סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין עוסק בענייני תיקון שומת מיסוי מקרקעין בנכס. תיקון השומה יכול להיטיב עם הנישום, אך במקרים מסוימים יכול גם לפגוע בו. מהם התנאים לתיקון שומת מיסוי מקרקעין? עד מתי ניתן לתקן שומת מקרקעין? שאלות אלו הן שאלות קריטיות בכל הקשור לתיקון שומת מקרקעין ובהן, וכן בשאלות נוספות, נעסוק במאמר זה.

 

שומת מיסוי מקרקעין

כידוע, עסקאות מקרקעין מחויבות בתשלום מיסוי מקרקעין. על הרוכש חלה חובת תשלום מס רכישה והמוכר מחויב בתשלום מס שבח. מס רכישה משולם כאחוזים ממחיר העסקה ומס השבח משולם כאחוזים מתוך הרווח הנקי של המוכר בעסקה.

גם המוכר וגם הקונה יכולים ליהנות מפטור ממיסוי מקרקעין, כאשר מדובר בדירת מגורים המזכה אותם בפטור. חוק מיסוי מקרקעין ותקנות החוק קובעים קריטריונים לפטור, תקרות לפטור ושיעורי מס לאחר הפטור, אולם כל אלו אינם מענייננו כרגע והמעוניינים להרחיב בנושא יוכלו לקרוא על כך במאמרים אחרים באתר.

על כל פנים, כדי לקבוע כמה מס המוכר והקונה צריכים לשלם, נדרש לבצע שומת מקרקעין. שומת המקרקעין תעריך את שווי העסקה ואת שווי הנכס והצדדים יחויבו במס על פי השומה שנערכה. השומה יכולה להיות שומה עצמית שעשו המוכר או הקונה ודיווחו עליה לרשות המיסים, או שומה שנערכה לבקשת רשות המיסים על ידי מי מטעמה.

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין – תיקון שומת מס

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למנהל לבצע תיקונים בשומת המס. מפאת חשיבותו של הסעיף, נצרף אותו כלשונו:

" 85.  (א)  המנהל רשאי, בין ביזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה שנעשתה לפי סעיף 78(ב) או (ג) או לפי סעיף 82, תוך ארבע שנים מיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניין, בכל אחד מהמקרים האלה:

  1. נתגלו עובדות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכום המס;
  2. המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס;
  3. נתגלתה טעות בשומה."

 

אם כן, מהחוק עולה כי המנהל יוכל לתקן את שומת מס השבח שלו כאשר יש נסיבות המצדיקות זאת. חשוב לשים לב כי החוק מתיר למנהל לתקן הן שומה שנערכה על ידו ולבקשתו והן שומה עצמית שערכו הצדדים לעסקה. כמו כן, תיקון השומה יכול להתבצע לרצונו של המנהל או לרצונו של מי מהצדדים לעסקה המוכיח כי הנסיבות מצדיקות את שינוי השומה ותיקונה.

 

תקופת שינוי השומה

החוק מאפשר למנהל לתקן שומת מס עצמית או שומה לפי מיטב השפיטה "תוך 4 שנים מיום שאושרה כשומה…". לפי פשוטו של חוק, תקופת השינוי היא 4 שנים מיום שהשומה קיבלה תוקף משפטי מחייב.

אולם בתי המשפט קבעו בפסיקה כי במקרים חריגים בהם הנסיבות מצדיקות זאת, ניתן יהיה להאריך את התקופה אף מעבר ל-4 השנים האמורות.

זאת, למשל, כאשר הצדדים הטעו במכוון את המנהל בשומה העצמית שלהם, או במקרה בו המוכרים לא היו מודעים לנתון שהיו יכולים להשתמש בו על מנת להפחית את המס כדין.

כך למשל – אי בקשה לקבלת פטור ממס שבח עשויה להיות עקב נתונים חדשים שנודעו למוכר, ועל כן יש להגיש בקשה לתיקון שומה בהקדם.

גם בעת תשלום מס שבח על מגרש, יש להגיש בקשה לתיקון שומה על מנת להנות מהחזר מס רכישה של 1% הקבוע בדין. אם לא תוגש הבקשה – לא תהיו זכאים להחזר!

 

תנאים לשינוי השומה

החוק קובע שלושה תנאים לשינוי השומה. בהתקיים לפחות 1 מהם, המנהל יהא רשאי לשנות ולתקן את שומת מיסוי המקרקעין שלו.

התנאי הראשון הוא שהתגלו עובדות חדשות העשויות לשנות את סכום החבות במס.

נניח, למשל, שקונה רכש שטח לבנייה עצמית בשווי אשר באחוז פיתוח נמוך, ושילם מס רכישה כאשר לשווי הרכישה הוסיף תשלומי הפיתוח שטרם בוצעו.

לאחר שנתיים, התברר כי שילם עבור תשלומי הפיתוח שלא לצורך – והוא זכאי להחזר בשווי עשרות אלפי שקלים! במקרה שכזה, יוכל הרוכש לבקש שינוי ותיקון שומת מס רכישה, בהתאם לערכו האמיתי של המגרש ביום רכישתו, ללא תשלומי הפיתוח.

התנאי השני המאפשר שינוי שומת מס, הוא שהמוכר מסר הצהרה בלתי נכונה.

למשל, אם המוכר הצהיר כי הוא מוכר דירה יחידה, בעוד שיש לו שתי דירות מגורים. דוגמה נוספת היא כאשר המוכר מכר דירה מחולקת, והצהיר על נתונים אחרים.

התנאי השלישי הוא טעות בשומה המקורית תוכל להוביל לתיקון שומת המס.

טעויות בשומה יכולות להיות מגוונות, אך העיקר כי הן אכן משפיעות על שיעורי המס ששולמו בעסקה המקורית. הטעות תהווה עילה לפתיחת השומה ולשינויה בין אם היא מיטיבה עם הצדדים ובין אם היא פוגעת בהם – כלומר – מדובר בחרב פיפיות שעלולה לפגוע בדיוק כמו שהיא עלולה להטיב!

 

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין – סיכום

לסיכום, סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למנהל לשנות את שומת מס השבח. זאת, בין אם לרצון המנהל ובין אם לרצון הצדדים לעסקה הסבורים כי הם שילמו מס עודף.

אם יימצא כי הם אכן שילמו יותר מס מהנדרש, יוחזר אליהם התשלום העודף בצירוף ריבית והצמדה. במקרים בהם אתם חושבים כי שילמתם מס עודף, מומלץ להיוועץ עם עו"ד מקרקעין ולבדוק האם כדאי להגיש בקשה לתיקון שומה בהתאם לסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

 

תיקון שומה מס שבח ורכישה – אושר אלקיים משרד עורכי דין

שילמתם מיסוי מקרקעין ואתם מעוניינים לתקן את השומה? המנהל רוצה לתקן את השומה שנערכה לכם ולחייב אתכם בתשלום נוסף של מיסוי מקרקעין?

פנו אלינו במשרד עו"ד אושר אלקיים לצורך בירור המצב ושמירה על זכויותיכם. עו"ד אושר אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה במיסוי מקרקעין וישמח לייעץ לכם בכל הקשור למיסוי מקרקעין. צרו קשר עם המשרד, והימנעו מתשלומים מיותרים.

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין
סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין

ניתן לתקן את השומה ב-3 מקרים שונים: (1) התגלו עובדות חדשות אשר היו קיימות במועד הרכישה; (2) המוכר מסר הצהרה לא נכונה; (3) טעות בשומה המקורית.

על פי החוק מותר לתקן עד 4 שנים ממועד אישור השומה. בפועל בתי המשפט אף האריכו מועד זה אם יש מקרים מיוחדים ונסיבות שמצדיקות את תיקון השומה לתקופה ארוכה יותר.

ניתן לבקש לתקן את השומה עקב עובדות שנתגלו (למשל שהיה ניתן לקבל פטור נכה ולא ביקשו במקור; שהיה ניתן לקבל מס של משפרי דיור אבל לא ביקשו במקור; כאשר שולמו תשלומי פיתוח שלא לצורך ובמקרים נוספים, וכן עקב טעויות שבוצעו בשומה המקורית.

עלויות של תיקון שומה נעות בין מאות שקלים לתיקון פשוט, וכמה אלפים עבור תיקון המחייב חישובים מורכבים והעלאת טענות משפטיות. להצעת מחיר הוגנת ושירות משפטי מיידי אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין