אושר אלקיים משרד עורכי דין

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הוא זכותו הסטטוטורית של כל אחד מהשותפים בנכס. עם זאת, פירוק השיתוף יכול להיות כפוף להסכמי שיתוף המגבילים את הזכות לפירוק ולהצריך התערבות של בתי המשפט בפירוק השיתוף. כמה זמן לוקח פירוק שיתוף במקרקעין? מהן הדרכים לפירוק שיתוף במקרקעין? מה העלות של פירוק שיתוף במקרקעין? כל זאת ועוד – להלן.

 

כמה זמן לוקח פירוק שיתוף במקרקעין?

כדי להבין כמה זמן לוקח פירוק שיתוף במקרקעין, יש להכיר תחילה את הדרכים בהן ניתן לבצע פירוק שיתוף. על פי חוק המקרקעין, פירוק שיתוף מתבצע לפי הסכם לפירוק שיתוף הנערך בין השותפים, או לפי צו בית משפט.

 

הסכם פירוק שיתוף במקרקעין

שותפים שהחליטו לפרק את השותפות ביניהם, יערכו הסכם לפירוק השיתוף. ההסכם לפירוק השיתוף יקבע מהו המנגנון בו יפורק השיתוף וכיצד יחולקו הזכויות בין השותפים. לרוב, פירוק שיתוף במקרקעין ייעשה באחת משתי הדרכים הבאות – פירוק על דרך חלוקה או פירוק על דרך מכירה של המקרקעין המשותפים.

חשוב לציין שאם קיים הסכם שיתוף – יש לבחון תחילה את הוראותיו ולפעול על פיו. לעיתים, המחוקק קבע דין קוגנטי אשר יאפשר לחברים להסכם לפעול לפירוק השיתוף – אף אם יש תניה המגבילה זאת.

 

פירוק שיתוף במקרקעין – פירוק על דרך חלוקה

פירוק שיתוף במקרקעין על דרך חלוקה רלוונטי במיוחד כאשר מדובר בחלקת מקרקעין גדולה יחסית ובמספר מצומצם של שותפים. נציג דוגמה שתבהיר את יעילות הפירוק על דרך חלוקה. נניח, למשל, כי שני שותפים בעלים במגרש המיועד לבניית בית דו משפחתי. לפני פירוק השיתוף, שני השותפים בעלים במשותף בכל מ"ר ומ"ר במקרקעין – כלומר בעלות במושע.

כתוצאה מכך, כל אחד יתקשה לבנות את ביתו מבלי לקבל את הסכמת השני ויהיה כפוף לכללי השיתוף במקרקעין בכל פעולה שלו בנכס. השותפים לא מעוניינים במגבלות אלו, ולכן מסכימים על פירוק השיתוף על דרך חלוקה. השותפים יערכו הסכם לפירוק שיתוף, במסגרתו יערכו פרצלציה של המגרש. כלומר, השותפים יפצלו את המגרש לשני מגרשים נפרדים וכל אחד מהם יהיה בעליו של מחצית מהמגרש המקורי.

בחצי מגרש זה, אשר נחשב לאחר הפירוק למגרש שלם, יוכל כל שותף לעשות כרצונו, בכפוף לכל דין. כך, פירוק שיתוף במקרקעין על דרך חלוקה מאפשר לכל אחד מהשותפים בעלות מלאה על נכס, חופש לגבי ניהולו והשימוש בו וכל זאת באופן נוח וידידותי למשתמש. מדובר בפיתרון שאמור להיות הנוח והיעיל ביותר – אם המקרקעין יכולים "לעמוד" בכך. אם המקרקעין לא ניתנים לחלוקה בעין – הרי שדרך פירוק השיתוף תהיה על ידי מכירת הזכויות.

 

כמה זמן לוקח פירוק שיתוף על דרך חלוקה?

כאמור, פירוק שיתוף על דרך חלוקה דורש פרצלציה, דהיינו חלוקה מחדש, של המקרקעין. לוקה שכזו טעונה אישורו של המפקח, שכן לחלוקת מקרקעין השלכות נרחבות ולא ניתן לעשות אותן ללא אישור.

על כן, סעיף 38 לחוק המקרקעין קובע כי:

"נקבעה בהסכם חלוקת המקרקעין בעין, טעון ההסכם אישור המפקח המאשר כי החלוקה תואמת את הוראות חוק התכנון והבנייה וכל חיקוק אחר בנדון."

כמה זמן לוקח לקבל אישור שכזה מהמפקח? כאשר הפרצלציה היא פשוטה וסבירה, ניתן יהיה לקבל אישור לחלוקה מחדש תוך מספר חודשים בודדים. במסגרת זמן של פחות מחצי שנה, ניתן יהיה לערוך הסכם לפירוק השיתוף במקרקעין ולקבל את אישורו של המפקח להסכם. אולם כדי שהעניינים אכן יתקדמו בקצב שכזה, עליכם להסתייע בשירותיו של עורך דין מקרקעין מקצועי ואיכותי שיערוך הסכם שכזה, אשר יזכה בנקל לאישורו של המפקח.

במקרים בהם החלוקה מסובכת יותר או שהסכם פירוק השיתוף אינו מקצועי דיו, פירוק השיתוף יכול לארוך גם כמה שנים. המפקח לא יאשר את הפרצלציה המוצעת ויורה על עריכתה מחדש. תהליך זה ייקח לא מעט זמן ויפגע בשותפים המעוניינים בפירוק. אשר על כן, רצוי מאוד לערוך הסכם לפירוק שיתוף מקרקעין בעזרת עורך דין מקרקעין מהשורה הראשונה בתחום.

 

פירוק שיתוף במקרקעין – פירוק שיתוף על דרך מכירה

דרך נוספת לפירוק השיתוף, היא מכירת הנכס וחלוקת הרווח בין השותפים. דרך זו עדיפה במצבים בהם רשומים שותפים רבים במקרקעין ונכס המקרקעין קטן יחסית. חשבו על דירה שהורישו הורים לארבעת ילדיהם. כיצד יוכלו הילדים לחלק את הדירה על דרך חלוקה? במקרים שכאלו, אם הילדים מעוניינים בפירוק השיתוף, טוב יעשו אם ימכרו את הנכס ויתחלקו בתמורה מהמכירה.

גם בפירוק על דרך מכירה, חשוב להסתייע בעורך דין מקרקעין מהשורה הראשונה, וכזה הבקיא במכירת דירה במכרז ו/או מכירת דירה בהליך התמחרות. מכירה של דירה הנמצאת בבעלות משותפת אינה עניין של מה בכך ויש לנסח חוזה מכר המתאים לסיטואציה מורכבת זו. המצב מסתבך עוד יותר אם חלק מהשותפים הינם קטינים או שאינם תושבי הארץ.

על כן, מכרו את הדירה רק בעזרת עורך דין מקצועי ומומחה וכך תחסכו בעיות וצרות רבות סביב המכירה. כמה זמן לוקח פירוק שיתוף על דרך מכירה? כאן, קשה לקבוע במסמרות כמה זמן ייקח פירוק השיתוף. כאשר תימכר הדירה, יתפרק השיתוף. לכן, ככל שהדירה מבוקשת ונמצאו קונים מתאימים, הפירוק ייערך במהרה. במקרים בהם לא מצליחים למכור את הדירה, גם פירוק השיתוף יתעכב ממילא.

 

פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

לא אחת, פירוק שיתוף נדרש בנכסים שהתקבלו בירושה. ירושה יוצרת שותפות כפויה בין אחים במקרקעין, אף אם הם אינם מעוניינים בשותפות זו. ככל שהאחים ירשו נכס גדול ומניב, ייתכן כי כדאי להם לפרק את השותפות על דרך חלוקה. אולם במקרים הנפוצים, בהם האחים יורשים את דירתם של הוריהם, הדרך הטובה ביותר לפירוק השיתוף, במידה שהאחים מעוניינים בפירוק כמובן ולא בניהול משותף של הנכס, היא מכירת הדירה.

מכירת הדירה בין האחים יכולה להיות פשוטה או מסובכת – ועל פי רוב היא תהיה מאוד רגשית. מלחמות, משקעים ותככים של שנים יתפרצו בהתפרצות אלימה משפטית בבתי המשפט. כל צד יחשוב שהוא צודק, שהשני טועה – ואי אפשר לדבר איתו. במקרים כאלה מומלץ להגיש בקשה לפירוק שיתוף כמה שיותר מוקדם! לא להמתין לצד השני. צריך להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה כמה שיותר מהר – ויפה שעה אחת קודם.

 

פירוק שיתוף במקרקעין במושע

ייתכן כי נתקלתם במונח שיתוף מקרקעין במושע ולא הבנתם מהו אותו "מושע". מושע הינו מונח שהשתמר בישראל עוד מימי השלטון העות'מאני בארץ, המתאר בעלות משותפת במקרקעין. המונח מבהיר כי השותפות היא, כפי שכבר ביארנו, בכל הקרקע במשותף. כלומר, לא ניתן להצביע על חלק מהמקרקעין ולייחס אותם לאחד מהשותפים, אלא כל חלק וחלק מהנכס שייך לכל השותפים יחדיו, בהתאם לאחוזי הבעלות במקרקעין.

פירוק שיתוף במושע הוא, אם כן, פירוק שיתוף רגיל במקרקעין. מכיוון שכך, כל שאמרנו על פירוק מקרקעין נכון גם ביחס לפירוק מקרקעין במושע.

 

פירוק שיתוף במקרקעין עלויות

כזכור, פירוק שיתוף במקרקעין טעון הסכם לפירוק השיתוף בין השותפים. כמה עולה לערוך הסכם שכזה? לא ניתן לתת לשאלה תשובה חד משמעית כמובן, אך באופן כללי, כאשר מדובר בהסכם סטנדרטי ופשוט, העלות תעמוד על מאות או אלפי שקלים בודדים. אולם במקרים מורכבים יותר, בהם נדרשת עבודה מאומצת לחלוקת הנכס ורישומו מחדש, שכר הטרחה צפוי להיות גבוה יותר.

במקרים של פירוק שיתוף על ידי בית המשפט, הרי שנהוג שבית המשפט מחלק לעורכי הדין סכום הנגזר משווי הדירה הנמדד באחוזים בודדים.

 

פירוק שיתוף במקרקעין – אושר אלקיים משרד עורכי דין

מעוניינים בפירוק שיתוף במקרקעין? צריכים לנסח הסכם לפירוק שיתוף? עשו זאת עם עו"ד אושר אלקיים. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בדיני מקרקעין ובעל ניסיון רב בהסכמים לפירוק השיתוף. הסתייעו בשירותי המשרד ופרקו את השיתוף שלכם באופן מקצועי ואחראי.

פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק שיתוף במקרקעין
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא פירוק שיתוף במקרקעין

פירוש שיתוף במקרקעין הוא הליך משפטי שנעשה בהסכמה בין הצדדים ובא כוחם, ובאין הסכמה על ידי בית המשפט המוסמך. במסגרת הליך זה הצדדים מפרקים את השותפות במקרקעין כך שיסתיים הליך השיתוף בינהם.

בפירוק שיתוף במקרקעין יש 3 דרכים עיקריות: (1) פירוק בעין – כלומר כל אחד מקבל חלק מוגדר וברור במקרקעין. למשל דירה מתוך 3; (2) פירוק בדרך המכירה – כלומר מכירת הנכס החוצה לצד שלישי, וקבלת הכספים וחלוקתם בצורה שווה; (3) דרכים אחרות – קיימות דרכים נוספות כגון התמחרות פנימית, העברה ללא תמורה ונתונים נוספים.

פירוק שיתוף בהסכמה הוא עניין פשוט וזול יחסית – הוא יכול להסתיים בכמה מאות שקלים עד כמה אלפי שקלים בודדים. אך במקרה והעניין מגיע לבית המשפט – הרי שהסכומים יעלו משמעותית ואמורים לשקף הליך מכירת דירה, התדיינות משפטית, ומאות שעות עבודה משרדיות של עורכי דין על המקרה.

במקרה של פירוק שיתוף מאוד מומלץ לעשות זאת עם עורכי דין הבקיאים בחוק והפסיקה. אם אתם עומדים בפני פירוק שיתוף – אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנו נשמח לסייע בזמינות מיידית ומחירים הוגנים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין