מנהל עיזבון

מנהל עיזבון ימונה לצורך ניהול העיזבון, במצב בו חלוקת ירושתו של אדם הופכת למורכבת. מנהל העיזבון ינהל את רכושו של המנוח, עד לחלוקתו. באילו נסיבות ימונה מנהל עיזבון? מהם תפקידיו של מנהל עיזבון? מה ההבדל בין מנהל עיזבון זמני למנהל עיזבון קבוע? מה יהא שכרו של מנהל העיזבון? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

מהו עיזבון?

עוד קודם שנצלול אל מנהל העיזבון ותפקידיו, נבהיר תחילה מהו עיזבון. ההסבר יהיה קצר ותמציתי, ויכלול את המידע ההכרחי לצורך הבנת תפקידו של מנהל העיזבון. כידוע, לאחר מותו של אדם, רכושו תחלק בין יורשיו. הרכוש יתחלק על פי צוואה. במקרה בו המנוח לא כתב צוואה, הרכוש יתחלק על פי כללי ברירת המחדל הקבועים בחוק הירושה. עם זאת, חלוקת הרכוש אינה מיידית. לרוב, עוברת תקופה קצרה (או ארוכה) עד לחלוקת רכושו של המנוח.

במצבים רבים, יחלפו חודשים או שנים עד לחלוקת כלל הרכוש. הרכוש של המנוח, באותה התקופה שבין מותו לבין חלוקת הצוואה, נקרא "עיזבון". אם כן, כאשר אנו מתייחסים למונח עיזבון, כוונתנו היא לרכושו של המנוח בתקופה שבין מותו לבין חלוקת הרכוש ליורשיו. כעת, לאחר יישור קו זה, נוכל להעמיק בתפקידיו ובמהותו של מנהל העיזבון. יחד עם זאת יש להדגיש – העיזבון ניתן ליורשים מיד לאחר מותו של אדם. זהו עיקרון הנפילה המיידית המחייב הכנה נכונה של הירושה בטרם מותו של אדם על מנת למנות את מנהל העיזבון אותו בוחר המוריש. להבדיל, העיזבון מחולק רק לאחר הוצאת צו קיום צוואה ו/או הכנת הסכם בין יורשים בתוך העיזבון.

 

מנהל העיזבון – מנהל רכושו של המנוח

לעיתים, כפי שכבר ציינו, עזבונו של המנוח אינו מתחלק ישירות לאחר מותו אלא עובר זמן בין פטירתו של המוריש לבין חלוקת הירושה שלו. באותם מצבים, יכולה להיווצר מציאות בה נדרש ניהול נכסיו של המנוח, דהיינו של עזבונו. מנהל העזבון, אשר ימונה על פי בקשת היורשים, יהא זה אשר ינהל את העיזבון עד לחלוקתו, או למצער עד להוצאת צו ירושה תקף.

 

מתי ימונה מנהל עיזבון

השאלה הראשונה אותה נברר היא באילו נסיבות מתמנה מנהל עיזבון.

מנהל עיזבון מתמנה בנסיבות בהן העיזבון אינו מתחלק בין היורשים באופן מיידי. יכולות להיות מספר סיבות לעיכוב בחלוקת העיזבון:

  1. בירור נכסי העיזבון: מצבת הנכסים של המוריש אינה ברורה לחלוטין (למשל: בעקבות עיקולים שונים או נכסים המוחזקים בניכר) וקיים צורך בבירור כלל הנכסים ומצבם. במקרה שכזה, מנהל העיזבון יהא אמון על יצירת תמונת מצב באשר לנכסי המנוח. זה גם רלוונטי במצב בו המוריש זכאי לזכויות מסוימות שיש צורך לדרוש אותם מצדדים שלישיים (כמו למשל בעלות בדירה של ידועים בציבור הורשה, זכויות לא רשומות, ועוד)
  2. חובות העיזבון: במצב בו העיזבון חב כספים רבים לנושים, חלוקת הרכוש ליורשים תהפוך למורכבת. זאת, עקב התנגשות זכויות היורשים עם זכויות הנושים. עד לבירור זכויות אלו, ניתן יהיה למנות מנהל לנכסי העיזבון, אשר יסדיר בין החובות והזכויות של כל אחד על מהצדדים באופן הנוח ביותר.
  3. בירור סטטוס היורשים: ישנם מקרים בהם לא ברור לחלוטין מי הם יורשיו של המנוח. זאת, עקב קשיים באיתורם, בשל חוסר מידע אודותיהם או קשיים בכשירות היורשים לרשת. במצבים אלו, ובמיוחד כאשר לקשיים האמורים מתווספים סכסוכים אודות הירושה המונעים את החלוקה התקינה של העיזבון, ימונה מנהל עזבון אשר יסייע בניהול רכושו של המנוח עד לחלוקתו. זה גם הדין במקרה של ירושה במספר מדינות, כמו מס ירושה ארה"ב ונושאים נוספים.
  4. נסיבות נוספות: הרשימה שצוינה היא רשימה פתוחה. יכולות להיות בהחלט נסיבות נוספות למינוי מנהל עזבון. כל בקשה למינוי מנהל עיזבון תתברר בהתאם לנסיבות המקרה אשר לגביו הוגשה הבקשה.

 

תפקידיו של מנהל העיזבון

כאמור, תפקידו העיקרי של מנהל העיזבון הוא לנהל את נכסי העיזבון. כך, למשל, אם העיזבון כולל חברות מסחריות, מנהל העיזבון ידאג להמשך תפקודן. כמו כן, מנהל העיזבון ימשיך לגבות כספים המגיעים לעיזבון ולשלם חובות של העיזבון. זאת ועוד, מנהל העיזבון יבצע פעולות קונקרטיות הדרושות לשם חלוקת העיזבון. פעולות אלו יכולות להיות בירור סטטוס יורשים, בירור מצבת נכסים, הגנה על אינטרס של יורשים קטינים ופעולות נוספות אשר תידרשנה לשם שמירה על העיזבון ועל אינטרס היורשים.

תפקידיו של מנהל העיזבון הם, אם כן, חשובים וקריטיים לצורך שמירה על העיזבון ולשם חלוקה תקינה שלו. על כן, רצוי למנות למנהל עיזבון אדם הבקיא בתחום ובעל מומחיות משפטית. במצב בו ליבת הניהול הנדרש תלויה בנכסי המנוח, רצוי למנות עורך דין צוואות וירושות למנהל העיזבון, הודות למומחיותו בתחום.

מנהל העיזבון יוכל להתמנות לתפקיד זמני או לתפקיד קבוע. מנהל זמני ינהל את העיזבון לחצי שנה לכל היותר, עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.מנהל העיזבון הזמני יתמקד בניהול הנכסים עד לחלוקתם. מנהל קבוע יתמנה לשנתיים, עד לחלוקת הרכוש בפועל, ומתפקידו לפתור קשיים בחלוקת העיזבון.

 

מינוי מנהל עיזבון ושכר טרחה של מנהל עיזבון

מנהל עיזבון יתמנה לפי בקשת היורשים או בעלי העניין בעיזבון. על פי רוב, בעלי עניין אלו יהיו נושי המנוח. בקשה משותפת של כלל בעלי העניין למינוי מנהל עיזבון, תוגש לרשם לענייני ירושה. הרשם יבחן האם הנסיבות מצדיקות מינוי מנהל עיזבון  וימסור ליורשים הודעה בעניין. לא אחת, בקשת מינוי מנהל העיזבון אינה מוגשת על ידי כלל הצדדים אלא על ידי אחד מהם.

במקרה שכזה, המעוניין במינוי מנהל העיזבון יגיש את בקשתו לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני, ובית המשפט ידון בצורך במינוי העיזבון, אל מול דעתם החולקת יש יתר היורשים. גם כאן, בית המשפט ימסור את הכרעתו לצדדים. אולם בעוד שהרשם ייטה לאשר בקשה זאת, בית המשפט יסתייג יותר מאישור הבקשה נוכח התנגדותם של היורשים האחרים. על כל פנים, בית המשפט יהא זה אשר יפסוק מה יהיה שכר הטרחה שישולם למנהל העיזבון.

שכר הטרחה ייגזר כאחוז מתוך כלל העיזבון, וייפסק בהתאם למורכבות העיזבון. ככלל, בית המשפט יוכל לפסוק שכר טרחה למנהל העיזבון בגובה 3% לכל היותר מהעיזבון כולו. בנסיבות חריגות, שכר הטרחה יוכל להגיע אף ל-4%. חשוב לשים לב כי מדובר בשכר טרחה גבוה, שלאו דווקא תרצו לשלם לגורם זר. מעבר לכך, מינוי מנהל עיזבון עלול ליצור קשיים וסיבוכים סביב חלוקת הירושה. על כן, יש לשקול בכובד ראש, ותוך התייעצות עם אנשי מקצוע, האם מינוי מנהל עיזבון נכון בנסיבות העניין.

 

מנהל עיזבון אושר אלקיים

התגלעו אצלכם סכסוכים סביב חלוקת העיזבון? מתלבטים אם כדאי למנות מנהל עיזבון? פנו אל עו"ד אושר אלקיים וקבלו ייעוץ מקצועי ומותאם אישית בתחום. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן, המתמחה בדיני מקרקעין ובדיני צוואות וירושות. מומחיותו הרחבה של עו"ד אלקיים מאפשרת לו לתת לכם תמונת מצב מלאה ושלמה סביב מינוי מנהל עזבון, ותסייע לכם להגיע למסקנה המושכלת ביותר בנושא. קבעו פגישת ייעוץ ראשונית, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים.

מנהל עיזבון
מנהל עיזבון
ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא מנהל עיזבון

מנהל עיזבון ניתן למנות במספר דרכים. הדרך הנפוצה ביותר היא מינוי מנהל עיזבון באמצעות צוואה, כך שהמוריש יודע את מי הוא ימנה. הדרך השנייה היא על ידי היורשים, כאשר הם מסכימים על זהות מנהל העיזבון יחדיו. האפשרות השלישית היא מינוי בהיעדר הסכמה, ואז יש צורך במינוי שיאושר על ידי הרשם/בית המשפט לענייני משפחה.

מנהל עיזבון יכול להיות כל אדם/תאגיד וגם האפוטרופוס הכללי. יחד עם זאת, על פי רוב ממונה אדם כמנהל עיזבון, ועל פי רוב אותו אדם רצוי שיהיה עורך דין הבקיא ברזי המקצוע על מנת שיבצע זאת במיומנות ומקצועיות.

במקרה בו היורשים אינם מעוניינים במינוי מנהל עיזבון מסוים, עליהם להגיש התנגדות למינוי מנהל העיזבון. הגשת ההתנגדות צריכה להיעשות תוך 14 ימים מיום הבקשה למינוי מנהל עיזבון לבית המשפט לענייני משפחה. את הבקשה יש לעשות באמצעות עורך דין מטעם מגיש הבקשה.

שכר הטרחה של מנהל עיזבון הוא לרוב עד 3% משווי העיזבון. כלומר, מדובר בשכר טרחה נכבד של עשרות או מאות אלפי שקלים. יחד עם זאת במקרים מורכבים, בית המשפט יהיה רשאי לקבוע שכר טרחה של עד 4 % משווי העיזבון.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

מדריכים נוספים
קודם
הבא
אושר אלקיים משרד עורכי דין