטיים מיותרים – הם שכחו כלל פשוט. הסכמים להלוואה רצוי – ואף חובה – לערוך בכתב.

יש לערוך הסכם הלוואה שהוא למעשה חוזה התקשרות בין המלווה ללווה. הסכם ההלוואה יפרט את תנאי ההלוואה ויהווה אסמכתא משפטית להלוואה. במאמר זה נסביר את כל מה שחובה לדעת על הסכם הלוואה על כל סוגיו: מה זה הסכם הלוואה, מה מכיל הסכם הלוואה, וסוגים שונים של הסכמי הלוואה.

משרדנו יעניק לכם במאמר זה מידע משפטי מפורט, עם דוגמאות והסברים משפטיים לכל הדרך, על מנת שאתם, הקוראים, תפיקו ממנו את המירב.

וכמובן – אם אתם עומדים בפני הענקת הלוואה ו/או נטילת הלוואה – ההמלצה שלנו היא לא לעשות את זה לבד. אתם מוזמנים לפנות אלינו על מנת שננסח לכם הסכם הלוואה משפטי מדויק למידותיכם, בשירות מהיר, מחירים הוגנים וזמינות מיידית.

קריאה מהנה, עו"ד (כלכלן) אושר אלקיים

 

מה זה הסכם הלוואה

הסכם הלוואה הינו חוזה משפטי מחייב במסגרתו צד אחד מעניק הלוואה כספית (המלווה) לצד השני (הלווה) בהתאם לתנאים המסחריים והמשפטיים שהוסדרו בינהם, בין היתר סכום ההלוואה, מועד השבתה, בטוחה להשבת החוב ריבית ההלוואה ותנאים נוספים. ההסדר החוקי להסכמי הלוואה הוא חוק האשראי ההוגן – 1993, חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 וחוקים אזרחיים נוספים.

מי מאיתנו לא קיבל הלוואה מחברו? בין אם שילמתם או שילמו עליכם במסעדה, ובין אם הייתם צריכים לשלם חוב ולא היה עליכם מזומן באותו הרגע. הלוואה היא דבר שכיח. בסכומים קטנים נוהגים לסגור את הנושא בעל פה, אבל הבעיה מתחילה כאשר נדרשים לקבל סכום גבוה יותר. אז מהו הסכם הלוואה?

ההסדר החוקי הספציפי להסכמי הלוואה של עוסקים במתן אשראי הוא חוק האשראי ההוגן – 1993. החוק נועד להסדיר את כל ההיבטים החוקיים של מתן הלוואה ממלווה ולווה על ידי מלווים מקצועיים, בעיקר בתחום בו עסקים מעניקים אשראי (בנקים, חברות אשראי חוץ בנקאי וכיוצ"ב), אבל הוא גם חל במישור שבין אדם פרטי ואדם אחר.

בנוסף לחוק זה, החוקים הנוספים שחלים על הסכמי הלוואה הם חוקי החוזים הכלליים, שכן הלוואה הוא חוזה ו"חוזים יש לקיים". כך למשל החוזה כפוף להוראות חוק החוזים חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, משם ניתן לייבא את חובת תום הלב, טענות בדבר עושק וסעיפים נוספים.

הסכם הלוואה כפוף גם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, משם ניתן לייבא הוראות הנוגעות לביטול או הפרת הסכם כמו זכות אכיפה, הזכות לפיצויים ועוד.

עוד חוק שניתן לציינו הוא חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, משם ניתן לציין את החובה הכללית להשיב למלווה את חובו, ואי השבת הסכום מהווה עשיית עושר שאיננה בהתאם להוראות החוק הזה.

אבל אחת השאלות החשובות ביותר בהן עוסק חוזה הלוואה היא האם יש חובה לערוך הסכם בכתב? האם לא ניתן להסתפק בחוזה בעל פה? הרי על פי סעיף 23 לחוק החוזים ניתן לערוך חוזה גם בעל פה. זוהי שאלה חשובה מבחינה ראייתית ומשפטית עליה נרחיב בפרק הבא:

הסכם הלוואה
הסכם הלוואה

דרישת הכתב לחוזה הלוואה

על אף שאין חובה חוקית שהסכם הלוואה יערך בכתב – מומלץ ואף חובה לערוך את החוזה בכתב על מנת שיסייע במישור המשפטי ובמישור הראייתי. אם הסכם ההלוואה יופר, הרי שללא הסכם סיכויי המלווה להשיב את כספו פוחתים משמעותית.

על פי חוק האשראי המוגן, מומלץ כי כל עסקת הלוואה בין מלווה ללווה תתרחש באמצעות מסמך כתוב (סעיף 2), דהיינו הסכם הלוואה, כדי שיהיה לה תוקף משפטי מחייב ונפקות משפטית.

ללא הסכם כתוב, חוזה ההלוואה יהיה תקף, אך יחליש את טענת המלווה באופן משמעותי, ואף יגרור סנקציות בהתאם להוראות החוק.

מטרת דרישת הכתב בהלוואה משמשת למספר השלכות משפטיות וראייתיות בהמשך הדרך.

 • תכלית ראשונה היא לייצר וודאות משפטית לדרישת ה"מסוימות" באשר לתנאי ההלוואה, שהוא התנאי הראשון להצעה על פי סעיף 2 לחוק החוזים.
  כאשר ההלוואה לא מנוסחת בכתב אלא תלוי בעל פה, אין וודאות באשר לתוכנה, ואי אפשר לטעון בקלות שתנאים מקובלים יתקיימו, כמו עובדות בסיסיות של קיומה של ריבית, התחייבות למועד השבת הריבית לחוזה ההלוואה ועוד.
  היא מסתמכת על זיכרון וטענות של צדדים בעלי דעות ניגודיות (האחת טוען לקיומו של תנאי והשני לא), ונתונה לשינויים ולמניפולציות. מנגד, כאשר ההלוואה מנוסחת עלי ספר הסיכויים למחלוקות באשר לתנאיה, מצומצמים במידה ניכרת.

 

 • התכלית השנייה לדרישת הכתב בהסכם הלוואה היא חיזוק של גמירת הדעת בעסקה, והיא התנאי השני להצעה על פי סעיף 2 לחוק החוזים.
  כל חוזה בין צדדים, בין בכתב ובין בעל פה, טעון גמירת דעת. ונבהיר, גמירות דעת מהווה הבנה ברורה של הצד השני למשמעות, ההשלכות והנתונים שהועמדו לפניו בנוגע להסכם במועד חתימתו.
  כך למשל – אדם שאינו שפוי לא ניתן לקיים מולו הסכם שכן אין לו יכולת לגמור בדעתו מה החוזה עליו הוא חתם, וכך גם בהסכם הלוואה. אותו הדבר מול קטינים או מול אדם שיכור – הוא לא יכול לקבל הסכמה צלולה ומדעת.
  ללא גמירת דעת, דהיינו הסכמה מלאה וצלולה לחוזה, לחוזה לא יהיה תוקף משפטי. כאשר בחוזים מהותיים וחשובים עסקינן, החוק לא מסתפק בגמירת דעת כללית אלא דורש גמירת דעת מלאה וספציפית, אשר תתבטא בהעלאת ההסכם לכתב. מכיוון שכך, מומלץ מאוד שההלוואה תינתן במסמך בכתב.

 

 • תכלית שלישית היא תכלית ראייתית.
  תחשבו שהסכם ההלוואה לא יקויים על ידי הלווה, או שהמלווה טוען לקיומו של תנאי בלתי סביר בעליל. שהלווה טוען שהוא קיבל את הסכום במתנה, אבל בפועל אתם הענקתם את הסכום הזה כהלוואה.
  לצערנו, במבחן של תוצאה סותרת, לבית המשפט קיים קושי אמיתי להסתמך על טענותיו של אחד הצדדים. מבחן הצדק של בית המשפט יהיה קשה, ולעיתים האמת המשפטית שאליה יגיע בית המשפט תהיה שונה ב-180 מעלות מהאמת העובדתית שהייתה במועד מתן ההלוואה.
  לכן, ראיית הזהב במקרים אלה היא הסכם בכתב, שיהווה ראיה לתוכנו וקיומו. ללא הראיה, כל אחד מהצדדים יוכל להפסיד מאי קיומו של ההסכם.

 

 • תכלית רביעית היא דרישה בחוק לקיומו המשפטי של חוזה בכתב ולא בעל פה, שכן חוקים מסוימים דורשים חוזה בכתב כתנאי לתוקפו.
  לדוגמה, חוזה שעניינו זכות במקרקעין חובה לערוך אותו בכתב וזאת על פי סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. למה המחוקק דרש ראיה בכתב וקבע כי זכות במקרקעין תערך בכתב? כדי למנוע טענות משפטיות בסיסיות בעת עיסוק בקניין ששווי רב.
  ונדגיש – אם לצורך העניין אנו מעוניינים לתת הלוואה לצורך רכישת נכס – הרי שמדובר בהסכם הלוואה ספציפית לרכישת נכס – הלוואה זו נקראת משכנתא! ומשכנתא היא אחת מ-5 הזכויות במקרקעין! כלומר אם אין חוזה להלוואה לרכישת דירה בכתב – אין נפקות משפטית להלוואה!
  כפועל יוצא מכך במקרה של הפרת הסכם הלוואה – אתם עשויים למצוא את עצמכם כמי שמעניקים הלוואה וידכם נמצאת על התחתונה מבחינה משפטית כי לא דאגתם לעשיית הסכם הלוואה בכתב, ולא דאגתם לרישומו ברישומים הנדרשים.

 

 • תכלית אחרונה היא שללא הסכם הלוואה בכתב – במקרה בו מדובר בהלוואה שניתנת על ידי מי שעוסק באשראי, חוק האשראי ההוגן קובע סנקציות למי שלא ערך חוזה בכתב אשר נוגדים את האינטרס של המלווה.
  כך למשל החוק קובע תקרת ריבית אחרת בין מי שציין את גובה הריבית בחוזה הלוואה מסודר, ובין מי שאינו ציין את גובה הריבית בהסכם ההלוואה; הגבלה של גובה שיעור העלות הממשית של האשראי למי שאין בידיו חוזה בכתב (סעיף 5); הגבלה של ריבית הפיגורים (סעיף 6).
  בנוסף, ואף בעיקר, הלוואה על ידי מי שעוסק באשראי ללא הסכם בכתב הינה עבירה פלילית שדינה עד 3 שנות מאסר!

 

לסיכום, הסכם הלוואה רצוי ומומלץ שייערך בכתב. אבל מה צריך לכלול בהסכם ההלוואה? האם כדאי לערוך הסכם הלוואה קצר? הסכם הלוואה של עמוד אחד? הסכם הלוואה בנוסח WORD? על כל אלה ניתן לענות

בפרק הבא נסביר את הפרקים החשובים ביותר בחוזה הלוואה. פרקים שיפרטו על שמות הצדדים, סכום ההלוואה, סכומי הריבית וריבית הפיגורים, תקופת ההלוואה ועוד. נסקור הסכם הלוואה לדוגמה, כדי להכיר טוב יותר את תכולת ההסכם וכדי שתפנימו את חשיבות של הסכם הלוואה כתוב.

 

הסכם הלוואה לדוגמא – מה הוא מכיל:

הסכם הלוואה אמור להכיל תנאים משפטיים ומסחריים העוסקים ב: (1) פרטי הצדדים והמסגרת המשפטית (2) סכום הסכם ההלוואה; (3) תנאי הסכם ההלוואה [תקופת ההסכם, ריבית, הצמדה, תנאים ותשלומים נוספים, פירעון ההלוואה]; (4) בטוחות להסכם ההלוואה (5) הוראות נוספות שרלוונטיות בנסיבות העניין.

הסכם הלוואה יכול להיות הסכם ממצה ואיכותי של עמודים בודדים, או הסכם מסועף ורחב של עשרות עמודים ונספחים. בכל מקרה הסכם הלוואה של עמוד אחד לא יספיק. למה? כדי להבין טוב יותר כיצד נראה הסכם הלוואה ומה הוא מכיל, נשתמש בהסכם הלוואה לדוגמה באמצעותו נכיר את תוכן ההסכם.

נניח את הדוגמה הבאה – משה כהן הוא בעל חנות בתל אביב. משה מעוניין לשפץ את החנות בעלות של 500 אלף שקלים. לשם מימון השיפוץ, הוא נוטל מהשכן שלו, אביב לוי, הלוואה על סך 300 אלף שקלים.

כדי שלהסכם ההלוואה בין משה לאביב יהיה תוקף משפטי מחייב הם רוצים לערוך הסכם הלוואה בכתב. משה ואביב רוצים שההסכם ייערך בצורה נכונה ומדויקת, על פי הוראות הדין. לשם כך, הם שוכרים את שירותיו של עורך דין מקרקעין אשר יערוך עבורם את הסכם ההלוואה. וכעת, נצלול אל תוך הסכם ההלוואה ונכיר את מרכיביו השונים.

 

פרטי הצדדים והמסגרת המשפטית

כאמור, הסכם הלוואה הינו חוזה לכל דבר ועניין. מדובר בחוזה משפטי, אשר מסדיר את היחסים המשפטיים שבין המלווה לבין הלווה.

כבר בתחילת הסכם ההלוואה יש לכתוב בצורה ברורה ונהירה את פרטיהם של הצדדים. דהיינו שלל פרטים אשר יש לכתוב במפורש בהסכם ההלוואה. ראשית, ייכתבו פרטי הצדדים והם, שמות המלווה, הלווה והערב להלוואה, מספרי הזהות שלהם ומעניהם המלאים.

למה חשובים פרטים אלה? אם עד עכשיו אדם רצה להעניק לחברו הלוואה, הרי שהוא יכול להכיר חלק מסוים באישיותו. בעת קבלת ת.ז. ניתן לערוך מעיין בדיקת נאותות לברר האם כדאי ורצוי להעניק לחברו את ההלוואה, וזאת על ידי בחינת נתוניו במרשמים ומקורות רשמיים אחרים.

כך גם לגבי הערב/ים – הרי שבדיקתם תעלה האם מדובר בערבים איכותיים, או בערבים שחבים בתיקים רבים בהוצאה לפועל, אשר חתימתם אינו שווה את המסמך עליו הם חותמים.

סודות המקצוע

כתובת בהסכם הלוואה

מעבר לדרישות מסוימות בדין הכללי, למה חשוב לציין כתובת בהסכם ההלוואה?

 הסיבה היא פשוטה – במקרה של הפרת הסכם ההלוואה יהיה עליכם לשלוח התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים ולהוכיח בפני ההוצאה לפועל שאכן עשיתם כך.

אם לא תוכלו להוכיח זאת בפני לשכת ההוצאה לפועל, הרי שהדבר יגרור עיכוב משמעותי, ועלול להוביל להוצאות נוספות כדוגמת חוקר פרטי על מנת לקבל את הכתובת על פי משרד הפנים.

אם כן, הסכם ההלוואה יכלול, תחילה, את שמותיהם המלאים של משה ואביב, ככל שאביב יצרף ערב להלוואתו ייכתב אף שם הערב.

 

סכום הסכם ההלוואה

על מנת לקיים דרישות של מסוימות וגמירות דעת בחוזה הלוואה סטנדרטי, בכל הסכם הלוואה יש לכתוב באופן מדויק את סכום ההלוואה. את סכום ההלוואה יש לציין במספרים, ובמילים ולוודא שיש התאמה בין השניים.

לסכום ההלוואה שלל השלכות משפטיות. כך למשל, אם נקבע כי סכום ההלוואה הוא 1,000,000 ₪, אך הועברו 1,050,000 ₪ (או להפך – הועבר פחות מסכום ההלוואה), הרי שיהיה קשה לטעון ש-50,000 ₪ הנוספים מהווים חלק מההלוואה.

כמו כן, הסכם ההלוואה יכול להינתן גם במטבע אחר שאינו שקל חדש, אלא דולר אמריקאי ($), אירו או אפילו במטבעות קריפטו. במקרה של כסף במטבע זר – מומלץ מאוד לקבוע את שער הבסיס של ההלוואה, וזאת על מנת להימנע ממצב של פיחות או תיסוף בשווי המטבע.

רק תתארו לכם אם אביב נתן הלוואה למשה של 10,000 ₪, וזה התחייב להחזיר לו 100 ביטקוין. האם השער של הביטקויין השתנה? ברור. לכן יש לקבוע שער ברור להשבת ההלוואה, או לקבוע את שער ההלוואה כשער היציג ביום התשלום.

אי ציון סכום ההלוואה המלא, או כי אם תיערך הלוואה נוספת היא חלק מההלוואה, עלול להוביל לטענות שווא של מתנה או קיזוז. כלומר, עליכם לציין את הסכום שיועבר במדויק, ועדיף לציין את הפעימות של סכום ההלוואה, כלומר אם ההלוואה ניתנת בחלקים, אם ומתי יועבר כל תשלום – ואם יש תנאים מהם התנאים (למשל לקבל משהו מסוים, לרשום בטוחה וכיוצ"ב).

אם מלוא סכום ההלוואה ניתן במעמד חתימת הסכם ההלוואה – הרי שיש לתעד את העברת הכספים ואת קבלתה בידי הצד השני, וזאת למניעת ספק של טענות בדבר אי קבלת ההלוואה או אי מתן ההלוואה במועד.

 

תנאי הסכם ההלוואה

אם עד עכשיו עסקנו בתנאים שנראו לנו בסיסיים במיוחד כמו שמות הצדדים וסכום ההלוואה, בשלב הבא נעסוק בתנאי ההלוואה שיש לכלול בכל חוזה הלוואה סטנדרטי. ניסוח פרטי הצדדים וסכום ההלוואה, יוצרים את המסגרת הכללית להלוואה. די בסעיפים אלו כדי לדעת מי הם הצדדים ומהו סכום ההלוואה.

יתרת הסכם ההלוואה מפרטת את תנאי ההסכם שנכרת בין הצדדים. התנאים עוסקים במשך תקופת ההלוואה, הריבית הקבועה להלוואה, תנאי הריבית, פירעון ההלוואה וכן תשלומים נוספים בעסקה.

 

תקופת הסכם ההלוואה

תקופת ההלוואה היא תקופת הזמן במסגרתה ניתן ללווה להשיב את ההלוואה, עד למועד השבתה בפועל. תקופת ההלוואה יכולה להיות עתידית, מותנית או מיידית במקרים מסוימים כמפורט מטה.

כך למשל, הלוואה בסיסית שניתנת לאדם יכולה לקבוע מועד קבוע, כמו מספר חודשים או מספר שנים להשבתה. כלומר, אם נקבע כי מועד השבת ההלוואה היא ב-15 לינואר 2023, הרי שביום זה סכום הכסף צריך להיות בידיו של המלווה. במקרה בו ההלוואה משולמת לאורך תקופה מסוימת, יש לקבוע מספר תשלומי ההלוואה עד לפירעונה.

להלן כמה פרטים שכדאי לכלול במסגרת תקופת ההלוואה:

 • רצוי מאוד לצרף לוח פדיון או לוח תשלומים להלוואה, הכולל את מספר התשלומים הצפוי וגובהם.
 • חשוב לדעת ולציין מפורשות האם תקופת ההלוואה מתחילה במועד 0 (קרי תשלום ראשון בגין פירעון ההלוואה במועד מתן ההלוואה, מה שמפחית את סכום ההלוואה בידיו של הלווה) או במועד 1, קרי X ימים/רבעון/חודש לאחר מתן ההלוואה.
 • חשוב לכלול הוראות לגבי אי תשלום במועד או הארכת תקופת ההלוואה – והעובדה שההסכמה אף היא צריכה לעלות על הכתב.

 

ריבית בהסכם הלוואה

כלל ידוע בעולם הכלכלה – ערכו של הכסף נשחק! קוראים לזה אינפלציה, ושקל שניתן היום, שווה יותר משקל שיינתן בעתיד, ושקל שניתן היום אם אינו צמוד למדד או אינו נושא ריבית – הרי שבעת השבת ההלוואה הסכום נשחק משמעותית ואינו שווה לסכום שניתן מלכתחילה.

נתון זה חשוב בין אם מדובר בהסכם הלוואה לבן משפחה, הסכם הלוואה לחבר או לעובד – הערך הריאלי של כסף הוא פוחת עם הזמן ועל כן יש להשיב את ההלוואה עם סכום נוסף שמהווה את ריבית ההלוואה.

לכן, החזר ההלוואה מורכב מתשלומי הקרן ותשלומי ריבית. הלווה רוכש מהמלווה נזילות ובתמורה משלם לו ריבית. תשלומי הריבית הם אלו שהופכים את ההלוואה לכדאית, גם עבור המלווה. ישנן מגוון דרכים לקביעת הריבית בהלוואה. ניתן, למשל, לקבוע ריבית שנתית קבועה לפיה הלווה ישלם למלווה, מידי שנה, 15% מתוך סך ההלוואה מעבר לתשלומי הקרן.

ניתן גם לקבוע ריבית משתנה לעסקה, לפיה הריבית תשתנה לפי ריבית בנק ישראל, תעלה בנקודת אחוז מידי שנה או כל קביעה אחרת המקובלת על הצדדים ומותרת על פי חוק. יש לשים לב למשל כי החוק, ואף היהדות במובן הרחב, מונעת מאנשים לתת ריבית "נשך" להלוואה, שנועדה לנצל את מצוקתו הזמנית של הלווה.

לדוגמה, חוק אשראי הוגן מגביל את חופש החוזים ומציב תקרה לריבית שניתן לגבות בעסקה, ואף חובות כלליות כדוגמת תום הלב יגבילו את הריבית לריבית ריאלית ולא ריבית מופרזת. התוספת הראשונה לחוק קובעת כי לגבי הלוואה הניתנת בשקלים, הריבית המקסימלית שניתן לגבות היא ריבית בנק ישראל בתוספת 15 נקודות האחוז.

ריבית בנק ישראל עומדת כיום על 3.75% ומשכך הריבית המקסימלית שניתן לגבות בהלוואה עומדת על 18.75%. בנוסף, סעיף 3(ב)(4) לחוק אשראי הוגן קובע כי בהסכם הלוואה ייכתב שיעור הריבית ביחס לסכום ההלוואה בחישוב שנתי.

יש להביא בחשבון אף את חישוב הריבית דריבית, דהיינו הריבית המצטברת ובהתאם למועדי פירעון ההלוואה. הסעיף שלאחריו קובע כי כאשר הריבית בעסקה היא ריבית משתנה, יצוין בסיס הריבית, המרכיבים המשתנים בריבית, העקרונות לפיהם משתנה הריבית ומועדי השינויים בריבית.

ולסיכום – אם ההלוואה נושאת ריבית – הרי שמומלץ ואף חובה לבדוק את העובדה שהריבית ותשלומה נעשים כדין.

 

הצמדה בהסכם הלוואה

בהמשך לסעיף הקודם, ברור שלא רק הריבית משתנה. גם מדדים שונים במדינת ישראל ובחו"ל משתנים מדי תקופה, ולעיתים מדי יום או שעה, באופן שישקף את שווים ברגע נתון.

אם נקח לדוגמה את מחירה של דירה – הרי שמחירה של הדירה צמוד למדד תשומות הבניה, כך שמחירה של הדירה יתעדכן בהתאם לשינוי המדד באופן שישקף את שוויה בעת מסירתה לעומת עת קנייתה.

לכן, הרבה מאוד פעמים הריבית בהסכמי הלוואה מוצמדת לריבית קיימת של בנק ישראל, כך שהריבית בהלוואה תשתנה בהתאם לריבית במשק. ריבית שכזו נקראת ריבית צמודה, שכן היא צמודה לתנודות ריבית בנק ישראל.

סעיף 3(ב)(6) לחוק קובע כי הסכם ההלוואה יפרט אודות סוג ההצמדה של הריבית, מה שיעור ההצמדה וכן מהו בסיס ההצמדה ומהם הרכיבים בהלוואה שעליהם חלה ההצמדה. זאת, מאחר שייתכן כי רק חלקה של ההלוואה מוצמדת לריבית בנק ישראל ולא כולה.

עוד ניתן לציין כי במקרה בו עוסקים במתן הלוואה שלא בשקלים, כמו למשל הלוואה שניתנת במטבע זר, מטבעות קריפטוגרפים או במוצרים שווי כסף, יש לקבוע הצמדה למדד בסיסי מסוים אשר ישקף את השינוי במחירים אלה לאורך הזמן.

 

פירעון ההלוואה – כולל טבלת השוואה בין פירעון מוקדם של הלוואה, פירעון בתום תקופת ההלוואה ופירעון מיידי של הלוואה

החוק מחייב את הצדדים לציין את מועדי הפירעון, מהו סכום הפירעון שישולם בכל מועד וככל שהריבית משתנה- הבהרה כי התשלומים עשויים להשתנות בהתאם לשינויים בריבית. יש לציין כי פירעון ההלוואה מתחלק ל-3 חלקים: פירעון בתום תקופת ההלוואה, פירעון מוקדם, או פירעון מיידי. להלן טבלה מסכמת:

פירעון בתום תקופת ההלוואה פירעון מוקדם של הלוואה פירעון מיידי של הלוואה
מה המשמעות? המשמעות היא שהצדדים מסכימים על מועד זמן מסוים בהסכם בו הלווה ישיב למלווה את ההלוואה המשמעות היא שהצדדים מסכימים מראש על פירעון מוקדם של ההלוואה ועל התנאים הנדרשים לפירעון מוקדם. המשמעות היא שמקרים מסוימים שנקבעו בהסכם ההלוואה – ההלוואה תעמוד לפירעון מיידי במלואה.
מה צריך לציין בהסכם? צריך לציין באופן מפורש אם זו התקופה היחידה, והאם יש אפשרות פירעון אחרת. יש לציין שאם קיימת אופציה – אז השבת הסכום תהיה בתום האופציה צריך להסכים מפורשות על פירעון מוקדם, וזאת לאור הסמכות של המלווה והלווה. יש לקבוע מועד זמן מסוים לפיו ניתן להודיע (למשל לאחר שנה), ותקופת זמן של הודעה מראש בטרם הפקדת התמורה (30 ימים) צריך לציין מראש את תקופת הזמן הנדרשת להשבת הסכום (עד 14 ימים, 21 ימים וכו').

בנוסף יש לציין את רשימת המקרים לפירעון מיידי

אפשר דוגמה איך לרשום בחוזה ההלוואה? "מוסכם בזאת כי פירעון ההלוואה ייעשה בתום תקופת ההלוואה ו/או תקופת האופציה כמפורט בסעיף X לעיל" "מוסכם בזאת כי פירעון ההלוואה יכול להיעשות בטרם תום תקופת ההלוואה, לא מוקדם מ-Xשנים ממועד חתימת הסכם זה, וזאת על ידי הודעה בת Y ימים של הלווים למלווים על כוונתם לפרוע את מלוא סכום ההלוואה." "בכל אחד מהמקרים הבאים [רשימת מקרים] יהיה המלווה רשאי להעמיד את סכום ההלוואה, לרבות הקרן, וריבית לפירעון מיידי בהודעה בת 21 ימים מראש ובכתב"
על מה חשוב להתמקד לציין אם פירעון נעשה במועד תום תקופת ההלוואה או האופציה האם המלווים יהיו רשאים לסרב לפירעון מוקדם על פי שיקול דעתם הבלעדי. רשימת המקרים צריכה לכלול זמנים הגיוניים לטיפול בהם.

 

תנאים ותשלומים נוספים להסכם הלוואה

הסכם הלוואה לא מסתיים עם הנתונים שצוינו לעיל. יש להסכם עוד רשימת סעיפים רבה ומסועפת, עליה יש לתת את הדעת בטרם חתימה על הסכם ההלוואה. יחד עם זאת, ככל שהצדדים להלוואה הסכימו ביניהם על תנאים נוספים או תשלומים נוספים, עליהם לציין זאת בהסכם ההלוואה.

להלן רשימה חלקית של סעיפים שרצוי לכלול בכל חוזה הלוואה סטנדרטי:

במה הסעיף של הסכם ההלוואה עוסק למה צריך אותו?
סודיות הסכם הלוואה בין אם אתם לווים או מלווים – אתם לא רוצים שמי שלא צריך לדעת ידע על הסכם ההלוואה. עצם גילויו של ההסכם יכול להיות בעוכריהם של שני הצדדים
ביטוח בהסכם הלוואה אם אתם מעניקים הלוואה לצורך רכישת נכס ספציפי, האינטרס של המלווים הוא שייערך ביטוח כדין למבנה, ועדיף שהמוטב יהיה המלווה ולא הלווה
העברת זכויות וחיובים בהסכם הלוואה אם משה הלווה כסף לאביב, ואז אביב הלווה את הכסף לאברהם ועכשיו הוא מפנה את משה לבקש מאברהם את הכסף – ממי יבקש משה את הכסף?

ברור לכל כי אי אפשר ולא רצוי להעביר את החיובים מאחד לאחר. מומלץ לקבוע ההתחייבויות הם אישיות

סמכות שיפוט אם אתם מעניקים את ההלוואה לתושב קריית שמונה, אתם גרים באילת וחתימת ההסכם בתל אביב – איפה יהיה בית המשפט? במקרים כאלה רצוי לקבוע כי המשפט ייערך במקום הנוח לצדדים ובעיקר למלווה
הדין החל אם ההלוואה היא לאדם שהוא תושב או אזרח חוץ – מומלץ מאוד לקבוע כי סמכות השיפוט תהיה בישראל, והדין שיחול הוא הדין הישראלי. אחרת אתם עשויים להיות תובעים או נתבעים במדינה זרה, ואפילו במדינה שאין לישראל יחסים איתה!

 

בטוחות לחוזה הלוואה

מה שווה הסכם אם אין איך להבטיח את קיומו? אם אין חשש להפרתו? אם אין ממה להיפרע כשההלוואה לא תשוב למלווה?

משרדנו עסק רבות בתחום, ובכל שיחת התייעצות הנושא הזה עולה מטעמנו ולא מטעמו של המלווה. הרי אם מעניקים הלוואה בהסכם הלוואה לקרוב משפחה, לחבר או עובד, לא נעים לבקש בטוחה להשבת ההלוואה. זה מעיין דיסוננס שבין עולם הערכים של "המשפחה" ועולם הערכים של "עסקים".

אבל!! גם אם זה מרגיש לא נעים בטוחה להסכם הלוואה היא חובה בכל חוזה הלוואה!

חשוב לציין כי אם הבטוחות מטה לא ברורות לכם – משרדנו פועל להסברת התחום, וניתן לקרוא על כל אחת מסוגי הבטוחות במאמרים שלנו בנושא בטוחות ובטחונות בהסכם שכירות, וכל הבטוחות הספציפיות שצוינו במאמרים שם. לקריאה נוספת קראו בקישור שלהלן:

בטוחות ובטחונות להסכם שכירות
בטוחות ובטחונות להסכם שכירות

לא פעם משרדנו נתקל בשאלות בנוגע לבטוחות בהסכם שכירות – איך יודעים איזה בטוחות אפשר לקחת? מה הכי בטוח בשבילי כמשכיר? ומה החוק קובע בנוגע לכך?
משרדנו החליט להרים את הכפפה ולכתוב את המדריך המקוון המקיף ביותר בנושא בטוחות להסכם שכירות!

קרא עוד »

 

עכשיו נתמקד בבטוחות נפוצות ושכיחות בהסכמי הלוואה:

 

שעבוד בהסכם הלוואה

שעבוד בהסכם הלוואה היא בטוחה בסיסית, במסגרת משעבד הלווה זכות קניינית או חוזית קיימת לטובת המלווה. השעבוד יכול להיות על זכות במקרקעין, על מטלטלין (כלי רכב, כלי שיט ואחרים), או על זכות חוזית אחרת כדוגמת זכות קבלת כספים.

כל הלוואה כרוכה בסיכון משמעותי מצד המלווה. המלווה יחשוש כי הלווה לא ישיב לו את הלוואתו ונמצא כי הוא הביא לו כסף בחינם.

כדי להימנע ממצב כזה ולצמצם את הסיכון בהלוואות, נוצר מנגנון השעבוד. במסגרת השעבוד הלווה משעבד נכס שלו עד לתום תקופת ההלוואה. ככל שהלווה לא יעמוד בתנאי הסכם ההלוואה ולא ישיב למלווה את הלוואתו, המלווה יוכל להיפרע מהנכס המשועבד לטובתו.

כך, למשל, הלוואות רבות כוללות שעבוד על רכבו של הלווה. נשוב אל מיודעינו, אביב ומשה. נניח כי משה רכש, לא מכבר, רכב בשווי 150 אלף שקלים. אביב משעבד את הרכב למשך תקופת ההלוואה. הרכב ישמש כבטוחה במידה ומשה לא ישיב לאביב את כספי ההלוואה.

כעת, נניח כי משה הפסיק לשלם למשה כאשר נותר לו חוב מההלוואה על סך 100 אלף שקלים. במצב זה אביב יוכל, בכפוף לדרישות החוק, למכור בהוצאה לפועל את הרכב, לקחת את 100 אלף השקלים המגיעים לו ולהעביר את היתרה למשה.ז כך, הסיכון אשר אביב ייטול על עצמו יקטן במידה ניכרת.

פרטי השעבוד כולם יצוינו בהסכם ההלוואה. הצדדים יפרטו מהם הנכסים המשועבדים לאביב, איזו הפרה של ההסכם תאפשר לאביב לממש את השעבוד וכן כיצד השעבוד ימומש. ללא פירוט כל התנאים לשעבוד, השעבוד עלול להיות חסר תוקף משפטי.

 

משכנתא בהסכם הלוואה

אחת הבטוחות האיכותית ואולי אף הטובה ביותר להסכם הלוואה היא המשכנתה.

ההגדרה של משכנתא היא הלוואה ספציפית לרכישת נכס מקרקעין. כלומר, אם אתם נותנים לאדם הלוואה לצורך רכישת מקרקעין, בין אם דירה, צמוד קרקע או אפילו קרקע חקלאית, הרי שמקרקעין שממנים את רכישתם מעניקה זכות ייחודית ועדיפה בהרבה מובנים על כל הלוואה אחרת.

ככל שהלווה לא יעמוד בתנאי ההלוואה, המלווה יוכל להיפרע מנכס מקרקעין שנרשם על שמו של הלווה. בטוחת מקרקעין זו, נקראת משכנתא. משכנתא תידרש, על פי רוב, בהלוואות בסכומים גבוהים אשר הסיכון בהן גבוה במיוחד.

כמובן שלא רק ברכישה דירה עסקינן אלא גם במצב בו הדירה כבר נרכשה. הרי המשכנתא תהווה בטוחה לתשלום שניתן לצרכים אחרים של המלווה. ודרך אגב – אם יש על דירה משכנתא לטובת גורם מממן – הרי שעדיין ניתן לשעבד את הדירה באמצעות משכנתא מדרגה שנייה, וזאת אך ורק אם תקבלו את הסכמת הבנק.

לכן, אם אתם מלווים סכום כסף נכבד – מומלץ שלא להעניקו ללא קבלת משכנתא מאת הלווה.

 

ערבים / ערבות להסכם הלוואה

בטוחה אפשרית נוספת להסכמי הלוואה, היא הוספת ערבים. הערבים יחויבו בתשלום החזרי ההלוואה, ככל שהלווה לא יעמוד בהחזרים. כמו כן, ניתן לצרף ערבים במנגנון של ערבים משלמים, דהיינו ערבים המשלמים באופן אקטיבי אחוזים מסוימים מהחזר ההלוואה.

ככל שהערבים לא ישלמו אף הם, המלווה יוכל לתבוע בבית המשפט כי הם ישלמו תחת הלווה. כאשר המלווה מצרף ערבים להסכם ההלוואה, הוא לא מסתמך יותר על כושר עמידתו של המלווה בלבד אלא גם על כושר עמידתם של הערבים.

לרוב, הערבים יהיו מבוססים יותר מהלווה והסבירות כי גם הם לא יוכלו לעמוד בהחזרי ההלוואה, תהיה נמוכה יחסית. כך, המלווה יצליח לצמצם במידה ניכרת את הסיכויים שכספי ההלוואה, הקרן והריבית, לא ישובו אליו במלואם.

חשוב לציין כי הערבות צריכה להינתן בהתאם ובכפוף חוק הערבות, תשכ"ז-1967, ועל כן יש צורך לבחון בצורה מדוקדקת את הערב, אפילו יותר מהחייב.

אם אתם רוצים לקרוא עוד על ערבות, אתם יכולים לקרוא את המדריך שלנו לכתב ערבות בנושא שכירות בקישור הבא:

 

שטר חוב להסכם הלוואה

שטר חוב הוא מסמך משפטי מחייב המקים חובה של הצד החותם (הלווה) לשלם סכום כסף קבוע לנושה/מלווה, ללא הוספת תנאים בו מתחייב הלווה לפרוע לנושה/למלווה ו/או מי מטעמו עם דרישה סכום כסף שהוסכם בין הצדדים.

עוד ברור לכל כי שטר חוב הוא אחת מהבטוחות השמישות ביותר בתחום ההלוואות, בין אם הלוואות מסחריות או הלוואות בין אדם לחברו. שטר חוב הוא מסמך איכותי שכן הוא אינו מחייב הוצאה כספית מצד המלווה בטרם שימושו.

נציין כי קיימים מספר סוגים רחב של שטר חוב, אשר רחבים באופן ניסוחם ומהותם וזאת בהתאמה לגורם שייצר אותם (בנק, גורם פרטי, עורכי דין) ובכפוף לאופן שלשמו הם נוצרו (השבת הלוואה, בטוחה וכו') להלן רשימה קצרה של סוגים שונים של שטרי חוב:

 • שטר חוב בנקאי
 • שטר חוב לא רשמי
 • שטר חוב שכירות

 

גם לשטר החוב – מומלץ ורצוי להוסיף ערב שישא בחוב. הערב יחוב בסכום של כתב הערבות באופן בלתי חוזר, ועל כן מומלץ מאוד להוסיפו בכל שטר חוב ובכל הסכם שכירות. אם אתם רוצים לקרוא עוד על שטר חוב, אתם יכולים לקרוא את המדריך בנושא שטר חוב שכירות בקישור הבא:

 

סוגים של הסכמי הלוואה

כאמור, כדי שהלוואה תקבל תוקף משפטי, יש לערוך הסכם הלוואה. לעניין זה, אין כל הבדל בין סוגי מלווים וכל הלוואה טעונה הסכם. זאת, בין אם המלווה הוא אביו של הלווה ובין אם מדובר בהלוואה בנקאית רגילה. עם זאת, ניתן להצביע על סוגים של הסכמי הלוואה המושפעים מטיב העסקה ומזהות הצדדים.

בפרקים הבאים נסקור בקצרה את סוגי ההלוואות השונים, מה הייחוד של כל אחד מההסכמים, ואיך ניתן להגיע לוודאות משפטית מקסימלית בכל הסכם הלוואה.

 

חוזה למתן הלוואה כספית בין חבר לחבר

הסכם הלוואה בין חברים – הסכם הלוואה בין חבר אחד לחבר אחר עלול להיות הדבר הגרוע ביותר שתעשו בינכם משתי סיבות –  אתם עשויים לאבד את כל כספכם – וגם את החברות. מעבר לנושאים שיש לעמוד עליהם בהתאם למאמר זה, מומלץ לקרוא את המאמר המיוחד שלנו בנושא בקישור הבא:

הסכם הלוואה בין חברים
הסכם הלוואה בין חברים

הסכם הלוואה בין חברים מבוא אחד מהחברים נקלע למצוקה כלכלית או שהוא נדרש לממן אירוע כלשהו, וחברו מתגייס לסייע לו. לכן כלל ידוע הוא שהסכם

קרא עוד »

 

חוזה למתן הלוואה כספית בתוך התא המשפחתי

הסכם הלוואה בין משפחה – אם אתם עומדים להעניק הלוואה לאחד מבני משפחתכם, מומלץ מאוד לעמוד על הדגשים של מאמר זה, יחד עם הדגשים במאמר שלנו בנושא מתן הלוואה לבן משפחה. לקריאה נוספת אתם מוזמנים לקרוא כאן:

 

הסכם הלוואה לעובד

יש משפחה שנולדים אליה ויש משפחה שבוחרים בה – ורוב האנשים מבלים את רוב יומם בעבודה למען אדם/תאגיד אחר, ומעניקים את מירב זמנם ומאמצם להצלחתם הכלכלית. אך לעיתים, העובדים צריכים הלוואה מעבודתם לצריכהם האישיים. לכן מקומות עבודה רבים מציעים הלוואות לעובדים המצויים במצוקה כלכלית או צריכים סכום כסף גדול באופן חד פעמי.

לרוב, התנאים אשר יציע מקום העבודה לעובד יהיו אטרקטיביים יותר מהלוואה חוץ בנקאית על ידי חברת האשראי, למשל, ואך משתלמים יותר מהתנאים שתקבלו במסגרת הלוואה בנקאית רגילה.

הסיבה לכך היא ברורה – מדובר ביחסים מיוחדים בין צדדים שמכירים ועובדים יחד שנים, ובין הצדדים יש ציפייה הדדית שההלוואה תושב כהלכה ותסייע בחיזוק הקשר בין הצדדים.

סודות המקצוע

הטבת מס בהסכם הלוואה עם עובד

יש לשים לב כי קיימת התייחסות חוקית להלוואת עובד היא בדיני המס. 

כאשר הלוואה ניתנת לעובד בתנאים אטרקטיביים יותר מתנאי השוק, הדבר ייחשב עבורו, על פי דיני המס, לטובת הנאה. 

טובת הנאה זו, ככל הטבה אחרת הניתנת מהמעביד, תהיה חייבת במס הכנסה. פקיד השומה יישום את שווי ההטבה שקיבל העובד ממעבידו. שווי ההטבה יתווסף לשומת המס של העובד והעובד יתחייב בתשלום מס הכנסה גם על הטבה זו שקיבל ממעבידו.

ייתכן כי יהיו מעבידים ועובדים אשר ירצו להימנע מעריכת הסכם הלוואה, משיקולי מס. מדובר בשיקול דעת מוטעה מצד העובד ומהעביד כאחד והימנעות שכזו מעריכת הסכם הינה שגויה לחלוטין. ראשית, ככל שלא ייערך הסכם משיקולי הונאת מס, המלווה והלווה יישאו על עצמם סיכון חוקי משמעותי שכן מדובר בעבירה ברורה על דיני המס הישראלים.

מעבר לכך, עלולים להתגלע חילוקי דעות ומחלוקות בין המעביד לבין עובדו על תנאי ההלוואה, על הסכום שלה, על מועדי הפירעון וכן הלאה. כזכור, ללא הסכם הלוואה כתוב, יהיה קשה מאוד לאכוף את הסכם ההלוואה ויהיה קשה במיוחד להכריע במחלוקות אשר יתגלעו סביב ההלוואה.

מכיוון שכך, אף בהלוואות שכאלו שבין מעביד לבין העובד שלו, חשוב מאוד לערוך הסכם הלוואה. בנוגע לפרעון ההלוואה – הרי נהוג שחלק מההלוואה ישולם מתוך משכורתו של העובד. יחד עם זאת, על מנת להבטיח את השבת ההלוואה – מומלץ ואף חובה לקבוע מספר בטוחות כמו שטר חוב, ערבים וכיוצא באלה, על מנת להגן מסיטואציה של קבלתה.

 

הסכם הלוואה לרכישת דירה

הסכם הלוואה לרכישת דירה נערך, פעמים רבות, בין רוכשי הדירה לבין המלווה (בדרך כלל הבנק) אשר מלווה להם כספים לצורך רכישת הדירה. הלוואה זו ידועה, כמובן, בשם משכנתא. כפי שאתם כבר יכולים להבין, הלוואה זו נקראת משכנתא שכן הבטוחה בהלוואה זו הינה בטוחה מסוג משכנתא שמוסדרת בחוק המקרקעין.

הבנק או המלווה ילווה לכם כסף לרכישת הדירה ובתמורה תירשם לטובו הערת אזהרה ומשכנתא על הנכס. ככל שלא תעמדו בתנאי התשלום, הבנק יהיה רשאי למכור את הדירה ולהשיב לעצמו את הכספים שאתם חייבים לו בהתאם להסכם ההלוואה לרכישת הדירה.

לרוב, הלוואה לרכישת דירה אינה הלוואה אחת, אלא תמהיל של כמה הלוואות. ההלוואה תשלב את שלוש ההלוואות הבאות – הלוואה לרכישת דירה בריבית קבועה, הלוואה לרכישת דירה בריבית משתנה וכן הלוואה לרכישת דירה בריבית צמודה לריבית הפריים.

כל אחת מאותן הלוואות טעונה הסכם הלוואה נפרד אשר יפרט אודות תנאי ההלוואה, סכום ההלוואה, שמות הצדדים, ריבית פיגורים, ביטחונות ועוד.

כמו כן, ייערך הסכם מאוחד אשר מפרט אודות תמהיל ההלוואות בכללותו ותנאי ההלוואה הכוללים. הסכם זה יהיה השמיש והנוח ביותר עבור הלווה, שכן הוא יפרט את כלל מועדי התשלום שלו, מתי הא צפוי לסלק את המשכנתא במלואה, אילו עמלות ייגבו ממנו על ביצוע פעולות שונות ועוד.

כמובן שהסכם הלוואה לרכישת דירה יכול להתבצע לא רק באמצעות משכנתא ולא רק אל מול הבנק. תוכלו לבצע התקשרות שכזו אל מול גורמים רבים, אולם לא רבים ניאותים להלוות סכומי כסף משמעותיים כל כך כמו אלו הדרושים לרכישת דירה.

ישנם, כמובן, גורמים חוץ בנקאיים המציעים הלוואות למי שהבנק סירב לבקשת המשכנתא שלהם. יש להישמר מפני גופים שכאלו ולחשוב טוב האם אתם אכן מעוניינים בהלוואה שכזו, שכן תנאי ההלוואה יהיו, על פי רוב, נוקשים במיוחד.

על כל פנים, בהלוואות שכאלו להסכם ההשוואה חשיבות כפולה ומכופלת ומומלץ לקחת ייעוץ משפטי בטרם נטילת הלוואה מסוג זה.

 

הסכם הלוואה ללא תמורה

חשוב לערוך הסכם הלוואה גם כאשר ההלוואה היא הלוואה ללא תמורה, דהיינו ללא תשלומי ריבית אלא עם תשלומי קרן בלבד. זאת, מאחר שללא הסכם שכזה עלולות להתגלע שלל מחלוקות בין הצדדים אשר כלל לא קשורות לתשלומי הריבית.

בכלל אותן מחלוקות אשר עלולות להתעורר בין הצדדים, ניתן למנות מחלוקת באשר לסכום ההלוואה, למועדי פירעון הקרן וכן האם הפירעון עליו הוסכם יהיה פירעון חד פעמי או שמא פירעון תקופתי.

לאור כל המחלוקות הללו אשר עלולות ליצור סכסוכים עזים בין הצדדים, רצוי לערוך הסכם הלוואה בכתב גם כאשר ההלוואה היא הלוואה ללא תמורה. כזכור, ללא הסכם שכזה להלוואה יהיה תוקף משפטי אך יהיה קשה להוכיחו.

כפי שנרמז לעיל, חשוב במיוחד לערוך הסכם הלוואה להלוואה ללא תמורה כאשר ההלוואה היא בין בני משפחה. זאת, כדי שיהיה ברור כי מדובר בהלוואה ולא במתנה. הסכם ההלוואה יבהיר זאת מעל לכל ספק ויצור וודאות מספקת.

 

עורך דין הסכם הלוואה

לא פעם משרדנו נתקל בסיטואציות מצערות בה צדדים להסכם הלוואה מכחישים את קיומה של הלוואה, גובה החוב, קיומה של ריבית – ובמקרים קיצוניים הצד הלווה טען שהוא לא מכיר כלל את המלווה!

אותם אנשים בדרך כלל אומרים שסמכו על הצד השני, לא רצו לערב עורך דין, עורך הדין רצה הרבה כסף, אבל כולם הבינו את הכלל הידוע – מה שזול עולה בסוף ביוקר…

ישנה חשיבות קריטית לעריכת חוזה להסכם הלוואה בצורה נכונה ומדויקת. רק הסכם הלוואה מקצועי יבטיח את זכויות הצדדים בצורה נכונה וייצור וודאות משפטית רצויה. ונוסיף לכך שלא כל עורך דין להסכם הלוואה דומה למשנהו. בתחום עריכת הדין יש עשרות אלפי עורכי דין, אשר רובם הגדול לא יכולים לנסח הסכם הלוואה המתאים וערוך בהתאם להוראות הדין.

אשר על כן, יש להסתייע בעורך דין מקצועי ומיומן לצורך עריכת הסכם ההלוואה. ניסוח הסכם הלוואה על ידי עורך דין מוסמך יביא להשגת כלל היתרונות הנדרשים לצד המלווה בעת מתן הלוואה

מבחינת עלות – יש להבין האם ברצונם של הצדדים לקבל הסכם שאינו מורכב, או שהם מעדיפים לקבל נוסח הסכם הלוואה מורכב ומותאם אישית. אם מדובר בהסכם הלוואה פשוט, הרי שעלות של הסכם הלוואה תהיה אלפי שקלים בודדים.

לכן, אם אתם עומדים בפני מתן הלוואה לבן משפחה, לחבר, למכר או לאדם שאתם מסכימים להעניק לו כסף אל תתפשרו – פנו אל אושר אלקיים משרד עורכי דין לקבלת ייצוג משפטי מעולה בזמינות מיידית ומחירים הוגנים.

 

הסכם הלוואה פשוט להורדה PDF ו-DOC.

על מנת שהסכם הלוואה יהיה תקף ויעיל משפטית, יש צורך לעמוד בכל תנאי חוק האשראי ההוגן, ולמלא את כל הפרטים הנדרשים על פי דין עם הסכם ההלוואה.

בהסכם ההלוואה יהיה עליכם לציין:

 1. שמות החותמים – שמו של המלווה, שמו של הלווה ושמו של הערב.
 2. מספר ת.ז. של הצדדים
 3. מענם של הצדדים.
 4. סכום ההלוואה.
 5. תנאי ההלוואה.
 6. מועד פירעון ההלוואה.
 7. חתימות הצדדים.
 8. תנאים נוספים הנדרשים בנסיבות העניין.

 

לצערנו, הרבה מאוד אנשים מנסים לחסוך את שירותיו של עורך דין ומורידים נוסח הסכם הלוואה PDF או נוסח הסכם הלוואה DOC חינם מאתרים לא מוכרים, או נוסחים שאינם רלוונטיים בעליל.

לאורך כך, משרדנו החליט להקל עליכם ולתת לכם אפשרות להוריד נוסח הסכם הלוואה PDF להורדה מיידית בחינם בקישור מטה. בהסכם ההלוואה יש התייחסות לערבים להסכם הלוואה, וניתן לקחת נוסח של ערבות להסכם מהמאמר שלנו בנושא ערבות להסכם שכירות.

להורדת הסכם הלוואה PDF חינם באופן מיידי לחץ כאן! אם אתם צריכים נוסח הסכם הלוואה DOC אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל ואנו נשמח לסייע.

**נציין באופן חד משמעי שהשימוש בהסכם ההלוואה לא מקים ו/או יקים בין המשרד והמשתמש יחסי עורך דין לקוח – ואין המשרד ישא בכל אחריות שהיא עקב שימוש בהסכם ההלוואה המצורף בשום סיבה שהיא, כי השימוש בהסכם ההלוואה נעשה תוך ויתור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשרד ועורכי הדין, וכי השימוש כפוף להוראות תקנון האתר.

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסכם הלוואה

הסכם הלוואה הינו חוזה משפטי מחייב במסגרתו צד אחד מעניק הלוואה כספית (המלווה) לצד השני (הלווה) בהתאם לתנאים המסחריים והמשפטיים שהוסדרו בינהם, בין היתר סכום ההלוואה, מועד השבתה, בטוחה להשבת החוב ריבית ההלוואה ותנאים נוספים. ההסדר החוקי להסכמי הלוואה הוא חוק האשראי ההוגן – 1993, חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 וחוקים אזרחיים נוספים.

עורך הדין שיש לשכור לצורך עריכת הסכם הלוואה, הוא עורך דין המתעסק בדיני חוזים. כמו כן, רצוי שעורך הדין יהיה בעל הבנה פיננסית מעמיקה, יהיה בקיא בתחומי הריבית וידע כיצד לערוך הסכם שכזה באופן הטוב ביותר. העלות של עורך הדין להסכם ההלוואה משתנה בהתאם לנסיבות עריכת המסמך ותנאיו ונעה בין מאות שקלים לשיחת ייעוץ ואלפי שקלים להסכם הלוואה.

על אף שאין חובה חוקית שהסכם הלוואה יערך בכתב – מומלץ ואף חובה לערוך את החוזה בכתב על מנת שיסייע במישור המשפטי ובמישור הראייתי. אם הסכם ההלוואה יופר, הרי שללא הסכם סיכויי המלווה להשיב את כספו פוחתים משמעותית.

למטרת דרישת הכתב בהלוואה משמשת למספר השלכות משפטיות וראייתיות בהמשך הדרך.

 1. תכלית ראשונה היא דרישת ה"מסוימות" באשר לתנאי ההלוואה.
 2. התכלית השנייה היא חיזוק של גמירת הדעת בעסקה.
 3. תכלית שלישית היא תכלית ראייתית.
 4. תכלית רביעית היא דרישה בחוק לקיומו המשפטי של חוזה בכתב ולא בעל פה, שכן חוקים מסוימים דורשים חוזה בכתב כתנאי לתוקפו.
 5. תכלית אחרונה היא שללא הסכם הלוואה בכתב – במקרה בו מדובר בהלוואה שניתנת על ידי מי שעוסק באשראי, חוק האשראי ההוגן קובע סנקציות למי שלא ערך חוזה בכתב אשר נוגדים את האינטרס של המלווה.
 1. הסכם הלוואה בין חברים
 2. הסכם הלוואה בין בני משפחה
 3. הסכם הלוואה לעובד
 4. הסכם הלוואה לרכישת דירה
 5. הסכם הלוואה ללא תמורה
 1. שעבוד בהסכם הלוואה
 2. משכנתא בהסכם הלוואה
 3. שטר חוב בהסכם הלוואה
 4. ערבים / ערבות להסכם הלוואה.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
אושר אלקיים משרד עורכי דין