אושר אלקיים משרד עורכי דין

הסכם עבודה עם קבלן פאושלי

כולנו יודעים כמה לא נעים לסגור עם בעל מקצוע על מחיר ופתאום, תוך כדי עבודה, המחיר עולה ומטפס. עוד סכום כסף עבור התיקון הזה, תשלום נוסף עבור הרכישה ההיא, וכן הלאה. האם יש שיטה בה המחיר הוא מחיר קבוע מראש, ללא תוספות לאחר מכן?

 האם ניתן לחתום על הסכם עבודה על קבלן, במסגרתו הקבלן מתחייב להשלים את מלוא העבודה עבור התשלום ולא נכנסים לפרטי העבודה עצמה? התשובה היא, בהחלט כן. להסכם שכזה קוראים הסכם עבודה פאושלי עם קבלן.

 

מה ההבדל בין הסכם פאושלי ( או הסכם עד מפתח / TURN KEY) להסכם קבלן רגיל

הסכם קבלן רגיל הינו הסכם עבודה מפורט, בו כתובים מצב אחד תשלומי המזמין לקבלן ומצד שני נכתבת עבודתו של הקבלן. הקבלן כותב בדיוק אילו עבודות יבצע, באיזה אופן, מה הכמויות ועבור אילו מידות. ככל שבמהלך העבודה יתעורר צורך בביצוע עבודות נוספות החורגות מהמדידות ומהכמויות שנכתבו בהסכם העבודה, המזמין ייאלץ להוסיף תשלום לקבלן.

לעומת זאת, הסכם פאושלי הינו הסכם ללא מדידות, כמויות וכדומה. במסגרת הסכם עבודה פאושלי עם קבלן, המזמין והקבלן יכתבו מה התוצאה הרצויה, מה התשלום עבור עבודה זו ותו לא. כך, למשל, הסכם פאושלי לשיפוץ מטבח לא יכלול פירוט אודות מידות השיש, כמויות הקרמיקה הדרושות ועוד.

כל שייכתב בהסכם הוא כיצד המטבח ייראה עם תום השיפוץ. מחובתו של הקבלן להביא את המטבח למצב הרצוי ועבור כך הוא מקבל את התשלום.

הסכם פאושלי – השפעה על המחיר

חשוב לדעת כי הסכם פאושלי חוסך לא מעט כאב ראש, אך יש לו השפעה ישירה על המחיר. מחיר עבודה צפוי לעלות כאשר מדובר בהסכם עבודה פאושלי עם קבלן, ביחס להסכם עבודה רגיל. זאת, מאחר שהקבלן נוטל על עצמו סיכון שהמידות והכמויות הדרושות חורגות מהערכתו הראשונית. במקרים אלו, הוא לא יוכל לגולל את ההוצאה על המזמין אלא ייאלץ לממן בעצמו את החריגה, מה שמקל על הוודאות של שוכר השירותים.

 

הסכם עבודה עם קבלן שיפוצים עצמאי – דגשים

אילו דגשים חשוב שיהיו בהסכם עבודה פאושלי עם קבלן שיפוצים? מעל לכל, חשוב שההסכם יהיה כמה שיותר מפורט. הסכם פאושלי שאינו מפורט דיו הינו כר פורה לסכסוכים ומריבות משפטיות קשות וארוכות שנים.

 

תכנית ביצוע מפורטת

ייתכן שאתם תוהים לעצמכם – מדוע חשוב לפרט בהסכם פאושלי? הרי כל תכליתו של ההסכם היא היעדר פירוט! אכן, הסכם עבודה פאושלי עם קבלן לא כולל פירוט אודות כמויות ומידות, אך חשוב מאוד שהוא יכלול פירוט אודות תוצאות העבודה הרצויות. כלומר, תוכנית הביצוע צריכה להיות מפורטת ומלאה.

כך, למשל, חשוב לדייק בסוג השיש בו אתם מעוניינים, בריצוף וכדומה. אחרת, יהיה קשה לכם לטעון כנגד קבלן השיפוצים שלכם שכן הוא צפוי לפרש את החוזה באופן המינימלי ביותר שלו. הסכם עבודה פאושלי מפורט יקשה על הקבלן לבצע התחכמויות שכאלו וייאלץ אותו למלא אחר כל סעיפי ההסכם כפי שרציתם מלכתחילה.

כך למשל – אפשר לקבוע כי מרצפות יהיו בגודל מסויים (למשל מטר על מטר לכל הפחות), יילקחו מספק מוכר וידוע, במחיר מסויים וכיוצ"ב.

 

הסכמות זמניות להסכם פאושלי

הסכם עבודה פאשולי איכותי עם קבלן יכלול הסכמות בנוגע למהלך העבודה ולהוצאות הנלוות אליה. למשל, מאיפה יגיעו מים וחשמל לעבודה ומי יממן הוצאות אלו. הסכמה מראש על כל הנושאים האמורים תמנע חיכוכים וסכסוכים ותחסוך לכם כאבי ראש והוצאות כספיות מיותרות.

 

חלוקת תשלומים

נושא חשוב נוסף שיש להסדיר מבעוד מועד, הוא נושא התשלומים. מחיר העבודה הכולל אמנם מוסכם מבעוד מועד עבור העבודה כולה במסגרת הסכם עבודה פאושלי עם קבלן, אך התשלומים עצמם נפרסים על פני תקופת העבודה כולה. יש להתאים את פריסת התשלומים לקצב ההתקדמות של הקבלן, כך שתשלמו עבור מה שכבר בוצע בפועל ותו לא.

כך, תמנעו מצבים מצערים בהם הקבלן לא משלים את העבודה כאשר אתם כבר שילמתם לו על מלוא העבודה או למצער על יותר ממה שהוא ביצע בפועל.

 

טופס שינויים להסכם קבלן פאושלי

כזכור, הסכם עבודה פאושלי עם קבלן מתבסס על תוכנית ביצוע מפורטת המסדירה במדויק מה התוצאות אשר על הקבלן לספק. עם זאת, כידוע, החיים הם דינמיים וייתכנו בהם שינויים. מה תוכלו לעשות אם במהלך העבודה הגעתם למסקנה כי יש לשנות דבר מה מהמוסכם בתוכנית הביצוע? כיצד ניתן יהיה לבצע שינוי זה?

בדיוק לשם כך, נערך טופס שינויים בין הקבלן לבין מזמין העבודה. טופס השינויים מגדיר באילו תנאים ובאיזה אופן יוכלו להתבצע שינויים בתוכנית הביצוע. רצוי לקבוע מראש מחיר לשינויים וכן מחיר לתוספות, ככל שאלו יידרשו. זוהי דרך נוספת להגברת הוודאות לפני תחילת העבודה ומניעת חיכוכים וסכסוכים בין המזמין לבין הקבלן.

כך למשל – ניתן לקבוע כי כל תוספת תהיה במחיר הקבוע במחירון דקל שיפוצים ובהנחה קבועה של 30%. אפשרות אחרת היא הבאת איש מקצוע להערכת העלות, וקביעה כי זה המחיר הקובע. אפשרות שלישית היא קביעת איש מקצוע מוסכם כמו אדריכל ו/או מהנדס.

 

משך עבודה וחריגות

בכל הנוגע לשיפוצים, למשך העבודה יש משמעות קריטית. בני הבית לא יכולים להתגורר, לפחות לא באופן מלא, בביתם במשך כל תקופת השיפוץ. עליהם למצוא מגורים אלטרנטיביים אשר עולים לא מעט כסף. אשר על כן, חשוב מאוד לסכם מראש על מועדי סיום העבודות. מועד סיום העבודה משפיע בצורה משמעותית על המזמין ועל יכולתו לחזוק לדירתו העוברת שיפוץ.

עם זאת, עולם כמנהגו נוהג ושיפוצים נוטים התעכב. לכן, חשוב להסדיר מנגנון הקובע מה הדין במקרים בהם חלים עיכובים בשיפוץ. מקובל להעניק לקבלן השיפוצים שבוע חסד בו עיכוב לא יגרור חבות בפיצויים. אולם רצוי מאוד לקבוע בהסכם כי ככל שהחריגה תתארך מעבר לשבוע אחד, הקבלן יפצה את המזמין החל מהיום הראשון. כך, לקבלן תהיה מוטיבציה שלא לנצל את שבוע החסד שניתן לו.

בנוסף, ניתן לקבוע את ההסדר ההפוך – לפיו בכל הקדמה תינתן לקבלת תוספת תשלום ידועה, כמו למשל תוספת של 200 ₪ עבור כל יום הקדמה מהמחיר הקבוע.

 

הסכם קבלן משנה מה חשוב לציין

לא אחת, הקבלן עצמו אינו מבצע את מלוא העבודה הנדרשת. הקבלן מעביר חלקים מהעבודה לקבלן משנה המתמחה בביצוע עבודה מסוימת וקבלן המשנה הוא זה שאמון על ביצועה. כך, למשל, עבודות נגרות מבוצעות פעמים רבות באמצעות קבלני משנה. כמו כן, ייתכן כי הקבלן הראשי יעביר את עבודות הסיוד והצביעה, החשמל או החיבור לתשתיות לקבלני משנה. ניתן לערוך הסכם עבודה פאושלי גם עם קבלן משנה.

המזמין וקבלן המשנה יסכמו על תוכניות ביצוע וכן על מחיר עבור העבודה כולה ויחתמו על חוזה פאושלי שיותאם לעבודה המבוצעת. כל הדגשים שהוצגו לעיל ביחס לחתימה על הסכם פאושלי, רלוונטיים גם להסכם פאושלי אל מול קבלן משנה. אל דגשים אלו רצוי להוסיף את הדגש הבא – הגדירו במדויק מהי עבודתו של קבלן המשנה. היכן היא מתחילה ואיפה היא נגמרת.

ללא הגדרה מדויקת שכזו, אתם עלולים למצוא את עצמכם במצב בו גם הקבלן הראשי וגם קבלן המשנה דורשים תשלום כפול עבור אותה עבודה בדיוק. כדי למנוע דרישה מופרכת זו, הנשמעת לא סבירה בעליל אך עלולה לגרור אתכם לשנים רבות בבתי משפט, חשוב להגדיר מראש ובמדויק מהי עבודתו של קבלן המשנה ממנה פטור הקבלן הראשי. הגדירו זאת במסגרת הסכם עבודה פאושלי עם קבלן משנה.

בנוסף – מומלץ לקבוע כי כל עבודה שהקבלן ייטול באמצעות קבלן משנה – תהא באחריותו המלאה של הקבלן, וכי המזמין יהא זכאי לסיים את השירות של קבלן משנה שלא עומד בסטנדרטים הנדרשים.

 

הסכם פאושלי עם קבלן – איך ההסכם נראה

כעת, נצלול אל תוך ההסכם עצמו ונכיר את מרכיביו השונים. נפרט רשימה קצרה של מרכיבי ההסכם ולאחר מכן נצלול אל הסעיפים החשובים בהסכם. אם כן, מרכיבי הסכם עבודה פאושלי עם קבלן הם:

 

פירוט מיקומו המדויק של הנכס בהסכם קבלן

בחלק זה מומלץ לציין מפורשות את הנכס הנדרש לשיפוץ. מומלץ לציין אם יש או אין מעלית, אם יש או אין גישה, ומה מצבו של הנכס. אם יש הצמדות – מומלץ לציין גם אותם.

 

 מבוא להסכם קבלן פאושלי – הסכמות בסיסיות ("הואיל והמזמין הינו הבעלים של הנכס" וכו')

בחלק זה מומלץ מאוד לקבוע את ההסכמות הבסיסיות של ההסכם – לפיהם המזמין מזמין את שירותיו של הקבלן על סמך הצהרותיו, יכולתיו וכיוצ"ב. מן הצד השני, המזמין יצהיר על יכולתו לשלם עבור השירותים לקבלן.

 

העסקה – תוכנית ביצוע ותמורה

בחלק זה יש להגדיר באופן מפורט את הפעולות הנדרשות. במקום להאריך בהסכם – נהוג לציין זאת בנספח השירותים שיצורף להסכם ויפרט בדיוק מה התנאים והדרישות מהקבלן במסגרת ההסכם, ומה המועד המחייב לכל הפעולות.

 

ביצוע העבודות בפועל והחומרים שישמשו לבנייה (ללא מידות וכמויות)

יש לציין בחלק זה את העבודות הנדרשות, ומה התנאים לביצוע העבודות. כך למשל לקבוע תנאים לגבי עמידה בתקנים, בנייה בטוחה, עבודה בגובה, רשיונות ועוד.

 

זכויות לביטול העסקה ולשינויה

חלק מאוד חשוב הוא האפשרות לסיים את ההסכם במקרה של אי התאמה של כל אחד מהצדדים. כך למשל קבלן יכול לסיים אם יגלה כי לא יוכל לעמוד בתנאים שהוכתבו בהסכם תוך תשלום פיצוי, והמזמין יוכל לסיים אם הקבלן לא עומד באחד התנאים או יותר שנקבעו בהסכם.

 

מועד תחילת העבודה

יש לציין מועד מדויק לתחילת העבודות. אם המזמין חייב לבצע פעולות לצורך תחילת העבודות (קבלת היתר, פינוי של ציוד או כל נושא אחר) , עליו לעשות זאת בטרם מסירת הנכס. מן הצד השני – הקבלן צריך להתחיל במועד זה, ולא להתעכב בתחילת העבודות.

 

מועד סיום הסכם קבלן פאושלי

מה הדין לגבי מועד הסיום? הסיום הוא בעת מסירת הנכס לאחר סיום כל העבודות. אם הקבלן מבצע עבודות שלד – עם מסירת השלד. אם הקבלן נשכר גם לעבודות גמר – אז במסירת הדירה וקבלת טופס 4. יש לקבוע מועד מדויק ולא לחרוג ממנו. ניתן להוסיף עליו -אבל לא חובה. ניתן לציין גם תנאים רלוונטיים כמו איחור מוצדק מפאת כוח עליון ואיחורים מקובלים כמו סגר בשטחים, מצב מלחמה, מגיפות ועוד.

 

ביטוח בהסכם קבלן

יש לקבוע באופן מדויק אילו ביטוחים על הקבלן להעמיד בעת קיום ההסכם. ישנם מספר רב של ביטוחים, ועל הקבלן להעמידם לידי המזמין בטרם ביצוע העבודות. נהוג לציין ביטוח של מעסיקים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח צד ג' וביטוחים נוספים.

 

מנגנון ליישוב סכסוכים בהסכם קבלן פאושלי

מומלץ מאוד לקבוע מנגנון ליישוב סכסוך בין הצדדים בכל אחת מנושאי הליבה. כך למשל – בשביל להעביר תשלום בגין עמידה בשלבי העבודה – נהוג לקבוע כי תידרש החלטה של האדריכל / מפקח העבודה / מהנדס מטעם המזמין. במקרים של תוספת תשלום – קביעה על פי מחירון דקל בהנחה, או החלטה של איש מקוצע. בנוסף, בכל מחלוקת שלא תוסכם בצורה כזו – יש לקבוע מנגנון בוררות ו/או גישור ולהימנע מבתי משפט – שכן הדבר עלול להיארך שנים.

 

פיצויים מוסכמים במקרי הפרה יסודית

במקרה של איחור במסירה, או אי עמידה בתנאים, ניתן לדרוש פיצוי. כך גם, הקבלן רשאי לדרוש תשלומים נוספים במקרה של עמידה בתנאים או ביצוע פעולות נוספות שנדרשו על ידי המזמין.

יש לשים לב כי לא מדובר בהכרח בכל פרטי ההסכם וייתכנו בהחלט הסכמים הכוללים פרטים נוספים, דוגמת מקורות מימון העסקה, תנאי הפיקוח ועוד. עם זאת, אלו הם עיקרי הדברים. ברובם כבר עסקנו ואין צורך לפרט אודותם בשנית. עם זאת, מקצתם חדשים לנו בשלב זה ונרחיב לגביהם.

 

החומרים המשמשים לבנייה

כחלק מהסכם העבודה הפאושלי, יש להסדיר אילו חומרים ישמשו את הקבלן לבנייה. כפי שכולם יודעים, ניתן לבצע את אותה העבודה בעזרת חומרים איכותיים ויקרים או בעזרת חומרים זולים יותר אך איכותיים פחות. תיאום ציפיות מראשו והעלאתו לכתב במסגרת הסכם העבודה הפאושלי עם הקבלן, ימנע אי נעימויות וספקות בנוגע לטיב החומרים שישמשו לבנייה ואיכותם.

 

מנגנון ליישוב סכסוכים ופיצויים מוסכמים בהסכם קבלן

מה דינו של ההסכם אם מי מהצדדים טוען להפרה שלו? מה קורה עם הסכם עבודה פאושלי, במידה שמתעוררות מחלוקות ביחס לתוכן החוזה? חוק החוזים מעניק אמנם תשובות לכל השאלות הללו, אולם מדובר בתשובות כלליות שאינן מותאמות לנסיבותיו הייחודיות של כל הסכם עבודה.

מכיוון שזהו המצב ומאחר שאלו הם פני הדברים, רצוי לקבוע בהסכם הפאושלי עצמו מנגנון ליישוב סכסוכים – לאילו בית משפט יפנו הצדדים במקרי מחלוקת, האם הם ייפנו קודם לגישור וכדומה. כמו כן, ייקבעו בחוזה הפאושלי פיצויים מוסכמים. אם אחד מהצדדים לא יעמוד בתנאי ההסכם ויפר הפרה יסודית של החוזה, הצד השני יהיה זכאי לתבוע ממנו את הפיצויים המוסכמים.

על פי רוב, שיעור הפיצויים המוסכמים יעלה על הנזק שנגרם בפועל לנפגע מההפרה.

 

הסכם עבודה עם קבלן word לדוגמה

אם אתם עומדים בפני חתימה על הסכם קבלן – מומלץ מאוד לשכור עורך דין שייצג את האינטרסים שלכם בעסקה. ללא הסכם קבלן, הדרך להפסד כספי ועוגמת נפש מובטחת! לא מומלץ להשתמש בנוסחים שנמצאים באינטרנט או משהו שאתם חושבים שמתאים, כי לרוב זה לא מתאים.

אם אתם מעוניינים בהסכם עבודה עם קבלן WORD – אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לשלוח לכם. נציין באופן מפורש כי העברת המסמכים הינה כפופה לתנאים בתקנון האתר.

 

ניסוח הסכם עבודה פאושלי עם קבלן – רק עם עו"ד מומחה!

כפי שניתן להבין בנקל, להסכם עבודה פאושלי עם קבלן יכולות להיות משמעויות מרחיקות לכת. מדובר בהסכם שאינו כולל מידות וכמויות מה שמטיל הן על הקבלן והן על המזמין סיכונים בהזמנת החוזה. שני הצדדים צריכים לנקוט בצעדים המשפטיים הנכונים כדי לצמצם עד כמה שניתן את הסיכונים ולמנוע מצב בו הם נפגעים מהחוזה.

רוצים לנסח חוזה עבודה פאושלי שידאג לכם וישמור על זכויותיכם? מעוניינים ליהנות מיתרונותיו של הסכם זה מבלי להיחשב לסכנות הרבות שלו? פנו אלינו במשרד עו"ד אושר אלקיים לצורך קבלת ייעוץ וניסוח ההסכם. עו"ד אושר אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בדיני מקרקעין ובהתנהלות אל מול קבלנים. עו"ד אלקיים יחד עם כל צוות המשרד יעמדו לרשותכם כדי לכתוב את החוזה הטוב ביותר.

הסכם עבודה עם קבלן פאושלי
הסכם עבודה עם קבלן פאושלי
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסכם עבודה עם קבלן פאושלי

הסכם קבלן פאושלי הוא הסכם ללא מדידות, כמויות וכדומה. במסגרת הסכם הקבלן הפאושלי, מזמין העבודות והקבלן ירשמו באופן מפורש מה התוצאה הרצויה, מה התמורה בגין העבודה וללא פרטים נוספים.

הסכם קבלן בהגדרתו הוא הסכם עבודה מדוקדק ומפורט, שבו מצוין כל עבודות הקבלן בפירוט מיטבי, עם הנחיות מדויקות. הסכם פאושלי כאמור הוא ללא פירוט מלא.

פירוט מיקומו המדויק של הנכס בהסכם קבלן; (2) מבוא להסכם קבלן פאושלי – הסכמות בסיסיות; (3) העסקה – תוכנית ביצוע ותמורה; (4) ביצוע העבודות בפועל והחומרים שישמשו לבנייה (ללא מידות וכמויות); (5) זכויות לביטול העסקה ולשינויה; (6) מועד תחילת העבודה; (7) מועד סיום הסכם קבלן פאושלי; (8) ביטוח בהסכם קבלן; (9) מנגנון ליישוב סכסוכים בהסכם קבלן פאושלי; (10) פיצויים מוסכמים במקרי הפרה יסודית; (11) החומרים המשמשים לבנייה; (12) תנאים נוספים

בכל מקרה של שיפוץ – אתם הולכים לשלם עשרות עד מאות אלפי שקלים. מונע הנזק הטוב ביותר בעסקאות אלה הוא עורך דין מטעמכם. פנו אלינו ונשמח לסייע.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין