תקופת ניסיון בדיור מוגן

אם אתם עומדים בפני חתימה על הסכם דיור מוגן – יש לכם תקופת ניסיון חינם שהמחוקק חייב את בית הדיור להעניק לכם. איך ממקסמים את התקופה? התשובות במאמר זה.

 

מהי תקופת הניסיון בדיור מוגן

תקופת ניסיון בדיור מוגן היא תקופה קצובה בהסכם ובחוק, בה דיירי בית הדיור המוגן יכולים לסיים את ההתקשרות עם בית הדיור המוגן, מבלי שישחק הפיקדון הכספי שהופקד בידי בית הדיור המוגן, והצדדים יוכלו לסיים את ההתקשרות בהודעה חד צדדית.

כיום קיימת תחרות גדולה בשוק הדיור המוגן, כאשר כל אחד ממקומות הדיור המוגן מנסה לתת את התנאים הטובים ביותר לדיירים שלו, ולשכנע דיירים חדשים להצטרף. אחת האפשרויות של הצדדים להכיר אחד השני, היא תקופת ניסיון בבית הדיור המוגן.

על פי חוק הדיור המוגן, על כל דיור מוגן להציע לדייר תקופת ניסיון למשך תקופה מסוימת בבית הדיור המוגן, מבלי שההתקשרות תהיה מחייבת באופן סופי. במהלך חודשים אלו בודק הדייר את התאמתו של הדיור המוגן לצרכיו ולרצונותיו, כמו גם להפך, הדיור המוגן בודק את התאמתו של הדייר למקום.

אם הדייר או בית הדיור המוגן אינו מרוצה ומבקש לסיים את ההסכם עם הדיור המוגן מכל סיבה שהיא במהלך תקופת הניסיון הנקובה בהסכם, אשר לרוב הינה שלושה חודשים, רשאי הדייר לעשות זאת במתן הודעה בכתב לבית הדיור של מספר ימים קבוע מראש, או על פי התנאים המצוינים על ידי הדיור המוגן.

כמה זמן היא תקופת הניסיון בדיור מוגן

תקופת הניסיון בדיור מוגן היא תקופה שלא תפחת מ-3 חודשים, ולא תעלה על 12 חודשים ממועד כניסת הדייר לבית הדיור המוגן. על פי רוב, בתי הדיור המוגן מציעים 3 חודשים בלבד של תקופת ניסיון.

מעבר לדיור מוגן היא החלטה לא פשוטה ויש לשקול אותה לעומק. במקרה זה, תקופת הניסיון באה לטובתו של הדייר, מאחר ומעבר לדיור מוגן זה הוא שלב חדש בחייו של האדם ויש להסתגל אליו בהתאם.

תקופת ניסיון והסתגלות זה הוא פרק הזמן בו הדייר יכול לבחון את התאמתו של הדיור המוגן, להסתגל לתנאים החדשים ולהתחיל להרגיש את תחושת ה'בית'. או להפך, זו יכולה להיות התקופה בה הדייר יבין כי המקום אינו מתאים לו, וכאן יש לו הזדמנות לסיים את ההתקשרות מול הדיור המוגן באופן נעים ומוסכם מראש על שני הצדדים.

 

הארכת תקופת הניסיון – סודות המקצוע

על פי חוק הדיור המוגן תקופת הניסיון אורכת לרוב כשלושה חודשים בלבד.  במשא ומתן בו אתם מיוצגים על ידי עורך דין לדיור מוגן, ניתן להאריך את תקופת הניסיון לתקופה ארוכה מזאת, בהתאם לבקשתם של אחד הצדדים בהסכם, לתקופה ארוכה יותר, אך שלא תעלה על שנה.

 

בית הדיור לא יעניק מתנה זאת סתם, אלא צריך לדעת איך לבקש אותה!

כמו כן, בתקופה זו גם הדייר עצמו נמצא בתקופת ניסיון על מול הדיור המוגן. על פי ההסכם בין הצדדים, הדיור המוגן רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות מול הדייר במהלך תקופת הניסיון, כאשר על בית הדיור המוגן להגיש את ההחלטה שלא להמשיך לדייר בכתב מספר ימים קבוע מראש.

 

סעיף 18 לחוק הדיור המוגן – תקופת ניסיון וביטול הסכם התקשרות בדיור מוגן

סעיף 18 לחוק הדיור המוגן הוא הסעיף שקובע את כללי המשחק בנוגע לתקופת ניסיון בבית דיור מוגן, והוא קובע את תקופת הזמן המינימלית של תקופת הניסיון, כיצד מודיעים על סיום הסכם הדיור המוגן בתקופת הניסיון.

סעיף 18 לחוק הדיור המוגן דן בדיוק בנושא של תקופת הניסיון. סעיף זה מסדיר את פעילות הדיור המוגן ברמת החקיקה וקובע עבורם כללי התנהגות ברורים ביחס לתקופת הניסיון וההודעה המוקדמת.

על פי חוק זה נקבע אורכה של תקופת הניסיון ומה הם התנאים לסיום התקשרות בין הצדדים במהלך תקופה זו:

  • שלושת חודשי המגורים הראשונים של הדייר ביחידת הדיור המוגן יוגדרו בהסכם ההתקשרות כתקופת ניסיון.
  • הצדדים, על פי בקשה והסכמה מראש, יכולים לבקש הארכה עבור תקופת הניסיון עד לתקופת ניסיון שאורכה לא יעלה על שנה.
  • בזמן תקופת הניסיון, שהיא גם תקופת ההודעה המוקדמת, כל אחד מהצדדים יכול להודיע על סיום חוזה ההתקשרות. את הודעת הביטול צריך להגיש באופן כתוב ולשלוח לפחות 14 ימים מראש.
    מה זה אומר בכתב? זהירות מוקש. תשומת לב שעל פי רוב יש לשלוח את הודעת הביטול בדואר רשום, ומומלץ גם למסור ידנית להנהלת בית הדיור. כדאי לוודא שהגיע ההודעה למניעת טענות מיותרות.
  • בנוסף לסעיף הקודם, הדייר רשאי לסיים את חוזה בכל עת, גם לאחר סיומה של תקופת הניסיון, ובלבד שיודיע על זה לבעל הדיור המוגן שלושה חודשים מראש, ובכפוף להוראות החוזה.

 

האם אפשר להאריך או לקצר את תקופת הניסיון

תקופת הניסיון המוגדרת על פי חוק הינה שלושה חודשים ראשונים, לכן לא ניתן לקצר תקופת ניסיון זאת, אך בהחלט הדייר או הדיור המוגן יכולים לסיים התקשרות במהלך תקופה זו, כל עוד ההודעה על הביטול הוגשה בכתב לפחות שבועיים מראש.

אם בהסכם שנתחם מול הדיור המוגן מצוין כי תקופת הניסיון הינה קצרה משלושה חודשים או לא מצוין סעיף זה כלל, הרי שמדובר באי חוקיות של הסעיף ועליכם לדרוש את התקופה הקבועה בחוק. כמו כן ניתן להאריך את תקופת הניסיון לפרק זמן ארוך יותר, בהתאם לבקשתו של אחד הצדדים (לרוב הדייר), החוק קובע כי היא לא תעלה על פרק זמן של יותר משנה.

במקרה זה אם הדייר חתם על הסכם בו מצוינת תקופת ניסיון ארוכה יותר משלושה חודשים, כאן יש לפעול בהתאם לחוזה החתום, כל עוד תקופה זו לא אורכת יותר משנה.

 

האם ניתן לסיים את תקופת הניסיון לפני הזמן

תקופת הניסיון בדיור מוגן תפקידה לשמש לשני הצדדים כתקופת הסתגלות ובדיקת התאמה. הרי גם עם הדייר אינו רוכש את הדירה, בפועל צפויה לו מערכת יחסית ארוכת טווח עם הדיור המוגן במידה ויחליט לעבור לגור בו.

תקופת הניסיון הקצרה ביותר המוגדרת על פי חוק הינה שלושה חודשים, אם זאת, אם אחד הצדדים מבין במהלך תקופת הניסיון כי אין התאמה לגבי ציפיותיו, יש לכל אחד מהצדדים את האפשרות לסיים את הסכם ההתקשרות גם לפני תומה של תקופת הניסיון.

במקרה זה יש להגיש את הודעת הביטול באופן כתוב ולפחות שבועיים מראש. חשוב לציין כי גם לאחר סיומה של תקופת הניסיון לדייר יש את האפשרות לסיים התקשרות מול הדיור המוגן. עליו להגיש את בקשת הביטול בכתב שלושה חודשים כפי שנקבע בחוק.

תקופת ניסיון בדיור מוגן
תקופת ניסיון בדיור מוגן
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא תקופת ניסיון בדיור מוגן

תקופת ניסיון בדיור מוגן היא תקופה קצובה בהסכם ובחוק, בה דיירי בית הדיור המוגן יכולים לסיים את ההתקשרות עם בית הדיור המוגן, מבלי שישחק הפיקדון הכספי שהופקד בידי בית הדיור המוגן, והצדדים יוכלו לסיים את ההתקשרות בהודעה חד צדדית.

תקופת הניסיון בדיור מוגן היא תקופה שלא תפחת מ-3 חודשים, ולא תעלה על 12 חודשים ממועד כניסת הדייר לבית הדיור המוגן. על פי רוב, בתי הדיור המוגן מציעים 3 חודשים בלבד של תקופת ניסיון.

סעיף 18 לחוק הדיור המוגן הוא הסעיף שקובע את כללי המשחק בנוגע לתקופת ניסיון בבית דיור מוגן, והוא קובע את תקופת הזמן המינימלית של תקופת הניסיון, כיצד מודיעים על סיום הסכם הדיור המוגן בתקופת הניסיון.

תקופת הניסיון המוגדרת על פי חוק הינה שלושה חודשים ראשונים, לכן לא ניתן לקצר תקופת ניסיון זאת, אך בהחלט הדייר או הדיור המוגן יכולים לסיים התקשרות במהלך תקופה זו, כל עוד ההודעה על הביטול הוגשה בכתב לפחות שבועיים מראש.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין