הסכם שכירות לחנות / חוזה שכירות למשרד – מדריך משפטי וכלכלי (2024)

עומדים בפני השכרת חנות? מתכננים לשכור משרד? ברוכים הבאים למדריך המשפטי וכלכלי האיכותי בישראל

מהו חוזה שכירות לחנות / הסכם שכירות למשרד?

הסכם שכירות לחנות / חוזה שכירות למשרד, כפי ששמו מלמד עליו, הוא חוזה שכירות של נכס מסחרי מסוג חנות או משרד, ובעל מאפיינים שונים בתכלית מהשכרת דירה. השכרת נכס מסחרי מחייבת ליווי מקצועי על ידי עורך דין מומחה להשכרת נכסים מסחריים – חנויות, משרדים, מרכזים מסחריים ועוד.

חוזה שכירות הוא כולל התייחסות להיבטים רבים בהתקשרות בין המשכיר לשוכר שהינם מחייבים התייחסות פרטנית, ביניהם: הצהרות והתחייבות הצדדים, זיהוי הנכס, משך השכירות, רישוי ורישיונות, ביטוחים, הפרות ההסכם, ועוד.

חוזה שכירות לחנות או משרד, ערוך בצורה מקצועית ומדויקת, הוא המפתח להגנה אופטימלית על האינטרס של המשכיר ושל השוכר.

תוכן עניינים

איך בנוי חוזה שכירות לחנות? מה מכיל הסכם שכירות למשרד?

הסכם שכירות למשרד או לחנות אינו הסכם שכירות רגיל – שכן הוא מחייב התייחסות למגוון רחב של סעיפים באופן מדויק וספציפי, וזאת על מנת להגן על זכויותיו של המשכיר.

לא פעם משכירים או שוכרים של חנויות או משרדים בראשון לציון מגיעים אלינו עם חוזה שהם משתמשים בו, או רחמנא ליצלן, הורידו מהאינטרנט, מתוך מחשבה שמדובר בהסכם טוב שיגן עליהם, אך לא כך הדבר.

חוזה שכירות מקצועי חייב להיערך על ידי עורך דין להסכם שכירות משרד, ולהכיל התייחסות פרטנית לכל אחד מהסעיפים מטה, באופן שמשקף את השכירות ואת הסכמות הצדדים.

ללא הסעיפים מטה הסכם השכירות לא יכיל הוראות משמעותיות שעלולות להוביל להפרת הסכם, או להחליש מהותית צד להסכם באופן לא רצוי.

עורך דין מומחה להסכם שכירות מסחרי יודע כיצד לבחון ולדאוג לאינטרסים של הצד ששוכר אותו (משכיר או שוכר), באופן שיגן על זכויותיו במושכר.

הגדרת החנות או המשרד

כבר בתחילת כל חוזה שכירות לחנות או משרד, בין אם בראשון לציון או בתל אביב, על הצדדים להגדיר במדויק את החנות או המשרד במסגרת המשפטית שקובעים ב-"והואיל" הראשון.

עליכם לכלול הגדרה בנוגע לשטח הכולל של הנכס (שטח ברוטו) וכן את השטח המדויק של החנות או המשרד (שטח נטו) – בשטחים של מ"ר.

כמובן שיש הבדל בין השטחים, שנובע מהצורך לחייב את בעלי הנכסים המסחריים בתשלום עבור השטחים המשותפים מסביב לנכס.

שטח ארנונה של חנות או משרד - סודות המקצוע

לא פעם קיים הבדל בין השטחים שיצוינו בהסכם, ואמורים להיות זהים לשטחים שרשומים בטאבו או בחברה המשכנת ובגינם ישולמו דמי ניהול, ובין שטח המושכר בארנונה.

מומלץ מאוד לקבל את שובר הארנונה של הנכס, ולראות את השטח של הנכס בהתאם לרישומי העירייה. כמו כן, מומלץ לבחון את אופן השימוש והרישוי הנדרש ברשות המקומית בטרם חתימה על חוזה שכירות לחנות או משרד.

הצהרות והתחייבויות הצדדים

הסעיפים שכותרתם "הצהרות (המשכיר/השוכר)" ו-"התחייבויות" (המשכיר/השוכר) מהווים את הבסיס המשפטי לחוזה השכירות.

הם מגדירים את החובות של כל אחד מהצדדים במסגרת ההתקשרות, וגם את החנות או המשרד מושא העסקה. 

שימו לב! על חלק זה להיות מפורט ככל האפשר, שכן הוא מהווה ראיה מרכזית לתוכן ההסכמות של הצדדים (כך לדוגמה, לשוכר יהיה קשה לטעון שהוא לא ידע על תכונה מסוימת בחנות או במשרד, אם היא מפורטת בצורה בהירה וגלויה בחוזה…).

 הנה כמה נקודות שמומלץ לוודא שהן מקבלות התייחסות ראויה בהסכם שלכם.

 מטבע הדברים, יתכן שלא כולן יהיו רלוונטיות להסכם שלכם – אבל שווה להעיף מבט: 

הצהרה של השוכר בדבר מודעותו למצב המושכר

על החוזה לכלול הצהרה של השוכר, כי הוא מודע למצב המושכר (הנכס – החנות או המשרד). על מנת למנוע כל טענה עתידית לפיה השוכר לא ידע מה מצב הנכס, יש לכלול פירוט מדויק של כל העובדות הרלוונטיות – האם הנכס עדיין בהקמה, העיר בה הוא ממוקם (ירושלים, תל אביב, נס ציונה וכיוצ"ב), מה מיקומו, סביבתו, התכניות החלות עליו, אפשרויות השימוש בנכס, וכיוצ"ב.

מעבר לכך, מומלץ בחום לכלול הצהרה מפורשת של השוכר, לפיה הדירה מתאימה למטרותיו, והוא מודע ומסכים לאפשרויות השימוש בנכס. 

הצהרה של השוכר בדבר הסכמה לשמירת הזכויות של המשכיר

זכות השימוש המוענקת לשוכר לא מונעת מהמשכיר לממש היבטים אחרים של הבעלות שלו.

ובמילים פשוטות: מומלץ להבהיר בחוזה שהשוכר מודע ומסכים לזכויותיו של המשכיר לממש זכויותיו הקיימות בנכס, כגון: לבצע עבודות או תוספות לבניין, ע"פ היתר בנייה קיים או עתידי, לבקש תיקון של התב"ע הקיימת.

מנגד, מנקודת מבטו של השוכר, מומלץ להבהיר שהסכמה לשינוי היתר הבנייה תינתן בכפוף לכך שזכויותיו על פי ההסכם לא יפגעו.  

הצהרה של השוכר כי אין כל מניעה מצידו להתקשר בהסכם, על פי דין או הסכם

סעיף זה מגן על המשכיר מפני מצבים לא נעימים, בהם השוכר, מסיבה כזו אחרת, היה מנוע להתקשר בהסכם השכירות ולא גילה על כך כנדרש ממנו. 

הסכמת המשכיר – סיפור אמיתי

באחד המקרים של משרדנו הגיע שוכר לחנות באיזור חולון. מכיוון ומשהו הרגיש לו ''לא תקין'' בהתנהלות המשכיר, הוא שכר את שירותינו, ולאחר בירור משפטי, מצאנו כי המשכיר הוא אח אחד מבין שלושה אחים שניסה לקבל לידיו את ההמחאות של אותו שוכר, מבלי שקיבל את הסכמת יתר אחיו להשכרת המושכר.

לא למותר לציין כי האח היחיד לא היה מוסמך לחתום בשם כל האחים, ואילו הצדדים היו חותמים על הסכם שכירות לחנות, הרי שהדבר עשוי היה שלא לחייב את יתר האחים.

הצהרה של השוכר לגבי אי בלעדיות

 פעמים רבות המשכיר משכיר יחידות שונות בבניין שבבעלותו לשוכרים שונים.

על כן חשוב לכלול בחוזה הצהרה לפיה אין לשוכר ייחודיות/בלעדיות במושכר והמשכיר רשאי להשכיר יחידות אחרות לגורמים נוספים, ואף לצורך ניהול עסקים דומים, בהתאם לשיקול דעתו.

דבר זה חשוב מאוד למשכירים בעלי קניונים ו/או מרכזים מסחריים, בעיקר כאלה שקיימים עשרות שנים, שכן בעבר לא היה נהוג לכלול הצהרות מצד המשכיר.

וכך לאחר מספר שנים, אם המשכיר היה משכיר שטח מסחרי נוסף בבעלותו לגורם אחר שעשוי להתחרות בגורם הראשון, השוכרים היו תובעים את המשכירים על כך שגרמו לירידה בפדיון ושלל טענות משפטיות נוספות.

שטח וזיהוי המושכר

חלק זה יכלול פרטים מפורטים של הנכס מושא הסכם השכירות, באמצעות הפנייה להגדרת ה"מושכר" בחלק ההגדרות של ההסכם.

חלק ה"הגדרות" הוא בין החלקים הראשונים בחוזה, וכולל הגדרות לביטויים יסודיים בהסכם, כמו "המקרקעין" ו-"הבניין", וגם – "המושכר".

בהגדרת המושכר יש לכלול את שטח הנכס המושכר (מ"ר, בברוטו), ואת המיקום המדויק של הנכס בבניין.

קבלת רישוי ורשיונות – על מי חל?

לצורך קיום פעילות מסחרית בנכס, העוסק נזקק לאישורים/רישיונות מסוגים שונים, כמו היתר בנייה, רישיון עסק, וכדומה.

לעיתים, רישיונות אלה קריטיים לצורך הפעילות העסקית המתוכננת. על כן, חשוב מאוד שההסכם יהיה ברור בהיבט האחריות המוטלת לקבלת הרישיונות – על מי היא מוטלת ומה השלכותיה.

ראשית, לעניין הידיעה בדבר האישורים הנדרשים, מומלץ לכלול הצהרה של השוכר, לפיו הוא בקיא בתנאים לצורך קבלת כל ההיתרים הדרושים להפעלת העסק ו/או המשרד, בהתאם להוראות הרשות המקומית, וכי ערך את הבדיקות הנדרשות לשם כך עובר למועד חתימת ההסכם.

שנית, יש לכלול הצהרה מפורשת שכל החובות הקשורות בהשגת האישורים מוטלות על השוכר, ובהתאם כי אין על המשכיר כל חובה להשיגם.

שלישית, ביחס להתנהלות אל מול רשויות הרישוי, מומלץ להבהיר שקנסות בגין אי – קבלת רישיון מתאים יוטלו על השוכר, וכן שהמשכיר רשאי שלא להסכים או להסכים בתנאים לדרישות הרשויות לבצע התאמות במושכר (על התאמות במושכר – ראה בהמשך המאמר) לצורך מתן הרישיון.

הצהרות נוספות

בכל הסכם שכירות יש לכלול הצהרות נוספות בהתאם לנסיבות העניין. אנו ממליצים שלא לערוך אותם בעצמכם, אלא להסתייע בעורך דין להסכם שכירות שיבצע עבורכם את העבודה.

לקריאת השירותים שניתנים על ידי משרדנו – אתם מוזמנים לקרוא את המאמר שלנו בנושא הסכם שכירות בקישור הבא:

תקופת השכירות

נושא עיקרי שיש להסדיר בחוזה הוא תקופת השכירות – מהו משך התקופה בה אתם רוצים לקיים את ההתקשרות ביניכם לבין השוכר/המשכיר? 

הנה כמה נושאים שחשוב להסדיר בתקופת השכירות בחנות או משרד:

הגדרה בהירה של תקופת השכירות

נושא תקופת השכירות מוזכר פעמים רבות במהלך החוזה, שכן הוא "תוחם" את התקופה בה ההתחייבויות של הצדדים בתוקף. לכן יש לכלול בחלק ההגדרות של החוזה הגדרה לביטוי "תקופת השכירות", בה יוגדר באופן ברור משך תקופת השכירות ("____ ימים, שמניינם יחל ביום ____ ויסתיים ביום _______"). 

אופציית הארכה אוטומטית

התקשרות בחוזה שכירות לחנות או חוזה שכירות למשרד נעשית לא אחת לטווח ארוך.

בשביל לחסוך את הצורך בעריכה וחתימת חוזה כל פעם בתום תקופת השכירות, ניתן לכלול הוראה בדבר הארכה אוטומטית של חוזה השכירות לתקופה נוספת, בכפוף לתנאים, בהתאם לרצון המשכיר.

הפסקת שימוש בנכס לפני תום תקופת השכירות

מה קורה אם השוכר מחליט, מסיבותיו שלו, להפסיק את השימוש בנכס/לעזוב אותו, לפני תום תקופת השכירות שלא בהתאם להסכם?

אם קבעתם את הנושא בהלכה בחוזה השכירות, השוכר עדיין חייב למלא את התחייבויותיו בהסכם ולשלם את מלוא חובותיו למשכיר. מומלץ לכלול סעיף בהסכם שמבהיר זאת, בשביל למנוע אי נעימות מיותרת. 

ייעוץ ראשוני ללא עלות

דמי השכירות

הנושא של דמי השכירות הוא כמובן מהנושאים העיקריים שבהסכם. המשכיר מעניק דירה, ובתמורה מקבל דמי שכירות. בעניין זה, מומלץ להקפיד על התייחסות לסוגיות הבאות:

הצמדה למדד של הסכם שכירות

מדד המחירים לצרכן הוא מדד מחירים שמטרתו למדוד את השתנות המחירים של מוצרים ושירותים.

מה המשמעות של הצמדת תשלומים למדד? בפשטות, שערך התשלומים יישאר קבוע.

אם בהסכם שכירות קבעתם דמי שכירות ששווים X, המטרה היא שלאורך כל תקופת השכירות דמי השכירות עדיין יהיו שווים X.

השתנות כזו בשווי הכסף יכולה לקרות כידוע בתקופות אינפלציה. מאחר ושיעור האינפלציה בישראל היום עולה כל הזמן, יש לסעיף ההצמדה למדד חשיבות מאוד גדולה.

עם זאת, בשביל להיות מכוסים לחלוטין, גם בתרחישי אימה משקיים, חשוב לכלול הוראה לפיה דמי השכירות יוצמדו למדד וישאו הפרשי הצמדה, באופן שיתאים את ערך הכסף המשולם לתנאי המשק.

אופן הצמדה למדד – זהירות מוקש!

למרות שבכל הסכם מצויין שיש להצמיד את התשלומים למדד – השאלה החשובה היא כיצד והאופן בו הוא מוצמד.

כך למשל, יש מנגנונים של הצמדה למדד בסוף תקופת שכירות, בתום שנה, או מדי חודש. חשוב לברר באופן ברור על אופן ההצמדה וכיצד הוא ישקף עבור שני הצדדים את המחירים באופן ברור, מבלי לגרום לחסרון כיס מיותר לאחד הצדדים.

התייחסות להצמדות בחנות או במשרד

אם ברצונכם להשכיר נכס שכולל הצמדות – כגון מחסן וחניות (תופעה נפוצה בהסכמי שכירות לחנות או הסכם שכירות למשרד) – אין שום מניעה לגבות סכומים שונים עבור כל רכיב.

לדוגמה: 2,000 ש"ח שכירות כוללת, מתוכם 1,500 עבור משרדים, 250 עבור מחסן, ועוד 250 עבור חניה. 

התייחסות לתקופות שכירות שונות

 בהמשך ישיר לנקודה הקודמת: ניתן לגבות סכומים שונים עבור תקופת השכירות המקורית ותקופת שכירות נוספת, אם אופציית הארכת הסכם השכירות מומשה על ידי השוכר. 

חשוב מאוד לציין את גובה ההעלאה הרצוי באופן מקסימלי או באופן מינימלי – אחרת המשכיר יוכל לדרוש כאוות נפשו, ובכך להביא לסיום מועד השכירות, ולחילופין השוכר יוכל להביא את ההסכם לסיומו אם לא יסכים להעלאת דמי השכירות בתקופת האופציה.

מועדי תשלום דמי השכירות

 שימו לב – אין כל חובה שמועדי התשלום יחולו כל ראשון או עשירי לחודש, והצדדים יכולים להחליט גם על תשלומים רבעוניים/חודשיים מראש/אחר, הכל בהתאם לצרכים הפרטניים שלהם. 

אופן התשלום

 גם נושא זה נתון לרצון המשכיר והשוכר: ניתן לקבוע שתשלום דמי השכירות יבוצע בהוראת קבע, בהעברה בנקאית, בהמחאות מראש – כל אפשרות הגיונית שנוחה לצדדים אפשרית, ויש לקבוע אותה מפורשות בהסכם. 

תשלום בצ'קים - סודות המקצוע

אנו תמיד ממליצים לקבל מן השוכר את ההמחאות עבור התשלום, וזאת אף אם יותר נוח לקבל באמצעות העברה בנקאית או הוראת קבע.

רוצים לדעת למה? תפנו אלינו ונשמח להסביר

מיסים תשלומים והוצאות

כידוע, מעבר להוצאות השכירות הישירות, קיימות הוצאות נלוות רבות (כמו תשלומי חובה לרשות המקומית וחשבונות שוטפים). תשלומים אלה עלולים להצטבר ולהפוך לעול כספי משמעותי. לכן חשוב להסדיר את הנושא בצורה מפורטת בהסכם השכירות. 

הנה כמה דגשים שחייב לקבוע בכל חוזה שכירות לחנות או חוזה שכירות למשרד:

תשלומי חובה

ישנה רשימה ארוכה מאוד של תשלומי חובה אפשריים לרשות המקומית. היא כוללת, בין היתר:

 • ארנונה
 • מס עסקים ומס שלטים,
 • אגרות והיטלים על מחזיקים.
 • דמי רישוי ורישיונות עסק
 • תשלומי ביטוח

ועוד תשלומים רבים נוספים – מומלץ לכלול בהסכם התייחסות לסוגיה מי נושא בתשלום כל אחד מהחיובים הללו

תשלום בגין שירותים

מעבר לתשלומי החובה, ישנם תשלומים שוטפים בגין חשבונות חשמל, מים, טלפון, וכיוצ"ב. יש לכלול בהסכם התייחסות גם לחיוב בתשלומים אלה – מי נושא בהם ובאיזה אופן יש לשלמם. 

זכויות בתשתיות הנכס

חשוב להדגיש בהסכם השכירות, שעל אף שהשוכר מקבל אפשרות זמנית להשתמש בתשתיות החשמל, המים, התקשורת וכדו' (ואף משלמת עבורם, כאמור לעיל) – כל הזכויות בתשתיות שייכות למשכיר, על כל המשתמע מכך. 

דמי אחזקה וניהול

 פעמים רבות הנכס המושכר מצוי בבניין, שמופעל ומתוחזק על ידי חברת הניהול, אשר גובה סכומים משמעותיים עבור השירותים שלה.

 יש להסדיר בהסכם מי נושא בסכומים אלה, שמוטלים כמובן בשיעור מתאים לחלק היחסי של הנכס בבניין. 

על פי הנוהג ובמרבית החוזים – מי שמשלם הוא השוכר בלבד, אך הדבר עשוי להיות במחלוקת בנוגע לתשלומים משמעותיים שעלולים לחול בתקופת השכירות.

עבודות התאמה במושכר / תשלום עבור שיפוץ בחנות או במשרד

אחת הסוגיות העקרוניות ביותר היא בנוגע להתאמה של נכס לשוכר.

הדבר נפוץ במיוחד בנכסים חדשים – חנויות או משרדים – בהם יש רק קירות בטון חשופים. השאלה המתבקשת היא – מי יהא אחראי על השיפוץ, ובעיקר על התשלום בשביל להתאים את המושכר לשימוש סביר?

הרי שהמושכר לא מתאים לדרישות השוכר, ועליו להשקיע מאות אלפי שקלים לצורך השבחתו, במתקנים וציוד שבוודאות לא יצאו עמו מהנכס וככל הנראה ישארו בחנות כמו: ריצוף, מיזוג, דלתות, תקרות וכד'.

על כן, על הצדדים להסדיר נתון זה באופן שישקף מחד את ההשקעה של השוכר, ולחילופין את השקעת המשכיר.

כך למשל, יש לפרט על פי אילו תוכניות יבוצעו העבודות, מי יישא בעלויות (לרוב יש חלוקה מסוימת בין המשכיר לשוכר – האם הכל ישולם על ידי המשכיר? עד לרף מסוים?), על מי תוטל החובה להשיג את האישורים והרישיונות השונים, אחריות לחומרים ולציוד שימצאו בנכס במהלך העבודות, ועוד.

נקודה חשובה במיוחד שמומלץ להתייחס אליה –  היא האחריות לנשיאה בנזקים אפשריים בשל העבודות, דבר שעשוי להיות בעל משמעויות כספיות משמעותיות. 

פינוי המושכר

בסוף תקופת השכירות, על השוכר לפנות את החנות או המשרד, יחד עם ההצמדות של אותו נכס מסחרי.

לכאורה נשמע פשוט, אבל גם סוגיה זו של פינוי המושכר, דורשת התייחסות מקיפה בהסכם. הנה כמה נקודות בהקשר הזה: 

מצב הנכס בהשבתו

 פינוי של הנכס כשלעצמו לא יספק את המשכיר – הוא רוצה את הנכס גם במצב טוב, כפי שהוא מסר אותו לידי השוכר.

יש לציין מפורשות שעל הנכס להיות פנוי מכל אדם וחפץ, ובמצב טוב.

אם בנכס בוצעו עבודות התאמה (ראו לעיל), והמשכיר אינו מעוניין בשינויים שנערכו – יש לציין בנוסף שעל השוכר לפנות את השינויים או התוספות שבוצעו.  

קבלת אישורים

 לעיתים, לאחר תקופת השכירות, המשכיר עשוי להידרש לתת אישורים שונים על תשלומים שבוצעו בנכס בקשר לתקופת השכירות, כמו מיסים, חשמל, טלפון וכו'.

יש לציין בחוזה שבמועד פינוי המושכר השוכר ימציא אישורים לביצוע כל ההתחייבויות שנדרשו ממנו במסגרת ההסכם. 

את הבטחונות יש להשיב רק לאחר וידוא של פירעון מלא של כל התשלומים במושכר.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא בכתבה הבאה:

מתוך MYNET ירושלים: אחרי שנים שעמד נטוש: המהפך של מועדון האומן 17

איחור בפינוי המושכר

מה קורה אם השוכר מתעכב בפינוי המושכר, בניגוד להוראות ההסכם? גם לכך יש לכלול התייחסות, שבדרך כלל תטיל על השוכר תשלום גבוה יותר מדמי השכירות, עבור כל יום איחור.

כמובן שיש להתייחס לכך גם כהפרת ההסכם, ואף כהפרה יסודית, ולבצע את הפעולות המשפטיות הנדרשות לשם כך שהשוכר ישלם את חובותיו למשכיר.

ביטוחים על הנכס – על מי חל?

איך המשכיר יכול להבטיח שהכסף שלו נשמר במקרה שמשהו משתבש? למשל, נזק לנכס (או לתכולה שלו), נזק לצד שלישי בשל פעילות השוכר, הפרה של דיני עבודה, ועוד?

התשובה: ביטוחים. מומלץ מאוד לחייב את הושכר לערוך ולקיים ביטוחים במשך תקופת השכירות. יותר מזה: מומלץ להגדיר מה הם בדיוק הביטוחים שעל השוכר לערוך – בגין אילו נזקים, באיזה היקף, אצל חברה מורשית בעלת מוניטין, וכן הלאה. 

את הביטוח יש לערוך לפני כניסת השוכר למושכר, וזאת מתוך מטרה שאף אם בתקופת השיפוץ יקרה משהו במושכר – הרי שהטיפול המשפטי יחול על השוכר בלבד.

בטחונות ובטוחות בהסכם שכירות לחנות או משרד

ערובה נוספת להגנה על האינטרס של המשכיר היא חיוב במתן בטחונות.

מדובר בזכויות שניתנות על ידי השוכר למשכיר במעמד חתימת החוזה, ומטרתן להבטיח תשלום למשכיר עבור חובות, נזקים, תשלומים וכיוצ"ב, במקרה של הפרה של ההסכם.

ישנם סוגים שונים של בטחונות: ניתן לדרוש ערבות בנקאית, שיק ביטחון, ערבות אישית, מוזמן, שטר חוב, ועוד.

בטוחה מומלצת במיוחד היא הערבות הבנקאית האוטונומית: סוג של שיק פתוח, שמשולם מראש על ידי השוכר לבנק, ומאפשר למשכיר לפרוע את חובו של השוכר בקלות על ידי פנייה לבנק. 

לקריאה נוספת על בטוחות בהסכם שכירות – אתם מוזמנים לקרוא את המאמר המקיף שלנו בנושא בטוחות בהסכם שכירות, יחד עם מאמרי המשנה ביחס לכל אחד מן סוגי הבטוחות בהסכם שכירות למשרד או חנות.

בטוחות ובטחונות להסכם שכירות
בטוחות ובטחונות להסכם שכירות

לא פעם משרדנו נתקל בשאלות בנוגע לבטוחות בהסכם שכירות – איך יודעים איזה בטוחות אפשר לקחת? מה הכי בטוח בשבילי כמשכיר? ומה החוק קובע בנוגע לכך?
משרדנו החליט להרים את הכפפה ולכתוב את המדריך המקוון המקיף ביותר בנושא בטוחות להסכם שכירות!

קרא עוד »

הפרת הסכם שכירות לחנות או משרד

גם חלק ההפרות מהווה חלק עיקרי ומרכזי בהסכם השכירות, ולמעשה בכל הסכם משמעותי.

מה תפקידו? ראשית, לקבוע מה תיחשב הפרה (ובכלל זה מה תיחשב ל"הפרה יסודית" – הפרה שהתוצאות המשפטיות שלה חמורות יותר).

שנית, לקבוע מה הסעדים שניתנים למפר במקרה של הפרת תנאי מתנאי ההסכם. סעדים אפשריים: ביטול החוזה ופינוי המושכר, פיצויים מוסכמים. 

בנוסף לכך, ניתן לקבוע בחלק ההפרות בהסכם באילו מקרים יוכל המשכיר לבטל את ההסכם ולדרוש את פינוי המושכר.

תרחישים אפשריים שמומלץ לשמור ביחס אליהם את זכות הביטול: צו סגירה לעסק השוכר, עיקול על זכויות השוכר, פשיטת רגל של השוכר, נטישת הנכס או הפסקת השימוש, הפרת הנחיות של חברת הניהול. 

עורך דין הסכם שכירות לחנות | עורך דין הסכם שכירות למשרד

אז מה קראנו עד כה? התקשרות בהסכם שכירות עשויה להיות מורכבת יותר ממה שניתן לחשוב, ואפילו לא התייחסנו להכל, ואף מבלי להידרש להליך מייגע של משא ומתן בין עורכי דין להסכם שכירות מסחרי.

מהניסיון הרב שנצבר במשרדנו, לאחר ניסוח מאות הסכמי שכירות למשכירים ושוכרים בכל רחבי הארץ, אנחנו יכולים להעיד שהסכמי שכירות לחנות או הסכם שכירות למשרד נוטים להיות ארוכים ומסועפים, לעיתים באורך עשרות עמודים, והאריכות היא לא בכדי.

לגבי כל אחת מהסוגיות שמנינו חולשת מערכת דינים מורכבת, שיכולה לייצר תוצאות משפטיות שונות, בעלות השלכות כלכליות משמעותיות. 

אבל זה נכון לגבי הרבה הסכמים. מה מיוחד בהסכם שכירות לחנות או הסכם שכירות למשרד? 

למילים יש חשיבות גדולה יותר. זו סוגיה יותר פנים – משפטית, אבל היא בעלת חשיבות עצומה גם לצדדים להסכם.

נסביר – כשהיחסים בין המשכיר לשוכר תקינים, ותקופת השכירות חולפת בלי אירועים בלתי צפויים – הכל בסדר. ההסכם מונח במגירה, וכולם מרוצים.

ההסכם "עולה על הבמה" כשיש קשיים בהתנהלות, מכל סיבה שהיא. ואז, בית המשפט נכנס לתמונה. אפילו עוד לפני שיש הליך משפטי, היכולת של הצדדים לצפות מה תהיה התוצאה בבית המשפט כמובן משפיעה על ההתנהלות שלהם במהלך המשבר.

איך ניתן לצפות את התוצאה בבית המשפט? הררי מילים כמובן נשפכו על השאלה הזו, אבל אנחנו נתמצת: כיום, כאשר מדובר בהסכם להשכרת חנות או הסכם להשכרת משרד, הלשון הטכנית של ההסכם היא העיקר (פסק דין ע"א 7649/18 ביבי כבישים).

בתי המשפט מניחים שהצדדים שכרו עורכי דין מנוסים, שקיבלו שכר טרחה מכובד עבור הניסוח המפורט של ההסכם, ולכן יש הרבה פחות מקום למשחק.

המשמעות הפרקטית עבור המתקשר: בהסכם שכירות מסחרי להשכרת חנות או משרד, חשוב להצטייד בעורך דין מנוסה. 

ההצעה שלנו: עורך דין אושר אלקיים ממשרדנו, בעל ניסיון עשיר בעריכת הסכמי שכירות מסחריים. אנחנו מציעים בין היתר את השירותים הבאים, כולם או חלקם, בשכר טרחה הגיוני וזמינות מיידית:

 • ייעוץ חוזה שכירות מסחרי
 • הכוונה מקצועית לגבי התנהלות מומלצת במהלך תקופת השכירות. 
 • ניסוח חוזה שכירות מסחרי
 •  ניסוח חוזה שכירות מפורט, מדויק, תוך הגנה מקסימלית על האינטרסים של הלקוח. בנוסף, אנחנו מציעים תיקונים לחוזי שכירות, בהתאם לרצונו של הלקוח. 
 • בדיקות רקע לשוכרים וערבים
 • אנחנו מצעים בדיקות רקע מקיפות לשוכרים וערבים, תוך התבססות על מגוון של מקורות מידע, והכל במטרה לחסוך לכם את הכאב ראש הכרוך בהתעסקות עם שוכרים וערבים בעייתים שלא יעמדו בהתחייבויותיהם.  
 • חתימה ואימות של עורך דין
 • על מנת להעניק הגנה מקסימלית ללקוח שלנו, אנחנו מציעים אימות לחתימות שוכרים וערבים. האימות מעניק שכבת הגנה נוספת של גמירות דעת ומסוימות בנוגע לחתימה מצד הצדדים.
 • לקריאת מלוא השירותים המשפטיים שלנו על ידי עורך דין להסכם שכירות – אתם מוזמנים לקרוא עוד במאמר שלנו על עורך דין להסכם שכירות בקישור הבא:
 • מחפשים עורך דין להסכם שכירות מסחרי? מחפשים להשכיר חנות או משרד ומפחדים מהתהליך? פנו עוד היום לפגישת התייעצות ראשונית, לקבלת שירות משפטי איכותי ומסור. 
חוזה שכירות לחנות הסכם שכירות למשרד - מדריך משפטי וכלכלי (2022)
חוזה שכירות לחנות הסכם שכירות למשרד – מדריך משפטי וכלכלי (2022)

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסכם שכירות לחנות / חוזה שכירות למשרד – מדריך משפטי וכלכלי (2024)

הסכם שכירות לחנות / חוזה שכירות למשרד, כפי ששמו מלמד עליו, הוא חוזה שכירות של נכס מסחרי מסוג חנות או משרד, ובעל מאפיינים שונים בתכלית מהשכרת דירה. השכרת נכס מסחרי מחייבת ליווי מקצועי על ידי עורך דין מומחה להשכרת נכסים מסחריים – חנויות, משרדים, מרכזים מסחריים ועוד.

הסכם שכירות למשרד או לחנות אינו הסכם שכירות רגיל – שכן הוא מחייב התייחסות למגוון רחב של סעיפים באופן מדויק וספציפי, וזאת על מנת להגן על זכויותיו של המשכיר.

לא פעם משכירים או שוכרים של חנויות או משרדים בראשון לציון מגיעים אלינו עם חוזה שהם משתמשים בו, או רחמנא ליצלן, הורידו מהאינטרנט, מתוך מחשבה שמדובר בהסכם טוב שיגן עליהם, אך לא כך הדבר.

הסעיפים שכותרתם "הצהרות (המשכיר/השוכר)" ו-"התחייבויות" (המשכיר/השוכר) מהווים את הבסיס המשפטי לחוזה השכירות.

הם מגדירים את החובות של כל אחד מהצדדים במסגרת ההתקשרות, וגם את החנות או המשרד מושא העסקה.

לצורך קיום פעילות מסחרית בנכס, העוסק נזקק לאישורים/רישיונות מסוגים שונים, כמו היתר בנייה, רישיון עסק, וכדומה.

לעיתים, רישיונות אלה קריטיים לצורך הפעילות העסקית המתוכננת. על כן, חשוב מאוד שההסכם יהיה ברור בהיבט האחריות המוטלת לקבלת הרישיונות – על מי היא מוטלת ומה השלכותיה.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין