מתי צוואה לא תקפה

צוואה הינו מסמך משפטי מחייב, במסגרתו אדם מורה כיצד לחלק את רכושו לאחר מותו. חוק הירושה קובע 4 דרכים בהן ניתן לערוך צוואה. ככלל, צוואה שלא נערכה על פי כללים אלו, לא תהיה תקפה. כך גם צוואה בלתי חוקית או שנוגדת את תקנת הציבור. המשיכו לקרוא וגלו מתי צוואה לא תקפה וכיצד צריך לערוך צוואות.

 

סוגים של צוואות

חוק הירושה מציע 4 דרכים בהן ניתן לערוך צוואה – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. צוואה שנערכה באחת מהדרכים הללו הינה צוואה כשרה וחזקה עליה שהיא משקפת את רצונו של המנוח לחלוקת הרכוש שלו לאחר מותו.

 

סוג ראשון של צוואה – צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה מגדיר כיצד צריכה להיכתב צוואה בכתב ידו של המצווה, לשאת את חתימתו בכתב ידו וכן כי המצווה יכתוב את התאריך בו ערך את הצוואה. כפי שנראה להלן, ישנה הגמשה מסוימת בתנאים הללו ואף בהיעדר כל התנאים כולם, ניתן יהיה לקיים את הצוואה. עם זאת, צוואה שאינה עומדת כלל בתנאים אלו, תהיה צוואה לא תקפה. תשומת לב כי לצורך כתיבת צוואה בכתב יד, אין צורך לא בעורך דין ולא בעדים.

האדם יכול לשבת הוא לבדו ולנסח את צוואתו. עם זאת, רצוי בהחלט לערוך אף צוואה כזו בעזרתו של עורך דין מקרקעין.

 

סוג שני של צוואה – צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה מורה כיצד תיערך צוואה בעדים. לפי הסעיף, הצוואה תיערך בפני שני עדים, תהיה כתובה או מודפסת, תישא תאריך ותיחתם על ידי המצווה. בנוסף, המצווה יצהיר בפני העדים כי זוהי צוואתו והעדים יחתמו על כך שהמצווה הצהיר זאת בפניהם. גם כאן, הדין מגלה גמישות לגבי התקיימות התנאים לעריכת צוואה. צוואה תוכל להיות תקפה אף אם אינה עומדת בכל ששת התנאים הללו.

אולם ליבת התנאים צריכה להתקיים ואם גם ליבת הכללים לעריכת צוואה בעדים לא מתקיימת, הרי שמדובר בצוואה לא תקפה.

 

סוג שלישי של צוואה – צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא דרך נוספת לעריכת הצוואה על פי חוק. מספר בעלי תפקידים יכולים להיחשב לרשות, אך הרלוונטי ביותר הוא הנוטריון. צוואתו של המוריש תיאמר בעל פה, או תימסר בכתב, לנוטריון. ככל שהצוואה נאמרה בעל פה, הנוטריון יעלה אותה על הכתב. לאחר מכן, הנוטריון יקריא את הצוואה שכתב או שנמסרה לו למצווה, והמצווה יצהיר כי זוהי צוואתו. הנוטריון יחתום על הצוואה חתימה המאשרת את התצהיר.

 

סוג רביעי של צוואה – צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה צוואה נדירה יחסית, השמורה אך ורק לשכיב מרע, כלומר לאדם גוסס. המצווה יאמר בעל פה את צוואתו בפני שני עדים ושני העדים יעלו אותה על הכתב ויחתמו עליה. תוקפה של הצוואה 30 יום בלבד ואם המצווה לא נפטר בתקופה זו, צוואתו לא תהיה תקפה.

 

מתי צוואה לא תקפה עקב פגמים בעריכתה?

האם צוואה שאינה עומדת בכללי העריכה שהוצגו אינה תקפה? התשובה לשאלה זו, מורכבת.

סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי:

"התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם"

אם כן, בית המשפט רשאי להורות על קיום צוואה אף אם נפל פגם בעריכתה. אולם מה נחשב לפגם שאפשר לרפא ומה נחשב לטעות יסודית שהופכת את הצוואה ללא תקפה? סעיף החוק עצמו מעניק תשובה לשאלה זו וקובע מהם מרכיבי היסוד של צוואה שבהיעדרם הצוואה לא תקפה.

  1. בצוואה בכתב יד, רכיב היסוד הוא שהצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
  2. בצוואה בעדים, מרכיב היסוד הוא העלאת הצוואה על הכתב והבאתה בפני שני עדים;
  3. בצוואה בפני נוטריון, מרכיב היסוד הוא הצגתה של הצוואה בפני הנוטריון על ידי המצווה עצמו;
  4. בצוואה בעל פה, מרכיב היסוד הוא אמירתה בפני שני עדים הדוברים את שפתו של המצווה.

 

צוואה שאינה כוללת אחד ממרכיבי יסוד אלו, היא צוואה לא תקפה. זאת ועוד, הצוואה תהיה תקפה כאשר במרכיבים האחרים נפל פגם אולם אם מרכיבים מהותיים נוספים, דוגמת חתימת המצווה, כלל אינם מצויים בצוואה, הצוואה לא תהיה תקפה לפי הלכת קניג נ' כהן המפורסמת.

 

מקרים נוספים בהם צוואה לא תקפה

פגמים בעריכת הצוואה אינם הסיבה היחידה בגינה צוואה לא תהיה תקפה. ניתן למנות מספר סיבות נוספות בגינן צוואה לא תהיה תקפה ומחייבת.

 

היעדר כשרות לצוות

צוואה שנערכה על ידי מצווה שהוא פסול דין, אינה תקפה. פסול דין הינו סטטוס משפטי ויש להכריז על אדם שכזה כדי שייחשב לפסול דין שאינו יכול לצוות. עם זאת, הסעיף קובע כי הצוואה לא תהיה תקפה גם אם המצווה "לא ידע להבחין בטיבה של צוואה". לכן, אם המצווה לא היה במצב מנטלי המאפשר לו להבין מה הוא מצווה, הרי שהצוואה לא תהיה תקפה.

חשוב לציין – אם אתם חוששים שאדם מסוים עשוי להיות במצב של אינו מבין בדבר – אין לתת לו לבצע פעולות משפטיות כדוגמת העברה ללא תמורה ו/או מתנות – שכן התנהלות מעיין זאת עשויה שלא להיות חוקית, ובוודאי שלא מוסרית.

 

צוואה מאוחרת

במידה שנכתבה צוואה מאוחרת, הצוואה הקודמת לא תהיה תקפה. כל אימת שנמצאה צוואה מאוחרת, כלל הצוואות הקודמות שנכתבו על ידי המצווה לא תהינה תקפות. יחד עם זאת, יש לציין כי יש לבחון את נוסחת הקשר בין הצוואות.. כך למשל, אם צוואה מאוחרת לא מציינת הסדר לגבי נכס מסוים, אך צוואה קודמת כן, הרי שניתן להסתייע בכוונת המצווה כדי לענות על מה יחול על הנכס הספציפי.

יחד עם זאת – תמיד מומלץ לבטל את הצוואה הקודמת במלואה.

 

השפעה בלתי הוגנת

מקרה נוסף בו צוואה לא תהיה תקפה, הוא מקרה בו היא נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת. צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם כלשהו שהוא בעל עניין בצוואה, לא תהיה תקפה. מדובר בעילת ההתנגדות הנפוצה ביותר להתנגדות לצוואות והיא נשמעת כמעט בכל מקרה בו אחד מהיורשים קיבל יותר מחלקו שהיה מקבל בירושה על פי דין, דהיינו בהיעדר צוואה.

 

צוואה לעדים

במקרים בהם עדי הצוואה רשומים כיורשים בצוואה, הצוואה בטלה. עם זאת, ניתן לבטל אך את אותם סעיפים בצוואה המורים על הורשת העזבון לעדים. כמו כן, צוואה שכזו תהיה בטלה כאשר מדובר בצוואה בעל פה שנערכה בשעה שאדם היה שכיב מרע.

 

מתי צוואה לא תקפה? סיכום ומסקנות

לסיכום, צוואה לא תהיה תקפה כאשר היא נעדרת את מרכיבי היסוד של הצוואה, כאשר המצווה כתב צוואה מאוחרת ממנה, במקרים בהם למצווה אין כשרות לצוות, במצבים בהם הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום או אונס וכן כאשר עדי הצוואה רשומים כיורשים בצוואה. כל אחד מהמקרים הללו מהווה עילה להתנגדות לצו קיום צוואה.

חושבים שנפל פגם שכזה בצוואה שהופך אותה ללא תקפה? מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה? עשו זאת בעזרת עו"ד אושר אלקיים המתמחה בתיקים מעין אלו וישמח לייצג אתכם בהליך ההתנגדות לצוואה.

מתי צוואה לא תקפה
מתי צוואה לא תקפה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא מתי צוואה לא תקפה

ישנם מספר סיבות עיקריות שלפיהן ניתן לטעון שהצוואה לא תקפה – העיקריות בהן הן שהצוואה חסרה מרכיב יסוד על פי דין. בנוסף, ניתן לטעון כי המצווה לא היה כשיר לצוות, כי הייתה השפעה בלתי הוגנת, כי נעשתה צוואה מאוחרת – ועוד אינספור סיבות נוספות.

במקרה בו הצוואה כולה, או חלקים ממנה לא תקפים, יש לבצע התנגדות לקיום צוואה. במקרים אלה אתם חייבים להיות מלווים על ידי עורך דין מקצועי לצוואות וירושות.

מומלץ מאוד שלא לחכות כדי להתנגד לצוואה – אלא להתכונן לכך כל עוד אתם בחיים. עליכם לבצע מספר רב של פעולות כהכנה לכך אם אתם יודעים שקיימת או עשויה להיות צוואה והיא עשויה להיות לא תקפה.

כפי שניתן לראות מהמאמר המלא, ישנם מספר רב של סיבות לפיהן הצוואה יכולה שלא להיות תקפה. עליכם לבחון זאת באופן מיטבי על ידי עורך דין מטעמכם. לייעוץ משפטי אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות לשירותכם.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין