שעבוד חברה

חברה יכולה לשעבד את נכסיה במספר אופנים. הדרכים לביצוע שעבוד חברה מוסדרות בפקודת החברות ומשמשות חברות רבות במשק. מהו אותו שעבוד חברה? מהן הדרכים לביצוע שיעבוד שכזה? איזה שעבוד עדיף יותר מבחינת סדר הנשייה? בשאלות אלו ואחרות נעסוק במאמר זה. המשיכו לקרוא ומצאו את כל המידע הקריטי אודות שעבוד חברה.

 

מהו שעבוד חברה?

שעבוד חברה הוא כינוי, הנפוץ בעולם העסקי, לשעבוד נכסיה של חברה. לרוב, שעבוד זה יינתן כנגד אג"ח, מניות או נכסים של החברה, אולם אין הכרח כי חברה תשעבד את נכסיה בתמורה. השעבוד יכול להינתן גם כנגד הלוואות סטנדרטיות, שאינן כוללות מתן אג"ח מניות או נכסים. הסמכות לשעבד נכסים של החברה כנגד אגרות חוב, מצויה בסעיף 165 לפקודת החברות – 1983:

"חברה רשאית, בכפוף לכל הגבלה שבתזכירה, בתקנונה או בתקנותיה, לשעבד באיגרות חוב יחידות או בסדרות את נכסיה:

מקרקעין ומטלטלין, במוחזק ובראוי, קיימים ועתידים, לרבות הון מניות שטרם נדרש תשלומו, דרישות תשלום שטרם נפרעו ומוניטין

כערובה לחבויות קיימות, עתידות או מותנות;

אולם אין להנפיק איגרות חוב בסדרות אלא ברשיון מפורש לכך מאת שר האוצר, וחברה בעלת היתר לפי סעיף 32 לא תוציא שום איגרות חוב אלא ברשיון כאמור" (ס'165 לפקודת החברות – 1983).

סעיף החוק קובע כי חברות מוסמכות לשעבד את כלל נכסיהן (שעבוד צף), כערובה להתחייבויות קיימות או עתידיות של החברה.

כעת, נסקור בקצרה אופנים שונים בהם חברה רשאית לשעבד את נכסיה.

 

שעבוד ספציפי

פקודת החברות קובעת כי חברות יכולות לבצע שעבוד חברה באמצעות שעבוד ספציפי נכס. החברה תיטול הלוואה, או תנפיק אגרות חוב, תוך שעבוד של נכס מסוים מנכסי החברה. במידה שהחברה לא תעמוד בתנאי ההלוואה שנטלה או בתנאים הקבועים באגרת החוב, המלווה יוכל לפרוע את הלוואתו מהנכס המשועבד. שעבוד ספציפי נמצא גבוה במדרג הנשייה ומאפשר פרעון מוקדם של הנכס על פני שאר הנושים לאור הקרבה וההסתמכות של מעניק ההלוואה לנכס, שכן בלעדיו לא היה נרכש הנכס מלכתחילה.

במקרה בו החברה תגיע לחדלות פירעון, דהיינו להליכי פירוק, זכותו של המלווה לפרוע את החוב של החברה מהנכס המשועבד תהיה גבוהה יותר מזכותם של נושים כלליים של החברה להיפרע מנכס זה. עם זאת, לא תהיה למלווה זכות להיפרע מנכסים אחרים של החברה, במידה שפירעון מהנכס הספציפי לא יהיה אפשרי. יתרה מזאת, שעבוד ספציפי אינו מקנה קדימות מוחלטת בסדר הנשייה ויוכלו להיות מלווים שיזכו לקדימות ביחס למלווה בשעבוד ספציפי.

 

שעבוד ספציפי לרכישת נכס

 

שעבוד אשר נמצא בראשית מדרג הנשייה הוא שעבוד ספציפי לנכס, המוכר בראשי התיבות "שסל"ן". שסל"ן, כשמו כן הוא – שעבוד ספציפי לצורך רכישת נכס. בשעבוד שכזה, המלווה מלווה כסף לחברה לצורך רכישת נכס ספציפי. הנכס שנרכש באמצעות אותה ההלוואה ישועבד לטובת המלווה. היה והחברה לא תפרע את הלוואתה, המלווה יוכל להיפרע מההלוואה באמצעות מכירת אותו נכס המשועבד לטובתו.

אם כן, שסל"ן הוא סוג נוסף של שעבוד חברה, המוסדר בסעיף 169(ד) לפקודת החברות. שעבוד זה נחשב לראשון בסדר הנשייה והוא זוכה לקדימות ביחס לשעבוד צף לחברה או לנושים כלליים של החברה. גם כאן, חסרונו של שעבוד זה הוא היכולת להיפרע מנכס אחד בלבד. במידה שהנכס יתכלה, למשל, למלווה לא יוותר נכס אחר של החברה להיפרע ממנו.

מעבר לכך, במקרה שהנכס הנמכר מנוהל באמצעות רישום שמנוהל על ידי המדינה, כמו רשם המשכונות, או לשכת רישום המקרקעין, יש לבצע רישום כפול של הזכויות בשני המרשמים על מנת להנות מחזקת התקינות וקדימות בעת פירעון הנכס.

 

שעבוד צף

סוג נוסף של שעבוד חברה הוא שעבוד צף. בשעבוד צף, המלווה לא משעבד נכס ספציפי אלא קבוצת נכסים. כך, למשל, ניתן לרשום שעבוד צף על המלאי של החברה. במקרה שכזה, מלווה יוכל להיפרע לא רק מנכס מסוים, אלא מכלל המלאי של החברה בתקופת ההלוואה. היתרון של שעבוד חברה מסוג זה, ברור.

המלווה לא מוגבל לנכס ספציפי כדי לפרוע את הלוואתו אלא יכול להיפרע מסל נכסים. מנגד, החיסרון של שעבוד זה הוא ירידה במדרג הנשייה. החברה תוכל לשעבד נכסים ספציפיים מהמלאי לטובת מלווים אחרים ובמקרה שכזה המלווה עם השעבוד הספציפי יגבר על המלווה עם השעבוד הצף. הדרך להתמודד עם חסרון זה היא ליצור שעבוד צף עם מגבלה.

ניתן להוסיף מגבלה לשעבוד הצף, לפיה החברה לא תוכל לשעבד נכסים ספציפיים לטובת מלווים אחרים. עם זאת, המגבלה יכולה ליצור מורכבויות חדשות ורצוי להתייעץ עם עורך דין מסחרי המתמחה בדיני חברות לפני נקיטת צעד שכזה.

 

שעבוד חברה בתמצית

לסיכום, ישנן 3 דרכים עיקריות בהן ניתן לבצע שעבוד חברה – שעבוד ספציפי, שסל"ן ושעבוד צף. על כל פנים, כדי שהשעבוד יהיה אפקטיבי, יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום. ככל שנכסיכם משועבדים או שאתם עתידים להלוות לחברה כספים בתמורה לשעבוד נכסים, פנו אל עו"ד אושר אלקיים לייעוץ בתחום. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן בעל ניסיון רב בשעבוד חברות. קבעו פגישת ייעוץ במשרדו, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים שכבר נהנו משירותיו.

שעבוד חברה

 

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא שעבוד חברה

שעבוד היא פעולה משפטית המקנה זיקה ואפשרות/זכות להיפרע על ידי נושה בפני החברה. השעבוד צריך להיעשות באופן פומבי (רישום ברשם החברות) ובאמצעי הרישום שמנוהלים על ידי המדינה (רשם המשכונות, לשכת רישום מקרקעין וכו').

ישנם 3 סוגים של שעבודים: שעבוד לרכישת נכס – שמשמעותו הלוואה לחברה שתרכוש נכס/מספר נכסים. שעבוד לרכישת נכס ספציפי – במסגרתו ההלוואה ניתנת לרכישת נכס ספציפי ואפשרות להיפרע ממנו. שעבוד צף – שעבוד שצף על כל נכסי החברה.

שעבוד לרכישת נכס ספציפי הוא האיכותי ביותר שכן הוא מאפשר פירעון מהנכס הספציפי ובקדימות לכל נושה אחר. השעבוד הזה מומלץ בכל מקרה של הלוואה לרכישת נכס, בדגש על מקרקעין.

אם אתם עומדים לשעבד איזה מהזכויות בחברה, מומלץ לערוך זאת על ידי עורך דין מסחרי מיומן. פנו אל אושר אלקיים משרד עורכי דין עוד היום ונשמח לסייע בזמינות מיידית ומחירים הוגנים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין