סעיף 49 ה לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין עוסק בפטורים השונים מתשלום מס שבח על מכירת דירה. סעיף 49 ה, באופן ספציפי, מפרט מתי חל פטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה. מהם התנאים לקבלת הפטור? האם הפטור הוא מלא או חלקי בלבד? כל זאת ועוד בהמשך המאמר.

 

תשלום מס שבח על דירת ירושה

חוק מיסוי מקרקעין קובע חובת תשלום מס שבח למי שמוכר דירה. מדובר במס מורכב עם מערכת דינים מסועפת, המטילה חבות מס על סך עשרות אחוזים מהשבח של המוכר מהמכירה. עם זאת, החוק מעניק פטורים מתשלום מס שבח למי שמוכרים דירת מגורים מזכה. דירה נחשבת לדירת מגורים מזכה ככל שהיא דירתו היחידה של המוכר והיא משמשת למגורים.

ככלל, רק דירת מגורים מזכה תזכה בפטור ממס שבח. מי שבבעלותו יותר מדירה אחת לא יהנה מפטור שכזה. זאת, אלא אם כן מדובר בדירה שהתקבלה בירושה. נעסוק כעת בפטור זה לפי סעיף 49 ה לחוק.

 

פטור ממס שבח לפי סעיף 49 ה לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49 ה לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ספציפי למכירת דירה שהתקבלה בירושהבאופן כללי, ירושה אינה מכירה לעניין חוק מיסוי מקרקעין. המשמעות היא שעצם העברת הנכס בירושה, פטורה מכל מס וזאת על פי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין. אולם מה דינה של דירה שהתקבלה בירושה וכיום עומדת למכירה?

במקרים אלו, אם אין פטור ממס שבח, המוכר ישלם מס שבח בהתאם לשבח מיום שהמוריש רכש את הדירה ועד למועד מכירתה! זאת, אף אם מדובר בשבח של עשרות שנים שרובו כלל לא קרה כשהנכס היה בבעלותו. אולם ייתכן בהחלט שהדירה עומדת בתנאי סעיף 49 ה לחוק מיסוי מקרקעין ולא יהיה צורך לשלם מס שבח על מכירת הדירה.

 

תנאי סעיף 49 ה

סעיף 49 ה לחוק קובע שלושה תנאים, אשר בהתקיימם מכירת הדירה שהתקבלה בירושה תהא פטורה מתשלום מס שבח. שלושת התנאים הם:

  • היורש הוא בן זוגו, צאצאו או בן זוג של צאצאו של המוריש;
  • המוריש היה בעלים של דירה 1 בלבד לפני מותו;
  • לו המוריש היה בחיים והיה מוכר את הדירה, הוא היה פטור ממס שבח על המכירה.

 

ככל ששלושת התנאים מתקיימים, סעיף 49 ה מעניק למוכר פטור ממס שבח. מדובר בחיסכון של מאות אלפי שקלים המקל מאוד על מוכרי הדירה. נעמיק בכל אחד מהתנאים לפטור כדי להבין מתי אדם יהנה מפטור זה.

 

1. קרבה משפחתית

החוק דורש כי יורש הדירה יהיה קרוב משפחתו של המוריש, או נשוי לקרוב משפחתו. הסיבה לכך, ברורה. ללא דרישה שכזו הורשת דירות תהפוך למקלט מס – אנשים יורישו דירות כדי להיפטר מחובת תשלומי מיסוי מקרקעין. לחילופין – הם יעבירו דירות לאנשים שאינם בני משפחה – ואשר יחייבו אותם להעביר את הדירה בירושה לילדיהם.

צמצום הפטור ליורשים שהם בני זוג או צאצאים של המוריש בלבד, מקטינה את החשש להתנהלות שכזו. מעבר להגיון המשפטי – קיים הגיון גם פרקטי – אדם שאינו בן משפחה אין הגיון בסיסי להעביר אליו דירה – אלא קיימות נסיבות להעביר אליו דירה בירושה (חבר קרוב, מכר או כל אדם אחר).

 

2. דירתו היחידה של המוריש

היורש יהיה זכאי לפטור, אך ורק אם הדירה נחשבה לדירת מגורים מזכה מבחינתו של המוריש. ככל שלמוריש הייתה יותר מדירה אחת לפני מותו, היורש לא יהנה מהפטור ממס שבח על מכירת הדירה שקיבל בירושה. חשוב לציין כי בעלות ב-⅓ דירה נוספת, או ב-½ דירה נוספת שהתקבלה בירושה, אינה שוללת זכאות לפטור לפי תנאי זה.

מה לגבי דירה מחולקת? תשובה לכך הינה בעייתית ומחייבת ייעוץ מס מתקדם. לצורך מכירת דירה מחולקת אנא צרו עמנו קשר ונשמח לסייע.

 

3. פטור למוריש

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי הורשה אינה נחשבת למכירה בעיני החוק. כלומר, החוק רואה את היורש כידו הארוכה של המוריש. לכן, כאשר היורש מוכר את הדירה, מבחינת החוק מי שמוכר אותה הוא כאילו המוריש עצמו. המשמעות היא שאם המוריש היה נהנה מהפטור לו הוא היה מוכר את הדירה, גם היורש, שנחשב לחליף שלו, יהנה מהפטור.

לעומת זאת, ככל שהמוריש עצמו לא היה פטור ממס שבח במכירה, היורש לא יוכל ליהנות מפטור לפי סעיף 49 ה.

 

פטור ממס שבח בירושה 2 דירות

נניח שירשתם יותר מדירה אחת. לחלופין, נניח כי ירשתם דירה בזמן שבבעלותכם דירה נוספת. האם עדיין תהנו מהפטור לפי סעיף 49 ה? התשובה לשאלה זו כבר נרמזה לעיל. מבחינת החוק, היורש כאילו נכנס בנעליו של המוריש.

לכן, אם המוריש היה מוכר את הדירה בפטור ואתם בני משפחתו של המוריש, הרי שתזכו לפטור אף אם בבעלותכם יותר מדירה אחת. אחרת, תצטרכו לשלם מס שבח על הרווח שלכם מהמכירה.

 

מס שבח ירושה – פטור לינארי

לבסוף, חשוב לציין כי ייתכנו מקרים בהם תהנו מפטור חלקי על מכירת הדירה שקיבלתם בירושה. עד לשנת 2014, החוק פטר ממס שבח כל מכירה של דירת מגורים. משנה זו ואילך, הפטור צומצם למי שבבעלותם דירה אחת בלבד. אלא שאדם המוכר דירה שהייתה פטורה עד 2014, יהנה מפטור לינארי ממס שבח.

כלומר, על השבח שהדירה צברה עד לשנה זו הוא לא יתחייב בתשלום מס. על הרווח שנצבר מ-2014 עד למכירה, ישלם המוכר מס. פטור לינארי שכזה יכול לחול גם על דירה שקיבלתם בירושה. ככל שהדירה הייתה פטורה ממס עד לתיקון החוק, תהנו מפטור לינארי ממס שבח לדירה שהתקבלה בירושה. על השבח שנצבר מיום בו המוריש רכש את הנכס ועד לתיקון החוק לא תשלמו מס. ממועד זה ואילך, תחויבו בתשלום מס שבח.

 

פטור ממס שבח ירושה – אושר אלקיים משרד עורכי דין

מעוניינים למכור דירה שקיבלתם בירושה? רוצים לבדוק את זכאותכם לפטור ממס שבח? פנו אלינו במשרד עו"ד אושר אלקיים. עורך דין אושר אלקיים הוא כלכלן ומשפטן, המתמחה בדיני מקרקעין באופן כללי ובמיסוי מקרקעין בפרט. עו"ד אלקיים יעניק לכם שירות מקצועי, מקיף ואיכותי, שיבטיח כי לא תשלמו מיסים מיותרים ויחסכוך לכם סכומים נכבדים בתשלום המס.

סעיף 49 ה לחוק מיסוי מקרקעין
סעיף 49 ה לחוק מיסוי מקרקעין
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא סעיף 49 ה לחוק מיסוי מקרקעין

ישנם 3 תנאים לצורך קבלת פטור ממס שבח בהתאם לסעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין: (1) קרבה משפחתית למוריש; (2) דירתו היחידה של המוריש; (3) אילו המוריש היה מוכר את הדירה – הוא היה זכאי לפטור בגין מכירת הדירה.

במקרים בהם הדירה עומדת בתנאי סעיף 49 ה – ניתן לקבל את הפטור הן עבור הדירה היחידה, והן עבור דירת הירושה. יחד עם זאת – מומלץ מאוד לבצע את העסקאות בטרם רכישת הדירה ה-3.

במקרים בהם הדירה הדירה אינה עומדת בתנאי הפטור – יש לבחון אם היא עומדת בתנאים של חישוב ליניארי מוטב. במקרים אלה יש להזדרז ולמכור את הדירה – שכן החזקתה תחייב במס שבח גבוה במיוחד בעת מכירתה.

בעת קבלת דירת ירושה – יש לבחון האם היורשים זכאים לפטור ממס שבח לפי סעיף 49ה. לבחינת התנאים ניתן לפנות למשרדנו ונשמח לסייע.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין