כתב ערבות לשכירות כולל נוסח להורדה – לקרוא לפני שחותמים

עומדים לחתום כערב להסכם שכירות? ביקשו ממכם לחתום על כתב ערבות להסכם שכירות? מומלץ לקרוא את המאמר הזה לפני שחותמים על הסכם שכירות!

כתב ערבות להסכם שכירות – מה חייב לכלול?

עבור שוכרים בשוק דיור תחרותי, תהליך חתימה על חוזה שכירות הדירה יכול להיות מכריע. בדרך כלל יש קומץ של דרישות כדי להפוך לשוכר בר קיימא.

עם זאת, הדאגה התמידים של השוכרים ושל בעלי הדירות היא היכולת לעמוד בתשלום דמי השכירות והתשלומים השוטפים, ולעיתים רבות המשכירים מחייבים את השוכרים להעמיד בטוחות או בטחונות שונים להסכם השכירות כדי שיוכלו לקבל את הדירה או החנות המיוחלת, בינהם ערב / ערבות להסכם.

להמשך קריאה על בטוחות / בטחונות להסכם שכירות – אתם מוזמנים לקרוא את המאמר של משרדנו על בטוחות / בטחונות להסכם שכירות.

בטוחות ובטחונות להסכם שכירות
בטוחות ובטחונות להסכם שכירות

לא פעם משרדנו נתקל בשאלות בנוגע לבטוחות בהסכם שכירות – איך יודעים איזה בטוחות אפשר לקחת? מה הכי בטוח בשבילי כמשכיר? ומה החוק קובע בנוגע לכך?
משרדנו החליט להרים את הכפפה ולכתוב את המדריך המקוון המקיף ביותר בנושא בטוחות להסכם שכירות!

קרא עוד »

וחשוב לציין, שטר ערבות לשכירות הוא אחד מהבטוחות / בטחונות הנפוצים ביותר בהסכם שכירות לדירה או נכס מסחרי.

למשכירים שבינכם – מומלץ תמיד לחייב את השוכרים להעמיד ערבים לטובת הסכם השכירות. היתרונות של כתב ערבות לשכירות הן רבים ומגוונים, שכן כתב ערבות קצר לשכירות מאפשר למשכירים אפשרות להיפרע מצד נוסף, מהווה כרית ביטחון נוספת לשוכרים, ופחות מרתיע שוכרים מבטוחות אחרות.

ולצד זאת אין כמעט חסרונות לכתב ערבות לשכירות, שכן הוא אינו עולה כסף לשוכר, והוא מאפשר אינטראקציה עם אנשים נוספים שמכירים את השוכר.

ועכשיו, נסביר בהרחבה מהו כתב ערבות לשכירות, וכל הנה מה שאתם צריכים לדעת על התפקיד החשוב הזה:

 

ערב להסכם שכירות / כתב ערבות להסכם שכירות

בהתאם לסעיף 1 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967, ערב להסכם שכירות הוא אדם / חברה אשר חותמים על כתב ערבות בהסכם שכירות, לפיו הם מתחייבים להיכנס בנעליו של השוכר ולקיים בשמו ובמקומו את תנאי הסכם השכירות בהתאם לתנאים בכתב הערבות לשכירות.

בעת חתימת חוזה שכירות ייתכן שתזדקקו לערב או מספר ערבים, בהתאם לבקשת בעל הדירה, כדי שתוכלו לשכור מקום מגורים.

על כן, עליכם למצוא ערב שמתאים לצרכי השכירות ומסכים לחתום עבורכם, ואשר יסכים לשלם את דמי השכירות והתשלומים הנוספים של השוכר במקרה בו הוא לא משלם אותם.

אם השוכר לא משלם למשכיר או לרשויות את מה שהוסכם בהסכם השכירות, הם יכולים לבקש מהערב שלכם לשלם במקום זאת.

אם הערב להסכם השכירות לא ישלם, בעל הבית יכול להגיש נגד השוכר ונגד הערב תביעה משפטית לאכיפת הערבות וחיוב התשלומים על שם הערב והשוכר ביחד ולחוד.

יכול להיות שבעל הבית שלכם ירצה לבדוק שהערב שלכם מסוגל לשלם את שכר הדירה באותו אופן שבו בדק את יכולתכם לשלם.

למשל על ידי ביצוע בדיקת תלושי שכר אחרונים. ישנה דרישה חוקית שהסכם ערבות יהיה בכתב. ההסכם קובע את התחייבויותיו המשפטיות של הערב.

מתי ניתן להיפרע מערב הסכם שכירות?

ניתן לפנות לערב בהסכם שכירות ולדרוש ממנו לשאת בתשלומים בהתאם לתנאים בכתב השכירות. אם צוין מפורשות בהסכם השכירות כי ניתן לפנות אל הערב לתשלום דמי השכירות מבלי להידרש לפנות ישירות לחייב (השוכר), הרי שניתן לעשות זאת מבלי להידרש להתראה בכתב.

ונפרט, סיום מחויבותו של ערב תלוי במה שאומר הסכם הערבות או במה שסוכם בפועל עם בעל הדירה. הסכמי ערבות רבים הינם פתוחים ויתייחסו לאחריות "על פי שכירות/הסכם זה".

המשמעות היא שהאחריות עלולה להתרחב מעבר לתקופה הקבועה, לכל הארכה, כמו גם לשינויים מסוימים כגון העלאות שכר דירה. אם זה המצב, אחריותו של הערב עשויה להימשך כל עוד השכירות קיימת ותסתיים רק אם השכירות תסתיים כדין על ידי:

  • מסירת המושכר לידי המשכיר
  • וויתור הדדי על השכירות בין המשכיר לשוכר
  • צו מבית המשפט

אם חל שינוי בהסכם השכירות זה עלול להביא לסיום אחריותו של הערב. לדוגמה, שינוי בדמי השכירות או חידוש השכירות ייחשבו כשינוי אלא אם:

  • בהסכם נאמר כי הערבות חלה על כל שינוי או חידוש עתידי.
  • הערב מסכים לשינוי.
  • השינוי קטן מאוד ואינו משפיע על תנאי השכירות העיקריים – למשל, תיקון איות של שם.

כתב ערבות להסכם שכירות – על מה מתחייב הערב להסכם שכירות

כתב ערבות לשכירות הוא מסמך משפטי נפרד שנחתם על ידי הערב יחד עם ההסכם, אשר מחיל בנוסחו את החובה של הערב להיכנס בנעליו של השוכר ולשלם בשמו ובמקומו את התחייבויות השוכר. כתב הערבות לשכירות מכיל הוראות בנוגע לאופן הפעלת הערבות לשכירות.

ערבים לשכירות מחויבים על פי חוק ועל פי חוזה השכירות לשלם דמי שכירות אם הם לא שולמו על ידי השוכר שהם מחויבים אליו. עם זאת, זה תלוי מה אומר צוין בכתב הערבות.

פנייה לערב להסכם שכירות במקום לשוכר זהירות מוקש!

לעיתים נוסח כתב הערבות לשכירות קצר מכיל נוסח המאפשר לפנות לערב במקום לחייב (השוכר). הנוסח יכלול הוראה בנוסח דומה ל: ''המשכיר יהא רשאי לפנות לערב אף אם טרם מיצה את ההליכים אל מול השוכר, ובכל מועד לאחר חתימת כתב ערבות זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי''.

הנוסח הזה עשוי להיות מוקש משפטי, שכן המשכיר יהא רשאי על פי שיקול דעתו לפנות ישירות לערב, ולחייב אותו לשלם עבור המשכיר.

במקרים רבים כתב הערבות המחייב משתרע גם על תנאים אחרים במסגרת השכירות – למשל, כל נזק שייגרם לנכס, או תשלום עבור חשבונות אותם לא שילם השוכר.

בעת חתימת חוזה שכירות ישנם שני סוגי התחייבויות המקיימות בו, אחת בין השוכר למשכיר, והשנייה היא של הערב כלפי בעל הדירה, אשר מתחייב לקיים את התחייבותו של השוכר.

אם ההסכם אכן משתרע על שאר תנאי השכירות, אז עדיף שהערב יבדוק את הסכם השכירות. כך הוא יכול לראות בדיוק לאילו התחייבויות הוא מתחייב.

ייעוץ ראשוני ללא עלות

נוסח כתב ערבות בהסכם שכירות להורדה

כאשר אתם מסכימים לחתום ערבות עבור בן משפחה או חבר קרוב כדי לכם לקרוא ביסודיות מה נכלל בשטר הערבות עליו אתם חותמים.

כתב ערבות סטנדרטי צריך לכלול את המידע הבא:

ראשית, בראש כתב הערבות לשכירות יש לרשום את הפרטים האישיים של הערב/הערבים החותמים על החוזה כולל שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, דרשים ליצירת קשר כמו מספר טלפון וכתובת מייל.

שנית, יש לציין את פרטי בעל הדירה והכתובת של הנכס אותו שוכר הדייר.

שלישית, בהמשך החוזה יש לפרט את תנאי ההתחייבות של הערב כלפי בעל הדירה. לפני שאתם חותמים על החוזה זה המקום שלכם לנהל משא ומתן על תנאי התחייבותכם במידה וחלק מהמידע אינו מצוין או לא ברור.

לנוחיותכם, משרדנו הכין עבורכם, הקוראים, נוסח של כתב ערבות לשכירות להורדה בחינם.

אתם מוזמנים להוריד את כתב הערבות, אך תשומת לב שהשימוש בו היא באחריותכם בלבד.

כתב ערבות לשכירות כולל נוסח להורדה – לקרוא לפני שחותמים
כתב ערבות לשכירות כולל נוסח להורדה – לקרוא לפני שחותמים

עומדים לחתום על כתב ערבות לשכירות? מחפשים עורך דין להסכם שכירות לדירה? פנו עוד היום לפגישת התייעצות ראשונית, לקבלת שירות משפטי איכותי ומסור. 

לשיתוף המאמר לחצו:

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין