ערבות בנקאית להסכם שכירות – מידע עדכני ל-2024

עומדים בפני חתימה על הסכם שכירות? מבקשים מכם ערבות בנקאית? במאמר זה תקראו כל מה שחייב לדעת על ערבות בנקאית להסכם שכירות בשנת 2022.

אחת הבטוחות החשובות והאיכותיות ביותר להסכם שכירות בישראל היא ערבות בנקאית.

בשנת 2022 מי שמשכיר דירה צריך להיות בטוח לבקש ערבויות שיכולות להגן על זכויותיו כמשכיר. הדרכים הנפוצות ביותר לעשות זאת הן פיקדון והערבות הבנקאית, שמשמעותן שהשוכר הוציא כסף מכיסו.

אם אתם מעוניינים לקרוא עוד על הסכמי שכירות – אתם מוזמנים לקרוא את המאמרים שלנו בנושא הסכם שכירות לדירה, והסכם שכירות לחנות / משרד. לקריאה נוספת קראו כאן:

אם אחד התנאים לחתימה על הסכם השכירות שלכם הוא ערבות בנקאית כדאי להבין מה זה אומר ובמה כרוכה הוצאת ערבות בנקאית להסכם שכירות, ועל כל השאלות האלו תקבלו תשובות במדריך זה.

מהי ערבות בנקאית לשכירות

ערבות בנקאית היא כלי פיננסי השווה בערכו להחזקת מוזמן, שבו הבנק פועל כערב להתחייבויות שנטל על עצמו המבקש, ובקרות אירוע מסוים או עם הגשת הדרישה, המשכיר יוכל לקבל את הכסף ישירות לחשבונו.

במילים אחרות, הבנק מסכים לשלם את הסכום במקרה שהשוכר לא יוכל לעמוד בתנאי ההסכם. כשוכרים אתם מכניסים שכר דירה של מספר חודשים שנמצא חשבון הבנק למצב בו לא ניתן להשתמש בהם.

הערבות הבנקאית תקפה למשך כל הסכם השכירות וברוב המקרים תשוחרר מיד לאחר סיום הסכם השכירות. אם יופר הסכם השכירות, חוזה השכירות יעניק לבעל הדירה את הזכות לפדות את הערבות הבנקאית לשכירות ללא הסכמתו של הדייר וזאת אם השוכר יפר את תנאי השכירות או יפגע בנכס. בעל הבית יכול למשוך את הערבות הבנקאית לתיקון הנכס או לכיסוי פיגורי השכירות.

מה הנוסח של ערבות בנקאית לשכירות? מה הוא מכיל?

בערבות בנקאית לשכירות יש אפשרות שהמשכיר יקבע את הנוסח והתנאים, והבנק של השוכר יאשר זאת על מסמך רשמי, אך יש אפשרות לקבל נוסח סטנדרטי מהבנק אשר עלול להכיל תנאים למימוש הערבות הבנקאית לשכירות.

לבקשת ערבות בנקאית, בעל החשבון יוצר קשר עם הבנק וממלא פנייה המזהה את גובה הערבות וסיבותיה. בקשות טיפוסיות קובעות פרק זמן מסוים עבורו אמורה להיות תוקפת הערבות, תנאים מיוחדים לתשלום ופרטים על המוטב.

בכדי להנפיק ערבות בנקאית, הבנק רשאי לדרוש מהלקוח להעמיד בטחונות לצורך העמדת הערבות הבנקאית לשכירות. כלומר, ניתן להעביר את סכום הכסף שישועבד לטובת הערבות לחשבון נפרד או להפקדה בתוך החשבון, אשר ישועבד לטובת הבנק.

האבטחה והדרישות שהבנק של השוכר עשוי לדרוש משתנה מלקוח ללקוח, כמו גם בין הבנקים השונים, ולכן כדאי לבדוק מול הבנק.

לאחר הגשת הבקשה, הבנק ישקול את המידע שיש לו על הלקוח, לרבות מידע היסטורי, מידע פיננסי ואפילו הכנסות. לאחר שכל המידע מאומת, הבנק מוציא כתב ערבות בנקאית בהתאם למידע שנמסר על ידי הלקוח.

ערבות בנקאית ניתנת בכתב, מאפשרת לקבוע באופן מהימן את תנאי הערבות ולוודא את אמיתות הוצאתה באופן הקבוע בדין. על כן כדי שהמסמך יהיה תקף מבחינה משפטית וניתן למימוש, עליו לכלול מספר תנאים ופרטים מחייבים של הערבות הבנקאית.

מה כוללת ערבות בנקאית לשכירות? נוסח של ערבות בנקאית לשכירות

הערבות חייבת לכלול:

 • שם מלא של הלקוח – שמו המלא של מי שביקש את הערבות הבנקאית לשכירות, כאשר השם תואם בין החוזה, ת.ז. וחשבון הבנק.
 • שם הבנק – כולל שם הבנק, הסניף ומספר החשבון המתאים.
 • שם המוטב – שם הזכאי לקבל כסף במקרה של הפרת ההסכם ובקשת הערבות הבנקאית. הגורם שאליו נשלחת הערבות – צריך שתהיה התאמה בין שמו בת.ז. ובהסכם השכירות.
 • מטרת הערבות – מהי מטרת הערבות, לאיזה סוג עסקה ומידע רלוונטי אחר.
 • סכום ערבות – סכום הכסף שהבנק התחייב להעביר למוטב. כולל סוג המטבע.
הצמדה ועמלות – סודות המקצוע

תמיד תבקשו להצמיד את הסכום למדד המחירים לצרכן, וכי העמלות יהיו על חשבון השוכר.

משך הערבות – זהירות מוקש

ערבות יכולה להיות קצובה לזמן קצר יחסית (שנה). אם שוכר מאריך שכירות הערבות יכולה שלא להיות בתוקף – לכן יש לדרוש לתקופה של 3 שנים לפחות

 • תנאי ערבות – באילו תנאים יפרע הבנק את הערבות. האם יש תנאים שצריך לעמוד בהם, מסמכים שצריך לספק ועוד. חשוב מאוד לשים לב לתנאי הערבות המאפשרים לבעל הדירה לפדות את כספי הערבות כמעט וללא תנאים. כדי לקבוע בחוזה השכירות שיגנו גם על הדייר, למשל, שניתן לפדות את כספי הערבות רק לאחר מספר ימי עיכוב מוגדרים מראש, או רק אם והדייר לא שילם את דמי השכירות או תשלומים אחרים וזאת כדי למנוע סיטואציה בה בעל הדירה יפדה את כספי הערבות מבלי לתת לדייר הזדמנות לשלם את חובו.

כאן ניתן לראות נוסח סטנדרטי של ערבות בנקאית של בנק הפועלים להבטחת תשלום דמי שכירות. כפי שניתן לראות, כמעט כל הפרטים לעיל מתקיימים, אך אין פירוט לעניין ההצמדה והעמלות, ומהם תנאי הערבות.

אם אפילו אחד מהתנאים הללו חסר בכתב הערבות הבנקאית, היא עלולה לא היות בתוקף. במקרים בהם אתם מקבלים ערבות בנקאית להסכם השכירות יש לוודא כי כל תנאי החובה מופיעים באופן תקין כדי למנוע את הצורך לגשת לתביעה משפטית במידה והערבות הבנקאית לא תכובד.

הגדרת תנאים למימוש כתב ערבות לשכירות – סודות המקצוע

ניתן לקבוע תנאים נוספים אותם אפשר לכלול בכתב הערבות הבנקאית לשכירות. לכן עדיף לקבוע מראש את התנאים בהם ניתן יהיה לממש את הערבות, ולדאוג שתנאים אלה יהיו קצרים ומדויקים, כמו: במקרה בו הפר השוכר

יש לציין כי גם לאחר שקיבלתם את כתב הערבות הבנקאית לשכירות מהבנק, עדיין ניתן, ורצוי, להגיש בקשה לביצוע תיקונים. ניתן לבצע את התיקונים הבאים:

 • הארכת תקופת הערבות או הפחתת התקופה.
 • הגדלה או הקטנה של סכום הערבות הבנקאית.
 • שינוי נוסח ומלל.

יצוין כי כל התיקונים הללו מבוצעים על ידי הלקוח בלבד ואינם ניתנים לביצוע על ידי המוטב, לאחר מכן הבנק מוציא כתב התחייבות חדש.

 עם זאת, המוטב רשאי לדרוש מהבנק "לבטל את הערבות או להאריך את תקופת התוקף", ובמקרה זה הבנק יפנה ללקוח לפתרון סוגיית הארכתה, אחרת הבנק יעביר את הכסף למוטב.

ייעוץ ראשוני ללא עלות

מה ההבדל בין ערבות בנקאית רגילה לערבות בנקאית אוטונומית?

ההבדל העיקרי של ערבות בנקאית אוטונומית הוא עצמאות, והעובדה שהערבות הבנקאית האוטונומית מחייבת את השוכר להעמיד את הסכום באופן תמידי בחשבונו למקרה של מימוש.

 המשמעות היא שהמסמך עומד בפני עצמו ויוצר מערכת יחסים עצמאית לחלוטין בין הבנק למשכיר, ללא קשר לתנאי הסכם השכירות – כלומר, הבנק מתחייב ישירות לשלם כספים למשכיר במידה וההסכם מופר.

בערבות אוטונומית, הבנק שהוא הערב מחויב לשלם את מלוא הסכום הנקוב בה, לפי דרישת המשכיר הראשונה ובתנאים המפורטים בערבות הבנקאית העצמאית בכתב.

עלויות ערבות בנקאית בהשכרת דירה

לרוב בעת בקשת ערבות בנקאית מקובל לדרוש ערבות בנקאית עבור שלושה חודשי שכירות, וזאת גם ההגבלה בחוק השכירות והשאילה.

בנוסף לסכום שהדייר מפקיד לחשבון בנק סגור, שהוא הערבות הבנקאית, עליו לשלם גם עמלה לבנק עבור ערבות בנקאית זו.

העמלה מורכבת מדמי טיפול חד פעמיים, ומעמלה שנתית, חצי שנתית או רבעונית בהתאם לדרישת הבנק הספציפי. לרוב התשלום החד פעמי עבור הקמת הערבות הבנקאית נע של מאות שקלים בודדים (בין 200 ל-600 ₪), וניתן לקבל את המידע באופן מקוון.

העמלה השנתית עבור העמדת הערבות הבנקאית לשכירות היא בין 3%-10%, והכל בהתאם לבנק ותנאי הלקוח – וכמובן שתמיד ניתן להתמקח על גובה העמלה, אך עלויות אלו יימשכו כל עוד טרם בוטלה הערבות.

אלטרנטיבה נוספת שנוספה בשנים האחרונות היא שימוש בשירותיהם של חברות חוץ בנקאיות (OBLY, ויצ'ק ועוד) שיכולות להעניק ערבות מבלי לשריין כסף, או לחילופין להתחייב לתשלום למשכיר.

חלופות לערובת בנקאית להסכם שכירות

ערבות בנקאית להסכם שכירות היא אחת הבטוחות הטובות יותר שהמשכיר יכול לדרוש, אך יש לה מספר בטוחות / בטחונות חלופיים שניתן למצוא.

את כל הבטוחות ניתן לקבל במדריך המלא שלנו לבטוחות ובטחונות בהסכם שכירות – אתם מוזמנים לקרוא זאת כאן:

בטוחות ובטחונות להסכם שכירות
בטוחות ובטחונות להסכם שכירות

לא פעם משרדנו נתקל בשאלות בנוגע לבטוחות בהסכם שכירות – איך יודעים איזה בטוחות אפשר לקחת? מה הכי בטוח בשבילי כמשכיר? ומה החוק קובע בנוגע לכך?
משרדנו החליט להרים את הכפפה ולכתוב את המדריך המקוון המקיף ביותר בנושא בטוחות להסכם שכירות!

קרא עוד »

נושא אחד שניתן לציינו הוא שאם מסיבות כלשהן אין באפשרותו של שוכר את האפשרות להנפיק ערבות בנקאית עבור חוזה השכירות, ניתן לספק לבעל הדירה חלופות אחרות, כמובן בהתאם להסכם מראש על סוג הערבות והתנאים המקובלים על בעל הנכס. חלופות נפוצות לערבות בנקאית להסכם שכירות הן:

 • פיקדון לשכירות – האלטרנטיבה היא תשלום מראש של הסכום, במזומן, בהמחאה או העברה. היא שוות ערך לכסף מזומן בחשבון.
 • ערב/ים לחוזה השכירותערב הוא מי שמסכים לשלם את דמי השכירות אם הדייר לא משלם אותם, למשל הורה או קרוב משפחה. אם הדייר לא משלם לבעל הבית את מה שואה חייב לו בהתאם לחוזה השכירות, בעל הנכס יכול לבקש מהערב לשלם במקום זאת.
 • צ'ק ביטחוןצ'ק ביטחון הוא צ'ק רגיל, עליו כתוב כי הוא מהווה ביטחון לחוזה שכירות. כלומר, המשכיר יכול לגשת לכל בנק ולפדות את הכסף בעת הצורך, ללא בקשת רשות וללא כל קשר לדייר, אך אם דייר יוכיח שלא הפר את החוזה, והמחאה זו נפרעה בחוסר תום לב, ניתן יהיה לדרוש פיצויים על כך.
 • שטר חוב לחוזה שכירות שטר חוב הוא מסמך משפטי לחוב שחייב הדייר לבעל הדירה. הוא מתאר את גובה הסכום לתשלום, שיעור הריבית ולוח הזמנים להחזר, כולם מחייבים מבחינה משפטית. שטר החוב היא אפשרות פחות מועדפת על בעלי הדירות מאחר ומדובר במצב שבו יש צורך לחתום על מסמך משפטי נוסף, אבל אם הדייר הפר את החוזה הראשון, מה ימנע ממנו להפר גם את החוזה השני? בנוסף הוא מחייב מימוש הבטוחה בהוצאה לפועל.
 • בטוחות נוספות / אחרות – כמובן שניתן לקרוא על יתר הבטוחות במדריך שלנו לעיל.

עומדים למסור ערבות בנקאית לשכירות? מחפשים עורך דין להסכם שכירות לדירה? פנו עוד היום לפגישת התייעצות ראשונית, לקבלת שירות משפטי איכותי ומסור. 

ערבות בנקאית להסכם שכירות – מידע עדכני ל-2022
תוכן עניינים
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא ערבות בנקאית להסכם שכירות – מידע עדכני ל-2024

ערבות בנקאית היא כלי פיננסי השווה בערכו להחזקת מוזמן, שבו הבנק פועל כערב להתחייבויות שנטל על עצמו המבקש, ובקרות אירוע מסוים או עם הגשת הדרישה, המשכיר יוכל לקבל את הכסף ישירות לחשבונו.

בערבות בנקאית לשכירות יש אפשרות שהמשכיר יקבע את הנוסח והתנאים, והבנק של השוכר יאשר זאת על מסמך רשמי, אך יש אפשרות לקבל נוסח סטנדרטי מהבנק אשר עלול להכיל תנאים למימוש הערבות הבנקאית לשכירות.

 • שם מלא של הלקוח
 • שם הבנק
 • שם המוטב
 • נשלחת הערבות
 • מטרת הערבות
 • סכום ערבות
 • הצמדה ועמלות
 • משך הערבות
 • תנאי ערבות

ההבדל העיקרי של ערבות בנקאית אוטונומית הוא עצמאות, והעובדה שהערבות הבנקאית האוטונומית מחייבת את השוכר להעמיד את הסכום באופן תמידי בחשבונו למקרה של מימוש.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין