הסכם דיור מוגן – כל מה שאתם חייבים לדעת בשנת 2024

אם הגעתם למאמר הזה – כנראה שאתם או הקרובים שלכם עומדים בפני מעבר לדיור מוגן. אם התחלתם את התהליך אל מול בית דיור אחד או יותר, בטח דיברו איתכם על כך שתוכלו להיכנס רק לאחר חתימה על הסכם דיור מוגן.

 

הסכם דיור מוגן – מאיפה מתחילים?

הסכם דיור מוגן הוא חוזה משפטי מחייב המסדיר את ההתקשרות שהכין בית הדיור המוגן להחתמת הדייר/ים העתידי בבית הדיור, אשר מכיל נושאים וסעיפים רבים אשר מוטים באופן מובהק לטובת בית הדיור המוגן, ומחייב ידע וניסיון מקצועי בעת קריאתו.

וחשוב שנדגיש – הסכם דיור מוגן הוא בעל מאפיינים שונים לחלוטין מאלו שנכללים בחוזי שכירויות או חוזה מכר מקרקעין מסוגים אחרים ולכן מצריכים ליווי משפטי מאת עורך דין מקרקעין מקצועי בלבד!

כמובן שהסכם הדיור המוגן מכיל כמעט את כל ההיבטים השונים שרלוונטיים למחייה בבית הדיור המוגן מתחילתו ועד סופו, כאשר העלות הכלכלית והמחיר שישולם נמצא במספרים הקטנים, או במילים אמורפיות. אם תרצו לקרוא יותר על המרכיבים השונים של המחיר בדיור מוגן, ובעיקר איך לחסוך בהם, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר המוביל בישראל לשנת 2022 בנושא מחיר לדיור מוגן.

ונדגיש – אם אתם עומדים בפני חתימה על הסכם, כנראה שאין לכם או לעורכי הדין שאתם מכירים את הידע והניסיון הנדרש בתחום. לכן, אנו ממליצים לפנות אלינו כדי שנעזור ונסייע בכל הקשור למגורים בבית הדיור המוגן.

הסכם דיור מוגן מבנה וסעיפים חשובים

הסכמי דיור מוגן בנויים ממספר מסמכים חוזיים נפרדים הדורשים בחתימת הדייר ומפרטים את אופן השהות, תנאי המגורים ושלל מנגנוני הגנה לסיטואציות בהן יש צורך לפעול בדרך מסוימת, או להחליט על האפשרות המתאימה למקרה. חלק גדול מהדיירים מגיעים אלינו עם חוזה שעליו הם נדרשו לחתום ושדורש התייחסות ייחודית לכל סעיף ובהתאם לתנאי המקום ולצרכים המדויקים של הדייר.

וכבר בהתחלה חשוב שנציין – הסכם הדיור המוגן עשוי להכיל הוראות רבות אשר מנוסחות בצורה שונה מכפי שהציגו לכם בעל פה, ואף להחיל הוראות שאינן חוקיות בעליל! אתם כנראה לא תדעו זאת גם אם תקראו את ההסכם מספר פעמים.

ללא עורך דין מטעמו של הדייר שיעבור על ההסכם ויוודא את תקינותו, בדגש על השפעתו על הדייר לאורך תקופת המגורים, עלולות להיגרם בעיות המובילות לעוגמת נפש קשה של הדייר ולהפרת החוזה הגוררת עמה השלכות כלכליות ומשפטיות מתמשכות.

ועתה נפרט על סעיפים סטנדרטיים שונים מחוזה דיור מוגן שונים בהם טיפלנו. בכולם יש התייחסות כזאת או אחרת לסעיפים אלה – והכותרות יכולות להיות שונות מאלה שאנחנו הענקנו במאמר זה.

 

הצדדים להסכם, ההגדרות והמסגרת המשפטית של חוזה דיור מוגן

כבר בעמוד הראשון להסכם, אתם תמצאו את תיאור הצדדים לחוזה הדיור המוגן, כאשר כל בתי הדיור המוגן ינהלו את בית הדיור המוגן באמצעות חברה. כל אחת מהחברות האלה היא בדרך כלל חברת בת של חברה גדולה או תאגיד ענק, אשר מחזיקים במקבצי דיור מוגן. קבוצות עסקיות כמו עזריאלי, הפניקס, מכבי שירותי בריאות ועוד – כולם מחזיקים בתי דיור מוגן רווחיים במיוחד.

המלצה שלנו – לבדוק את החברה מולה אתם עתידים להתקשר. ניתן להוציא נסח חברה בעלות של 10 שקלים, ולבדוק מידע הזמין באינטרנט עליה. אתם תתפלאו לדעת לעיתים כי קיימות חברות שמוגשות נגדן מאות תביעות מדי שנה בקשר עם ניהול בית הדיור המוגן – מה שעשוי להעיד על דפוס ניהול לקוי של בית הדיור המוגן ומוקש אפשרי לעתיד.

מן הצד השני, יהיו פרטי הדייר או הדיירים, כאשר כל אחד מהם מתחייב בהסכם הדיור המוגן ביחד ולחוד – קרי שכל אחת מן ההתחייבויות היא של שניכם יחד, אך ניתן לראות בכל אחד מכן אחראי לבדו. לאחר פרטי הצדדים יובהר מהות זכויותיה של החברה בבית הדיור המוגן (האם היא הבעלים, החוכרת, המנהלת וכו'), ומה מהות הזכויות אותן רוכש הדייר.

לאחר מכן יש את ההגדרות המשפטיות בהסכם הגדרות אלה חשובות במיוחד שכן רק פעם אחת מסבירים את משמעותן, ולכל אורך ההסכם ישתמשו בהגדרות אלה ולא יסבירו אותן שנית. הגדרות כמו "המדד", דמי הפיקדון, החוק וכיוצ"ב יקבעו בחלק זה.

 

נספחים להסכם הדיור המוגן

ההסכם לבית הדיור המוגן יכיל מספר רב של נספחים, אשר כולם שייכים באופן בלתי נפרד להסכם, ומחייבים בדיוק כמותו! הרבה פעמים דווקא ההסכם יכול להיות דל ונראה לא מזיק, אך המידע הקריטי והחשוב יהיה בתוך נספחים ארוכים ומשמעותיים עם שמות גנריים לחלוטין.

כך למשל, מרבית בתי הדיור המוגן לא מכילים את הפרטים המסחריים של המגורים בהסכם עצמו, אלא בנספח הראשון להסכם הדיור המוגן אשר ישא בשמות שונים כמו "נספח התנאים המיוחדים לדיור מוגן", "תנאי ההסכם ולוח התשלומים".

בנספח זה יהיה את הנתונים החשובים ביותר כמו מספר שנות השחיקה, סכום הפיקדון, אחוז הפיקדון, לוח התשלומים, המדד ועוד. אנו ממליצים לקרוא את הנספחים בעיון רב – לא פחות מאשר ההסכם עצמו.

נספחים נוספים שיצורפו להסכם יהיו רלוונטים לדירה כמו: (1) פרטי הדירה המיועדת – מפרט תכולת הדירה, תשריט הדירה (2) נספח של הוראות הבנק המלווה והוראות בקשר עם הבטחת השבת הפיקדון; (3) נוסח של ייפויי הכח שיחתום הדייר; (4) נוסח הסכם הגילוי שנחתם בין הצדדים ועוד נספחים רבים אחרים.

 

הצהרות והתחייבויות הצדדים – הדייר ובית הדיור המוגן

פרקים אלה בהסכם יציינו את ההצהרות וההתחייבויות השונות שיש לשני הצדדים להסכם, שרלוונטים ועדכניים לשנת 2022. כפי שאתם תוכלו לראות, אפילו מבלי לקרוא, הוא שהצהרות והתחייבויות בית הדיור המוגן דל וקצר בהרבה מזה של הדיירים.

בדרך כלל ההצהרות וההתחייבויות של בית הדיור יהיו מנוסחות בצורה קצרה ותמציתית, ויכילו אך ורק הוראות אותן חייב בית הדיור המוגן לכלול בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן – ותו לא.

יצוינו שם הצהרות כמו חובתו של בית הדיור להעמיד את היחידה, להעמיד את שירותי החובה על פי דין והסכם הדיור המוגן, ומה השירותים הנוספים שהם יתחייבו להעמיד לדייר החל מכניסתו לבית הדיור המוגן.

לעומת זאת הצהרות הדייר/ים הנכנס/ים הם סעיפים ארוכים, משמעותיים ודרקוניים בהרבה. הצהרות הדייר יתפרסו על פני סעיפים רבים, ארוכים ומורכבים משפטית, שנועדו להחיל על הדייר חובות רבות ככל האפשר ולכסות את כל הקשת המשפטית הרחבה של נסיבות שיחולו עליו.

בחלק הצהרות הדייר תמצאו הצהרות כמו חובתו של הדייר להעמיד את כספי הפיקדון, לשלם את דמי האחזקה החודשיים, לרבות כל תשלום אחר שחל בהסכם ויחול בעתיד על הצדדים. כמו כן תהיינה הצהרות כלליות לעמוד בכל דרישה שיעלה בית הדיור המוגן, וכל תשלום שיידרש בקשר עם מגוריו.

שימו לב לסעיף קטן לחלק זה בהסכם שמתייחס לכשירות הבריאותית, חברתית, נפשית והתפקודית של הדייר שמאפשרים למלא את התחייבויותיו ולהוסיף התניות מתאימות אם יש בכך צורך. בנוסף, חלק זה להסכם הדיור המוגן נחתם אחרי שהדייר קיבל לידיו את מסמך הגילוי ולכן אין לחתום טרם מעבר על נספח זה לעומק.

סודות המקצוע

בסעיפים אלה משרדנו דואג לנסח סעיפים של הצהרות והתחייבויות נוספות שיחולו על בית הדיור המוגן, כמו גם ריכוך הדרישות מהדייר. לקריאה על השירות של משרדנו אתם מוזמנים לקרוא עוד על כך במאמר שלנו בנושא עורך דין דיור מוגן.

הוראות בקשר עם קבלת הדירה בדיור המוגן והתנהלות בה

במספר סעיפים שונים של חוזה הדיור המוגן יחולו סעיפים שרלוונטיים לדירת המגורים הנבחרת בבית הדיור המוגן. כך למשל, בנספחים השונים יהיה על בית הדיור המוגן לצרף את תשריט יחידת הדיור ותכולתה באמצעות טופס מפרט.

בחוזה של בית הדיור המוגן המפורט ירשמו הוראות בדבר אופן השימוש ביחידה, אופן השימוש במתקנים השונים בדירה, וכן הוראות הקובעות את מועד כניסת הדייר ליחידה – בין אם באופן מיידי ובין אם במועד עתידי שטרם נקבע.

זהירות מוקש

במרבית הסכמי הדיור המוגן קיימים הגבלות על שינויים ביחידה. כלומר, בית הדיור מגביל בצורה משמעותית את יכולת הדייר לשנות את היחידה, לשפץ אותה או לערוך בה תיקונים. לעיתים, הם מחייבים שימוש במוצרי חשמל שרק הם מספקים, וכל הפרה של תנאים אלה עשויה לגרום לסילוק הדייר.

תנאים נוספים יהיו כללי ההתנהגות בבית הדיור המוגן והיחידה עצמה, נתונים אלה עשויים להיות במסמך נפרד, או משולבים בהסכם עצמו. אנו ממליצים לקרוא את כללי ההתנהגות על מנת לבחון האם הם תואמים את אורח חייכם או לא.

סעיף נוסף שרלוונטי למגורים הוא סעיף שיפרט כי חוק הגנת הדייר לא יחול בהסכם הדיור המוגן. כלומר – הדייר לא מקבל זכויות קנייניות ו/או מעיין קנייניות ביחידה, וכן מוותר על כל דרישה בקשר עם חוק הגנת הדייר בקשר עם מגוריו בדירה בבית הדיור המוגן.

 

תקופת הניסיון / ההסתגלות בבית הדיור המוגן

בתי הדיור המוגן מציעים על פי הוראות חוק הדיור המוגן, תקופת זמן שלא תפחת מ-3 חודשים ועד 12 חודשים, במסגרתם הדיירים יהיו רשאים לסיים את שהותם מבלי שיישחק הפיקדון, ועם תנאי ביטול מקוצרים. לקריאת מאמר באורך מלא בנושא תקופת הניסיון בבית הדיור המוגן – לחצו כאן.

 

תנאי קבלה, צוות רב מקצועי וועדת התאמה

בטרם כניסתכם לבית הדיור המוגן בו בחרתם, ההסכם יכיל מספר רב של סעיפים שמחילים על ההתקשרות מגבלות והוראות בטרם כניסת הדיירים לתחילתו של ההסכם.

אחת המגבלות קשורה להתאמה של הדייר מבחינה רפואית לבית הדיור המוגן. על פי חוק ועל פי החוזה דיור מוגן, החברה המנהלת את בית הדיור המוגן צריכה לבחון את ההתאמה הרפואית של הדיירים בטרם כניסתם לבית הדיור המוגן.

הוועדה הרב מקצועית תבחן את מידת יכולתו של הדייר/ים להשתלב בבית הדיור המוגן, ואם תחליט שהוא לא מתאים – תהא רשאית החברה לבטל את התקשרותה עם הדייר.

 

מועד קבלת היחידה בבית הדיור המוגן

לקבלת היחידה בבית דיור מוגן יש 3 מועדים אפשריים: (1) קבלת יחידה באופן מיידי; (2) המתנה ברשימת המתנה;; (3) לאחר השלמת הבנייה של בית הדיור המוגן.

לעיתים קרובות דיירים מגיעים לבית הדיור המוגן – וקיימת יחידה שמתאימה להם בול והיא בדיוק פנויה! במצב זה על הדייר לדרוש מבית הדיור המוגן לשריין את היחידה כבר בתחילת המשא ומתן, ולקבוע מועד כניסה קרוב ככל שניתן.

מה קורה כאשר לא קיימת יחידה פנויה בבית הדיור המוגן? או כאשר הדייר מעוניין לעכב את מועד כניסתו הצפוי? באפשרותו לעשות זאת, בכפוף לקביעת מסגרת זמנים שתקבע בהסכם הדיור המוגן בין הצדדים.

במקרה בו אין עדיין יחידה פנויה לדיירים – בית הדיור המוגן יכין "רשימת המתנה" של כל הדיירים אשר חתמו על חוזה לדיור מוגן, בהתאם למועד החתימה של הדייר. לעיתים רשימת ההמתנה אורכת למעלה משנה!

סודות המקצוע

רשימת המתנה. תשומת לב שהרשימה היא סודית ובית הדיור המוגן לא יפרט בפניכם פרטים בנוגע לדיירים ברשימה. יחד עם זאת – אנו ממליצים לבקש לדעת את מיקומכם בטרם הכניסה שכן במקרים בהם יש מספר רב של אנשים – המשמעות היא המתנה של שנים לקבלת יחידה!

עוד יפרט ההסכם את תקופת הזמן של ההודעה המוקדמת בה יודיע לכם בית הדיור המוגן על קבלת היחידה. לעיתים בית הדיור המוגן מעניק הודעה מינמלית של מספר ימים או שבועות – אך אנו ממליצים לדרוש לפחות 30 ימים שכן על בני הזוג להכין את כל חייהם ולעבור בהתראה קצרה במיוחד.

המקרה האחרון הוא כאשר היחידה של בית הדיור המוגן עדיין בבנייה. במצב זה יפרט ההסכם מנגנון של הודעה מראש על של מספר חודשים בטרם השלמת הבנייה, וקבלת היחידה של הדייר.

 

ביטוח בדיור מוגן של הדייר

בכל הסכם לדיור מוגן, בין אם בדיור יוקרתי או בסיסי, יהיו מספר סעיפים שיחולו על הביטוח שעל הדייר לבצע, ומקרים בהם בית הדיור המוגן לא יחוב בנזיקין כלפי הדייר.

כך למשל בית הדיור המוגן מחייב את הדיירים להמשיך את תוקף הביטוח הרפואי שלו במסגרת קופות החולים שלו או באמצעות חברת ביטוח המתמחה בביטוחים רפואיים מקיפים, לכל אורך תקופת ההסכם. בנוסף, הדייר יהיה חייב לשאת בכל הוצאותיו הרפואיות, הסיעודיות והטיפוליות, למעט ההוצאות בגין שירותי בריאות אשר במסגרת השירותים הבסיסיים של חוזה הדיור המוגן.

ונדגיש חברת הדיור המוגן קובעת כי אם תישא בהוצאות רפואיות ו/או סעודיות ו/או טיפוליות ו/או אחרות של הדייר, שאינן כלולות בשירותים הבסיסיים, הדייר יהיה חייב לשלם לחברה את כל הוצאותיה בגין כך, ולקזז זאת מהפיקדון הקיים.

מעבר לנזקיו האישיים, בתי הדיור מחייבים לעיתים את הדייר לבצע ביטוח רכוש אשר יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לטובת החברה, ולחוב בכל נזק שעלול לחול על מבקריו ו/או אנשים מטעמו של הדייר אשר יפצעו בבית הדיור המוגן.

 

הפיקדון, דמי האחזקה החודשיים ותשלומים נוספים בדיור מוגן

החוזה של דיור מוגן מפרט באריכות, במספר רב מאוד של סעיפים ותתי סעיפים, כולל בנספחים – את חובתו של הדייר לשלם את התשלומים השונים אותם הוא חייב לבית הדיור המוגן לכל אורך תקופת הסכם הדיור המוגן

הפיקדון –הסכם של הדיור המוגן יפרט את סכום הפיקדון, את מועד הפקדתו ואת הבטוחה שתינתן בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן. כמו כן, סעיפים אלה יציינו את הניכויים שירדו מן הפיקדון. סעיפי הפיקדון הם מעיקרי ההסכם ואנו ממליצים לכל אדם לקרוא את סעיפים אלה בהסכם הדיור המוגן.

אם תרצו לקרוא עוד על פיקדון בדיור מוגן אתם מוזמנים לקרוא את המאמר הבא:

דמי האחזקה / דמי השכירות החודשיים – הסכם הדיור המוגן יפרט את התשלום עבור דמי השכירות החודשיים, מהם סל השירותים שחלים בתוכו ומועד התשלום. כמו כן תהיינה התייחסות של הצמדת התשלום למדד המחירים לצרכן, והוראות בדבר העלאה מעבר לעליית המדד.

אם תרצו לקרוא עוד על דמי האחזקה החודשיים אתם מוזמנים לקרוא את המאמר הבא:

תשלומים נוספים בדיור מוגן – ההסכם לא יציין בהכרח את התשלומים הנוספים בגוף ההסכם. הוא בוודאות גם לא יציין מה שיעורם. תשלומים כמו חנייה בדיור מוגן, מחסן, תשלומים עבור טיפול סיעודי, ארוחות, טיולים ועוד – כל אלה יכולים לעלות אלפי שקלים נוספים מדי חודש – תתכוננו.

אם תרצו לדעת יותר על תשלומים אלה – אנו ממליצים לקרוא את המאמר המוביל שלנו בנושא דיור מוגן מחיר, שם תמצאו מספר רב של תשלומים אפשריים – ואיך לחסוך בהם!

סודות המקצוע

יחידת דיור חלופית בבית הדיור המוגן

לעיתים חלים שינויים בצרכים והרצונות לאחר הכניסה לבית הדיור המוגן (כמו למשל פטירת בן/בת הזוג, צורך במטפל, דירה עם מרפסת ועוד).

על מנת להכיל ולהתמודד עם מקרים אלה מראש, אנו ממליצים לקבוע באמצעות הייעוץ המשפטי של עורך הדין לדיור מוגן הסדר לפיו תוכלו להחליף דירה מבלי להשלים פיקדון, ומבלי להפר את ההסכם.

ונדגיש, בית הדיור המוגן לא יכלול מראש הוראות אלה בהסכם, אלא אם תבקשו. לעיתים יש סעיפים מוסכמים שבית הדיור המוגן יעניק מראש, וזאת רק אם תדרשו זאת.

יחד עם זאת, חלק מבתי הדיור המוגן ידרשו להשלים פיקדון ו/או לעדכן את התשלום החודשי כתנאי לכניסה ליחידת הדיור החדשה על פי חוזה הדיור המוגן.

מסירת יחידת הדיור וביטול ההסכם טרום אכלוס

במקרים בהם הדייר לא מקבל את הדירה באופן מיידי – עלול להשתנות המצב הרפואי ו/או האישי של הדיירים באופן שלא יאפשר את קבלת היחידה (מצבים כמו פטירת אחד הדיירים מבין השניים, רצון שלא להיכנס, חדלות פרעון ועוד).

על מנת להימנע ממקרים אלה – אנו ממליצים בכל הסכם לכלול הוראה על ביטול ההסכם בטרם קבלת היחידה. יש לקבוע מנגנון מסודר לפיו יושב סכום הפיקדון ששולם (אם שולם), למעט תשלום מינימלי שניתן עקב הוצאות החברה (סביבות ה-5,000 ₪).

כמו כן, צריך לקבוע כי הביטול יכול להיעשות מכל סיבה שהיא ורצון הדייר בלבד, ולא רק במקרים של פטירה, שכן אז אין כל משמעות לסעיף. בנוסף יש לוודא כי אין פיצוי מוסכם במקרה של סיום ההסכם בטרם אכלוס, שכן לעיתים הפיצוי עשוי להיות הרסני, כואב ויקר במיוחד.

 

סיום חוזה דיור מוגן

כמו כל הסכם – גם הסכם לדיור מוגן קובע מועד לסיומו של ההסכם, יחד עם הוראות כיצד יפעלו הצדדים במקרה של סיומו מכל סיבה שהיא. להלן מספר סעיפים שרלוונטיים במקרים של סיום הסכם הדיור המוגן, בין אם בעת רצון של הדייר בבית הדיור המוגן, כורח רפואי או פטירת הדייר.

 

השבת הפיקדון בסיום הסכם דיור מוגן

בעת סיום ההסכם, על בית הדיור להשיב את יתרת הפיקדון הקיים בידי החברה לידי הדייר או היורשים. נשמע פשוט לא? התשובה היא לא כל כך. בעת סיום ההסכם נדרש הדייר או יורשיו להשלים מספר פעולות משפטיות ופיזיות על מנת לקבל את כספו.

החוזה לדיור מוגן יקבע כי יש לפנות את יחידת הדיור תוך 30 ימים לכל היותר מכל חפציו של הדייר, אחרת יהיה רשאי בית הדיור לאחסן אותם על חשבונו של הדייר. כמו כן, עד שלא תפונה היחידה ויומצא צו קיום ירושה/צוואה – בית הדיור יסרב להעביר את כספי הפיקדון לידי הדייר או יורשיו.

גם לאחר שיפקיד את הפיקדון בידי הדיירים או יורשיהם, הוא רשאי להשאיר בידיו 10,000 ₪ לכיסוי הוצאות הדייר למשך תקופה ארוכה יותר.

 

הוראות בדבר פינוי היחידה בסיום ההסכם לדיור מוגן

חלק זה יכלול את מועדי הפינוי ואת התנאים למקרה של הפרת מועד הפינוי במסגרת התקופה המוסכמת, כמו סילוק המיטלטלין של הדייר מהדירה ודרישה לתשלומי פיצויים. אם הדייר ביצע שינויים ביחידה, הרי שעליו להשיב את המצב לקדמותו בעצמו או באמצעות אנשי מקצוע. לעיתים בית הדיור ידרוש ממנו לעשות זאת באמצעות אנשי מקצוע מטעמו.

 

עזיבת הדירה וביטול ההסכם

שורה של סעיפים מתייחסת לרצונו של הדייר לעזוב את הדירה והאופן שבו עליו להודיע על עזיבתו, את אופן השבת הדירה בעקבות פטירת הדייר ותהליך החזרתה בכפוף לקבלת הפיקדון ואת האופן שבו יבוטל ההסכם בגין הפרה יסודית של החוזה ויביא לסיום מגוריו של הדייר בדירה.

שימו לב שיש צורך להביע התייחסות נקודתית לסיום תקופת הניסיון ולאופן שבו היא תושלם מצידו של הדייר ומצד החברה המפעילה וגם לפעולות וההתרחשויות שמאלצות את הדייר לעזוב עקב החמרת מצבו הרפואי.

 

שירותי המשרד בהסכם דיור מוגן

אז מה היה לנו עד לפה? כל התקשרות בהסכם לדיור המוגן צפויה לכלול מורכבות רבה מאוד, עוד הרבה לפני ניהול משא ומתן או מיקוח על התנאים שמבוצע בדרך כלל בין עורכי הדין. אם אתם עומדים בפני ההסכם, ושוקלים לשכור את שירותיו של עורך דין לדיור מוגן -אנו ממליצים לקרוא את המאמר שלנו ואת היקף השירותים אותו אנו מעניקים בתחום הדיור המוגן בקישור הבא:

לאור כל החובות שציינו בהסכם הדיור המוגן, חשוב שיעמוד לצידכם עורך דין מנוסה ביותר, בעל ניסיון רב בטיפול בהסכמי הדיור המוגן וביכולת למטב אותם כך שיסבו לכם נחת וראש נקי מדאגות כבר מרגע הכניסה לבית הדיור המוגן. למידע נוסף ולהתייעצות בנוגע להסכם ולתנאיו, פנו כבר היום למשרד עורכי דין אושר אלקיים ונשמח לעמוד לשירותכם.

הסכם דיור מוגן – כל מה שאתם חייבים לדעת בשנת 2022
הסכם דיור מוגן – כל מה שאתם חייבים לדעת בשנת 2022
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסכם דיור מוגן – כל מה שאתם חייבים לדעת בשנת 2024

הסכם דיור מוגן הוא חוזה משפטי מחייב המסדיר את ההתקשרות שהכין בית הדיור המוגן להחתמת הדייר/ים העתידי בבית הדיור, אשר מכיל נושאים וסעיפים רבים אשר מוטים באופן מובהק לטובת בית הדיור המוגן, ומחייב ידע וניסיון מקצועי בעת קריאתו.

 1. הצדדים להסכם, ההגדרות והמסגרת המשפטית של חוזה דיור מוגן
 2. נספחים להסכם הדיור המוגן
 3. הצהרות והתחייבויות הצדדים – הדייר ובית הדיור המוגן
 4. הוראות בקשר עם קבלת הדירה בדיור המוגן והתנהלות בה
 5. תקופת הניסיון / ההסתגלות בבית הדיור המוגן
 6. תנאי קבלה, צוות רב מקצועי וועדת התאמה
 7. מועד קבלת היחידה בבית הדיור המוגן
 8. ביטוח בדיור מוגן של הדייר
 9. הפיקדון, דמי האחזקה החודשיים ותשלומים נוספים בדיור מוגן
 10. יחידת דיור חלופית בבית הדיור המוגן
 11. מסירת יחידת הדיור וביטול ההסכם טרום אכלוס
 12. סיום חוזה דיור מוגן

התשובה החד משמעית היא לא! ההסכם מנוסח באופן מוטה לטובת בית הדיור, באופן שיקשה על מגורי הדייר בבית הדיור המוגן. אנו ממליצים כבר עם קבלת ההחלטה על מעבר לדיור מוגן לפנות לקבלת ייעות משפטי בקשר עם חוזה הדיור המוגן.

משרדנו מעניק ליווי משפטי מלא ויעיל, שהתפתח והתייעל לאחר ייצוג של מאות דיירים בבתי הדיור המוגן השונים. אנו מציעים שירותים החל מייעוץ משפטי פרטני, ועד לליווי מלא והכל בהתאם לצרכי הלקוח. אתם מוזמנים לקרוא על כך במאמר שלנו בנושא שירותי המשרד בקישור הבא.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין