מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים הוא הדרך שלכם לחסוך זמן וכסף, ולהגיע לתוצאות המשפטיות הרצויות עבורכם. מה תוקפו של מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים? האם הגשתו היא בגדר חובה? אילו יתרונות טמונים בו, ומהם הסיכונים הנשקפים ממנו? על שאלות אלו ואחרות נענה במאמר זה.

 

סדרי הדין בבית המשפט

כדי להבין מתי נרצה להגיש מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, רצוי להכיר באופן בסיסי את סדרי הדין הראשוניים בבית המשפט.  היכרות זו תאפשר לנו לעמוד על חשיבותו של מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ולהבין באילו מקרים יהיה בו צורך. תקנה 9(א) לתקנות סדר הדין החדשות מלמדת אותנו כי ראשיתו של הליך משפטי בהמצאת כתב תביעה. התובע, המעוניין בהגשת התביעה, יגיש כתב תביעה לבית המשפט ולנתבע.

הנתבע, מצדו, יצטרך להגיש תוך זמן קצוב כתב הגנה כנגד אותה תביעה. משם, יעברו הצדדים לדיונים בבית המשפט עד להכרעה בתיק. על פי הדין, אין כל חובה על התובע לשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. התובע רשאי לשלוח ישירות כתב תביעה לבית המשפט ולנתבע, ובכך לנקוט בהליכים משפטיים. אולם כפי שנראה להלן, שליחת מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מקנה לתובע, ואף לנתבע, יתרונות משמעותיים ועל כן, בפרקטיקה, מרביתם של התובעים ישלחו מכתב זה לנתבע לפני הפנייה אל בית המשפט.

 

מהו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים?

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים הוא מכתב אשר שולח התובע לנתבע, לפני הגשת כתב התביעה. במסגרת מכתב זה יפרט התובע מה הפגיעה שנגרמה לו ומהו הפיצוי אותו הוא מבקש. התובע יציב בפני הנתבע שתי ברירות – או שהנתבע ייענה לדרישותיו של התובע וישלם לו את הפיצוי אותו הוא דורש, או שהתובע ינקוט בהליכים משפטיים ויגיש תביעה כנגד הנתבע.

במציאות, ישנה ברירה שלישית העומדת בפני הנתבע והיא אף האידיאלית ביותר מבחינת הצדדים כולם. הנתבע יוכל להיענות חלקית לדרישותיו של התובע, הצדדים יגיעו לפשרה מוסכמת ויסגרו את התיק מחוץ לבית המשפט. כעת, נבין באילו נסיבות פשרה שכזו תתאפשר. לשם כך, נעמיק בלוגיקה מאחורי ניהול הליכים משפטיים.

 

פתיחה בהליכים משפטיים

כידוע, הליכים משפטיים ידרשו מכם משאבים של זמן וכסף, אף אם בסופו של דבר תנצחו בהליך המשפטי. על כן, לא בכל מצב בו נגרמה לכם פגיעה כלשהי כדאי לרוץ לבית המשפט. נבין תחילה באילו מצבים נכון לנקוט בהליכים משפטיים ואגב כך יתבהר לנו מתי כדאי להמציא לנתבע מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ומהם היתרונות הנובעים ממכתב זה.

 

מתי נכון לפתוח בהליכים משפטיים

ככלל, אדם יגיש תביעה לבית המשפט כאשר נגרם לו נזק מאדם אחר. הנזק יכול להיגרם מרשלנות, הפרת חוזה, פגיעה פיזית ועוד. על כל פנים, הנזק ייסב נזק כלכלי לנפגע. הנפגע ירצה להגיש תביעה לבית המשפט כדי לרפא נזק זה. עם זאת, לא כל נזק יצדיק נקיטה בהליכים משפטיים. כאמור, ניהול הליכים משפטיים מצריך משאבים רבים. לכן, אנשים יפנו לבית המשפט רק במקרים בהם הנזק שנגרם להם הינו משמעותי דיו ועולה על ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך, וכן במקרים בהם אשמתו של המזיק ברורה.

במקרים בהם האשמה של המזיק לא מספיק ברורה, לא בטוח שהגשת תביעה תהיה הצעד המשתלם מבחינתו של הניזוק. למעשה, על התובע לערוך לעצמו את החישוב הבא לפני ההחלטה אם להגיש תביעה – על התובע לבצע אומדן של הפיצוי המבוקש על ידו ביחס לסיכויי ההצלחה שלו בהליך, ולבחון האם אומדן זה עולה על ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך, מבחינת זמן, כסף ואנרגיות נפשיות.

ככל שהתשובה חיובית, נקיטה בהליכים משפטיים תהיה משתלמת. אם המכפלה קטנה מהעלויות, נקיטה בהליכים משפטיים לא תהיה משתלמת. מצד שני, גם למזיק לא כדאי להגיע לבית המשפט בכל מצב. במקרים בהם אשמתו של המזיק ברורה או שהפיצוי המבוקש אינו משמעותי, הרי שהוא יעדיף לסגור את ההליכים מחוץ לבית המשפט ולא להגיע לכדי ניהול הליך משפטי שלם. החישוב שעל הנתבע לעשות הוא החישוב הפוך מזה שאותו עורך התובע, והוא האם ניהול ההליך משתלם עבורו. רק אם התשובה חיובית הנתבע יעדיף להימנע אף הוא מניהול הליכים משפטיים.

כמובן שיש היבטים אחרים – פחות רציונלים ומחושבים, כמו אגו, כבוד, כסף, שם טוב, מוניטין או עקרונות שאינן חלק מהחישוב לעיל, אבל יכולים להיות חשובים בהרבה מהחישובים שצוינו לעיל.

 

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים – סגירת הליך מחוץ לכותלי בית המשפט

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מהווה פתרון אידיאלי עבור מצבים בהם לא משתלם לפתוח בהליכים משפטיים בפועל. במקום לנהל הליך משפטי יקר שיעלה במשאבים רבים הן לתובע והן לנתבע, הצדדים יעדיפו ללבן ביניהם את הסוגיות מחוץ לבית המשפט ולהגיע לפשרה באשר לפיצוי המבוקש. כל צד אמנם יוותר על עמדתו הראשונית ויהיה מוכן להפחתת הפיצוי, או לשלם פיצוי מעיקרא, ובכל זאת ריכוך זה יהיה משתלם עבורו. זאת, בשל חוסר הוודאות השורר בניהול הליכים משפטיים מחד, והעלות הגבוהה שלהם מאידך. לכן, הצדדים עשויים להעדיף להגיע לפשרה ולא לקחת את הסיכונים הכרוכים בניהול הליכים בפועל.

 

מכתב התראה אפקטיבי

על אף האמור לעיל, כדי שמכתב ההתראה יהיה אפקטיבי, על התובע להיות נכון באמת לפתוח בהליכים משפטיים במידה שהצדדים לא יגיעו לפשרה. אם הנתבע יידע שהתובע לא ילך עד הסוף עם ההליכים ולא יגיש תביעה לבית המשפט, הוא לא יהיה מוכן להגיע לכל פשרה שהיא והתיק ייגנז. כדי להבהיר רצינות זו ולהשיג את התוצאות הרצויות מכתב ההתראה, עליכם לשלוח לנתבע כתב התראה רציני ומקצועי.

ככל שהסכסוך נוגע למקרקעין, למשל, שכרו עורך דין מקרקעין לצורך שליחת מכתב ההתראה. עורך הדין יגיש מכתב מפורט ומגובה, אשר יבהיר לצד השני מעבר לכל ספק כי בכוונתכם לנהל הליכים משפטיים בתיק אם לא ייענה לדרישותיכם, באופן מלא או לפחות בפשרה מוסכמת.

 

דוגמה למכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים

חשוב לציין כי ישנה חשיבות כללית להגשת מכתב התראה, מעבר ליכולת המכתב לכנס את הצדדים לפשרה. ראשית, בית המשפט יראה בעין יפה את מיצוי ההליכים אל מול הנתבע מחוץ לכותלי בית המשפט. שנית, מכתב ההתראה יסייע לכם להגדיר את גדר המחלוקת ביניכם לבין הנתבע עוד לפני הפתיחה בהליכים. מאידך, מכתב ההתראה יחשוף בפני הנתבע מהן הטענות העיקריות שלכן בהליך ויסייע לו להתמודד עם טענות אלו עוד לפני הפתיחה בהליכים עצמם.

עם זאת, בשל שיטת המשפט שלנו וסדרי הדין הקבועים בבית המשפט, היתרון שהנתבע יקבל מכך הוא זניח יחסית.. בנוסף יש להבין כי מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים עשוי להוות הבסיס המשפטי לכתב התביעה, מכאן שיש חשיבות לניסוח מתאים לסיטואציה. כפי שניתן לראות להלן, מכתב התראה משמש ככלי מעולה לפתרון בעיות. במכתב שלהלן, הנמען שקיבל את המכתב הסכים לפנות את המושכר במהרה ויעילות, במקום שתוגש נגדו תביעה לפינוי מושכר שעלותה למשכיר הנה כ-10,000 ₪, שלבסוף תושת על השוכר.

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

 

מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים – אושר אלקיים משרד עורכי דין

נגרם לכם נזק על ידי אדם או חברה? מעוניינים לקבל את הפיצוי המגיע לכם מהמזיק? שלחו לו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים אשר יסייע לכם להשיג את הסעד המבוקש על ידיכם. עשו זאת בעזרת עו"ד אושר אלקיים לשם מקסום האפקטיביות של המכתב. עו"ד אלקיים בעל ניסיון רב ומומחיות ייחודיות בתחום. פנו אליו, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים.

 

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים יש  לשלוח על מנת לדרוש מאדם או חברה אחרת לחדול מפעילות מסוימת ועל מנת להעניק פיצוי לאדם ששולח את המכתב.

אם אתם שוקלים מה הדרך הנכונה ביותר לפעול לשם גביית החוב – התשובה היא לרוב באמצעות מכתב התראה. מדובר בכלי אפקטיבי ויעיל, ולרוב זול בהרבה מכל אמצעי משפטי אחר, שיכול לסיים את ההליך בטרם יתגלגל לבתי המשפט. כמו כן מומלץ שלא לשלוח מכתב התראה לבד, שכן הדבר נחשב לחובבני ולרוב הצד המקבל יזלזל במכתב ויקשיח עמדות להמשך.

מכתב התראה פשוט ללא בחינת הנתונים בתיק ובלי מסכת עובדתית מורכבת עולה כ-500 ₪ בתוספת מע"מ אצל עורך דין מתחיל, וכ-1,500 ₪ אצל עורך דין בקיא ומקצועי. במקרים בהם יש צורך בבדיקת מסמכים העלות אצל עורך דין מתחיל צריכה להתחיל בכ-1,500 ₪ ואצל עורך דין בקיא ומקצועי מתחיל בכ-3,000 ₪.  כמובן שכל מקרה לגופו והתמחור משתנה בהתאם לוותק, המקצועיות ואופן הטיפול בתיק.

מכתב התראה צריך להכיל את מהות המחלוקת, הפגיעה שקרתה או עתידה לקרות, את ואת הברירה העומדת בפני הנמען – להפסיק ולשלם או להתמודד בבית המשפט עם התוצאות. בנוסף יש להכיל דרישה לפיצוי בגין הוצאות שהוצאו עד לשלב הזה.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין