פנקס שוברים – מדריך משפטי צעד אחר צעד

בשעה טובה! חתמתם על הסכם רכישת דירה חדשה מקבלן! עתה עליכם לשלם לקבלן. איך עושים זאת? באמצעות פנקס שוברים שניתן על ידי הקבלן!

בין אם קניתם דירה על הנייר, ובין אם קניתם דירה מקבלן במסגרת מחיר למשתכן או מחיר מופחת, עליכם לבצע את התשלומים אך ורק באמצעות פנקס השוברים של לקבלן.

הפנקס יכול להיות מאוד מבלבל, והתשלומים בעזרתו עשויים להיות מאוד מפחידים, כי טעות במילוי של הפרטים עשוי להוביל להעברת כספים שלא כדין.

אם עדיין לא קראתם את המדריך שלנו על קניית דירה מקבלן בשנת 2022 – עכשיו זה הזמן! אתם מוזמנים לקרוא הכל בקישור הבא:

מתי מקבלים פנקס שוברים לקבלן? 

את פנקס השוברים מקבלים מהקבלן במעמד חתימת הסכם קניית דירה מקבלן. את הפנקס מנפיק התאגיד המלווה של הפרויקט – שהוא אחד מהבנקים בישראל או חברת ביטוח מורשית בישראל.

על הקבלן קיימת חובה להנפיק לקונה דירה מקבלן פנקס שוברים, וזאת כחלק מהחובה החוקית בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974.

הפנקס עצמו ניתן באופן פיזי בחתימה, ויש בו כ-20 עמודים שמספר מתחיל ב-1 עד 20. עליכם לשלם את כל התשלומים על פי הסדר של העמודים, ולא להחסיר או לפספס אף עמוד.

 

קניית דירה על הנייר ללא פנקס שוברים - סודות המקצוע

במקרה אחד של קניית דירה מקבלן לא תקבלו לידכם את פנקס השוברים – וזה אם קניתם דירה על הנייר, וטרם ניתן ליווי בנקאי. לכן, על הקבלן לקבל מכם אך ורק תשלום של עד 7% ממחיר הדירה, ואת היתרה עליו לקבל באמצעות השובר.

לקריאת המדריך שלנו על קניית דירה על הנייר קראו במאמר הבא:

איך נראה פנקס שוברים לקבלן סטנדרטי?

פנקס שוברים שמופק על ידי הבנק אמור להיות אחיד בנראות שלו, אך להיות ספציפי לדירה.

פנקס השוברים לקבלן חייב להכיל מספר רב של נתונים לכל דירה באופן ספציפי (כלומר – זיהוי של דירה 5 בקומה 2 למשל – יהיה רשום באופן מפורש), אך לעיתים הבנק מעניק ליזם את השוברים ללא זיהוי ספציפי של הדירה, אלא של הפרויקט בלבד.

כל שובר בפנקס שוברים לקבלן מכיל שני חלקים:

חלק ראשון הוא החלק העליון והוא נקרא: קבלה למשלם.

לנוחיותכם מצ"ב צילום של קבלה למשלם אליה נתייחס, ונתחיל בשורה העליונה, מימין לשמאל:

פנקס שוברים

כמו שניתן לראות, פנקס השוברים לקבלן מכיל מספר רב של נתונים, בהתאם לנתוני הדירה הספציפית. עתה נעבור על הפרטים החשובים יחד עם הדגשים שחייבים לוודא:

 • מספר שובר ופנקס – חשוב מאוד ותשומת לב – כל הפנקסים מתחילים בשובר מספר 1. עליכם לוודא שהמספור נכון לכל השובר. אין לדלג על שוברים. מספר הפנקס אמור להיות מספר הדירה.
 • מספר הדירה – מספר הדירה צריך להיות תואם למספר הדירה בבקשת הרכישה, בהסכם ובתוכנית ההיתר.
 • מס' קומה – מספר הקומה של הדירה.
 • מס' הבניין – אם קיימים מספר בניינים.
 • שם הקבלן ומספר מזהה – שם הקבלן או היזם של הדירה. המספר המזהה חייב להיות מספר החברה/ השותפות ברשם התאגידים.
 • שם הפרויקט – שם הפרויקט. השם חשוב לאימות נתוני חשבון הליווי כפי שיפורט בהמשך.
 • מס' גוש – מספר הזיהוי של הגוש במקרקעין.
 • מס' החלקה/ות – מספר החלקות של המקרקעין. זהירות מוקש – לעיתים מספרי החלקות עלולים להשתנות עקב פעולות תכנוניות. אם השתנו מספרי החלקות – הבנק שמעביר את התשלום עלול לבקש מכתב הבהרה לצורך ביצוע התשלום.
 • תת חלקה – לעיתים יצוינו הנתונים של המגרש, ולעיתים מספר הדירה (אין חובה שזאת אכן תהיה תת החלקה).
 • תב"ע – מספר הזיהוי של תוכנית בניין העיר הרלוונטית של הפרויקט, מכוחה הוצאו ההיתרים.
 • מיקום גאוגרפי/כתובת – הכתובת של הפרויקט. אם מדובר בשכונה חדשה – לעיתים יהיה שם זמני ולא את שם הרחוב ומספרו.
 • מס' הפרויקט –מספר של הפרויקט שניתן על ידי הבנק המלווה.
 • פרטי הרוכשים נתון חשוב במיוחד בפרק הבא!
 • חשבון לזיכוי הפרויקט – זה מספר החשבון הבלעדי של הפרויקט. זה נתון חשוב כי באמצעות המספר הזה ניתן לוודא את קיומו של חשבון הליווי באתר האינטרנט של הבנק (קישורים לממטה).
 • סכום לתשלום נתון חשוב במיוחד בפרק הבא!
 • חתימת הבנק – לאחר ביצוע התשלום על ידי הבנק, הבנק יקח מכם את הפנקס, וידפיס חותמת קופה על הצד השמאלי התחתון של הפנקס.

תשומת לב שהבנק "יפתח" את הפנקס (יוציא את הסיכות שמחזיקות אותו), על מנת להחתים את הקבלה לחתימה. יש לדאוג להשבת הפנקס באופן למצבו המקורי (בהתאם למספר השוברים) לאחר קבלת חותמת הבנק.

איך משלמים בפנקס שוברים?

עכשיו שיש בידכם את פנקס השוברים דירה, וראיתם שפנקס השוברים תקין ומתאים לפרטי הדירה – אתה תידרשו לשלם את התשלומים עבור הדירה באמצעות פנקס השוברים לקבלן.

בנוסף, בנספח התשלומים והמועדים של הסכם רכישת דירה חדשה מקבלן תהיה הוראה לפיה התשלום הראשון על חשבון התמורה צריך להיות משולם בטווח זמן מיידי (עד 7-3 ימי עסקים בלבד), לאחר חתימת ההסכם.

בכל פנקס שוברים, ובכל פרויקט, בין אם מחיר למשתכן או פרויקט יזמי, עליכם לשלם כל תשלום באמצעות השובר. זה יכול להיות קצת מפחיד – אבל אנחנו כאן כדי לעשות זאת יחד איתכם – שלב אחר שלב.

 1. בחלק של קבלה למשלם – פרטי הרוכשים – הפרטים שלכם לא מודפסים ועליכם למלא אותם אלא עליכם למלא אותם בטרם כל תשלום. יש למלא את השם המלא שלכם בהתאם לתעודת הזהות, ואת 9 הספרות של תעודת הזהות.
 2. בחלק של קבלה למשלם – הסכום לתשלום – הסכום לתשלום יהיה ריק – ועליכם למלא אותו בכתב יד ברור. הסכום יהיה בשקלים – וצריך להיות הסכום המדויק על פי לוח התשלומים.

חלק הקבלה למשלם תמיד!! יהיה אצלכם. גם אחרי התשלום לא קורעים ולא מעבירים לאף אחד.

 1. החלק השני של הפנקס הוא החלק התחתון שנקרא הודעת הזיכוי. הוא מחובר לחלק העליון של הקבלה למשלם.
 2. עליכם למלא את הפרטים שמילאתם בשלב 1 ושלב 2 בקבלה למשלם גם בהודעת הזיכוי. אין לערוך שום שינוי באף אחד מהנתונים המודפסים על השובר.

לנוחיותכם מצ"ב צילום של קבלה למשלם אליה נתייחס, ונתחיל בשורה העליונה, מימין לשמאל:

תשומת לב שהסכום לתשלום חייב להיות זהה לסכום לתשלום בשובר עצמו!

 1. לאחר התשלום – הודעת הזיכוי נלקחת מכם ולא מוחזרת אליכם! למה?

על מנת לבצע את התשלום הבנק יסיר את הודעת הזיכוי, יחתום עליה, ויעביר את הודעת הזיכוי עם חותמת הבנק לבנק המלווה של הפרויקט באמצעות הדואר.

לאחר שהבנק המלווה של הפרויקט יקבל לידיו את השובר, הוא יוודא שאכן התקבל התשלום במרשמיו.

 1. לאחר מכן, הבנק המלווה של הפרויקט ינפיק עבור הרוכשים מסמך שנקרא "ערבות בנקאית לפי הוראות חוק המכר" בגובה התשלום שבוצע (בניכוי המע"מ), וישלח לכתובת של הרוכשים.
 2. את הערבות הבנקאית לפי חוק המכר עליכם לשמור אצלכם עד למועד מסירת הדירה!

ערבות בנקאית לפי חוק המכר – זהירות מוקש

יש לוודא שאתם אכן מקבלים לידכם את המסמך "ערבות בנקאית לפי חוק המכר". לצורך קבלת הדירה והחלפת הבטוחה מערבות בנקאית להערת אזהרה, החברה תדרוש לקבל לידיה את הערבויות המקוריות שקיבלתם מהבנק!

פנקס שוברים למשכנתא

שאלה חשובה שאתם בטח שואלים – האם גם את תשלומי המשכנתא משלמים באמצעות שובר?

התשובה היא חד משמעית כן!

כל תשלום שהוא שקשור לפרויקט צריך להיות משולם באמצעות פנקס השוברים – גם תשלום למשכנתא יבוצע באמצעות פנקס השוברים.

חשבונות ליווי של בנק מלווה

לנוחיותכם, ניתן כיום לבדוק בכל אחד מהבנקים האם חשבון הליווי לטובת הפרויקט קיים ופעיל, באופן מיידי ומקוון. להלן הקישורים לבדיקת החשבונות בכל אחד מהבנקים הרשמיים בישראל:

פנקס שוברים
פנקס שוברים

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא פנקס שוברים – מדריך משפטי צעד אחר צעד

את פנקס השוברים מקבלים מהקבלן במעמד חתימת הסכם קניית דירה מקבלן. את הפנקס מנפיק התאגיד המלווה של הפרויקט – שהוא אחד מהבנקים בישראל או חברת ביטוח מורשית בישראל.

פנקס שוברים שמופק על ידי הבנק אמור להיות אחיד בנראות שלו, אך להיות ספציפי לדירה.

פנקס השוברים לקבלן חייב להכיל מספר רב של נתונים לכל דירה באופן ספציפי (כלומר – זיהוי של דירה 5 בקומה 2 למשל – יהיה רשום באופן מפורש), אך לעיתים הבנק מעניק ליזם את השוברים ללא זיהוי ספציפי של הדירה, אלא של הפרויקט בלבד.

עכשיו שיש בידכם את פנקס השוברים דירה, וראיתם שפנקס השוברים תקין ומתאים לפרטי הדירה – אתה תידרשו לשלם את התשלומים עבור הדירה באמצעות פנקס השוברים לקבלן.

שאלה חשובה שאתם בטח שואלים – האם גם את תשלומי המשכנתא משלמים באמצעות שובר?

התשובה היא חד משמעית כן!

כל תשלום שהוא שקשור לפרויקט צריך להיות משולם באמצעות פנקס השוברים – גם תשלום למשכנתא יבוצע באמצעות פנקס השוברים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין