מס ירושה על דירה

קיבלתם דירה בירושה? רוצים למכור את הדירה תוך צמצום תשלומי מס השבח למינימום ההכרחי?  עומדים לקנות דירת ירושה? כדי להפחית את תשלומי המס על מכירת דירה שהתקבלה בירושה, יש להכיר את הוראות החוק השונות העוסקות במיסוי זה, הפטורים הרלוונטיים והדרכים בהן ניתן לנצל את הפטורים השונים, וכן המלצות כיצד להתנהל נכון בעת רכישת דירת ירושה. מדריך זה יסקור את כל הוראות החוק החשובות, כך שתוכלו ליהנות מכל ההטבות האפשריות על המכירה.

 

דירת ירושה – מהי? איך מזהים אותה?

דירת ירושה היא דירה של אדם אחד או יותר שנפטרו, והורישו אותה באמצעות צוואה ו/או ירושה לקרוביהם אשר מעוניינים למכור אותה. דירת ירושה היא דירה ששייכת לאדם הנמצא בחיים, וכי לאחר מותו תועבר לאחד מיורשיו או המצווים על פי הצוואה שלו. כלומר, הדירה עצמה תהא חלק מהעיזבון שלו, וכל אחד מיורשיו יהא זכאי לקבל אותה בחלקים על פי החוק, או על פי חלקו על פי הצוואה.

 

מס ירושה על דירה – האם יש או אין?

בישראל אין מס על ירושה של דירה, אלא קיים משטר של מיסוי מס שבח ורכישה בעת מכירת דירת ירושה. בניגוד להרבה מדינות בעולם – במדינת ישראל אין מס ירושה על דירה. המס שהמחוקק אכן הטיל על מכירת דירה הוא מס שבח בעת מכירת הדירה. לכן, טעות לחשוב שכיום יש מס ירושה על דירה, אלא יש להתייחס לכך כמס שבח בעת מכירת דירת ירושה.

שבח על מכירת דירת ירושה

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי יש לשלם מס שבח על הרווח שאדם הרוויח ממכירת דירה. המס הינו על הרווח הנקי בעסקה, כלומר מחיר המכירה בניכוי ההוצאות השונות ותוך ביצוע ההתאמות האינפלציוניות הדרושות. שיעור מס השבח בישראל עומד על 25%. עם זאת, לא תמיד זה היה המצב. בעבר, עד לשנת 2001, המס עמד על 50% ואחר כך על 20% עד לשנת 2012. מאז, המס עודכן ל-25%.

כאשר נערכת שומת מס שבח, השומה נעשית באופן לינארי, כלומר בהתאם לשיעורי המס בתקופות השונות. כאמור, החוק קובע כי יש לשלם תשלומי מס שבח על הרווח בדירה. אולם אם הדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה, המוכר זכאי לפטור ממס השבח. דירה תיחשב לדירת מגורים מזכה אם היא דירתו היחידה של אדם.

בעבר, היה ניתן פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים גם אם לאדם היו דירות נוספות. פטור זה בוטל בשנת 2014. עם זאת, גם כאן ביטול הפטור הוא לינארי – אם הדירה הייתה פטורה עד לשנת 2014 ומאז היא אינה פטורה, המוכר יהיה פטור מהשבח שנצבר עד לשנת 2014 וחייב במס על השבח שנצבר מאז 2014 ועד למכירה. על כל פנים, רצוי ליצור קשר עם עורך דין מקרקעין כדי לדעת בדיוק איזה פטור מגיע לכם.

 

מס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה

בעת מכירת דירת ירושה ניתן לקבל פטור ממס השבח שנוצר בין שווי רכישת הדירה ושווי מכירת הדירה ביום מכירתה על ידי הרוכשים. לשם כך יש להסתייע בעורך דין נדל"ן שידע לסייע באופן קבלת הפטור. האם מכירת דירה שהתקבלה בירושה חייבת במס שבח? התשובה היא, שלא במפתיע, תלוי.

לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, ניתן לקבל פטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה.  זאת, אם הדירה נחשבה עבור המוריש לדירת מגורים מזכה. כלומר, אם עבור מוריש הדירה, הדירה הייתה דירת מגורים מזכה – היורש יהיה זכאי לפטור.

כדי ליהנות מפטור זה, על היורש להיות בן זוגו, צאצאו או בן זוג של צאצאו של המוריש. המשמעות היא כי אם הורים יורשים חלילה דירה מילדיהם, הם לא יהיו זכאים לפטור. כך גם אם המוריש הוריש את הדירה לחברו, למשל, שאינו צאצאו. תנאי נוסף לפטור הוא שהמוריש היה בעלים של דירת מגורים אחת בלבד לפני מותו.

אם היו בבעלותו דירות נוספות – היורש לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה. אם כן, יורש זכאי לפטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה, בהתקיים שלושה תנאים:

  • היורש הוא בן זוגו, צאצאו או בן זוגו של צאצאו של המוריש
  • המוריש היה בעלים של דירת מגורים אחת בלבד
  • הדירה נחשבה לדירת מגורים מזכה עבור המוריש

 

ככל שמתקיימים שלושת התנאים האמורים, המוכר יהיה זכאי לפטור ממס שבח על דירת מגורים שהתקבלה בירושה. אם התנאים לא מתקיימים, לא יינתן פטור מלא. כפי שנראה להלן, ייתכן כי היורש יהיה זכאי לפטור לינארי ממס שבח.

 

חישוב מס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה

במקרה בו קיבלתם דירה בירושה – מומלץ מאוד למכור אותה מוקדם ככל שניתן, על מנת להנות מתקופת פטור ליניארי גדולה ככל שניתן. אופן החישוב מחייב במס גדול יותר ככל שעובר הזמן למכירת הדירה. נניח שתנאי הפטור לא מתקיימים. כיצד יחושב מס השבח על מכירת הדירה שהתקבלה בירושה?

על פי רוב, השבח מחושב לפי כל התקופה בה החזיק המוכר בנכס. המשמעות היא שאם רכשתם נכס, למשל, בשנת 2015 ומכרתם אותו בשנת 2023, השבח שלכם יחושב לפי עליית ערכה של הדירה בשנים אלו. כאשר אנו עוסקים בדירה שהתקבלה בירושה, מועד תחילת השבח לא יהיה המועד בו אתם קיבלתם את הדירה אלא המועד בו המוריש רכש את הדירה!

כך, אם למשל המוריש רכש את הדירה בשנת 1970, אתם קיבלתם אותה בירושה בשנת 2020 ומכרתם אותה בשנת 2023, מס השבח שלכם יחושב לפי השבח של הדירה משנת 1970 ולא משנת 2020. שיעורי המס יהיו לינאריים, כפי שהוסבר לעיל.

 

פטור לינארי על מכירת דירה מירושה

כזכור, תנאי הפטור ממס שבח לדירת מגורים השתנו בשנת 2014. מה דינה של דירה שהתקבלה בירושה, אשר עד לשנת 2014 הייתה זכאית לפטור וכיום היא אינה זכאית? במקרים אלו, יחול פטור לינארי ממס שבח על מכירת הדירה שהתקבלה בירושה. כלומר, המוכר יהיה פטור ממס על השבח ממועד הרכישה של המוריש ועד לשנת 2014 ויתחייב במס על השבח משנת 2014 ואילך.

המשמעות היא, שיש יתרון למכירה מוקדמת של הנכס. ככל שהמכירה תהיה מוקדמת יותר, הפטור מהמס יהיה משמעותי יותר. אולם כמובן שמדובר ביתרון מפריזמת תשלומי המס בלבד. ככל שאתם צופים עליית ערך משמעותית, נהנים מהכנסה משכירות על הנכס וכדומה, ייתכן שעדיף לכם לספוג את תשלומי המס המורחבים וליהנות מההכנסה העודפת.

 

רכישה או מכירה של דירת ירושה – ממה חשוב להיזהר?

תשומת לב שלא ניתן לערוך עסקה על דירת ירושה עתידית ואתם עשויים לאבד את כספכם! נתחיל מההתחלה – על פי סעיף 8 חוק הירושה, תשכ"ה-1965, לא ניתן לערוך עסקאות ו/או למכור חלק בירושה עתידית:

"עסקאות בירושה עתידה

(א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים.

(ב) מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה."

כלומר – אם אתה יודעים שאדם מסויים נמצא בחיים – אי אפשר לעשות עסקה עם יורשיו למכירת הדירה לאחר מותו.

ניתן למנות לכך 3 רציונלים בסיסיים:

  1. הדירה עדיין לא עברה לחזקתם של היורשים – כלומר היא עדיין בבעלותו המלאה והייחודית של הבעלים וזאת עד יום מותו.
  2. אי אפשר לדעת מי יהא זכאי לדירת הירושה – יכול להיות שלמוריש יש 2 ילדים – אבל הוא יבחר להוריש את הדירה דווקא למאהבת! לכן אי אפשר לדעת בוודאות שדירת הירושה תועבר דווקא אליהם.
  3. יכול להיות שקיימים חובות לנושים שזכאים לדירה – אם למוריש יש יותר חובות מזכויות – הרי שהזכויות בדירה לא יהיו שייכים כלל ליורשים אלא לנושיו!

 

בנוסף לכל הדוגמאות הללו – בעת מכירת דירת ירושה ישנם סיבות רבות נוספות לפיהן יש להתייעץ עם עורך דין מומחה לנדל"ן על מנת שיוכל לסייע בלנסח הסכם מכר שיתאים לכל הצדדים.

בנוסף, משרדנו מסייע במכירת דירת ירושה באמצעות הליך התמחרות. באמצעות הליך זה היורשים יודעים שהם יכולים להשיג את מחיר הדירה הגבוה ביותר בנסיבות העניין, תוך שימוש ידע, ניסיון ומקצועיות של עורכי דין מהשורה הראשונה. צרו איתנו קשר ואנו נשמח לעמוד לרשותכם בנושא.

 

משרד עו"ד אושר אלקיים

רוצים למכור את הדירה שקיבלתם בירושה? רוצים להנות מהפטורים השונים ממס שבח? פנו אלינו במשרד עו"ד אושר אלקיים. עו"ד אושר אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בדיני מקרקעין ודיני מיסוי. אנו במשרד נדע כיצד לסייע לכם במכירת הדירה לכל אורך הדרך, מייצוג מקצועי ומיומן במו"מ למכירתה וניסוח החוזים ועד להפחתת תשלומי מס השבח למינימום ההכרחי. פנו אלינו – ולא תתחרטו.

מס ירושה על דירה
מס ירושה על דירה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא מס ירושה על דירה

דירת ירושה היא דירה של אדם אחד או יותר שנפטרו, והורישו אותה באמצעות צוואה ו/או ירושה לקרוביהם אשר מעוניינים למכור אותה.

בישראל אין מס על ירושה של דירה, אלא קיים משטר של מיסוי מס שבח ורכישה בעת מכירת דירת ירושה.

בעת מכירת דירת ירושה ניתן לקבל פטור ממס השבח שנוצר בין שווי רכישת הדירה ושווי מכירת הדירה ביום מכירתה על ידי הרוכשים. לשם כך יש להסתייע בעורך דין נדל"ן שידע לסייע באופן קבלת הפטור.

תשומת לב שלא ניתן לערוך עסקה על דירת ירושה עתידית ואתם עשויים לאבד את כספכם!

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין