צוואה – מדריך משפטי שחובה לקרוא (2024)

צוואה היא מסמך שעורך אדם בחייו ובו הוא מביע את רצונו באשר למה שייעשה ברכושו לאחר מותו. זוהי דרך אחת בה נכסי המת עוברים בירושה, הנקראת ירושה על פי צוואה.

מהי צוואה

צוואה היא מסמך שעורך אדם בחייו ובו הוא מביע את רצונו באשר למה שייעשה ברכושו לאחר מותו. זוהי דרך אחת בה נכסי המת עוברים בירושה, הנקראת ירושה על פי צוואה. דרך נוספת בה נכסי המת עוברים בירושה היא לפי כללי ברירת המחדל הקבועים בהוראות הדין, המופעלים כאשר הנפטר לא הביע רצונו מראש לגבי עתיד רכושו לאחר מותו. בהתאם, אופן ירושה זה מתקרא ירושה על פי דין, ובה לא נרחיב במאמר זה.

סוגי צוואות

על מנת שצוואה תקבל תוקף משפטי (ובהתאם תקים זכויות בהתאם לרצונו של המצווה) היא צריכה להלום את הוראות הדין הרלוונטיות. סעיף 18 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, קובע מהן הצורות האפשריות של הצוואה: 

  • בכתב יד. מסמך צוואה שנערך על ידי המצווה, ובו מצוין תאריך, והוא נושא את חתימת המצווה (הכל בכתב ידו, לא בהדפסה או באמצעות אחר). 
 • צוואה בעדים. מסמך צוואה, הכולל (1) תאריך; (2) חתימת המצווה; (3) חתימה של שני עדים המצהירים שהמצווה הצהיר וחתם כאמור בצוואה, לאחר שהבין והסכים לתוכנה. 
 • צוואה בפני רשות.  המצווה אומר בעל פה דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי. אפשרי גם באמצעות הגשת מסמך הכולל את דברי הצוואה לשופט, רשם או חבר בית דין דתי כאמור. אפשרות נוספת היא אישור הצוואה בפני נוטריון.
 • צוואה בעל-פה או צוואת "שכיב מרע". אדם ש"רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות" (סעיף 23(א) לחוק) רשאי להצהיר בעל פה את דברי הצוואה בפני שני עדים. 

אלו סוגי הצוואות העיקריים, הנבדלים על פי אופן חיבורם, כאשר ישנם מקרים פרטניים של צוואות ייחודיות כמו צוואה הדדית, "מעין צוואה", צוואה יחידה, צוואה משותפת, צוואה בחיים וצוואה שנשתכחה.

חשיבותה של צוואה 

צוואה עלולה ליצור מחשבה לא נעימה. אף אדם לא רוצה לחשוב על עולם שהוא לא קיים בו, וההחלטה לעצור משגרת החיים על מנת לתכנן את עתיד הנכסים לאחר המוות עלולה להראות תמוהה. 

רתיעה זו אף נתמכת בסטטיסטיקה: ע"פ נתונים מהעת האחרונה, כ-60% מהאוכלוסייה לא מותירים צוואה, וחלקם הגדול בגלל הרתיעה שבמחשבה על צוואה, ולאו דווקא מתוך כוונה שלא להותיר צוואה. 

עם זאת, כמו ביחס למשימות לא־נעימות רבות אחרות בחיים, גם בנושא ההורשה והצוואה מומלץ מאוד לאזור אומץ ולהתייחס לעניין בהקדם האפשרי – ולא לדחות נושא זה או להתעלם ממנו. 

למה בעצם? למה לא להסתפק בכללי הירושה על פי דין? 

קודם כל, כי מדובר בעסקה הכי גדולה שתעשו בחייכם – לתקופה שלאחר חייכם. 

סעיף 1 לחוק קובע, כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו", כאשר עיזבון מוגדר בחוק כ-"כלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש". 

כלומר, כל מה שיש לכם בעולם, יעבור אל אדם אחר, הלא הוא: היורש. סביר שרצונכם הטבעי, שלא להעניק רכוש בצורה אקראית, תקף גם לתקופה שלאחר לכתכם, אלא לקבוע במידה רבה או מידה מסוימת מי ירש, מה ירש ומתי ירש. 

שאלה עוקבת שאתם עשויים לשאול את עצמכם, היא: למה עכשיו? כידוע, בהיבט העיתוי, המוות הוא צפוי ואינו צפוי כאחד, ובמשפט הידוע והמוכר "אין אדם יודע יום פקודתו". 

לכן, הפעולה ההגיונית בנסיבות של חוסר וודאות היא עריכת צוואה כשהדבר מתאפשר (אל דאגה! ניתן לבטל צוואה ולערוך בה שינויים, בהתאם לנסיבות החיים המשתנות, וכמעט שללא כל הגבלה).

מה כוללת צוואה?

בהכנת צוואה, ישנן כמה סוגיות משפטיות חשובות ומהותיות, שכל מי שחושב על כתיבת או הכנת צוואה חייב לדעת אותן.

לכן, מומלץ מאוד לכל מצווה למקד את תשומת ליבו ולהעניק לסוגיות אלה התייחסות מחושבת:

הוראה המגבילה את ביטול/שינוי הצוואה לחתימת שני עדים

 מה קורה אם המצווה מתחרט, ולרצות לשנות/לבטל צוואה שערך ושנחתמה כדין?

סעיף  36(א) לחוק הירושה קובע את המנגנון לביטול צוואה: "על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה".

במהלך השנים הדרישה הצורנית לשני עדים במקרה של ביטול צוואה התרככה, ונקבע כי במקרים מסוימים ניתן יהיה להסתפק בעד אחד.

המסקנה היא, שאין צורך להוסיף בצוואה תנאי לפיו הצוואה תבוטל על ידי שני עדים בלבד. בהינתן החמקמקות של אירוע הפטירה, וכן מאחר והפסיקה ממילא גמישה בנושא, הוראה מהסוג הזה עלולה פעמים רבות  דווקא לפגוע במימוש רצונו של המצווה.

חתימה בפני נוטריון או שני עדים – סודות המקצוע

לא פעם אנשים מגיעים למשרדנו ושואלים האם עדיף חתימה בפני נוטריון או בפני שני עדים. התשובה תמיד תהא תלויה בנסיבות עריכת הצוואה ומורכבותה.

במקרים מסוימים בהם יש רצון מיוחד של המצווה, כמו רצון של המצווה לנשל את אחד היורשים מסיבותיו שלו, העדיפות היא לערוך צוואה בפני שני עדים, שכן עדיפים השניים מן האחד. ישנם מקרים נוספים כמו צווי ליורש שאינו מיורשיו החוקיים של אדם וכד'.

במקרים בהם אדם מעוניין לצוות את רכושו שווה בשווה, או שיש רצון לצוות באופן באופן שאינו מורכב, ניתן להסתפק בצוואה בפני נוטריון.

חשוב לציין שעלות אימות בפני נוטריון אינה כלולה במחיר, ועלולה להוסיף על מחיר הצוואה.

התייחסות לכספים המושקעים בחברות.

גם מניות, והלוואות לחברות, במסגרת השקעות שונות בשוק הפיננסי, מהוות נכסים שיש להתייחס אליהם בצוואה.

יש להדגיש שכספי המצווה כוללים את כל זכויותיו בחברות, אם יש כאלה בבעלותו. 

הורשת מניות בחברה בהתאם לתקנון חברה – זהירות מוקש!

במקרים בהם יש לאדם חברה, יש לוודא את הוראות תקנון החברה ביחס לפטירתו של אדם. לא פעם נתקלנו במקרים בהם חברה שנפתחה לפני שנים רבות הכילה הוראה בדבר כך שבמועד פטירתו של אדם מניותיו יוחזרו לחברה.

דבר זה עלול להוות בעיה משמעותית, ובמקרים מסוימים אף לשלול את הזכאות למניות בחברה מפני היורשים.

אנו ממליצים לכל אדם לבחון את התקנון בעת ניסוח צוואה – ועדיף לבצע זאת בפני עורך דין לצוואות וירושות שמנוסה בעניינים אלה.

התייחסות להסדרי מגורים

הבית/הדירה היא מסוג הנכסים הגדולים והמשמעותיים המועברים בירושה. חשוב לדעת, כי מלבד העברת הנכס עצמו ליורש, ניתן ליתן זכויות שימוש קצובות בנכס, במידה והמצווה במעוניין בכך.

 כך למשל – אם מדובר בבית מחולק, בו מתגוררים ההורים ביחידה אחת, וביחידה השנייה מתגורר אחד מהילדים – הרי שמצד אחד לא תרצו שילדכם יסיים את שהותו בבית בתוך שבוע ממועד לכתכם, ומצד הצד השני, לא תרצו שהוא/היא  "יתבצר" בבית לשנים רבות ויצור סכסוך משפטי מיותר.

התייחסות לריהוט בדירה ותכשיטים – סיפור אמיתי

לקוחות משרדנו כבר יודעים – אבל מי שלא חשוב שיקרא
הכלל הוא שאם לא צוין מה יקרה לציוד שנמצא בדירה מסוימת בצוואה, הרי שהציוד שלא מחובר דרך קבע לדירה יחולק על פי כללי הירושה על פי דין.

באחד המקרים בהם טיפל משרדנו, לא צוין בצוואה כיצד יחולק הציוד שאינו מחובר דרך קבע בדירה, ובדירה היה ציוד רב ויקר בכספת, תכשיטים ודברי אומנות.

בעת הוצאת צו קיום הצוואה וחלוקת הרכוש שבוצע באופן עצמאי, התגלע סכסוך קשה בין הצדדים בנוגע לאופן חלוקת הריהוט, התכשיטים ודברי האומנות.

לאחר התערבות של משרדנו בנושא, קיבלנו על עצמנו את הייצוג לאופן חלוקת הציוד בדירה, והחלוקה בוצעה באופן שכל הצדדים הסכימו לכך.

במקרים רבים – נושאים אלה עשויים להגיע לדיון משפטי מיותר, ועל כן יש להתייחס לכך בכל צוואה.

ייחוד הירושה ליורש/ת בלבד ולא לבן/בת זוגתו.

מה קורה אם המצווה מעוניין להוריש את נכסיו או אחד מנכסיו ליורש אבל לא לבן או בת זוגו, הנוכחי או העתידי? 

ככלל, כאשר זוג מתגרש קיימת חלוקה שוויונית של הנכסים. אך לכלל זה קיימים גם חריגים. אחד מהם מופיע בסעיף 5(א)1 לחוק יחסי ממון, וקובע שנכסים שהועברו בירושה יוחרגו. 

מכאן, ניתן לכאורה לחשוב, שאם המצווה מעוניין שהנכס שהוא מוריש יעבור רק ליורש ולא לבן או בת זוגתו – אין בעיה, שכן זו ברירת המחדל. 

אלא שהדבר לא כל כך פשוט, ובמקרים מסוימים גם כספי ירושה יהיו ניתנים לחלוקה, לאור מידת כוונת השיתוף בהם. 

מה הפתרון? אפשרות אחת, היא להתנות את העברת הירושה בפתיחת חשבון בנק פרטי ויעודי של היורש, ללא שיתוף הבן זוג. אפשרות נוספת מצוי בחריג נוסף לכלל השיתוף בנכסים, והוא: הסכמת בני הזוג. לכן, מומלץ לכלול הוראה בצוואה שמורה על עריכת הסכם ממון בני הזוג, לפיו הנכס יוותר בבעלות היורש בלבד. 

התייחסות לזכויות סוציאליות

מה לגבי זכויות סוציאליות של היורש, כמו למשל תשלומים שמגיעים לו מביטוחים, מקצבאות, מקופות גמל וכדומה? 

סעיף 147 לחוק קובע שזכויות אלה אינן מהוות חלק מהעיזבון. על כן, יש לכלול הוראה מפורשת בצוואה שגם זכויות אלה יועברו בירושה, תוך עדכון המוטבים באותם גופים המעניקים את הזכויות הסוציאליות, כך שיותאמו להוראות הצוואה. 

ללא עדכון המוטבים, הרי שהכספים יחולקו בהתאם להוראות הרלוונטיות בכל אחד מהגופים הפנסיונים וחברות הביטוח.

בקשה לצו קיום צוואה 

החלק הבא רלוונטי לצד השני של המשוואה, והוא – היורשים. 

נחשפתם לצוואת המנוח, וכעת אתם מעוניינים במימושה, כלומר העברת הנכסים לבעלותכם בהתאם להוראותיה. 

איך עושים זאת? איך מגישים בקשה לצו קיום צוואה? לפי תקנות 13 ו-14 לתקנות הירושה – באמצעות בקשה לצו קיום צוואה. צו זה מוצא ע"י גורם רשמי בשם "הרשם לענייני ירושה", ומטרתו להעניק תוקף לצוואה. 

אם היורשים מיוצגים על ידי עורך דין, ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון, תוך צירוף המסמכים הבאים: 

 •  העתק  מקורי של הצוואה כאשר הוא מצולם של  או החלטת בית משפט על הוכחת הצוואה בהעתק (יש לקבל ישירות מבית המשפט) אסמכתא לכך שהצוואה הופקדה (אם קיימת – ניתן לקבל במעמד הפקדת הצוואה).
 • במקרים שבהם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין מיופה כוח, יש לצרף ייפוי כח חתום.
 • יורשים שנפטרו – יש לצרף תעודת פטירה של כל אחד מהם באיכות טובה המעידה על יורשיהם על פי דין או צוואה. 
 • אם חלק או כל היורשים על פי הצוואה או הירושה מוותרים על חלקם בעיזבון המנוח, יש להוסיף "תצהירי הסתלקות" מקוריים חתומים ומאומתים על פי דין – את התצהירים ניתן לקבל במשרדנו.
 • צילום סרוק של הודעה שנשלחה בדואר רשום ליורשים על פי הצוואה, או תצהיר של המבקש על כך שמסר הודעה אישית לידי הזוכים.
 • אם המנוח אינו בעל תעודת זהות או דרכון ישראלי, עליכם להוסיף לבקשה העתק של תעודת הפטירה המקורית ממשרד הפנים.
 • במילוי הטופס המקוון נדרש לשלם אגרות (בהקשר זה, נציין שהגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה המשולמת עבור מתן צו הקיום). 

לאחר שליחת הטופס, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל הכוללת אישור על שליחת הבקשה תוך ציון מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה.

לאחר הגשת הבקשה: מהטיפול עד לקבלת הצו

לאחר הגשת הבקשה, מפורסמות הודעות בעיתונות וברשומות בדבר הבקשה לקיום הצוואה, על מנת לאפשר התנגדויות לצוואה, אם ישנן. אם נדרש להשלים פרטים – נשלחת הודעה על כך למבקשי הצו, ולא מפורסמת ההודעה בעיתונות וברשומות.

אם לאחר זמן הקבוע בדין לא מתקבלות התנגדויות אצל הרשם לענייני ירושה, הרשם לענייני ירושה מאשר את הבקשה, מנפיק את הצו באופן דיגיטלי, ולאחר מכן מעביר את הצו לגופים רלוונטיים (בנקים, חברות ביטוח, גופים ממשלתיים וכו').  

לחילופין, ככל ומתקבלות התנגדויות לקיום הצו, הרשם לענייני ירושה מעביר את ההליך לדיון בבית משפט לענייני משפחה, שם מתבררות ההתנגדויות. 

במקרה זה לא ניתן יהיה להנפיק את הצו קיום צוואה אלא על ידי אישורו בבית המשפט.

עורך דין צוואה וירושה 

שירותיו של עורך דין צוואה וירושה נדרשים בשני צדדי המשוואה: הן מבחינת מימוש והבטחת רצונו המלא של המצווה (בעריכת צוואה מדויקת), והן מבחינת מימוש רצונם של היורשים או הטוענים לירושה. 

נעמוד על כמה סוגיות מרכזיות, בהם לאיכות השירות המשפטי קיימת חשיבות ראשונה במעלה: 

עריכה וביטול צוואות 

צוואה היא מסמך משפטי מורכב, המתפרס לרוב על כמה וכמה עמודים. 

הסיבה העיקרית שבגינה מומלץ לערוך צוואה באמצעות עורך דין המומחה לענייני צוואות (ולא להסתפק ברישום על דף נייר) נעוצה ברמת הבהירות המשפטית בדבר רצונו של המצווה.

נסביר. המגמה כיום, הן בדיני הירושה והן בענפים אחרים במשפט, נעה לעבר פירוש מרחיב, שאינו נתלה אך ורק בהיבטים צורניים, ומתבסס על מגוון רחב של שיקולים.

המשמעות היא, שעל מנת שהצוואה תהא בהירה ותשיג את מטרתו של המצווה, אם וכאשר תידון במסגרת הליך משפטי, היא צריכה להיות מנוסחת בלשון משפטית קפדנית, שלא מותירה מקום לספק.

את התוצאה המיוחלת הזו משיגים, מן הסתם, בעזרתו של עורך דין, ועורך דין המנוסה בניסוח צוואות. עורך דין שביצע מאות רבות של צוואות לטובת לקוחותיו, אשר מומשו באופן קל ויעיל לאחר לכתם של המצווים. הדברים נכונים גם לגבי ביטול צוואה, שכזכור נעשה באותם אופנים בהם עורכים צוואה. 

הסדרים מיוחדים

במסגרת הצוואה, ניתן לערוך הסדרים מיוחדים, בהתאם לנסיבות.

כך, לגבי "צוואה הדדית", הסדר חדש יחסית המעוגן בסעיף 8 לחוק הירושה, ואשר מאפשר לבני זוג להכין צוואות שמסתמכות אחת על השנייה. 

דוגמה נוספת, היא הסדר "יורש אחר יורש", המאפשר למצווה לקבוע את היורש הבא לנכס (לדוגמה: יוסי מוריש את הדירה לבנו אבי, תוך שהוא קובע שלאחר מותו של אבי, חיים ירש את הנכס), בכפוף לתנאים מסוימים. 

מדובר בהסדרים משפטיים בעלי תנאים ספציפיים בדין, והדרך ליישמם בצוואה היא בסיועו של עורך דין מומחה לצוואה וירושה, ואילולא סיוע של עורך דין לצוואה וירושה רצון המצווה עשוי שלא להיות מקוים כנדרש. 

הגשת בקשות למתן צו ירושה ו/או למתן צו קיום צוואה ו/או למינוי מנהל עיזבון

כאמור, לצורך מימוש הצוואה נדרש להגיש בקשה לצו קיום צוואה, בצירוף מספר מסמכים. 

גם בהיעדר צוואה, כאשר סדר הירושה על פי דין, נדרש להגיש בקשה למתן צו ירושה – גם היא כרוכה בצירוף מסמכים וביצוע הליכים בירוקרטיים. 

עורך דין צוואה וירושה יכול לבצע הליכים אלה עבור היורשים, ולמנוע עיכובים אפשריים בשל הגשות לא נכונות. 

טיפול ברישום הצווים השונים מול הרשויות 

כך למשל על עורך הדין לצוואה וירושה לבצע את הטיפול הנדרש לרישום הצווים מול הרשויות השונות. לא מדובר בעניין טכני בלבד, אלא בנושא שמחייב ידע, נסיון ובקיאות של עורך דין שעוסק בתחום.

איתור נכסי מוריש

לא פעם יורשים אינם מודעים להיקף העיזבון. ישנם מקרים רבים בהם נדרש לוודא שלא פיספסו שום נכס בעת החלוקה, שכן לאחר מכן עשוי להתגלע סכסוך נוסף בין היורשים.

טיפול בהתנגדויות לצווי ירושה/צוואה

במקרים בהם חלק מן היורשים אינם מסכימים לקיומה או לתוכנה של צוואה – עליהם להזדרז ולהגיש התנגדות לקיומה. על ההתנגדות להיערך בצורה מקצועית על מנת למקסם את הסיכויים לקבלתה, שכן אם הדבר מתבצע באופן רשלני היורשים עשויים לאבד את חלקם בעזבון.

עריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין היורשים 

לאחר מות המוריש, עשויים המצווים או היורשים לרצות לבצע שינויים בחלוקת העיזבון שיתאימו לכולם. במקרים אלה עליכם להתייעץ עם עורך דין מנוסה שידע לנסח את הסכמי חלוקת העיזבון בין היורשים באופן שיטיב עם כל היורשים.

צוואה-מדריך משפטי שחובה לקרוא
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא צוואה – מדריך משפטי שחובה לקרוא (2024)

 1. בכתב יד. מסמך צוואה שנערך על ידי המצווה, ובו מצוין תאריך, והוא נושא את חתימת המצווה (הכל בכתב ידו, לא בהדפסה או באמצעות אחר). 
 2. צוואה בעדים. מסמך צוואה, הכולל (1) תאריך; (2) חתימת המצווה; (3) חתימה של שני עדים המצהירים שהמצווה הצהיר וחתם כאמור בצוואה, לאחר שהבין והסכים לתוכנה. 
 3. צוואה בפני רשות.  המצווה אומר בעל פה דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי. אפשרי גם באמצעות הגשת מסמך הכולל את דברי הצוואה לשופט, רשם או חבר בית דין דתי כאמור. אפשרות נוספת היא אישור הצוואה בפני נוטריון.
 4. צוואה בעל-פה או צוואת "שכיב מרע". אדם ש"רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות" (סעיף 23(א) לחוק) רשאי להצהיר בעל פה את דברי הצוואה בפני שני עדים. 

צוואה עלולה ליצור מחשבה לא נעימה. אף אדם לא רוצה לחשוב על עולם שהוא לא קיים בו, וההחלטה לעצור משגרת החיים על מנת לתכנן את עתיד הנכסים לאחר המוות עלולה להראות תמוהה.

בהכנת צוואה, ישנן כמה סוגיות משפטיות חשובות ומהותיות, שכל מי שחושב על כתיבת או הכנת צוואה חייב לדעת אותן.

צוואה היא מסמך שעורך אדם בחייו ובו הוא מביע את רצונו באשר למה שייעשה ברכושו לאחר מותו.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין