אושר אלקיים משרד עורכי דין

הסכם הלוואה בין בני משפחה

אין דבר חשוב יותר ממשפחה בעולם. היחסים בתוך התא המשפחתי הם יחסים שנבנים לאורך כל חייו של אדם, ומן הסתם שאם אחד מבני המשפחה נופל – הראשונים לעזור יהיו בני משפחתו שרוצים בטובתו. יחד עם זאת, במקרים של הלוואות בתוך המשפחה יש דין מיוחד שחל, שעלול להיות שונה ממה שהצדדים מתכוונים אליו – בין אם במועד מתן ההלוואה, ובין אם במועד השבת ההלוואה. 

אם אתם רוצים לדעת יותר על הסכם הלוואה, מה הוא מכיל ומה צריך לציין – אתם מוזמנים לקרוא עוד במאמר הקישור הבא:

הסכם הלוואה
הסכם הלוואה

כל אדם נזקק, בשלב כלשהו בחייו, לכסף נזיל או לסכום כסף שאין אותו ברשותו באותו מועד. בין אם הכסף נצרך למימון הוצאה חד פעמית או

קרא עוד »

ועכשיו, נרחיב במאמר זה על הדגשים החשובים ביותר בהסכם הלוואה בין בני משפחה.

 

הסכם הלוואה בין בני משפחה עשוי להתפרש כמתנה

ללא הסכם הלוואה שיתמוך בטענה זו, מתן כסף בתוך המשפחה עשוי להתפרש לרוב כמתן מתנה ולא כמתן הלוואה. טענת המתנה מקבלת משנה תוקף מפסקי דין רבים בנושא שקבעו את הלכת חזקת המתנה – לפיה חזקה שכספים שניתנים בין בני משפחה הם מתנה ולא הלוואה.

בהלוואות בין בני משפחה, בין אם במתן הלוואה בין אחים, הורים לילדים ולהפך, קיים חשש תמידי, לפיו ההלוואה תפורש בטעות כמתנה ולא כהלוואה. נחשוב, למשל, על הורים המממנים את חתונת בנם.

האם מדובר במתנה? האם מדובר בהלוואה? קשה לתת מראש תשובה גורפת לשאלה זו והיא תלויה, כמובן, בנסיבות ובכוונת הצדדים. ומה עם סיוע ברכישת דירה, תשלום מעון עבור הנכד או כל הוצאה אחרת אשר הורים נוטים לסייע בה?

מתנות בין הורים לילדים והסכם הלוואה בין אחים הן כל כך נפוצות, עד שדיני המס אף מכירים במתנות אלו כמתנות כנות ועסקאות אלו יהיו פטורות ממס שכן אינן מהוות הכנסה. לאור כל האמור ומכיוון שמתנות בתוך המשפחה הינן נפוצות ותדירות, כאשר ניתנת הלוואה בתוך המשפחה חשוב להבהיר זאת מעל לכל ספק.

ונדגיש – ללא הסכם הלוואה כתוב וחתום, ניטה לראות בהעברת הכספים בתוך המשפחה כמתנה ולא כהסכם הלוואה, ונקבע לא פעם בפסיקות בתי המשפט שללא הסכם בכתב שקובע אחרת – ההסדר הוא שהסכום שניתן הוא מתנה ולא הלוואה!

והיכן מוצאים את הקושי הגדול ביותר ואת מירב הטענות לפיהן מתנות הן בעצם הלוואה ולהפך? בגירושין כמובן!

למה הסכמי הלוואה נפוצים כטענה בהליך גירושין? כי הורים מעצם טבעם רוצים לדאוג לרווחת ילדיהם. הם מוכנים לתת את האוכל שעל הצלחת ואת מיטב ממונם על מנת לדאוג לרווחת ילדיהם וצאצאיהם.

אך המציאות בישראל מעידה שמחצית ויותר מהזוגות מתגרשים לאחר כמה שנות זוגיות משלל סיבות. במקרה של גירושין, החתן/הכלה מגלים את פניהם האמיתיות, ועומדים על זכויותיהם לקבלת זכויות בדירה ומכחישים באופן גורף כל טענה של הלוואה, ועומדים על כך שהם קיבלו את הסכום או הדירה במתנה.

הטענות האלו מקבלות רוח גבית משמעותית בבתי המשפט, שלא יקבלו את הטענות באופן פשוט. הפסיקה הישראלית, בין היתר בפסה"ד בעניין הלכת וואלס (ע"א 3829/91 וואלס נ' גת) הכירה ב"חזקת המתנה" אשר מכירה בייחודם של יחסי קרבה משפחתיים, ככאלה המסוגלים לקבוע היפוך הנטל והשבתו לכתפי התובע, על מנת שיוכיח כי לא מתנה היא.

חזקה זו נוצרה בדין הישראלי אשר אומצה מהדין האנגלי, ולפיה כסף ו/או מתנה ו/או דירות שניתנות טבעי להבין שהם מהווים מתנה, במיוחד כאשר עוסקים ביחסים שבהם המעביר מחויב על פי דין (כמו הורה לילד, הלוואה בין קרובי משפחה, אפוטרופוס לחוסה שלו) לדאוג לרווחתו הכלכלית של הנעבר, וכל כן בכל העברה שכזו, החזקה היא שהיא ניתנת במתנה ללא ציפייה לתמורה כלשהיא!

 

הלוואה מהורים לילדים שניתנה לפני גירושין – איך להימנע מטענה למתנה?

בני זוג אשר בוחרים להינשא אחד לשנייה מתחילים ביצירת תא משפחתי חדש. לעיתים בני הזוג חסכו מספיק כסף ולא נדרשים לכל עזרה בתחילת חייהם, אך לעיתים הם חייבים לקבל "נדוניה" מהוריהם או בני משפחתם על מנת לצלוח את החיים.

וחשוב לציין – משפחות עתירות ממון לא הגיעו למעמדם וממונם במקרה – הם הגיעו לאחר עבודה קשה, עמידה איתנה לאורך שנים, חסכון, התנהלות כספית נבונה, והימנעות מטעויות חסרות אחריות לאורך שנים רבות.

לכן, בעת הרחבת התא המשפחתי – די ברור שהתא המשפחתי הבוגר יותר – בין אם ההורים ובין אם הילדים, ירצו לשמור ולשמר את ההון המשפחתי שנוצר. אם המשפחה היציבה יותר תסייע – מרבית הסיכויים שלא תהיה טענה ביחס לכספים שניתנו לאירוע החתונה. אך לאחריה – עשויים להיות פערים כלכליים עצומים בין בני הזוג ובין משפחותיהם, וברצונם של ההורים לדאוג לילדיהם ולכספם.

במקרים אלה, כפי שצוין לעיל, אם אחת מהמשפחות רוצות לסייע לבני הזוג – עליהם לסייע באמצעות מתן הלוואה בהסכם הלוואה מסודר!

אנו עייפים מלהסביר שבתי המשפט לענייני משפחה מלאים מקיר לקיר בטענות של בני זוג שכסף שניתן על ידי ההורים זה מתנה, בעוד שהם ידעו שמדובר בהלוואה מראש.

ונבהיר, על פי סעיף 1 (א) לחוק המתנה, תשכ"ח-1968, מתנה נחשבת ל"הקניית נכס שלא בתמורה". וההרחבה של סעיף זה בתת סעיף (ב) קובעת כי דבר המתנה יכול להיות מקרקעין, מטלטלין או זכויות – ומקרה שלנו כסף מהווה מטלטלין.

בנוסף, בסעיף 6 לחוק נקבע שמתנה עוברת בעת קבלתה בידיה המקבל, כלומר כבר בעת מתן הכספים לידיהם של בני הזוג – הרי שתסתיים המתנה, ללא הסכם אחר בכתב, הרי שבעת העברת הכספים הם אוטומטית עשויים להיחשב למתנה.

בנוסף, לגיטימי לדעת שכספים שהורים מעניקים לילדיהם ישארו של ילדיהם, ולא יועברו לידי בן/בת הזוג. ההורים שעמלו כל חייהם על כספים אלה, זכאים לדעת שהכספים ישמשו את המטרה שלשמה ניתנה, וכאשר הכסף לא ישמש את הצד השני לכדי ביסוס מחלוקת משפטית בין הצדדים.

לאור כל האמור לעיל – אם אתם הורים שמעוניינים לתת לילדכם מתנה וברצונכם לשמור על זכויותיכם – תקפידו להכין הסכם הלוואה מסודר לפני מתן ההלוואה, על מנת להימנע מטענות שווא של מתנה בהמשך.

 

הסכם בהלוואה בין בני משפחה – בכתב או בעל פה?

במקרה של הלוואה בתוך המשפחה – חובה לערוך את ההסכם בכתב על מנת להימנע מטענות של מתנה של אחד הצדדים בהמשך. ללא הסכם בכתב – המתנה שניתנת לבן המשפחה תיחשב באותו הרגע כמתנה על פי חוק המתנה.

לאור האמור בפרק הקודם, ניתן להבין שהלוואה בין בני המשפחה היא נושא רגיש – אבל חשוב שיעשה בצורה נכונה. על כן, על המלווה, הלווה והערבים לערוך הסכם הלוואה לפי כל הכללים והדיוקים האמורים לעיל. כל המעורבים בהלוואה יגיעו אל עורך דין המתמחה בתחום ויערכו בפניו הסכם הלוואה מדויק.

ניתן יהיה אף לקבוע, כבכל הסכם הלוואה אחר, סנקציות במידה שהסכם ההלוואה לא יקוים וכן לקבוע בטחונות להסכם ההלוואה, ופרעון מיידי בקרות אירוע מסוים כמו הודעה על גירושין, בגידה וכו'. הצדדים יוכלו להוסיף ערבים להלוואה, שעבודים או משכנתאות. הכל, במטרה להבטיח עמידה בתנאי ההלוואה ולמנוע מצבים בהם הלווה לא עומד בתנאי ההלוואה.

עם זאת, העובדה כי המלווה רשאי לנקוט בסנקציות, אינה מחייבת אותו כמובן להפעיל את הסנקציות הלכה למעשה. המלווה יוכל, מנדבת ליבו, למחול לבן משפחתו על פיגורים בתשלומים או דחייתם ולא להפעיל כנגדו את הסנקציות שהוסכמו בחוזה.

אף אם הסנקציות לא יופעלו בקרב המשפחה, חשוב בהחלט לכתוב אותן בהסכם ההלוואה עצמו. זאת, מאחר שהסכם הלוואה עם סנקציות ובטוחות בצידו יפעל פסיכולוגית באופן שונה על הלווה ויגדיל את הסיכויים שהוא אכן יתאמץ כדי לעמוד בתנאי ההלוואה וישיב את כספי הלוואתו.

שוב, האפקט הפסיכולוגי לא תלוי ביישום בפועל של הסנקציות והביטחונות המנויות בהסכם ההלוואה וציון הסנקציות בלבד צפוי לסייע לכם.

 

סכסוך על חוזה הלוואה בין בני משפחה – איפה נערך המשפט?

לא אחת קורה כי הלוואות בתוך המשפחה מסתבכות, הצדדים מסתכסכים ונגררים לבית המשפט.

חשוב לדעת כי תיקים אלו לא יידונו בפני בית משפט השלום, בשונה משאר הסכסוכים סביב ההלוואות, אלא בפני בית משפט למשפחה.

זאת, מכיוון שבית המשפט לדיני משפחה לא מוסמך לדון רק בסכסוכים בעלי מאפיינים משפחתיים אלא גם בסכסוכים עסקיים בין בני משפחה. הרציונל לכך הוא שסכסוכים משפחתיים מצריכים טיפול משפטי שונה ומחושב יותר מטיפול משפטי עסקי גרידא שאינו לוקח בחשבון את שיקולי היחסים בין הצדדים.

 

עורך דין הסכם הלוואה בין בני משפחה

לסיכום, אם אתם כהורים מעוניינים לתת לילדתכם דירה במתנה, ו/או לתת הלוואה או לדאוג לכך שאתם לא מעניקים במתנה סכום כסף משמעותי לילדתכם ובן זוגה – עליכם לדאוג באופן ברור ומיידי להסכם הלוואה – שייחתם על ידי כל הצדדים בנוכחות עורך דין ויאומת כדין. במקרים אלה הסכם הלוואה סטנדרטי לא יספיק, ואף יהווה רועץ.

אם אתם זקוקים להסכם הלוואה בין בני משפחה, בין אם בין ילדים להורים, הסכם הלוואה בין אחים, או הסכם הלוואה בין הורים לילדים – אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת הצעת מחיר, בשירות מצויין, זמינות מיידית ומחירים מעולים!

הסכם הלוואה בין בני משפחה
הסכם הלוואה בין בני משפחה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסכם הלוואה בין בני משפחה

ללא הסכם הלוואה שיתמוך בטענה זו, מתן כסף בתוך המשפחה עשוי להתפרש לרוב כמתן מתנה ולא כמתן הלוואה. טענת המתנה מקבלת משנה תוקף מפסקי דין רבים בנושא שקבעו את הלכת חזקת המתנה – לפיה חזקה שכספים שניתנים בין בני משפחה הם מתנה ולא הלוואה.

על מנת להימנע מטענה למתן מתנה במקרה של הלוואה לבן משפחה – עליהם לסייע באמצעות מתן הלוואה בהסכם הלוואה מסודר!

במקרה של הלוואה בתוך המשפחה – חובה לערוך את ההסכם בכתב על מנת להימנע מטענות של מתנה של אחד הצדדים בהמשך. ללא הסכם בכתב – המתנה שניתנת לבן המשפחה תיחשב באותו הרגע כמתנה על פי חוק המתנה.

תיקים בענייני הלוואה בתוך המשפחה לא יידונו בפני בית משפט השלום, בשונה משאר הסכסוכים סביב ההלוואות, אלא בפני בית משפט למשפחה.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין