מיסוי נדל"ן

קונים או מוכרים דירה? רוצים לחסוך במיסים? חשוב שתדעו כי עסקאות מכר במקרקעין יכולות להיות חייבות במס, בסכומים משמעותיים במיוחד. עם זאת, באמצעות עבודה נכונה והיכרות מעמיקה עם הנושאים המשפטיים, ניתן לחסוך לא מעט כסף בתשלומי מיסים אלו. המשיכו לקרוא וגלו מהם המיסים המוטלים על נדל"ן וכיצד ניתן לחסוך בתשלומיהם.

 

מיסוי נדל"ן – מה המיסים העיקריים?

בעת רכישת דירה מיסוי הנדל"ן שיחול הוא: מס רכישה; מס שבח; היטל השבחה; מס הכנסה על שכירות. בנוסף עשוי לחול מס הכנסה; מע"מ ומיסים או היטלים אחרים – בהתאם למהות העסקה.

חוק מיסוי מקרקעין מפרט אודות המיסים השונים אשר עסקת נדל"ן יכולה להיות מחויבת בהם. שני המיסים המרכזיים ביותר בחוק זה, הם מס השבח ומס הרכישה. תשלומי מס השבח מוטלים על המוכר בעסקה בעוד שתשלומי מס הרכישה מוטלים, כמובן, על הרוכש.

מס רכישה (2023) – מיסוי נדל"ן ייחודי המוטל על קניית נכס מקרקעין

מס רכישה הוא מס ישיר המוטל מכח חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, וחישובו הוא פונקציה של מחיר הנכס הנרכש (או שוויו), בעת קניית נכס, בהתאם למדרגות המס שתוארו בחוק.

נכון, מדובר במס מעצבן, וכמעט ייחודי לישראל שכן בעולם לא נהוג להטיל מס על קניית נכס, בדיוק כמו שאין מס רכישה על רכישת ניירות ערך, מטלטלין.

יחד עם זאת – יש מספר הצדקות לקיומו של מס רכישה כמס נדל"ן

  • הצדקה ראשונה היא שמדובר בהרבה מאוד כסף! מדינת ישראל מקבלת ממיסוי נדל"ן מיליארדים רבים של שקלים מכל עסקה שנערכת בשוק.
    סכום הכסף שמתקבל ממיסוי נדל"ן משמש את הממשלה לצרכיה השוטפים, ולצערנו הממשלה לא תיגמל כל כך מהר ממקור הכנסה רווחי וקבוע.
  • הצדקה שנייה היא שמדובר בכלי לויסות הביקוש בשוק הנדל"ן. כלומר – אם אין הגבלה על מס הרכישה, כל אדם יוכל לקנות מספר רב של דירות ככל שניתן. במקרה זה, היצע הדירות לרוכשי דירות יקטן, מחירים יעלו, ואנשים לא יוכלו לקנות דירות.

בנוסף, ניתן לראות כי במספר רב של מקרים – דיון ציבורי על העלאת או הפחתת מס רכישה – מביא להתנפלות המונית של רוכשים על דירות.

כך היה בדיונים על מיסוי דירה שלישית, העלאת סכום מס הרכישה, מע"מ 0 על רכישת דירה, מחיר למשתכן ומה לא  – וכל פעם שיש דיון מינימלי הנוגע בהיקף מס הרכישה שישולם על ידי הציבור מצביע ורוכש בכמויות אדירות.

יחד עם הנושאים לעיל, ישנם מספר מאפיינים בולטים במיוחד במס רכישה, אותם נסקור להלן:

 

מס רכישה לדירה יחידה 2023

מי שרוכש דירה יחידה (כהגדרתה בחוק) יהיה פטור מתשלום מס רכישה עד לסכום של 1,919,155 השקלים הראשונים במכירה. לאחר מכן יחולו מדרגות פרוגרסיביות שנעות בין 3.5% ועד 10% ממחיר הדירה.

כך, מי שרכש דירה לאחר ה-16.01.2023, בעלות של 1.5 מיליון שקלים וזוהי דירתו היחידה או שהיא מחליפה את דירת המגורים הנוכחית שלו, יהיה זכאי לפטור מוחלט ממס רכישה.

יחד עם זאת, יש לבצע דיווח מסודר לרשויות המס על העסקה בתוך 30 ימים מביצועה, ולוודא עם עורך הדין כי יתקבל פטור ממס רכישה של דירה יחידה בעת הרכישה.

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2023

כפי שצוין לעיל, עד לסכום של 1,919,155 ₪ לא יחול מס רכישה. אך מה קורה לאחר מכן?

לשם כך רשות המיסים פרסמה ביום 16.01.2023 את עדכון מדרגות מס הרכישה לשנת 2023, יחד עם הטבלה הבאה:

בכפוף להוראת סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק מיסוי מקרקעין, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

מדרגת מס רכישה דירה יחידה עד שווי גובה המס
1 השווי שמ-0 ₪ ועד 1,919,155 ש"ח 0%
2 השווי העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח 3.5%
3 השווי העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח 5%
4 השווי העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח 8%
5 השווי העולה על 19,575,755 ש"ח – 10% 10%

 

ונרחיב בדוגמה:

נניח כי אדם רכש דירה יחידה ב-3 מיליון שקלים. על פי האמור, במדרגת המס הראשונה הוא יזכה לפטור מוחלט.

במדרגה השנייה, הוא יחויב במס בגובה 12,502 ₪, שכן שיעור המס במדרגה זו עומד על 3.5%.

על מדרגת המס האחרונה הוא יחויב בתשלום מס רכישה בסך 36,182 ₪.

בסך הכל הוא יחויב במס רכישה בסך 48,684 ₪.

 

מס רכישה לדירה נוספת 2023

מה הדין שחל כאשר רוכשים יותר מדירה אחת? הרי בדירה יחידה ישנו פטור, יש מדרגות – יש מורכבות. בדירה שנייה זה יותר פשוט – מס הרכישה של דירה נוספת מחולק ל-2 מדרגות בלבד, אך גבוה בצורה ניכרת מאשר מס הרכישה של דירה יחידה.

כך, בכפוף להוראת סעיף 9(ג1ו) לחוק מיסוי מקרקעין, מי שקנה דירת מגורים נוספת (כלומר שנייה ומעלה) מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בכפוף למדרגות להלן:

מדרגת מס רכישה דירה נוספת עד שווי גובה המס
1 השווי שעד 5,872,725 ₪ 8%
2 השווי העולה על 5,872,725 ₪ 10%

וחשוב לציין – בעבר היה מס הרכישה של דירה נוספת רק 6%, ולעיתים אף נמוך מכך – אבל לאור השינויים, וההצדקות שצוינו בפרק הקודם, ניתן להבין כי מדרגות מס הרכישה עבור דירה נוספת עלו משמעותית על מנת לצנן ביקושים להגדיל את קופת המדינה ממיסים.

 

מס שבח (2023) – מס שמוטל על רווח שנוצר במכירת מקרקעין

מס שבח הינו מס נדל"ן שמשלם מוכר על נכס מקרקעין שמכר, בשיעור של 25% מהרווח שהרוויח בעסקה, אך לעיתים ניתן לקבל בגינו פטור, ולרוב ניתן להפחיתו באופן משמעותי באמצעות תכנון מס לגיטימי.

כך, אם מוכר רכש דירה ב-1.4 מיליון שקלים ומכר אותה כעבור שנתיים ב-2.2 מיליון שקלים, הרווח שהרוויח המוכר עומד על 800 אלף שקלים והוא יחויב בתשלום מס שבח בגובה 200 אלף שקלים.

זהו מצב הדברים הפשוט ביותר באשר לחיוב מס שבח. אלא שהמציאות מורכבת יותר וייתכנו מצבים בהם המוכר יהיה פטור מכל תשלום מס שבח שהוא וכן מצבים בהם תשלומי מס השבח ישתנו.

 

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (2023)

אם אדם מוכר דירת מגורים מזכה (בהתאם להגדרה בחוק וכמפורט במאמר) שהיא דירתו היחידה, הוא יהא זכאי לפטור ממס שבח עד לתקרת מס השבח של 4,846,000 ₪, בגין מכירת זכויותיו במקרקעין.

מס שבח הוא מס בעייתי – אתם משלמים אותו על רווח שנוצר בין מחיר הקנייה ומחיר המכירה של הדירה, והסכום שלו הוא גבוה משמעותית, ועומד לרוב על 25%. ולכן, אם אתם מוכרים את דירת המגורים שלכם מתוך מטרה לקנות דירה אחרת – הפרשה של 25% מהרווח שלכם – שעשוי להיות בסכום של מאות אלפי שקלים – אינה עניין של מה בכך.

המחוקק היה ער לבעיה זו, והוא העניק בעבר פטור גורף של 1 ל-4 שנים מפטור שבח בעת מכירת דירה. אם אתם בעלים של דירה יחידה – אתם מבינים שאתם בבעיה חמורה, כי לחכות 4 שנים זה המון זמן בשוק הנדל"ן, ולפעמים אנשים נאלצו או רצו למכור תוך זמן קצר בהרבה.

עקב תלונות רבות, המחוקק שינה את החוק והחליט על מתן פטור בעת מכירת דירת מגורים יחידה שהיא מזכה. זה חוק הרבה יותר שיוויוני והוגן, מאשר פטור אחת ל-4 שנים שהוא ללא הגבלה של שבח, שהיה מיטיב בעיקר עם העשירים שיכלו לבצע תכנונים והשבחה, ולהרוויח יותר, ולא לשלם דבר. המחוקק קבע מספר תנאים מצטברים לצורך קבלת פטור דירה יחידה ממס שבח

  1. הדירה צריכה להיות "דירת מגורים מזכה" בהתאם להוראות סעיף 49. מהם התנאים לדירת מגורים מזכה? אלה התנאים וכולם מצטברים:

 

תנאי של דירה מזכה משמעות
דירה ששימשה בעיקרה למגורים לא יכול להיות שאדם הסב את דירתו למשרד ויקבל פטור. המחוקק מעוניין לתמרץ רק בעלי דירות
תקופת זמן שהיא משמשת כדירה – בהתאם לאחת החלופות: הדירה שמשה למגורים ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח המטרה היא לחשב תקופת זמן ארוכה מאוד, כדי למנוע סיטואציה של אופרטוניסטיים שמנסים לקבל פטור עבור משהו שלא היה דירה.
ארבע השנים שקדמו למכירתה כלומר, אם לצורך העניין הדירה שימשה כמשרד 40 שנה, אבל לפני 4 שנים החלו להשתמש בה כדירה (רק 10% מהזמן) – עדיין יתקבל פטור.
נסיבה מקלה:

"תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו, או תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך, לרבות פעוטון, או דת "

מדובר בפטור שביקשו החרדים, שכן הם הרבו להשתמש בדירות מגורים כ"חדר" ודירות הוסבו בפועל לפעוטונים, על אף הדרישה שיפעו כדירות.

 

בנוסף, יש לעמוד בתנאי סעיף 49.ב.(2) – אשר כולם תנאים מצטברים:

תנאי לפטור מדירת מגורים יחידה משמעות
הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; המשמעות היא שאין לאותו אדם, ולמשפחתו לעניין "חזקת התא המשפחתי"
והמוכר הוא בעל הזכות בה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים, אפשר לייחס לכאן 2 אפשרויות חשובות:

  1. אם מדובר בקניית דירת קבלן – הרי שהמונח מתייחס לכך שעל הדירה להיות לאחר טופס 4. כלומר – הזמן שרכשתם לא נספר, אלא רק ממועד קבלת טופס 4 / קבלת חזקה בדירה.
  2. אם רכשתם דירת יד שנייה – מניין הזמן מחל מהיום שרכשתם אותה – ולא מהיום שקיבלתם אותה!.
ולא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו המטרה היא למנוע מאנשים לעשות עסקים על דירת יחיד. לכן, אם קניתם דירה, ואתם מעוניינים למכור אותה ברווח (פליפ), עליכם לחכות לפחות 18 חודשים מהמועד בו מכרתם דירה אחרת

יש לדעת כי גם אם קניתם דירה נוספת בשנתיים האחרונות, אשר אמורה להחליף את דירת המגורים שמכרתם, אתם זכאים לפטור ממס שבח. זאת, למרות שהחזקתם בשתי הדירות במקביל. לשם קבלת הפטור, מומלץ להיוועץ בעורך דין מקרקעין אשר ידאג לכך שתקבלו את הפטור המגיע לכם.

 

מס שבח – ירושה

מי שמקבל דירה בירושה ומוכר אותה, יתחייב במס שבח בשיעור 25% מהפער שבין המחיר בו רכש המוריש את הדירה לבין המחיר בו הדירה נמכרה, וזאת על פי חישוב מס שבח לירושה.

כך, אם למשל הדירה בדוגמה הקודמת לא נרכשה על ידי המוכר אלא עברה אליו בירושה והמוריש רכש אותה ב-900 אלף שקלים בלבד, מס השבח לא יעמוד על 200 אלף שקלים אלא על 325 אלף שקל!

עם זאת, ככל שהמוריש היה פטור ממס על הדירה אם הוא היה מוכר אותה – גם היורש יהיה פטור ממס על המכירה. לשם כך, על היורש להיות בן זוגו, צאצאו או בן זוג של צאצא של המוריש. בכל אחד מהמקרים הללו, היורש יוכל למכור את הדירה מבלי לשלם מס שבח על הרווח שנצבר.

 

מס שבח – רווח נקי

לבסוף, חשוב לציין כי הרווח לצורך מס שבח ומיסוי נדל"ן בכלל לא מחושב לפי הרווח ברוטו מהעסקה אלא לפי הרווח נטו. בהתאם, ינוכו מהרווח הוצאות שהוציא המוכר על הדירה דוגמת דמי תיווך, שיפוצים וכדומה וכן ייערכו התאמות אינפלציוניות כדי למנוע שחיקה של ערך הכסף.

על מנת לדעת אילו הוצאות ניתן לקבל, ניתן לראות את רשימת הניכויים במס שבח בסעיף 39 לחוק. לאחר התאמות אלו יחושב הרווח הנקי מהמכירה ועל בסיסו ייקבע מס השבח.

 

מס רכוש – מיסוי נדל"ן היסטורי שחל במכירת קרקע לבנייה שלא מנוצלת

כאילו שלא מספיק לשלם מס רכישה ומס שבח בקרקע חקלאית, בעת מכירת קרקע חקלאית עשוי לחול "מס סודי" – מס רכוש. מס רכוש הוא מס היסטורי שהוחל מכח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, במסגרתו המדינה ביקשה לזרז בנייה בקרקעות שניתן לבנות עליהם, אבל בעליהן לא מקדמים בהם בנייה.

איך המדינה עשתה זאת? על ידי "מקל" במסגרתו על בעל הנכס לשלם אחוז מסוים משווי הקרקע מדי שנה (1.2% אם מדובר במלאי עסקי; 2.5% בקרקע שאינה מלאי עסקי). המדינה החליטה, ובצדק, להיפטר מחוק זה בשנת 2000, כך שמי שרכש קרקע החל משנה זו לא יחוייב במס רכוש.

אבל – אם קניתם קרקע לפני שנת 2000, ולא ביצעתם בה שום פעולה, עלול לחול מס הרכוש בעת מכירת הנכס.

 

מס הכנסה מדמי שכירות – איזה מסלול במיסוי נדל"ן עדיף?

בהשכרת דירת מגורים בשנת 2023 ישנם שלושה מסלולים עיקריים שנועדו למסות את ההכנסה, ושניים שמטיבים במיוחד עם המשכירים – מסלול ראשון במסגרתו יש פטור ממס הכנסה עד הכנסה של 5,471 ₪, ופטור יחסי עד כפל הפטור (10,942 ₪); מסלול שני במסגרתו ניתן למסות 10% מסכום שכר הדירה; מסלול שלישי במסגרתו משולם מס הכנסה מלא על דמי השכירות הנגבים.

בקצרה – מי שמשכיר דירה ומכניס בכל חודש עד 5,471 ₪ מהשכירות, זכאי לפטור ממס הכנסה לפי פקודת מס הכנסה.

כאשר ההכנסה משכירות עולה על סכום זה אך לא מגיעה לכפל הסכום (10,942 ₪), ההכנסה משכירות תהיה חייבת במס, ואז יש עדיפות מדובר בשיטה מורכבת יחסית, הקובעת מנגנון מורכב שלא נפרטו כעת.

במקרים בהם ההכנסה משכירות עולה על כפל הפטור, ההכנסה כולה תחויב במס של שיעור שולי ממס הכנסה, ועל כן ישנה עדיפות ברורה למיסוי בשיעור של 10%. ישנו מסלול נוסף בו החבות במס נקבעת לפי מס ההכנסה השולי של האדם, אך מדובר במסלול שכמעט לעולם לא משתלם ולכן אין עניין להאריך אודותיו.

לקריאה נוספת על מסלולי תשלום דמי שכירות – אתם מוזמנים לקרוא במאמר שלנו בנושא.

 

היטל השבחה – מיסוי נדל"ן של הרשות המקומית

היטל השבחה הינו תשלום המטילה הרשות המקומית על בעלי דירות, בעד פעולות שביצעה אשר הובילו להשבחת הנכס, וגובה התשלום הוא 50% מסכום ההשבחה. כפי שפורט לעיל, להבדיל ממיסים האחרים, היטל ההשבחה משולם לרשות המקומית ולא לרשויות המדינה.

הסיבה לכך היא שהרשות המקומית היא ש"מעניקה" את השירותים לאזרח, וצריכה לשרת אותו באופן יומיומי, ועל כן התשלום הוא אליה ולא למדינה. כך, אם הרשות המקומית הוסיפה זכויות בנייה בנכס או שינתה ייעוד קרקע, היא תוכל לגבות מבעל הנכס או החלקה תשלום במועד מכירת הנדל"ן.

על פי רוב, היטל ההשבחה יעמוד על 50% מערך ההשבחה בפועל. חשוב לשים לב כי סכום זה משולם לרשות העירונית ולא לרשות המיסים. ישנם מקרים בהם יינתן פטור מהיטל השבחה. הממשלה יכולה, למשל, להוציא צו לפיו תושבי אזור מסוים פטורים מתשלום מס שבח.

כך גם אם הוסף ממ"ד בגודל המינימלי בבניין וכן אם הורחבה דירת מגורים ב-140 מ"ר לכל היותר והדירה שימשה למגורי בעל הנכס או קרובו במשך 4 השנים שלאחר תום הרחבתה.

 

מע"מ במכירת/רכישת נדל"ן

תשלומי מע"מ עלולים לחול באחד משלושה מקרים עיקריים:

המקרה הראשון הוא בו המוכר הוא עוסק/חברה/ישות משפטית אשר חבה בתשלום מע"מ כחלק מפעילותה. כלומר – אם אתם חברה ואתם מוכרים נכס מקרקעין – בין אם דירה, משרד, חנות או קרקע, הרי שלמכירה אמורה להתווסף מע"מ כדין.

כך למשל – בעת קניית דירה חדשה מקבלן – הרי שמחיר הדירה הוא כולל את המע"מ החל על העסקה, ורכיב זה משולם ישירות על ידי הרוכש למדינה.

המקרה השני הוא במקרה בו הקונה הוא עוסק/חברה/ישות משפטית החבה בתשלום מע"מ. כך למשל אם חברה בע"מ רוכשת חנות (אפילו אם לא במסגרת פעילותה העסקית) – הרי שהיא תשלם מע"מ בגין הרכישה בנוסף על מחיר הנכס. על המע"מ היא תוכל להזדכות בפני רשויות המע"מ.

דוגמה מייצגת היא רכישת חנות על ידי חברה בע"מ. במקרה זה יש לשלם את רכיב המע"מ בהתאם לקבוע בדין, ולאחר מכן ניתן יהיה לקבל החזר על המע"מ מול רשויות המס.

המקרה השלישי הוא במקרה בו על העסקה יחול מע"מ כתוצאה מהוראת החוק או דרישות רשות המיסים. מדובר במספר מקרים חריגים בהם המחוקק מייחס פעילות עסקית לפעולה אחת או יותר למוכר / לקונים. מדובר בהתערבות בוטה שמתרחשת לרוב בעקבות החלטות מיסוי, והציבור לרוב לא חשוף אליהם.

ניתן למנות לכך 2 דוגמאות – האחת במקרה של ריבוי עסקאות במקרקעין או עסקת אשראי במקרקעין. מקרה נוסף שניתן לציין אותו הוא במכירת קרקע בין אדם פרטי לקבוצת רכישה.

 

טבלת תשלומים במיסוי נדל"ן

על מנת להקל על קוראינו – להלן טבלה מייצגת של תשלומי מיסוי נדל"ן נפוצים בישראל נכון לשנת 2023, המחולקת על פי סוג המס, וחלוקה בין מתי חל הפטור מתשלום המס ומה שיעור המס שיחול במקרה בו אין פטור.

פטור ממס שיעור המס במקרה בו אין פטור
מס שבח עבור דירת מגורים מזכה עד ל-4.8 מיליון שקלים 25% מהרווח הנקי
מס רכישה עבור דירה יחידה עד לכ-1.9 מיליון שקלים משתנה, החל מ-3.5% מעבר לתקרת הפטור עבור דירה יחידה. 8% עבור דירה נוספת שמחירה אינו עולה על 5.5 מיליון שקלים.
מס הכנסה משכירות על הכנסה משכירות עד 5,471 ₪ 10% עבור הכנסה, ועד תשלום מס לפי מדרגות.
היטל השבחה במקרה בו אין השבחה – אין מס 50% משווי ההשבחה
מע"מ בעסקה בין אנשים פרטיים 17% במקרים חריגים בהם מוטל המס על המוכר, על הקונה או על העסקה.

 

תשלומים נוספים

לעיתים, נקבעים תשלומים נוספים בהם מחויב רוכש או מוכר נדל"ן. ישנן רשויות מקומיות, למשל, אשר מטילות על רוכשים היטל מבני ציבור עבור מימון בניית בתי כנסת, מרכזי ספורט ועוד. היטלים אלו יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים.

 

מוכרים או קונים נכס? רק אצל עו"ד אושר אלקיים

מוכרים נכס? מעוניינים לקנות דירה להשקעה? משכירים דירה ורוצים לחסוך עד כמה שניתן בתשלומי המס על הכנסה משכירות? הגעתם אל המקום הנכון!

עו"ד אושר אלקיים, משפטן וכלכלן, מתמחה מזה שנים רבות בדיני המקרקעין והמיסוי. עו"ד אלקיים ידע כיצד לבנות את העסקאות נכון באופן שאתם תפיקו מהן את המירב ותשלמו כמה שפחות מס שאפשר, על פי החוק.

מיסוי נדל"ן
מיסוי נדל"ן
לשיתוף המאמר לחצו:

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין