העברה אגב גירושין

העברה אגב גירושין הינה הליך משפטי, במסגרתו מועברות הזכויות ברכוש מבן זוג אחד לשני או לצדדים אחרים, על פי הסכם גירושין שנכרת ביניהם. העברה של דירה אגב גירושין מובילה לשינוי רישום בטאבו של הבעלות בנכס ולה השלכות מס אפשריות. האם העברה אגב גירושין נחשבת למכירה או לקנייה של נכס? אילו מיסים יכולים לחול על העברה אגב גירושין? מתי בכלל העברת זכויות נחשבת להעברה אגב גירושין? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

הסכם גירושין

בני זוג מעוניינים להתגרש או להיפרד. במסגרת הפרידה, עליהם לטפל בשלושה נושאים עיקריים הכרוכים בפרידה או בגירושין:

  1. משמורת על הילדים ומינוי אפוטרופוס
  2. תשלומי מזונות
  3. חלוקת הרכוש

 

אנו נמקד מבטינו בנושא השלישי הכרוך בפרידה, נושא חלוקת הרכוש. בהליך חלוקת הרכוש, על בני הזוג המתגרשים או הנפרדים להחליט כיצד יחולק הרכוש שלהם. חוק יחסי ממון – 1973, קובע כי במקרה של פרידה יבוצע "איזון משאבים" בין בני הזוג. כלל איזון המשאבים הוא ממשיכו של "הלכת השיתוף" המיתולוגית.

כלל איזון המשאבים, כמו גם הלכת השיתוף, קובע אילו נכסים יתחלקו שווה בשווה בין בני הזוג ואילו לא. עם זאת, איזון משאבים והלכת השיתוף לא קובעים, כמובן, מי מבני הזוג יקבל איזה חלק של הרכוש בפועל. הדין מתווה את הכללים ההיקפיים לחלוקת הרכוש, בזמן שעל בני הזוג מוטלת המלאכה להכריע כיצד יחולק הרכוש בפועל. ישנם זוגות מסוכסכים אשר לא מצליחים לנהל כל מגעים ביניהם. אצל זוגות אלו, חלוקת הרכוש בפועל תיקבע, על פי רוב, בין כתלי בית המשפט.

לעומת זאת, קיימים זוגות מעשיים יותר אצלם הליך הגירושין מתנהל בהסכמה. זוגות אלו יודעים כיצד לתקשר, למרות הגירושין, וביכולתם להגיע להסכם גירושין מוסכם. הסכם הגירושין, תפקידו לשקף את החלוקה בפועל בהתאם לכללי החוק והפסיקה. ההסכם יקבע בפועל אילו נכסים יגיעו לכל אחד מבני הזוג, כך שבסופו של דבר החלוקה תהיה שוויונית והוגנת עד כמה שניתן. חשוב לציין כי הסכם הגירושין יכול, ואף רצוי שיכלול, הסכמות הנוגעות למשמורת ולגידול הילדים המשותפים. עם זאת, נושא המשמורת חורג מענייננו ועל כן לא נעסוק בו כעת.

אם כן, בהסכם הגירושין נקבעת חלוקת הרכוש הלכה למעשה. כך, למשל, ניתן לקבוע כי הגבר יעביר לאישה את מלוא זכויותיו בדירה (מחצית מהדירה המשותפת). בתמורה, הגבר יקבל 500 אלף שקלים עודפים מחשבון הבנק של הזוג וכן האישה תוותר על זכויותיה הפנסיוניות. במקרה שכזה, כפי שנראה מיד, תידרש העברת דירה אגב גירושין. לאחר ניסוח הסכם הגירושין, יש להגיש אותו לבית הדין הרבני או לבית משפט למשפחה. בית הדין או בית המשפט יבחן את ההסכם, יזמן את הצדדים לדיון ויוודא כי ההסכם נחתם מרצונם החופשי של הצדדים וכי הם מבינים את משמעותו, ויעניק להסכם תוקף של פסק דין.

לסיום פרק זה, נציין כי עריכת הסכם גירושין הוגן מחד וכזה שיגן על זכויותיכם מאידך, הינה מלאכת מחשבת. כדי להגיע להסכם שכזה, עליכם לשכור את שירותיו של עורך דין הפועל בתחום, דוגמת עורך דין מקרקעין או עורך דין לענייני משפחה. זכרו – הסכם טוב יעניק לכם וודאות ויציבות, בעוד שהסכם שאינו איכותי דיו עלול ליצור יותר נזק מתועלת.

 

העברת דירה אגב גירושין בטאבו

חלק אינטגרלי מהסכם הגירושין, נוגע להסכמים אודות דירת המגורים של הזוג ולהעברת הדירה אגב הגירושין. במצב הנורמלי, ערב הגירושין שני בני הזוג גרו בבית יחד עם ילדיהם. כתוצאה מהגירושין, אחד מבני הזוג ייאלץ לעזוב את הבית. כמובן שגם לבן הזוג שעוזב את הבית מגיעות זכויות בדירה ולמעשה מחצית מהדירה, היא שלו. מכיוון שכך, כדי לממש את הסכם הגירושין, יש לבצע העברה אגב גירושין של זכויות אחד מבני הזוג בדירה. נחזור לדוגמה אותה הצגנו לעיל. זוג 2+ מתגוררים בדירה במרכז הארץ.

הזוג, לצערנו, מתגרשים. על פי הסכם הגירושין, האם תישאר עם הילדים בדירה והאב יעבור לדירה אחרת. במקרה שכזה, האב יצטרך לבצע העברה אגב גירושין של מלוא זכויותיו בדירה אל האם, כך שהיא תישאר הבעלים הבלעדי של הדירה. הליך זה של העברת הזכויות, הוא אשר נקרא "העברה אגב גירושין".

 

העברה אגב גירושין – מה צריך לעשות

ברמה הטכנית, כדי לבצע העברה אגב גירושין, יש לפנות ללשכת רישום המקרקעין ולהגיש לה את הסכם הגירושין, בצירוף בקשה להעברת הזכויות. כמו כן, הצדדים יידרשו להגיש אישור גירושין, אישור היעדר חובות מהרשות המקומית, שטרי מכר, אישור היעדר חובות מרשות המיסים ואישור מהבנק שמימן לכם משכנתא להעברת הזכויות. לבסוף, תידרשו לשלם אגרה ואף להציג אישור תשלום אגרה.

לאחר שעשיתם כל זאת, הזכויות בדירה תעבורנה על שם בן הזוג אשר לטובתו הוסבו הזכויות. חשוב להדגיש כי ההליך רלוונטי לא רק לזוגות נשואים, אלא גם לזוגות ידועים בציבור ולזוגות חד מיניים. כמובן שכל אחד מהשלבים לעיל הוא סיוט בפני עצמו, ועל כן כל מי שמבצע העברה אגב גירושין חייב להצטייד בעורך דין למקרקעין שיבצע בשמו ועבורו את ההעברה בפועל על מנת להימנע מבעיות ברישום ובעיות מול הבנק.

 

העברה אגב גירושין – השלכות מס

ניתן היה לחשוב כי העברה אגב גירושין הינה אירוע מס היוצר חיוב במס שבח ובמס רכישה, אולם העברה אגב גירושין אינה אירוע מס בהתאם לסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. המשמעות היא שמקבל הזכויות לא יתחייב בתשלום מס רכישה ומסב הזכויות יהיה פטור מתשלום מס שבח. זאת, אף אם על פי ההסכם הוא קיבל תמורה על חלקו בדירה. אם כן, במסגרת העברה אגב גירושין, לא תצטרכו להטריד את עצמכם בשיקולי מיסוי מקרקעין. זאת, למעט שני חריגים משמעותיים אשר חשוב לשים לב אליהם:

  1. מכירה מאוחרת של הנכס
  2. היטל השבחה

 

מכירה מאוחרת של הנכס

כאמור, העברה אגב גירושין אינה אירוע מס, אולם למעשה לא מדובר בפטור ממס אלא בעיקר בדחיה שלו. זאת, מאחר שבמכירה עתידית של הנכס, השבח שלכם יחושב לא מהיום בו אתם קיבלתם את הנכס אלא מהמועד בו בן הזוג שלכם רכש את הנכס. ניעזר בדוגמה מספרית פשוטה כדי להבהיר למה כוונתנו. נניח כי רכשתם דירה בשנת 2020 במחיר של 2 מיליון שקלים. הדירה נרשמה על שם בני הזוג במשותף. בשנת 2024, החליטו הזוג להתגרש וערכו ביניהם הסכם גירושין.

מתוקף ההסכם בוצעה העברה אגב מכירה, והבעל העביר את מלוא זכויותיו בדירה לאישה. במועד זה, שוויה של הדירה עמד על 3 מיליון שקלים. בשנת 2025, מכרה האישה את הדירה במחיר של 3.5 מיליון שקלים. ניתן היה לחשוב כי על מחצית מהדירה תשלם האישה מס שבח מלא, כנגד מלוא השבח שנצבר בין שנת 2020 לשנת 2024, אולם על מחצית הזכויות שקיבלה מבעלה תשלם מס שבח חלקי, רק על השבח שנצבר בין 2024 לבין 2025.

אכן ניתן היה לחשוב כן, אך זוהי טעות. האישה תתחייב בתשלום מס שבח מלא, גם על הזכויות בדירה שקיבלה מבעלה. כך, בא לידי ביטוי העיקרון כי העברה אגב גירושין אינה מבטלת מס, אלא דוחה אותו.

 

למידע נוסף אודות:  14 דרכים חוקיות איך לא לשלם מס שבח, לחצו בקישור הבא >>>

מס שבח דירה שניה
מס שבח דירה שניה

מושכלות יסוד של כללי המס במדינת ישראל ובעולם כולו היא שאם אדם מרוויח כסף – צריך להיות על כך מס. המס משקף את חלקה של

קרא עוד »

 

היטל השבחה

כידוע, במקרים בהם הושבח הנכס שלכם כתוצאה מפעולתה של הרשות, הרשות תוכל להטיל על בעלי הדירות היטל השבחה. כך, אם למשל הבניין שלכם עבר פינוי בינוי או שסביבת הבניין עברה פיתוח משמעותי, ניתן יהיה לחייב אתכם בתשלום היטל השבחה. עם זאת, לא אחת, לא תצטרכו לשלם את היטל ההשבחה בזמן ההעברה אגב הגירושין, אלא רק במועד בו תמכרו את הדירה לצד ג'. כמו כן יש לציין כי אין הסדר חוקי אחיד לנושא זה, וכי כל רשות מקומית פועלת בהתאם לשיקול דעתה ועל פי נהלים פנימיים שאינם שקופים לציבור.

 

פסק דין להעברה אגב גירושין

תשומת לב שלשון הסעיף מחייבת! את הנפרדים לקבל פסק דין הצהרתי של בית המשפט לענייני משפחה ו/או של בית הדין הרבני לעניין הפרידה והגירושין. כלומר, לא ניתן להסתפק בכל מסמך או נושא שהוא אינו פסק דין חלוט וברור המעיד על פרידת בני הזוג וחלוקת הרכוש בינהם באופן שיפורט בהסכם. יצויין כבר עתה כי גם במקרה של ידועים בציבור ו/או זוגות שנשואים אזרחית – יש לקבל פסק דין הצהרתי של בית המשפט לענייני משפחה המעיד על הפרידה. גם במקרים אלו ניתן לבצע את חלוקת הרכוש באופן מיטיב, אך יש לתת לכך טיפול משפטי משמעותי בטרם ביצוע פסק הדין, שכן כל פעולה שנעשת לאחריו עשויה שלא להביא לתוצאה הרצויה.

 

דיווח למיסוי מקרקעין על העברה אגב גירושין

אם אתם נמצאים בפרק הזה – אתם כנראה עורכי דין!  השאלה הבסיסית היא האם צריך לדווח למיסוי מקרקעין על העברה אגב גירושין?  והתשובה לה היא לא והיא נמצאת בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. יחד עם זאת לעיתים מומלץ לדווח למיסוי מקרקעין על ביצוע ההעברה באמצעות מכתב נלווה ("מכתב לשם הזהירות" בשפה המקצועית) והגשה פיזית ו/או באמצעות דיווח מקוון. הסיבה העיקרית לכך היא הרצון לקבע שווים של דירה בעת הפרידה, וביסוס של טענות בדבר חלוקת רכוש ומיסוי התא המשפחתי באופן שונה ממה שרשום במחשבי הרשות.

לכן אפילו במקרים פשוטים כאשר האישה/הגבר מקבל/ת את דירת המגורים בהעברה אגב גירושין – יש לשקול בחיוב לדווח על מנת לוודא שהצד שנותר ללא דירה ייחשב כמי שאין בבעלותו דירה ויוכל לרכוש דירה ללא תשלום מס של דירה נוספת.

 

תכנון מס בגירושין

לא פעם בני זוג מגיעים למועד הפרידה ומוכנים לשרוף שנים רבות של רווחים וממון רב רק על מנת להיפרד. הדבר הזה מוביל להפסד כספי ניכר שלהם ושל דור ההמשך, אשר מאבד סכומים משמעותיים, לעורכי דין, מיסים, היטלי השבחה ועוד. לאור זאת, המצב המומלץ ביותר הוא לבצע את הגירושין בהסכמה רחבה על מרבית הפרטים מתוך הבנה שכל שקל שחוסכים – זה שקל שנשאר אצלכם!

לכן, משרדנו מתמחה בכל הקשור להסכם גירושין אשר נעשה בהסכמה רחבה של שני הצדדים, בהינתן שיקול מכריע ועיקרי לכל נושא תכנון המס שייחסך לבני הזוג. ההליך פשוט וקצר משמעותית, ומאפשר חסכון אמיתי של מיסים בעת הפרידה. כך למשל באחד המקרים שהגיע למשרדנו, הצלחנו במיומנות ומקצועיות לחסוך לבני הזוג תשלום מס שבח מלא בעת מכירת 3 דירות שהיו בבעלות המשפחה, וכן מס רכישה של שני בני הזוג שרכשו דירות אחרות במס רכישה של דירה יחידה!

סכום החיסכון במס שבח ורכישה הצטבר לסכום של למעלה מ-1,980,000 ₪ ₪! כלומר, באמצעות תכנון נכון של ההון המשפחתי, גם בעת גירושין, ניתן לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים באופן שמאפיל על הצורך למכור ולבצע הכל מהר ועכשיו.

 

עורך דין להעברה אגב גירושין

כפי שראינו, העברה אגב גירושין אינה יוצרת אירוע מס אך בכל זאת יש לה השלכות מס לא מבוטלות. בשל כך, רצוי בהחלט להיוועץ בעו"ד מקרקעין קודם ביצוע העברה אגב גירושין. כך גם הטיפול בהעברה נעשה על פי רוב על ידי עורך דין למקרקעין ולא על ידי עורך דין לענייני משפחה. אתם עורכי דין שאינם בקיאים באופן ההעברה אגב גירושין?

אתם מחפשים עו"ד שילווה אתכם בהליך וימקסם את הכדאיות שלו? פנו אל עו"ד אושר אלקיים לקבלת ייעוץ מהשורה הראשונה בתחום. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן, המתמחה בדיני מקרקעין בכלל ובדיני מיסוי מקרקעין בפרט. פנו אליו לקבלת ייעוץ אמין ומקצועי ותכננו נכון את העברת הזכויות שלכם.

העברה אגב גירושין
העברה אגב גירושין

 

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא העברה אגב גירושין

העברה אגב גירושין הוא הליך שמבוצע במסגרת פסק דין שמתקבל על ידי בית הדין הרבני ו/או בית המשפט לענייני משפחה, במסגרתו בני הזוג מבצעים העברה של דירת מגורים בין בני הזוג או בני המשפחה. יש להעברה זו יתרונות משמעותיים בעת פרידת בני הזוג מבחינת מיסוי ותכנון ההון המשפחתי.

בעת העברה ללא תמורה בהתאם לסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין לא אמור לחול מס שבח, אך יחד עם זאת ניתן לבצע מספר פעולות משפטיות שיאפשרו חיסכון משמעותי במיוחד במס שבח בעתיד של כל אחד מבני המשפחה.

אם אתם נמצאים בשלב של מכירת דירת בני הזוג ו/או ההעברה וזקוקים למשרד עורכי דין הבקיא בעולמות מיסוי המקרקעין, אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו ואנו נשמח להעניק לכם שירות משפטי מקצועי ויעיל, בזמינות מיידית ומחירים הוגנים.

לא פעם עורכי דין שואלים את עצמם האם חייב לדווח על העברה אגב גירושין? התשובה הפורמלית היא לא בהתאם לסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין, יחד עם זאת לא פעם מומלץ לדווח ו/או לעדכן את רשות המיסים משיקולי מס עתידיים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין