ירושת ידועים בציבור

חוק הירושה קובע כי בני זוג יורשים זה את זה. האם על בני הזוג להיות נשואים אחד לשני? האם החוק חל גם על בני זוג שאינם נשואים אלא הם ידועים בציבור? החוק קובע הסדרים ייחודיים באשר לירושת ידועים בציבור. במאמר נפרט אודות הסדרים אלו.

 

ירושה על פי דין – שיטת הפרנטלות

חוק הירושה קובע כי במות אדם, עזבונו, כלומר הרכוש שהשאיר אחריו, עובר ליורשיו. הרכוש יעבור על פי צוואה שכתב המנוח, ובהיעדר צוואה, יתחלק הרכוש בירושה על פי דין, דהיינו בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה. חוק הירושה קובע מנגנוני הורשה בשיטת הפרנטלות.

לפי שיטה זו, בהיעדר צוואה עזבונו של אדם מתחלק בין בת זוגו, לבין ילדיובת הזוג תירש חצי מהרכוש וכן את כל המיטלטלין ששימשו את משק הבית והילדים יירשו מחצית מהרכוש. ככל שאחד הילדים נפטר והותיר אחריו צאצאים, הנכדים יתחלקו בחלקו של אביהם. זוהי הפרנטלה הראשונה, כלומר מעגל הירושה הראשון – ילדים וצאצאיהם.

בהיעדר יורשים מהפרנטלה הראשונה, יש לעבור לפרנטלה השנייה. אם אדם נפטר בלא ילדים, רכושו יתחלק בין בת הזוג שלו לבין הוריו. בת הזוג תירש חצי וכל אחד מההורים – רבע מהעיזבון. במקרה בו אחד מההורים נפטר, ילדיו, שהם אחי המנוח, יירשו תחת ההורה שנפטר. אם גם אחי המנוח נפטרו, ילדיהם, שהם אחייני המנוח, יירשו תחתם.

לא למותר לציין כי בעוד שרכוש מתחלק חצי חצי בין הורים לבין בת זוג, בין אחי המנוח לבת הזוג החלוקה תהיה שליש לאחי המנוח ושני שלישים לבת הזוג. כמו כן, בת הזוג תקבל את מלוא הזכויות בדירת המגורים. רצוי להתייעץ עם עורך דין מקרקעין לבירור הזכויות בדירה.

הפרנטלה השלישית היא פרנטלת הסבים והסבתות. בהיעדר הורים וצאצאיהם, יירשו הסבים והסבתות של המנוח. בת הזוג תירש שני שלישים מהרכוש, את כל המיטלטלין ששימשו את משק הבית וכן את דירת המגורים. הסבים והסבתות יתחלקו בשליש הרכוש הנותר. כפי שבוודאי כבר הסקתם, אם נפטרו הסבים והסבתות, ילדיהם, שהם הדודים של המנוח, יירשו תחתם ובמקרים בהם גם הדודים נפטרו בני הדודים, שהם ילדי הדודים, יירשו תחתם.

ככל שאין למנוח קרובים אף מהפרנטלה השלישית אך יש לו בת זוג, בת זוגו תירש את כל עיזבונו. במקרים נדירים במיוחד (ספורים מדי שנה), בהם אין לאדם ילדים, בן/בת זוג, או כל בן משפחה אחר – העיזבון יועבר למדינה.

 

סיכום ירושת בת זוג

נסכם בקצרה את כללי ירושת בת הזוג. אם יש למנוח ילדים, נכדים או הורים, הם יירשו חצי מהעיזבון ובת הזוג את החצי הנותר, כמו גם את כלל המיטלטלין ששימשו את משק הבית.

אם אין למנוח ילדים, נכדים או הורים אך יש לו אחים או סבים וסבתות שיורשים אותו, הם יקבלו שליש מהרכוש ובת הזוג שני שלישים, את המיטלטלין (כולל מכונית) ואת דירת המגורים. אם גם קרובים שכאלו אין בנמצא, הרי שבת הזוג תירש הכל.

 

מי נחשבת לבת זוג – ירושת ידועים בציבור

ברור לכל כי אשתו של אדם נחשבת לבת זוגו. אולם מה עם מי שאינה נשואה לו? האם ידועה בציבור יורשת כבת זוג? האם ידועים בציבור עונים על הגדרת בן זוג בחוק הירושה? התשובה לשאלות ירושת ידועים בציבור מצויה בסעיף 55 לחוק הירושה, הקובע בזו הלשון:

איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש. (ס'55 לחוק הירושה)

החוק קובע, אם כן, כי במקרים בהם איש ואישה חיים חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף, הם יירשו כבני זוג זה את זה.החוק קובע חזקה בעניין, ובהלכת בלאו נקבע על ידי בית המשפט כי מדובר בחזקה חלוטה וירושת ידועה בציבור כירושת בת זוג.

עם זאת, הסעיף מטיל מגבלה משמעותית על ירושת ידועים בציבור:

"ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר".התנאי לירושת ידועים בציבור על פי דין הוא, ששניהם לא יהיו נשואים לאדם אחר בזמן המוות. ככל שמי מהם היה נשוי בשעת המוות, הידועים בציבור לא יירשו כבני זוג.

התזכיר לחוק הירושה מציע לשנות זאת ולקבוע כי ירושת בת זוג תלויה בחיים המשותפים ובמשק הבית המשותף, ופחות בשאלת הנישואין, או היעדר הנישואין, הפורמליים. אולם התזכיר עודנו בגדר הצעת חוק ועד שיעבור, סעיף 55 מהווה את הדין הנוהג.

 

הפתרון לידועים בציבור נשואים – חזקת השיתוף

חשוב לדעת כי אף אם ידועים בציבור נשואים לאדם אחר בשעת המוות, אין משמעות הדברים כי הם לא יהיו זכאים כלל לחלק ברכוש בני זוגם. חוק הירושה קובע כי דיני הירושה באים רק לאחר דיני השיתוף הזוגי.

המשמעות היא שבשלב הראשון הרכוש מתחלק בין בני הזוג ורק לאחר מכן נקבע עזבונו של אדם. לכן, אף אם הידועה בציבור לא זכאית לירושה על פי דין, היא תהיה זכאית למחצית הרכוש מכוח חזקת השיתוף, אך עליה לעשות זאת באמצעות הליך משפטי לצורך הוכחת זכויותיה.

 

ירושת ידועים בציבור – עו"ד אושר אלקיים

לסיכום, ידועים בציבור יירשו זה את זה כבני זוג, בתנאי שהם אינם נשואים לאחר בשעת המוות. אף אם היו נשואים לאחר, הם יוכלו להיות זכאים למחצית מהנכסים מכוח חזקת השיתוף. פנו אל עורך דין אושר אלקיים לבירור זכויותיכם בירושת בן הזוג והוצאת הזכויות מהכוח אל הפועל.

ירושת ידועים בציבור
ירושת ידועים בציבור
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא ירושת ידועים בציבור

התשובה היא חד משמעית כן! ידוע בציבור מהווה בן זוג לכל דבר ועניין, ואם אדם נפטר כאשר הוא ידוע בציבור של אדם אחר – הוא יהיה זכאי לירושה על פי הוראות הדין המחייבות.

ידוע בציבור יהא זכאי לחלקו של המוריש בעזבון. הכלל הוא האם יש למוריש בני משפחה. אם יש למוריש ילדים, הידוע/ה בציבור זכאים למחצית והילדים למחצית.

אם למוריש אין ילדים, הידוע/ה בציבור זכאי למחצית מהעיזבון, והוריו של המוריש למחצית. במקרה בו אין הורים, הידוע בציבור יהא זכאי לדירת המגורים ושני שליש מהעיזבון.

אם אתם עומדים בפני זוגיות ארוכה ומשגשגת – עדיף שתעשו זאת נכון מבחינה משפטית. עליכם לערוך הסכם ממון וצוואה שתגן על מלוא הנכסים שלכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנו נשמח לסייע במחירים הוגנים ושירות ללא פשרות.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין