אושר אלקיים משרד עורכי דין

מכתב התראה לפני תביעה

בהליכים רבים, נדרש לשלוח מכתב התראה לפני תביעה.  על פי רוב, אין חובה לשלוח מכתב התראה לפני תביעה אך מדובר בצעד חכם ונכון מבחינה משפטית ומבחינה אסטרטגית. מהו מכתב התראה לפני תביעה? מה היתרונות של מכתב זה? כל זאת ועוד במאמר זה.

 

כיצד מתנהל הליך בבית משפט

סדרי הדין בבית המשפט קבועים בתקנות סדר הדין האזרחי. תקנות אלו עברו רפורמה מקיפה אשר נכנסה לתוקף לפני מספר שנים, אך עיקרי ההליך, בייחוד בשלביו הראשונים, נותרו בעינם. תקנה 9(א) לתקנות סדר הדין האזרחי מלמדת אותנו כיצד נפתח הליך בבית המשפט:

"הליך בבית משפט ייפתח בהגשת כתב תביעה, שבמענה לו יוגש כתב הגנה" (תקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018).

אם כן, לפי תקנות סדר הדין, הליך משפטי נפתח בהגשת כתב התביעה. כתב התביעה יוגש, על ידי התובע, לבית המשפט ולנתבע. בתגובה לכתב התביעה, ימציא הנתבע כתב הגנה לתובע ולבית המשפט. כתבי טענות אלו יחדדו את גדרי המחלוקת בין הצדדים, הסעדים המבוקשים ועיקרי טענות הצדדים. על בסיסם, יתנהל הדין בבית המשפט.

מה שלא מוזכר בתקנה זו, על אף שבפרקטיקה נעשה בו שימוש נרחב, הוא כתב ההתראה בפני התביעה. כפי שכנראה הבנתם, מכתב ההתראה אינו אינטגרלי להליך והוא אינו בגדר חובה חוקית. עם זאת, השימוש בו נרחב וכדאי. נבאר כעת מהו אותו כתב התראה לפני תביעה ומדוע הוא חיוני להליך בבית המשפט, על אף שאינו בגדר חובה במסגרת ההליך.

 

כתב התראה לפני תביעה בבית משפט

כדי להבין מתי יוגש כתב התראה בפני תביעה, יש להבהיר באילו מקרים בכלל אדם יהיה מעוניין בהגשת תביעה. כידוע, תביעה הינה עסק יקר, המצריך זמן ולא מעט כסף, אף במקרים הפשוטים ביותר. לכן, חשוב לחדד מהם אותם תרחישים בהם אדם ירצה להשקיע משאבים אלו לשם הגשת תביעה לבית המשפט. ככלל, אדם יגיש תביעה לבית המשפט כאשר נגרם לו נזק מאדם אחר. הנזק יכול להיגרם באמצעות פגיעה פיזית, פגיעה כלכלית ואף באמצעות הפרת חוזה ואי עמידה בהתחייבויות משפטיות.

בכל אחד מהמקרים הללו, ייגרם נזק כלכלי לנפגע. הנפגע ירצה לרפא את הנזק דרך הגשת תביעה לבית המשפט כנגד התובע. הנפגע יפעל כדי שבית המשפט יורה לפוגע לפצות אותו על הנזק שגרם לו. עם זאת, לא כל פגיעה ונזק מגיעים לבית המשפט. כאמור, ניהול תיק בבית המשפט הינו עסק יקר המחייב הוצאת משאבים רבים על מנת לקבל את המגיע לכם, ולכן אנשים יפנו לבית המשפט רק במקרים בהם הנזק שנגרם להם הינו משמעותי מספיק, וכן במקרים בהם אשמתו של המזיק ברורה דיה.

במקרים בהם האשמה של המזיק לא מספיק ברורה, לא בטוח שהגשת תביעה תהיה הצעד המשתלם מבחינתו של הניזוק. גם למזיק לא כדאי תמיד להגיע לבית המשפט. במקרים בהם הנזק שהוא גרם הינו ברור ואשמתו אינה נתונה בספק, לא יהיה למזיק עניין להגיע לבית המשפט. זאת, מכיוון שגם עבורו הדיון המשפטי יעלה במשאבים רבים והוא אף צפוי להפסיד בסופו של ההליך ולשלם לנפגע פיצויים.

בשל כך, פעמים רבות, המזיק יסכים לפצות את הנפגע גם מבלי שהצדדים ייגררו לבית המשפט. אולם בכל זאת, המזיק לא יקפוץ בהכרח מיוזמתו ויציע לפצות את הנפגע, אלא ימתין לראות האם הנפגע אכן מתכוון לתבוע אותו על הפגיעה שנגרמה לו. אם הנפגע יביע רצינות משפטית, המזיק יעדיף לפצות את הניזוק בעצמו ולא להיגרר להליכים משפטיים יקרים וארוכים.

בדיוק למצבים אלו, מיועד כתב ההתראה לפני התביעה. הנפגע יציג את טענותיו בכתב ההתראה לפני התביעה וישמיע אותם בפני המזיק. המזיק יתרשם מכתב התביעה ויעריך, על בסיסו, את סיכוייו בניהול הליך בבית המשפט. ככל שיגיע המזיק למסקנה כי סיכוייו בבית המשפט אינם גבוהים או שניהול ההליך יעלה לו יותר מאשר לשלם פיצויים לנפגע, הרי שהוא ייענה לכתב ההתראה לפני התביעה ויפצה את הנפגע.

ההיענות יכולה להיות מלאה ואז ייסגר ההליך, או חלקית ובמקרה שכזה הצדדים ינהלו משא ומתן על תנאי הפיצויים. בשלב זה, נדגיש שני דגשים חשובים ביחס לכתב התראה בפני תביעה. ראשית, לכתב ההתראה בפני תביעה חשיבות גם כאשר ברור שהצדדים לא יגיעו לפשרה אלא יגיעו לבית המשפט.

זאת, מכיוון שמכתב התראה לפני תביעה מגדיר את גדרי המחלוקת בין הצדדים, מבהיר לכל צד מה מצבו לקראת הדיון ואף בית המשפט רואה בעין יפה את מיצוי ההליכים בין הצדדים לפני ההגעה לבית המשפט. שנית, הסעד המבוקש בכתב ההתראה לפני התביעה אינו תמיד פיצוי כספי.

לעיתים, התובע ידרוש עמידה בהתחייבויות חוזיות, הענקת שירות כלשהו או כל סעד אחר שהוא מעוניין בו. המזיק יחליט האם הוא נענה לבקשת הסעד, או דוחה אותה.

 

איך לכתוב מכתב התראה אפקטיבי

נוכחנו לדעת כי מכתב התראה לפני תביעה יכול לסיים את ההליך לפני שהוא התחיל, להוביל לקבלת הפיצוי המבוקש ולחסוך לשני הצדדים זמן וכסף. עם זאת, כתב התראה יוכל לפעול באופן זה רק אם הוא יהיה כתב התראה איכותי ורציני, שיעיד על עוצמתו של התובע ועל כך שהוא מוכן ללכת עד הסוף בניהול ההליך.

כיצד תוכלו לכתוב מכתב התראה לפני תביעה שכזה?

התשובה היא שתצטרכו עורך דין מומחה שיכתוב עבורכם את כתב ההתראה. מכתב התראה שיישלח מעורך דין מומחה בתחומו ישדר רצינות מוחלטת ונכונות לנהל את ההליך עד הסוף. נכונות זו תרתיע את הנתבע, ותתמרץ אותו לשלם לכם פיצויים במקום להיגרר להליך יקר. כך, למשל, אם השוכר שלכם לא מתפנה מהדירה עם תום החוזה, שלחו לו מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר ממשרדו של עורך דין מקרקעין מומחה. מכתב זה צפוי להרתיע את השוכר ועשוי לשכנע אותו לעזוב את הדירה.

כמובן שתצטרכו לגבות את צעדיכם, וככל שהמזיק לא ייענה לדרישותיכם בכתב ההתראה, פתחו בהליך משפטי והגישו לו כתב תביעה. אחרת, מילתכם תיתפס כמילת סרק ולא תילקחו ברצינות מספקת. לכן, שלחו כתב התראה לפני תביעה אך ורק אם ביכולתכם ובכוונתכם להמשיך לניהול הליך משפטי אם הדבר יידרש.

 

מכתב התראה לפני תביעה לדוגמה

כאמור, מכתב התראה יעיל מקצר את ההליכים המשפטיים ומאפשר לכל אחד מהצדדים לדעת בפני מה הוא עומד. במסגרת המכתב יש לציין את מי אתם מייצגים, מהות הפנייה והסיבה להתראה, והאיום המפורש עם צעדים אופרטייבים להמשך. כל השלבים האלו חייבים להיות ברורים ומפורשים בתוך מכתב ההתראה. לנוחיותכם, מצ"ב תמונה של מכתב התראה לפני  תביעה לדוגמה אותו ערך משרדנו.

כפי שניתן להתרשם – מכתב ההתראה מכיל את כל ההיבטים הנדרשים למכתב התראה יעיל וממוקד. יש התייחסות מפורטת לנושא הפרה של הוראות רלוונטיות, הוראות של הסכם שנערך בין הצדדים, ציון הנזק וגובה הנזק שנוצר, ודרישה לתשלום מיידי. בנוסף, המכתב משמש כטיוטה להכנת תביעה כנגד המפר, ועל כן יש לתכנן ולכתוב את המכתב מתוך מטרה שישמש כבסיס העובדתי לתביעה עתידית.

 

מכתב התראה לפני תביעה מחיר

השאלה האחרונה שעולה בדעתכם היא עלותו של מכתב התראה. ראשית, יש לבחון האם עורך הדין שמכין עבורכם את המכתב מנוסה דיו בתביעות וייצוג תובעים/נתבעים. בנוסף, יש לבחון האם מדובר במחלוקת מסובכת עם הרבה מסמכים, או מחלוקת קצרה שאין להידרש לעובי הקורה. בשני המקרים יש לבחון את מלוא החומר הקיים, על מנת להימנע מלהיכנס למלכודת או טעויות משפטיות בעתיד.

אם מדובר בעורך דין שאינו מנוסה, הרי שהסכום שישולם צריך להיות נמוך משמעותית כנגזרת מכך. לכן, עלותו של מכתב התראה יתחיל במאות שקלים בודדים, עד לכדי אלפי שקלים בודדים במקרה של מכתב התראה מורכב. במקרה בו מדובר בעורך דין מנוסה, הרי הסכום אמור לשקף את איכות המכתב, והמוניטין של עורך הדין שמבצע את הפניה. מן הסתם שעורך דין מוכר וידוע עשוי להוביל את הצד השני לחשוש במיוחד, ולהתפשר במהרה. במקרים אלה המחירים יתחילו ב-1,500 ₪ ועד כ-3,000 ₪ ומעלה כתלות במורכבות המקרה.

 

סיכום

לסיכום, כתב התראה לפני תביעה הינו הליך מקדמי להליך המשפטי. במסגרתו, תציגו את טענותיכם בפני הנתבע הפוטנציאלי ואת הסעד המבוקש ממנו. ככל שהנמען ייענה לדרישותיכם באופן שיספק אתכם, מה טוב. במקרים בהם הוא יסרב לבקשותיכם, הגישו כתב תביעה ונהלו הליך משפטי כנגדו. זכרו – מכתב התראה לפני תביעה אפקטיבי הוא כזה שנשלח על ידי עורך דין מומחה בתחומו. אל תתפשרו על כך!

מחפשים עורך דין להגשת כתב התראה לפני תביעה? פנו אל עורך דין אושר אלקיים והגישו כתב התראה שישיג את מטרותיו. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בדיני המקרקעין. עו"ד אלקיים בעל ניסיון רב ומומחיות ייחודית בהגשת כתבי התראה. צרו איתו קשר, הגישו לפוגעים בכם כתב התראה לפני תביעה והשיגו את הסעד המגיע לכם.

 

מכתב התראה לפני תביעה
מכתב התראה לפני תביעה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא מכתב התראה לפני תביעה

מכתב התראה לפני תביעה הוא הליך משפטי המקדים לתביעה, במסגרתו צד אחד פונה לצד שני באמצעות עורך דין המתריע בטרם הגשת תביעה ו/או ביצוע פעולות משפטיות, יחד עם דרישה לקבלת דבר מה. 

מכתב התראה לפני תביעה על ידי עורך דין שאינו מנוסה ובמחלוקת פשוטה יחסית יתחיל ממאות שקלים בודדים עד לאלפי שקלים בודדים.

מכתב התראה לפני תביעה על ידי עורך דין מנוסה ובמחלוקת מורכבת יתחיל בכ-1,500 ₪ ויאמיר לכדי 3,000 ₪ ויותר.

מכתב התראה לפני תביעה צריך לכלול את הצד הפונה, הצד אליו פונים, את המסכת העובדתית והמשפטית הרלוונטית, ואת הדרישה של הצד הפונה. כל הנושאים האלו חייבים להיות מתומצתים ומדויקים, על מנת להימנע מפתיחת חזית מיותרת.

כמובן שמכתב התראה לפני תביעה חייב להיעשות על ידי עורך דין. במקרים אלה המכתב יהיה מקצועי, מדויק ויגובה בניסיון משפטי וכוונה לפתיחת הליכים. אם אתם מעוניינים להגיש מכתב התראה – אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לייצג אותכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים!

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין