ידועים בציבור מחיר למשתכן / דירה בהנחה

תוכניות מחיר למשתכן ודירה בהנחה אפשרו לזוגות צעירים רבים לרכוש דירה, גם בשוק הנדל"ן הישראלי. אולם האם הזכאות לדירה בהנחה שמורה לזוגות נשואים בלבד? מה דינם של ידועים בציבור, זוגות שנישאו בחו"ל או זוגות הצפויים להינשא בקרוב? האם גם הם זכאים למחיר למשתכן? כל זאת ועוד – להלן.

 

מחיר למשתכן ודירה בהנחה

מחיר למשתכן הינו פרויקט ממשלתי, הקודם בזמן לתוכנית דירה בהנחה, שמטרתה לסייע לזוגות צעירים לרכוש דירה. הפרויקט מתנהל באופן הבא – רשות מקרקעי ישראל מוכר דירות לקבלנים וליזמים במחיר ייעודי. המנהל משווק את הדירות לציבור במכרזים מוזלים באופן משמעותי. הביקוש לדירות במחיר המוזל עולה במידה משמעותית על ההיצע של דירות אלו. בשל עודף הביקוש, יש להקצות את הדירות באופן נכון כך שהביקוש יתאים להיצע.

הדרך בה בחרה המדינה להתאים את הביקוש להיצע, היא באמצעות הגרלות. כל מי שזכאים להשתתף בפרויקט מחיר למשתכן יוכלו להגיש מועמדות למכרז. מבין המועמדים, יוגרלו הזוכים בדירות. הזוכים יוכלו לרכוש את הדירות החדשות במחיר המוזל. כך, המנהל מתאים את הביקוש לדירות להיצע באמצעות סינון הזכאים לרכוש את הדירות המוזלות.

 

הזכאים להשתתף בהגרלות

מי הם אותם אנשים אשר זכאים להשתתף בהגרלות? משרד הבינוי והשיכון קבע מספר כללים לזכאות. ראשית, יהא זכאי להשתתף בהגרלות רק מי שאין נדל"ן בבעלותו. מי שרכש דירה לא יוכל להשתתף בהגרלת דירה בהנחה. תנאי זה מונע את זכאותם של צעירים לא מעטים, אשר הוריהם רשמו דירה על שמם משיקולי מס.

מכיוון שכך, אם אתם מעוניינים לרכוש דירה נוספת ולרשום אותה על שם הילדים כדי להימנע ממס רכישה, שקלו זאת בשנית שכן הרישום על שם הילדים עלול לשלול את זכאותם לדירה בהנחה. התייעצו עם עו"ד מקרקעין לפני שתחליטו בעניין.

 

בני זוג

תנאי נוסף לזכאות, הוא היותם של המועמדים בני זוג, או רווקים מעל לגיל 35. מטרת התוכנית היא בין היתר לסייע לזוגות צעירים ולכן הזכאות לסיוע ברכישת דירה בהיעדר זוגיות, מוגבלת. ברור לכל כי זוג נשוי, הרשום במשרד הפנים כנשוי, עונה על תנאי הזוגיות. אולם למעשה לא רק זוגות אלו נחשבים לבני זוג בעיני החוק. גם ידועים בציבור ייחשבו לזוג לעניין זה.

 

ידועים בציבור מחיר למשתכן – זכאות

ידועים בציבור שאינם נשואים יכולים להיות זכאים אף הם להשתתף בהגרלות מחיר למשתכן ודירה בהנחה. משרד הבינוי והשיכון הקל על הזכאים – ודרישתו היחידה היא חתימה של בני הזוג הידועים בציבור על טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור. יש לאמת את חתימתם על הטופס בפני עורך דין.

להלן דוגמה לטופס

כיום, ידועים בציבור רבים ערכו מעין טקס נישואין אלטרנטיבי. מי שיש בבעלותם "תעודת זוגיות" או "תעודת חיים משותפים" אינם צריכים לחתום על טופס ההצהרה בפני עורך הדין. תעודת הזוגיות שלהם מספיקה לעניין זה. לאחר שימלאו את כל הדרוש מילוי, בני הזוג הידועים בציבור יוכלו להשתתף בהגרלת מחיר למשתכן ודירה בהנחה. זאת, כמובן, בתנאי שאין בבעלותם דירה נוספת והם מקיימים את יתר תנאי הזכאות.

 

ידועים בציבור בדירה בהנחה – מענה לבעיה אמיתית

למה המחוקק בחר לתת מענה לידועים בציבור? הרי שאם אנשים טרם נישאו הם יכולים לפרק את הזוגיות, או לחילופין להצהיר דבר שקר מה שיסייע להם לקנות דירה בהנחה במחיר נמוך ממחיר השוק. הסיבה לכך היא שבמציאות הישראלית לא כולם יכולים להינשא.

האם זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים עומדים בתנאי הזכאות למחיר למשתכן? לאור הלכת פונק – שלזינגר, משרד הפנים מחויב לרשום זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ כנשואים. לאור זאת, הרי שהם נשואים לכל דבר ויהיו זכאים להשתתף בהגרלות משרד השיכון והבינוי במסגרת דירה בהנחה.

כמו כן – זוגות כמו כהן וגרושה – לא יכולים להינשא! מבחינה הלכתית נגזר עליהם לחיות כידועים בציבור, ולא ניתן להתחתן יחד ולהיחשב לזוג נשוי. כך גם לגבי זוגות מדתות שונות – הרי שהרבנות לא מאשרת נישואים בין יהודים ובין מי שאינם יהודים, ועל כן פתרון אזרחי מסוג "ידועים בציבור" מתאים עצמו גם למקרים אלה.

 

מי נחשבים לידועים בציבור במחיר למשתכן?

התשובה לשאלה אילו זוגות נחשבים לידועים בציבור, אינה פשוטה כלל וכלל. השאלה זכתה לתשובות שונות בהקשרים שונים וקשה לנסח תשובה חד משמעית לשאלה. בפסיקה ובחקיקה נקבעו כללים והנחיות המסדירים את הנושא ונביא כאן בקצרה את עיקרי הדברים.

  1. על בני הזוג לנהל משק בית משותף. בני זוג המנהלים משק בית בנפרד יתקשו להיחשב כידועים בציבור.
  2. לרוב, בני הזוג יצטרכו גם לגור יחדיו. בני זוג שלא מתגוררים יחדיו יתקשו להיחשב כידועים בציבור.

 

עם זאת, הכללים אינם נוקשים מאוד. ייתכנו בני זוג עם חשבונות נפרדים ואף בדירות נפרדות שייחשבו, בכל זאת, לידועים בציבור לעניין מחיר למשתכן. ככל שלזוג ילד משותף, למשל, ניתן יהיה לראות בהם כידועים בציבור. אם כן, הגדרת ידועים בציבור הינה עסק מסובך. זכאותכם לדירה בהנחה תהיה תלויה בהגדרתכם כידועים בציבור. פנו אל עו"ד המתעסק בתחום שיסייע לכם להיחשב לידועים בציבור.

כמו כן – יש לציין כי משרד הבינוי והשיכון מברר נושאים אלה לעיתים – ואם יעלה בחקירה כי בני הזוג שיקרו בעת מתן ההצהרה ו/או חתימת ההסכם – הרי שהוא ישלול את הזכאות ויטיל עליהם קנס מוגבר.

 

העברת זכות בין ידועים בציבור – האם יכולים עדיין לרכוש דירה?

לא פעם משרדנו נתקל בשאלה הבאה:

אנחנו חתומים על תצהיר ידועים בציבור. לאחר שחתמנו על הטופס נפרדנו ואיננו ידועים בציבור עוד. לאחר תקופה מסוימת – קיבלנו הודעה שזכינו בדירה ואנו יכולים לרכוש אותה. האם ניתן לרכוש את הדירה?

התשובה היא לא! על פי התקנון של מחיר למשתכן, בכל מקרה של מסירת מידע מטעה (מסירת מידע חלקי ו/או שאינו נכון) – בכל שלב שהוא בתהליך של רכישת הדירה בתוכנית דירה בהנחה! המשרד יהיה רשאי לפסול את הזכייה ולשלול את הזכאות.

כמו כן – במקרים בהם תא משפחתי קיים (לרבות ידועים בציבור), הם יוכלו להירשם פעם אחת להגרלה – ובמקרה בו הם נרשמו יחד זכאותם תיפסל!

להלן ההוראות מתוך התקנון.

להבדיל!

אם כבר חתמתם על הסכם המכר – ניתן לבצע העברת זכויות במסגרת בני הזוג. מומלץ לבצע זאת לאחר קבלת המפתח לדירה.

 

הגשת הבקשה

שבנו ואמרנו כי לשם קבלת הזכאות יש להגיש בקשת זכאות. חשוב לדעת שאת בקשת הזכאות לא מגישים ישירות למשרד הבינוי והשיכון אלא אל אחת מחברות ההרשמה. חברות ההרשמה פועלות מטעם משרד הבינוי והשיכון ותוכלו להגיע אל אותן חברות דרך האתר הראשי של המשרד.

כמו כן, במאמר בקשת אישור זכאות לרכישת דירה בתוכניות "דירה בהנחה" באתר GOV.IL, תוכלו למצוא קישורים לכל המסמכים הדרושים וכן לאתרי חברות ההרשמה. חשוב לדעת כי מבחינתכם אין כל הבדל בין חברות ההרשמה ואין משמעות לחברה דרכה תבחרו להירשם.

 

מחיר למשתכן לידועים בציבור עם עו"ד אלקיים

אתם בני זוג ואינכם נשואים? רוצים להגיש בקשה להשתתפות בהגרלות אך אינכם בטוחים אם אתם עומדים בתנאי הידועים בציבור? פנו אלינו במשרד עו"ד אושר אלקיים. עו"ד אושר אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בתחום המקרקעין והידועים בציבור וישמח לסייע לכם לעמוד בתנאי הזכאות, להשתתף בהגרלות ובתקווה גם לזכות ולרכוש את בית חלומותיכם.

ידועים בציבור מחיר למשתכן / דירה בהנחה
ידועים בציבור מחיר למשתכן / דירה בהנחה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא ידועים בציבור מחיר למשתכן / דירה בהנחה

התשובה היא כן. ידועים בציבור יכולים להשתתף יחד בהגרלות של דיור בהנחה ו/או מחיר למשתכן. הזכאות היא לזוג יחד, ולא לכל אחד לחוד

מי שנחשבים כידועים בציבור לדירה בהנחה הם זוגות המנהלים משק בית משותף, ואשר חתמו על טופס הצהרה של מחיר למשתכן. קיימת חובה לנהל בית משותף, או להצהיר שאתם בזוגיות מחייבת ועתידים לנהל בית משותף.

במקרה בו הזוגיות התפרקה – על בני הזוג להודיע על כך למשרד הבינוי והשיכון. במקרה בו חתמו על הסכם המכר ורכשו את הדירה – ניתן יהיה להגיש בקשה להעברת הזכויות לאחד מהם. במקרה בו טרם נרכשו – אין לבצע את הרכישה.

משרדנו ליווה עשרות בני זוג ברכישת ומכירת זכויות במחיר למשתכן. אם אתם זקוקים לייצוג – אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין