עורך דין צוואה בראשון לציון

מעוניינים לשלוט בחלוקת הרכוש שלכם אחרי 120 ולמנוע סכסוכים מיותרים? נושלתם מצוואה שלא כדין? הוגשה התנגדות לבקשת צו קיום שלכם ולא יודעים מה לעשות? כל שתצטרכו הוא ליצור קשר עם עורך דין צוואה בראשון לציון. המשיכו לקרוא וגלו כיצד משרדנו יכול לסייע לכם בהליכים המשפטיים הרלוונטיים.

 

תפקידיו של עורך דין צוואות וירושות בראשון לציון

לעורך דין של צוואות בראשון לציון יש תפקידים רבים. בכולם הוא חובש את הכובע המשפטי, ומהווה איש המקצוע והפרסונה שמסייע למצווה להגשים את רצונותיו באופן מיטבי. על מנת לפשט, עורך דין צוואות וירושות ממלא ארבעה תפקידים עיקריים בתחום הצוואות:

 1. עריכת צוואות;
 2. הסכמים בין יורשים;
 3. הגשת התנגדויות לצוואות;
 4. סילוק התנגדויות לצו קיום צוואה.

 

על פי רוב, עורך דין צוואות וירושות יתמחה באופן כללי יותר בדיני משפחה, או בדיני מקרקעין. ישנו יתרון משמעותי לעורך דין צוואות וירושות שהוא גם עורך דין מקרקעין, שכן עורך דין זה יוכל לסייע גם בחלוקת המקרקעין שהתקבלו בירושה והסדרתם. הדבר גם מתבקש לאור העובדה שמרבית בני הדור השלישי מחזיקים בדירה אחת או יותר, אשר מהווה את מרבית ההון המשפחתי שמצוי "בין הקירות", ועל כן ידע וניסיון בתחום המקרקעין ומיסוי המקרקעין מסייע רבות. בפרקים הבאים נפרט על תפקידיו השונים של עורך דין צוואה בראשון לציון, וכיצד הוא יכול לסייע לכם.

 

 1. עריכת צוואה בראשון לציון

עורך דין צוואות בראשון לציון יערוך עבורכם את צוואתכם בצורה משפטית מדויקת ונוחה. חוק הירושה מציב 4 דרכים לעריכת צוואה:

 1. צוואה בכתב יד;
 2. צוואה בפני עדים;
 3. צוואה בפני רשות (נוטריון);
 4. צוואה בעל פה לאנשים על ערש דווי.

 

אמנם 4 הדרכים כשרות לעשיית צוואה, אולם הדרך הנפוצה והטובה ביותר היא עשיית צוואה בפני עדים. במסגרת עשיית צוואה זו, המצווה יכתוב את צוואתו ויצהיר בפני שני עדים כי זוהי צוואתו. הוא והעדים יחתמו על הצוואה וניתן יהיה להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. על פניו, ניתן לעשות צוואה גם ללא עורך דין. אדם יכול לכתוב את צוואתו בעצמו בפני שני עדיו, גם אם הוא והם נעדרי רקע משפטי. אלא שצוואה שכזו עלולה לא רק שלא להועיל, אלא גם להזיק.

אחת המטרות המובהקות של עריכת צוואה, היא שליטה בחלוקת הרכוש לאחר המוות ומניעת סכסוכים בין יורשים. כאשר אדם כותב את צוואתו ללא ייעוץ משפטי, הוא עלול להיכשל ולשגות בניסוח הצוואה, באופן שלא רק שלא ימנע סכסוכים, אלא רק יגביר אותם. עורך הדין ינחה את הלקוח שלו בעריכת הצוואה, כך שהצוואה תיצור וודאות ולא סכסוכים חלילה. כך, למשל, עורך הדין ידע כיצד לקבוע תניות סילוקין אפקטיביות, הוראות יורש אחר יורש המגבילות את יכולת ניצול הירושה של היורש הראשון, יורש במקום יורש היכן שהדבר נדרש ועוד. רק צוואה שניסוחה הוא מלאכת מחשבת תיצור וודאות ותמנע סכסוכים.

 

 1. הסכמים בין יורשים בראשון לציון

צוואה לא נגמרת ברצון המצווה, אלא תלויה גם בהסכמים בין היורשים. נניח, למשל, כי אדם ציווה את כל רכושו לשני ילדיו באופן שווה. רכושו כולל חשבון בנק ובו 2 מיליון שקלים, ודירה בטבריה בשווי זהה. אחד הילדים הינו יזם עסקי המתגורר בתל אביב, בעוד שהשנייה בעלת צימרים המתגוררת בצפון. במקרה שכזה, ייתכן בהחלט כי הילדים ירצו לחלק את הרכוש באופן שונה מזה שנכתב בצוואה.

אין להם עניין לבעלות משותפת בדירה ובמחצית חשבון הבנק, אלא הם יעדיפו לנסח הסכם לפיו הדירה תגיע במלואה לבת בצפון, והבן יקבל תשלומי איזון מחשבון הבנק. כך, היורשים יסדרו ביניהם את הירושה באופן הכדאי עבורם. לרוב, הסכמים בין יורשים נעשים גם משיקולי מס. כידוע, הורשה אינה אירוע מס בעוד שמכירת מקרקעין לאחר מכן חייבת במס שבח ובמס רכישה.

לכן, יורשים מעדיפים לחלק ביניהם את הנכסים עוד לפני חלוקת העיזבון, כדי לקבל דירות שלמות מבלי שיתרחשו אירועי מס מיותרים ובכך יחסכו מאות אלפי שקלים שהיו משתלמים אילו בוצעו העסקאות לאחר חלוקת העיזבון.

 

 1. התנגדות לצוואה ראשון לציון

לאחר מותו של אדם, יורשיו מגישים בקשה לקיום צוואה על סמך הצוואה שהותיר. הבקשה תוגש לרשם הירושות ובסמכות הרשם לקבל את הבקשה ולהעניק ליורשים צו קיום צוואה. אולם קודם אישור הבקשה, הבקשה תפורסם בעיתונות ואצל הרשם ובעלי עניין בצוואה יוכלו להגיש התנגדויות לבקשה. ככל שתוגשנה התנגדויות לבקשה, יתנהלו דיונים בעניין בבית המשפט למשפחה לצורך בירור ההתנגדות במלואה עד להכרעתה.

התנגדויות לצוואה ניתן להגיש ממגוון סיבות. הסיבה הנפוצה ביותר להגשת התנגדויות, היא השפעה בלתי הוגנת. סעיף 30 לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת – בטילה. לכן, אם יוכיח המתנגד כי הצוואה אכן נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, הוא יוכל להוביל לבטלות הצוואה והירושה תתחלק על פי דין, בשווה בין כל הילדים.

פעמים רבות, כאשר אחד הילדים או אף עובד סוציאלי סועדים אדם בחודשיו האחרונים, אותו אדם יצווה את כל רכושו, או נתח משמעותי ממנו, לטובת אותו אדם שסעד אותו. במקרים שכאלו, מתעורר חשד מידי כי הנהנה מהצוואה השפיע על המצווה השפעה בלתי הוגנת. בית המשפט יבחן האם המצווה היה תלוי בנהנה, וככל שהוא אכן היה תלוי בו, תקום חזקה להשפעה בלתי הוגנת.

כך למשל בהלכת מרום, התוו כללים לבחינת ההשפעה הבלתי – הוגנת ואף הדרכים לסתירת החזקה שבין תלות לבין השפעה שכזו. באותו מקרה, המנוח ציווה את רכושו לטובת המטפלת שלו ובית המשפט אכן פסק כי התרחשה השפעה בלתי הוגנת וביטל את הצוואה. עורך דין צוואות בראשון לציון ייצג יורשים שנושלו מהצוואה, באופן מלא או חלקי ויגיש בשמם התנגדויות לקיום הצוואה. ההתנגדויות תתבססנה על פגמים צורניים ומהותיים כאחד, ולרוב תיכלל בהם טענה להשפעה בלתי הוגנת על המנוח.

 

 1. סילוק התנגדויות לצוואה

עורך הדין ייצג גם יורשים המבקשים את קיומה של הצוואה, אך הוגשו התנגדויות כנגד קיומה. עורך דין צוואות בראשון לציון יפעל לסילוק הצוואות, הוכחת האותנטיות של הצוואה וריפוי הפגמים בה לפי סעיף 25 לחוק הירושה ויוכיח כי היא לא נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת.

 

עורך דין צוואה בראשון לציון מחיר

המחיר של עורך דין צוואה בראשון לציון תלוי במספר פרמטרים, כך שצוואת יחיד מתחילה במאות/אלפי שקלים בודדים, ויכולה להסתכם בעשרות אלפי שקלים במקרים מורכבים וקשים. לרוב אנשים שמגיעים להחלטה של עריכת צוואה יוצרים קשר עם קרובים שלהם כדי להבין אם הם עשו, ומה המחיר שהם שילמו. עלות ומחיר של צוואה מורכב בראש ובראשונה מהמורכבות של הצוואה. המורכבות הינה פונקציה המורכבת מכמות הרכוש, אופן חלוקת הרכוש, והאם יש או אין נישול מהצוואה, שכן הדבר מחייב התכוננות להתנגדות לצוואה

מבחינת כמות הרכוש בצוואה – כמות הרכוש מאוד משנה את היקף העבודה. יש להתייחס לכל הרכוש ביחד, וכן באופן מדויק, ככה שכל רכוש נבדק בטרם הצוואה על מנת לשלול בעיות מראש (כמו סעיפים מגבילים בתקנון חברה, הסדרת רכוש וכיוצ"ב. מבחינת אופן חלוק הרכוש – יש לבחון איך הרכוש מחולק. האם יש חלוקה שווה? בחלקים שונים? האם יש נכסים פיזיים (תכשיטים, אומנות, כלי רכב וכיוצ"ב), והאם יש נכסים מורכבים (דירות, מניות, אופציות וכיוצ"ב).

בנוסף לכל האמור לעיל, יש חשיבות רבה לכך שעורך הדין של הצוואה יהיה בראשון לציון, שכן הנגישות והיעילות בגיל מבוגר הכרחית. לאור זאת, משרדנו נמצא בעיר ראשון לציון, במבנה נגיש לחלוטין עם חניה חינם – כל מה שצריך בשביל להגיע בנוחות לעריכת וחתימה על צוואה.

 

עורך דין לצוואות בראשון לציון עו"ד אושר אלקיים

מחפשים עו"ד צוואות וירושות? מעוניינים בעורך דין שיטפל בכל העניינים הכרוכים בצוואה, מ-א' ועד ת' ואף יסייע ברישום המקרקעין ויחסוך לכם הון בתשלומי המס? הגעתם אל המקום הנכון. עו"ד אושר אלקיים הינו משפטן וכלכלן, המתמחה בדיני מקרקעין ובדיני צוואות וירושות. פנו אליו לקבלת שירות מהשורה הראשונה והצטרפו למאות לקוחות מרוצים שכבר נהנו משירותיו המובחרים.

עורך דין צוואה בראשון לציון
עורך דין צוואה בראשון לציון
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא עורך דין צוואה בראשון לציון

משרדנו ערך צוואות רבות, מורכבות ופשוטות, לתושבי העיר ראשון לציון, במחירים הוגנים ושירות מעולה. ניתן למצוא המלצות של מספר רב מלקוחותינו באתר וברחבי הרשת.

עלות עריכת צוואה מתחילה במאות שקלים בודדים עבור שיחת ייעוץ ו/או ליווי, ועד עשרות אלפי שקלים במקרים מיוחדים. המחיר מורכב ממורכבות הצוואה, כמות הרכוש והיקף העבודה הנדרש.

עריכת צוואה זה עסק למקצוענים בלבד. גם אם אתם החלטתם לחלק הכל בחלוקה שווה – עדיין צריך לעשות זאת באמצעות צוואה, ועדיף כזאת שלא תשאיר מקום לספקות. ניתן ורצוי לערוך את הצוואה על ידי עורך דין בראשון לציון על מנת שתוכלו לממש את רצונכם המלא.

השירותים של עורך הדין מתחילים בשירות הבסיסי של עריכת צוואה, תיקון צוואה בראשון לציון, ייעוץ לגבי עריכת צוואה – וממשיך בייצוג היורשים בהסכם חלוקת עזבון ו/או פעולות של רישום עזבון ו/או התנגדות לצוואה.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין