סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין  

ישראלים רבים מעבירים נכסים במתנה, מתוך הנחה שהעברת הנכס תהיה פטורה ממס, ומופתעים לגלות כי הם נדרשים לשלם מאות אלפי שקלים על ההעברה. מתי מתנה אכן פטורה ממס שבח לפי חוק? מהי הגדרת החוק לקרוב העומד בתנאי הפטור? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

האם מתנה חייבת במס שבח?

כידוע, חוק מיסוי מקרקעין קובע כי מכירת זכות במקרקעין חייבת במס שבח. מוכר הזכות חייב לשלם מס על השבח שצבר בעסקה. עם זאת, רבים לא יודעים כי הגדרת "מכירה" בחוק הינה הגדרה מרחיבה במיוחד, וכך קובע החוק:

"מכירה", לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה –

(1)   הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה;" (ס' 1 לחוק מיסוי מקרקעין)

 

החוק אף ממשיך ומרחיב את הגדרת מכירת הזכות במקרקעין, למכירת זכות לקבל זכות ועוד, אולם אין זה מענייננו בשלב זה. אנו נתמקד בהוראת החוק, לפיה מכירה כוללת העברת זכות במקרקעין ללא תמורה, כלומר במתנה. אם כן, לפי חוק מיסוי מקרקעין, העברת דירה במתנה לבן משפחה חייבת במס שבח.

כשם שמכירה בכסף של דירה חייבת במס, כך גם העברת זכות ללא תמורה, דהיינו במתנה, חייבת במס. ייתכן שתשאלו כיצד ניתן לשלם מס שבח במקרה שכזה, שכן השבח מחושב כהפרש שבין מחיר המכירה למחיר הרכישה של הנכס. תהיה שכזו אכן מתבקשת, אך קריאה מדוקדקת של לשון החוק מלמדת כי לא מחיר המכירה הוא הקובע, אלא שווי המכירה.

שווי המכירה מוגדר בסעיף 17 לחוק באופן הבא:

"שווי המכירה הוא שווי ביום המכירה של הזכות במקרקעין הנמכרת כשהיא נקיה מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום." (ס' 17 לחוק מיסוי מקרקעין)

אם כן, השבח אינו נקבע לפי מחיר המכירה אלא לפי שווי המכירה, שהוא שווי השוק של הדירה ביום המכירה. שווי זה ייקבע לפי הערכת שמאי מוסמך. חשוב לציין כי במקרים רבים אנשים מעדיפים לוותר על שמאות של שמאי מוסמך. לרוב ניתן לוותר עליו אם מעוניינים להשוות למכירות אחרות בחלקה, אך אם הערכת הצדדים תהיה נמוכה במיוחד, הצדדים עשויים למצוא את עצמם משלמים קנסות, ריביות ואף קנסות עונשיים על הפער בין ההערכות שלהם.

כך, למשל, אם אדם רכש דירה ב-2 מיליון שקלים, נתן אותה במתנו לחברו הטוב ושוויה ביום העברת הזכות עמד על 3 מיליון שקלים, השבח החייב במס יעמוד על 1 מיליון שקלים. בהנחה שלא הוצאו כל הוצאות המותרות בניכוי על הדירה, נותן המתנה יתחייב בתשלום 250 אלף שקלים למס הכנסה, למרות שהוא לא הרוויח ולו שקל אחד על מכירת הדירה. מכל האמור עולה כי העברת דירה במתנה חייבת במס. החוק קובע חובת תשלום מס שבח על העברת דירה בתמורה ושלא בתמורה כאחד. אולם כפי שנראה מיד, אכן ייתכנו מקרים בהם העברת דירה במתנה תהיה פטורה ממס.

 

פטור ממס מתנות לקרובים – סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 62 מעניק פטור מיוחד ממס שבח להעברת דירה במתנה לקרוב. הסעיף קובע בפשטות כי:

"מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס" (ס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין). לפי סעיף זה, העברת דירה לקרוב ללא תמורה פטורה ממס שבח. כמובן שהסעיף לא נגמר כאן, שכן יש להגדיר מיהו קרוב לעניין זה. על כן, הסעיף ממשיך ומורה כי:

"לעניין זה, "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1." (ס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין). סעיף 62 שולח אותנו חזרה לסעיף 1 לחוק, סעיף ההגדרות, שם ניתן למצוא את הגדרת "קרוב".

נשים לב כי הסעיף לא מפנה לכל הגדרת "קרוב", אלא דווקא לסעיפים 1 ו-2 של אותה ההגדרה. נביט בסעיפים אלו:

"    "קרוב" לאדם פלוני –

(1)   בן-זוג;

(2)   הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;"

 

הסעיף מגדיר, אם כן, את בן זוגו של אדם, הוריו, סביו וסבתותיו, ילדיו, וילדי בן זוגו של כל אדם כקרוביו. כמו כן, בן הזוג של כל אחד מאותם קרובים נחשב לקרוב אף הוא. שימו לב – הורים וילדים אכן מוכרים כקרובים לעניין העברת דירות בפטור ממס. לעומת זאת, העברת דירה במתנה בין אחים לא פטורה אוטומטית ממס שבח. ישראלים רבים מאוד, רבים מידי, נופלים לבור זה ונפגעים מתאונת מס בלתי צפויה – אותם אנשים מעבירים במתנה דירות בין אחים מתוך אמונה כי העברה זו תהא פטורה ממס, בזמן שבפועל מדובר בעסקה החייבת במס לכל דבר ועניין.

חשוב לציין כי החוק אמנם אינו מעניק פטור גורף ממס למתנות בין אחים, אולם פטור מסוים אכן ניתן בחוק, וייתכן כי הוא המקור לבלבול של אותם אנשים שלא הסתייעו בשירותיו של עורך דין מקרקעין טוב מספיק. על כל פנים, הסעיף ממשיך ומסיים בהוראה הנוגעת למתנות בין אחים:

" וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה" (ס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין)

אם כן, הסעיף קובע מקרה ספציפי בו מתנות מקרקעין בין אחים תהיינה פטורות ממס. מתנה של אח לאחותו תהיה פטורה ממס, רק אם האח קיבל את אותה דירה במתנה או בירושה מהוריו. בכל מקרה אחר, המתנה תיחשב לעסקת מכר החייבת במס.

 

סיכום סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין

נסכם בנקודות קצרות את סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. לפי הסעיף, כל אחת מהעסקאות הבאות תהיה פטורה ממס שבח:

  1. העברת דירה במתנה להורים או לילדים פטורה ממס
  2. העברת דירה במתנה לבן זוג, לבן זוג של הורה או לבן זוג של ילד
  3. העברת דירה במתנה לאח או אחות, בתנאי שהדירה התקבלה מההורים בירושה או במתנה

 

בכל אחד מהתרחישים הללו, העברת הדירה תהיה פטורה ממס שבח. בכל מקרה אחר, המתנה תיחשב למכירה וממילא תהיה חייבת במס שבח.

 

משרד עו"ד אושר אלקיים

מעוניינים להעביר דירה במתנה? חוששים להיפגע מתאונת מס? מחפשים עו"ד מקצוען שימנע מכם ליפול לבורות לא צפויים? צרו קשר עם עורך דין אושר אלקיים ותהנו משירותי עו"ד מיסוי מקרקעין מהשורה הראשונה בתחום. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בתחום מיסוי המקרקעין. קבעו פגישה ראשונית במשרדו, וחסכו כל שקל במס שאתם לא צריכים לשלם.

 

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין  
סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין

 

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין  

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין עוסק בהעברה של מקרקעין ללא תמורה בין קרובים. החוק קובע פטור במקרים מסוימים של העברה בתוך המשפחה, כך שיחול אירוע של דחיית מס שבח במסגרת ההעברה.

הגדרת הקרוב לפי חוק מיסוי מקרקעין קובעת כי העברה ללא תמורה של דירה לבן-זוג,

הורה (אבא או אמא), הורי הורה (סבא או סבתא), צאצא (נכדים או נינים), צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה, יהיו פטורים ממס שבח.

התשובה היא לא. יחד עם זאת יש לתכנן את ההעברות בצורה נכונה שכן יש תקופת צינון של 4 שנים מיום קבלת הדירה על מנת לקבל פטור ממס שבח (או 3 במקרה בו מתגוררים בדירה).

אם אתם מעוניינים להעביר דירה במתנה לבן משפחה או אדם אחר – מומלץ לעשות זאת בחוכמה ויעילות. אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו ונשמח לסייע במקצועיות על מנת שתבצעו את ההעברה בצורה הטובה והבטוחה ביותר.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין