חישוב פחת 

חישוב פחת הינו שלב חשוב ומהותי בשומת מקרקעין, אשר מגדיל את חבות מס השבח של המוכר בעסקה. חישוב פחת הינו רלוונטי במצבים בהם הנכס היה מושכר, בין אם מדובר בנכס שהושכר לצרכים מסחריים ובין אם בדירה שהושכרה למגורים. מהם שיעורי הפחת הנלקחים בחשבון בחישוב מס השבח? כיצד הפחת משפיע על תשלום המס בעסקה? מתי לא צריך יהיה להוסיף מס על הפחת? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

הכלל – תשלום מס שבח במכירת נכס או דירה חייבת

סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי על מוכר זכות במקרקעין בישראל לשלם מס שבח. שיעור מס השבח עומד על 25% מהרווח הנקי בעסקה. הרווח הנקי עצמו מחושב באופן הבא: מחיר המכירה של הנכס, פחות מחיר הרכישה שלו, בניכוי הוצאות המותרות בניכוי. כך, מגיעים לרווח הנקי החייב במס שבח. ניעזר בדוגמה מספרית פשוטה כדי להבהיר את הדברים.

נניח כי רכשתם בשנת 2022 דירה בעלות של 1.9 מיליון שקלים. שנתיים לאחר מכן, בשנת 2024, מכרתם את אותה הדירה במחיר של 2.5 מיליון שקלים. במקרה שכזה, הרווח שלכם בעסקה יעמוד על 600 אלף שקלים.

עם זאת, רווח זה אינו הרווח הנקי בעסקה שכן הדירה הושכרה ויש להביא בחשבון את מנגנון הפחת. חישוב הפחת, בניגוד לניכוי הוצאות לפי סעיף 39, דווקא מגדיל את השבח בעסקה. חישוב הפחת נחלק לחישוב פחת בדירת מגורים וחישוב פחת בנכס מסחרי. נעסוק בכל מקרה בנפרד.

 

חישוב פחת בדירת מגורים

מכירה של דירת מגורים שאינה דירתו היחידה של המוכר, חייבת במס שבח. בהנחה שהדירה הייתה מושכרת והמשכיר נהנה מפטור מלא או חלקי ממס הכנסה על הרווחים מדמי השכירות, הרי שהמוכר יצטרך להוסיף חישוב פחת לשבח החייב במס.

החוק קובע כי שיעור הפחת השנתי, עבור כל שנה בה הדירה הייתה מושכרת, עומד על 2% מערך הדירה. לכן, אם בדוגמה הקודמת בשנת 2022 הדירה הייתה מושכרת, הרי שתצטרכו להוסיף לשבח פחת בשיעור של 2 אחוזים משווי הדירה. במקרה דנן, 2% ממחיר הדירה ביום רכישתה הם 38 אלף שקלים. המשמעות היא שהשבח החייב במס לא יעמוד על 400 אלף שקלים, אלא על 438 אלף שקלים, וזאת תוך חישוב הפחת החייב במס.

נציין כי זהו חישוב הפחת הפשוט ביותר שיש. במציאות, החישוב מורכב הרבה יותר, מכניס אלמנטים של לינאריות ושאר כללים חשבונאים ומיסויים. על כן, כדי להגיע לחישוב מדויק ונכון ולהימנע מטעויות לא נעימות, רצוי לעשות זאת בעזרת עורך דין מקרקעין המתמחה במיסוי מקרקעין. עורך הדין יסייע לכם לחשב את הפחת באופן מדויק ולערוך שומת מס שבח נכונה, שלא תגרור אחריה תיקונים כואבים מהמנהל.

 

מתי לא צריך לחשב פחת בדירת מגורים

ראשית, כאשר הדירה נמכרת בפטור ממס שבח, אין צורך כמובן לחשב פחת. דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של המוכר נמכרת, על פי רוב, בפטור ממס שבח. במצב דברים זה, בו לא משלמים מס על השבח, ברי כי אין מחשבים את השבח וממילא אין צורך להוסיף את הפחת לחישוב. מעבר לכך, ישנם מספר מסלולים לתשלום מס הכנסה על השכרת נכס – מסלול הפטור, מסלול חיוב המס בשיעור של 10% ומסלול מס הכנסה רגיל.

לעיתים, בחירה במסלול התשלום המלא עשויה לפטור את המשכיר מחישוב הפחת בשבח. זאת, אם הוא לא ניכה את הפחת אלא שילם את מלוא המס על דמי השכירות שקיבל. עם זאת, כאמור, מדובר בנושא מורכב ומסועף ויש להתייעץ עם עו"ד כדי להבין מה באמת עליכם לעשות כדי ליהנות מהפטור.

לא רק זאת אלא גם שעל פי רוב, בחירה במסלול זה אינה משתלמת.

זאת, מאחר שיהיה למוכר עדיף להוסיף את חישוב הפחת לשבח, ולא לשלם מס באופן קבוע על דמי השכירות. אשר על כן, נכון להתייעץ עם עורך הדין, לתכנן את המס בהתאם ולצמצם את תשלומי המס, בסך הכולל, למינימום ההכרחי.

כמו כן, במקרה של דירת מגורים נהוג לבצע חישוב של 2% או 4% ביחס לדירה, וכן להפחית ל-2/3 משווי ערך הרכישה, שכן 2/3 מיוחס למבנה, ו-1/3 מיוחס לקרקע שאינה ברת פחת. כמובן במקומות בהם הקרקע יקרה משמעותי, או שנמכרת קרקע, הרי שניתן לייחס חלק גבוה יותר לקרקע ובכך להפחית את הפחת.

 

טבלה של חישוב פחת

להלן דוגמה של חישוב פחת במקרים שונים. בדוגמה מטה החישוב הוא על בסיס 5 שנים של השכרה. כלומר – יש להפחית משווי הרכישה את חישוב הפחת, או לחילופין לציין את סכום הפחות במקום הרלוונטי בסימלטור מס השבח.

סוג הנכס אחוז הפחת חישוב יחס מבונה מספר שנים חישוב פחת
בניני-אבן איתנים ממדרגה ראשונה 1.5% 2/3 5 5%
שיעור פחת על דירה – בניני ביטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה 2% 2/3 5 6.66666667%
שיעור פחת דירה – בנינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות 4% 2/3 5 13.3333333%

 

חישוב הפחת לעסק

אם אתם משכירים נכס עסקי, אתם בוודאי יודעים כי ביכולתם לנכות את הפחת מתשלומי מס ההכנסה. הפחת הריאלי של הנכס יילקח בחשבון בעת שומת המס על ההכנסות שלכם מהשכירות העסקית ויופחת מתשלום המס שלכם.

עם זאת, לא תהנו מהפחת פעמיים. בזמן שתמכרו את הדירה, הפחת יופחת מערך הרכישה המקורי ויצטרף לשבח. בניגוד לפחת בדירת מגורים, כאן הפחת לא ייקבע לפי חישוב של 2% בשנה אלא לפי שיעורי הפחת שניכיתם מהמס בפועל.

נניח שרכשתם נכס מסחרי לפני שנה ב-1.5 מיליון שקלים. הפחת השנתי של הנכס עומד על 5%. כעבור שנה, מכרתם את הנכס ב-2 מיליון שקלים. השבח של הנכס לא יחושב לפי מחיר המכירה פחות מכיר הקנייה, אלא באופן הבא: מחיר המכירה, פחות מחיר הקנייה, פחות הפחת. כך, השבח לא יעמוד על 500 אלף שקלים אלא על 575 אלף שקלים, מה שיגדיל עוד יותר את תשלומי מס השבח על הנכס המסחרי.

 

חישוב פחת – אושר אלקיים משרד עו"ד

לסיכום, חישוב הפחת נצרך כאשר הנכס הנמכר הושכר, לצרכים מסחריים או למגורים. מדובר בחישוב מורכב ובעל השלכות קריטיות על תשלום מס השבח בעת מכירת הנכס. על כן, יש להסתייע בעו"ד למיסוי מקרקעין אשר יתכנן את העסקה כך שתפחיתו את תשלומי המס למינימום ההכרחי.

מחפשים עו"ד שילווה את העסקה, יחשב נכונה את הפחת ויצמצם למינימום את תשלומי המס? פנו אל עו"ד אושר אלקיים ותהנו משירותים מהשורה הראשונה בתחום. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן המתמחה בדיני מקרקעין בכלל ובמיסוי מקרקעין בפרט. אצל עו"ד אלקיים תהנו משירותים משפטיים מהשורה הראשונה בתחום, הנסמכים על מומחיותו הרבה וניסיונו העשיר. קבעו פגישת ייעוץ ראשונית במשרדו, והצטרפו לשלל לקוחותיו המרוצים.

חישוב פחת 
חישוב פחת
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא חישוב פחת 

פחת הוא תהליך חשבונאי המביא בחשבון את ערך הקרקע או המבנה הנמכר, ומפחית חלק מעלות הרכישה לאורך זמן הבעלות בנכס. המקור החוקי לכך הוא סעיף 21 לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין.

ביצוע חישוב הפחת מתייחס למספר השנים בהם הנכס היה מושכר, למעט לבני משפחה או מגורי הבעלים של הנכס, בניכוי מספר האחוזים המותרים. ובחישוב פשוט – 4% או 2% במכפלה של 2/3 לשווי מבונה, כפול מספר השנים – מקסימום 25 שנים!

במקרה של דירה שהושכרה 5 שנים, חישוב הפחת הוא בין 13.33% ובין 6.67%. כלומר, יש להפחית משווי הדירה את סכום הרכישה בשווי הפחת ובכך להגדיל את מס השבח לשבח ריאלי.

חישוב פחת הוא לא עניין פשוט. יש להתחשב במספר פרמטרים, ולעיתים יש להביא אסמכתאות לאופן החישוב. לבחינת המס באמצעות עורך דין מומחה ממשרדנו – אתם מוזמנים לפנות בהודעה ואנו נחזור אליכם בשמחה.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין