הקצאת מניות

הקצאת מניות הינו הליך חשוב בחברות, לצורך הקמת החברה או לצורך גיוס הון נוסף. הקצאת מניות משפיעה על שיעורי הבעלות בחברה ויכולות להיות לה השלכות מהותיות על התנהלות החברה כולה. כמו כן, מדובר בפעולה משפטית מורכבת, הדורשת דיוק רב ועמידה בכלל דרישות החוק. המשיכו לקרוא ומצאו את כל המידע הדרוש על הקצאת מניות בחברות בישראל.

 

מה זה מניות

לפני שנצלול אל הקצאת מניות ונבין מה המשמעות של הקצאה זו, חשוב לדעת מהי בכלל מניה. המונח "מניה" מוגדר בסעיף 1 לחוק החברות – 1999, באופן הבא:

"מניה" – אגד של זכויות בחברה הנקבעות בדין ובתקנון (ס'1 לחוק החברות – 1999)

ניתן להבחין בקלות כי מדובר בהגדרה כללית מאוד שלא מסבירה את עצמה בצורה נרחבת מדי, עבור מי שאינו מעורה בתחום וזאת מתוך כוונת תחילה שלא להרחיב. על כן, נגדיר מהי מניה באופן ברור יותר אך מצומצם. חשוב להדגיש כי ההגדרה למניה מתייחסת למובן של מניות רגילות מניות רגילות, ולא תכסה כל סוג של מניה שניתן להנפיק, שכן מניה היא מונח שניתן לצקת לו כל תוכן אפשרי. מניה היא נייר ערך, המבטא חלק בבעלות בחברה מסוימת בהתאם לזכויות שהוקנו למניה במסמכי ההתאגדות שלה. כל חברה מנפיקה מניות והחזקה במניות אלו, משקפת בעלות בחברה. כך, למשל, אדם המחזיק בכלל המניות של חברה מסוימת יזכה לבעלות מלאה בה.

לכן, כאשר אדם רוכש את כלל המניות של חברה מסוימת, הוא הופך לבעלים היחיד של החברה. אם בבעלותו של אדם 51% ממניות החברה, הוא יהיה בעל השליטה בה, ולעיתים החזקה גם בפחות מסכום זה יכולה להקנות מניות. אם כן, מנייה היא נייר ערך המבטא בעלות בחברה יחד עם אגד זכויות נוספות. מה שמגדיר את אופי המניה ומה צמוד לה הוא "תקנון החברה", במסגרתו החברה קובעת את אגד הזכויות שצמוד לכל מניה. כך למשל יכול להיות מניה שתיקרא "מנית מנהלים" שתקנה זכות למנות דירקטורים, ו"מנית דיבידנד" שתאפשר קבלת דיבידנד. וכמובן – הכל בהתאם לתקנון החברה.

על כל פנים, חשוב להדגיש כי בעלות במניות יכולה להיות מורכבת בהרבה מההסבר לעיל, ולכלול זכויות וחובות ספציפיות המשתנות בין כל חברה וחברה, ובין מניה אחת לשניה. רצוי להתייעץ עם עורך דין חברות או עורך דין מסחרי לפני רכישת מניות בחברה לצורך שליטה בה, כדי שתבינו היטב את כלל ההשלכות והמאפיינים של רכישת המניות בחברה.

 

הקצאת מניות בחברה

חוק החברות קובע כי על כל חברה לפרסם תקנון. תקנון החברה יספק מידע אודות החברה, מטרותיה, נושאי המשרות בה ואופן התנהלותה. כמו כן, בתקנון החברה יפורט הון המניות הרשום (Registered share capital) של החברה, כלומר מה מקסימום המניות שהחברה תוכל להקצות. כך למשל חברה יכולה לקבוע במועד הקמתה כי הון המניות של החברה יהיה 100,000 מניות.

מתוך סכום הון המניות, תציע החברה מספר מניות מסוים להנפקה עבור בעלי המניות בחברה. על פי רוב, מספר המניות שיוצע להנפקה יהיה נמוך באופן משמעותי מהון המניות הרשום של החברה. בדוגמה לעיל, החברה תקצה 10 מניות ל-2 אנשים כ"א, וכך יהיה 20 מניות כהון מונפק מתוך ההון הרשום. כך יווצר מצב בו תתאפשר הקצאת יתר המניות בחברה בעתיד באופן שלא יידרש הגדלת הון החברה. הליך זה של הצעת מניות למכירה ו/או להעברה שאינן שייכות לבעלי המניות הקיימים, נקרא הקצאת מניות. החברה מקצה מניות מתוך הון המניות הרשום שלה לציבור.

 

הקצאת מניות בהקמת חברה

הקצאת המניות הראשונית תתבצע בעת הקמת חברה. החברה תקצה מספר מניות לציבור אשר יוכל לרכוש מניות אלו ולהיות הבעלים של החברה. כך, למשל, אם שני שותפים מקימים חברה, הם יוכלו להקצות לעצמם, לצורך הדוגמה, 100 מניות. כל אחד מהשותפים יחזיק ב-50 מהמניות שהוקצו, ויזכה לבעלות של 50% בחברה.

 

הקצאת מניות לאחר הקמת החברה

חברה תוכל להקצות מניות גם בתקופות מאוחרות יותר. הקצאה שכזו תיעשה, על פי רוב, לצורך גיוס הון לחברה. חשוב לשים לב כי הקצאת מניות לחברה בשלב מאוחר תדלל את אחוז הבעלות של בעלי המניות המקוריים, ויש לקחת זאת בחשבון בעת הקצאת המניות הנוספות. כמו כן, יש לזכור כי הקצאת המניות מוגבלת להון המניות הרשום בתקנון החברה ועל הדירקטוריון להגביל את ההקצאה בהתאם.

 

הקצאת מניות בחברה פרטית ובחברה ציבורית

כידוע, חברות מסחריות נחלקות לחברות פרטיות ולחברות ציבוריות. חברות ציבוריות הן חברות הנסחרות בבורסה והמניות בהן מוצעות לכלל ציבור הסוחרים בניירות ערך. לעומת זאת, בחברות פרטיות המניות מוצעות לניצעים ספציפיים ולא כל מי שמעוניין לרכוש מניות של החברה יוכל לעשות כן. ההבדל בין חברות פרטיות לבין חברות ציבוריות בא לידי ביטוי גם בכל הנוגע להקצאת מניות. במסגרת הקצאת מניות לחברה ציבורית, כל מי שמעוניין בכך יוכל לרכוש מניות של החברה. זאת, בניגוד להקצאת מניות בחברה פרטית, שם רק ניצעים ספציפיים יוכלו לרכוש מניות מהמניות שהחברה הקצתה.

 

סיכום

לסיכום, הקצאת מניות בחברה הינו הליך במסגרתו חברה מציעה חלק ממניותיה למכירה לציבור הרחב או לניצעים ספציפיים. הקצאת מניות מאפשרת לחברה לגייס הון מחד, אך מדללת את אחוז הבעלות של בעלי המניות הנוכחיים מאידך. רצוי להתייעץ בגורמי מקצוע לפני הקצאת מניות על ידי חברה, כדי לעמוד על כלל ההשלכות העסקיות והמשפטיות של הקצאה שכזו.

מעוניינים להקצות מניות בחברה שלכם או חושבים לקנות אחוז מניות משמעותי בחברה שהקצתה את מניותיה? פנו אל עו"ד אושר אלקיים לקבלת ייעוץ מקצועי בנושא. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן, בעל מומחיות ייחודית בדיני החברות. כמו כן, לעו"ד אלקיים ראייה כללית ומקיפה בעולמות העסקיים. קבעו פגישת ייעוץ במשרד, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים שכבר נהנו משירותיו של עו"ד אלקיים.

הקצאת מניות

 

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הקצאת מניות

הקצאת מניות היא פעולה משפטית במסגרתה מועברות מניות רשומות לאדם/ישות משפטית כדי שיהפך לבעל מניות. 

הקצאת מניות נעשית בשני שלבים עיקריים – בהקמת החברה, כאשר מקצים מניות לבעלי המניות הראשונים, ולאחר הקמת החברה כאשר נכנסים משקיעים/בעלי מניות אחרים/נוספים לחברה

הקצאת מניות מבוצעת על ידי הסכם שנערך בין החברה לבעלי המניות החדשים או בין בעלי המניות הקימיים ובעלי המניות החדשים. במסגרת ההקצאה החברה מקצה מניות רשומות אך לא מונפקות לחברי המניות החדשים.

על מנת לבצע הקצאת מניות בצורה נכונה וחכמה אנו ממליצים על הקצאת מניות באמצעות עורך דין מסחרי. אם אתם עומדים בפני הקצאת מניות תפנו לאושר אלקיים משרד עורכי דין ואנו נשמח לסייע במהירות ובמחירים הוגנים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין