צ'קים לתשלומים שוטפים (חשמל, מים, גז, ארנונה ועד בית) בהסכם שכירות

עומדים לחתום על הסכם שכירות ומבקשים מכם צ'קים לחשבונות בדירה? חשוב שתקראו מה מותר ואסור לפני שחותמים.

אחת מהבטוחות הנפוצות ביותר להסכם שכירות לדירה, או לחוזה שכירות למשרד או חנות היא העמדת המחאות פתוחות לתשלומים שוטפים בנכס (צ'ק לפקודת חברת החשמל לישראל, צ'ק לפקודת אגף הארנונה העירוני, צ'ק לפקודת חברת הגז, צ'ק לוועד הבית וצ'ק לחברת המים העירונית).

אם אתם מעוניינים לקרוא על בטוחות ובטחונות להסכם שכירות – אתם מוזמנים לקרוא זאת במאמר שלנו המכיל את כל סוגי הבטוחות לעסקאות שכירות, יחד עם הסברים איזה בטוחות ניתן לשלב ואיזה לא ניתן לדרוש.

לקריאת המאמר בנושא בטוחות ובטוחנות להסכם שכירות לחצו כאן.

בטוחות ובטחונות להסכם שכירות
בטוחות ובטחונות להסכם שכירות

לא פעם משרדנו נתקל בשאלות בנוגע לבטוחות בהסכם שכירות – איך יודעים איזה בטוחות אפשר לקחת? מה הכי בטוח בשבילי כמשכיר? ומה החוק קובע בנוגע לכך?
משרדנו החליט להרים את הכפפה ולכתוב את המדריך המקוון המקיף ביותר בנושא בטוחות להסכם שכירות!

קרא עוד »

בנוסף, אם אתם חושבים מה צריך לציין בהסכם שכירות לדירה, ורוצים לדעת האם ההסכם שלכם איכותי מספיק בשביל להגן עליכם במקרה הצורך אתם מוזמנים לקרוא עוד על המאמר שלנו בנושא הסכם שכירות לדירה ו/או הסכם שכירות לחנות / משרד בקישורים הבאים:

מהם התשלומים השוטפים בהסכם שכירות

התשלומים השוטפים בהסכם שכירות הם התשלומים עבור חשמל, מים ארנונה, ועד הבית, חברת הגז, ולעיתים ניתן לכלול גם את האינטרנט, טלפון קווי ותשלומים נוספים, שכולם אמורים לחול על השוכר של הדירה בלבד ולא על בעל הדירה.

כאשר אתם חותמים על חוזה שכירות כדאי לשים לב גם לסעיף המפרט את כל התשלומים השוטפים אותם אתם מתחייבים לשלם.

התשלומים השוטפים הם אלו מתייחסים לשימוש השוטף בדירה, הכוללים בין היתר: חשבונות חשמל, מים, ארנונה, גז וועד הבית.

בנוסף לאחר חתימת הסכם על הדייר להעביר על שמו את חשבונות התשלומים השוטפים החלים על הדירה, כמו גם להשאיר את רישום חשבונות אלו על שמו למשך כל תקופת השכירות.

דרך כלל הסכם השכירות יציין כי על הדייר שלם את כל התשלומים השוטפים בזמן.

לאחר חתימת החוזה הדייר הופך להיות אחראי לכל המיסים, האגרות וההיטלים והחיובים שניתן לייחס באופן חוקי או מהותי לשימושים של הדייר בדירה.

כמו כן, גם התשלומים לוועד הבית נכללים בתשלומים השוטפים אותם חייב הדייר לשלם. התשלומים השוטפים המצוינים בחוק השכירות והשאילה הם התשלומים היחידים אותם מותר למכשיר לחייב את השוכר לשלם, והם צריכים להיות מצוינים ומפורטים בחוזה השכירות.

מעבר לכך אסור על המכשיר לחייב את הדייר לשום תשלום אחר, אלא עם כן מדובר על קרוב משפחה המתגורר בדירה וישנו ביניהם הסכם אחר.

 

למה משמשים הצ'קים לתשלומים שוטפים

הצ'קים עבור התשלומים השוטפים (גז, ועד בית, מים, ארנונה וחשמל) משמשים לתשלום חובותיו של השוכר בדירה במועד פינוי המושכר, במקרה בו הוא לא שילם את מלוא חובותיו לרשויות אלה.

המשכיר לרוב מבקש מהשוכר צ'קים פתוחים לפקודתם של כל אחד מהחברות העיקריות המספקות שירותים לדירה, כך שאם השוכר לא ישלם תשלומים אלו, המשכיר יכול לשלם את התשלום בעזרת הצ'קים הפתוחים לצדדים המתאימים.

על המשכיר לדרוש מהשוכרים לרשום צ'קים פתוחים עבור חברת החשמל, העירייה עבור תשלומי הארנונה ולוועד הבית, אם ישנן חברות נוספות כמו תאגיד מים או חברת גז אז ניתן לכלול גם אותן, ולציין בחוזה השכירות שתהיה למשכיר את הזכות לפרוע צ'קים בהתאם לסכום החוב.

צ'קים לתשלומים שוטפים יינתנו על ידי השוכר כאשר הם חתומים ללא ציון תאריך או סכום לפקודת העירייה, בתאגיד המים, בחברת החשמל ובחברת הגז כמו כן תשלומים לוועד הבית לכיסוי תשלומים משותפים שוטפים כמו תשלומי חשמל עבור אור בחדר המדרגות, שירותי ניקיון, שימוש במעלית במידה ויש ועוד.

אם השוכר לא ישלם תשלומים שוטפים למוסדות ולחברות אלו, יוכל המשכיר להשתמש בצ'קים כדי לפרוע את החוב שנצבר. על השוכר לוודא כי על כל שיק כתוב שם המוטב, למשל "חברת חשמל" והמילים "מוטב בלבד" מודפסות או מצוינות בשיק בין שני הקווים האלכסוניים, כדי למנוע מצבים בהם בעלי הדירות יוכלו להשתמש בצ'קים אלו לא מטרתם.

יש לוודא לפני חתימת הסכם השכירות כי בחוזה השכירות מופיע סעיף הצ'קים הפתוחים עבור התשלומים השוטפים באופן מפורט וברור, כמו גם מצוין כי בתום חוזה השכירות, בהיעדר חובות, המשכיר מחויב להחזיר לשוכר את הצ'קים.

צ'קים פתוחים לתשלומים שוטפים – זהירות מוקש!

אם המשכיר מבקש ממכם לקבל צ'קים פתוחים לתשלום חשבונות שוטפים ללא ציון המוטב, הסכום והתאריך (צ'ק חלק) – עליכם לסרב בנימוס. אם במקרה המשכיר יסחר את הצ'קים האלה, אתם עשוים למצוא את עצמכם בבעיה חמורה ובחובות לגורמים לא סימפטיים, בלשון המעטה.

ייעוץ ראשוני ללא עלות

מי מחזיק בצ'קים לתשלומים שוטפים

למרות שעל ההמחאות הפתוחות לצורך תשלומים שוטפים על הדייר לציין לפקודתם של מי הצ'קים, כמו למשל חברת חשמל, תאגיד המים, העירייה עבור תשלומי ארנונה ועוד, הצ'קים עצמם נשמרים ומוחזקים על ידי בעל הדירה עצמו.

אם לאחר סיום חוזה השכירות, או אם החוזה הופר והסתיים לפני הזמן מסיבות כלשהן, מתגלה לבעל הדירה כי נותרו חובות שלא שולמו עבור התשלומים השוטפים של הדירה, בעל הדירה רשאי לשלם את החובות הנותרים בעזרת הצ'קים הפתוחים עבור התשלומים השוטפים, כאשר מותר אליו למלא על הצ'קים את הסכום המדויק של החוב לאותה החברה, ולא מעבר.

שמירה על הצ'קים לתשלומים שוטפים – סודות המקצוע

למשכירים שבינכם תשומת לב – כאשר אתם מקבלים את הצ'קים לידכם אתם עשויים להיחשב כמי שמחזיקים את ההמחאות בנאמנות בהתאם לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, או מחזיקים אותו כשומרים על פי חוק השומרים, תשכ"ז-1967.

המשמעות היא שאם תשתמשו בשיקים לתשלומים השוטפים שלא בהתאם להוראות ההסכם, או חלילה תאבדו אותם ויעשה בהם שימוש, אתם עשויים לחוב בתשלום חובות אלה כלפי השוכרים.

מומלץ לקבל את הצ'קים במועד חתימת ההסכם, ולהניח אותם במעטפה סגורה בתוך כספת. אם אין כספת – תקנו אחת.

האם חובה / מומלץ לדרוש שיקים לתשלומים שוטפים

לדרוש צ'קים פתוחים לתשלומים שוטפים אינו בגדר חובה, אך זו אפשרות מאוד נפוצה בקרב בעלי דירות רבים.

יש לציין כי עבור בעלי בית רבים זה הוא ביטחון אשר יכול לשמש אותם במידה והשוכר לא עמד בהתחייבותו. לכן מומלץ לכל בעלי הבתים, בהתאם לסיטואציה לשקול ולבקש מהדייר צ'קים פתוחים לכיסוי חובות, במידה ויהיו כאלו.

במקרים בהם הדייר מעביר את כל החשבונות על שמו הפרטי, הרי שאין צורך לבקש גם צ'קים פתוחים לתשלומים השוטפים, מאחר ולאחר יציאתו של הדייר מהדירה החובות יישארו על שמו הפרטי של הדייר, ולא יהיה לכך שום קשר כלפי בעל הדירה או השוכר החדש שיכנס במקומו.

אתם עומדים לחתום על הסכם שכירות? מחפשים עורך דין להסכם שכירות לדירה? פנו עוד היום לפגישת התייעצות ראשונית, לקבלת שירות משפטי איכותי ומסור, ובמחירים נוחים והוגנים. 

צ'קים לתשלומים שוטפים (חשמל, מים, גז, ארנונה ועד בית) בהסכם שכירות
צ'קים לתשלומים שוטפים (חשמל, מים, גז, ארנונה ועד בית) בהסכם שכירות

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא צ'קים לתשלומים שוטפים (חשמל, מים, גז, ארנונה ועד בית) בהסכם שכירות

התשלומים השוטפים בהסכם שכירות הם התשלומים עבור חשמל, מים ארנונה, ועד הבית, חברת הגז, ולעיתים ניתן לכלול גם את האינטרנט, טלפון קווי ותשלומים נוספים, שכולם אמורים לחול על השוכר של הדירה בלבד ולא על בעל הדירה.

הצ'קים עבור התשלומים השוטפים (גז, ועד בית, מים, ארנונה וחשמל) משמשים לתשלום חובותיו של השוכר בדירה במועד פינוי המושכר, במקרה בו הוא לא שילם את מלוא חובותיו לרשויות אלה.

למרות שעל ההמחאות הפתוחות לצורך תשלומים שוטפים על הדייר לציין לפקודתם של מי הצ'קים, כמו למשל חברת חשמל, תאגיד המים, העירייה עבור תשלומי ארנונה ועוד, הצ'קים עצמם נשמרים ומוחזקים על ידי בעל הדירה עצמו.

לדרוש צ'קים פתוחים לתשלומים שוטפים אינו בגדר חובה, אך זו אפשרות מאוד נפוצה בקרב בעלי דירות רבים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין