הסכם ממון ידועים בציבור

הסכם ממון הינו הסכם המאפשר לזוגות להחליט כיצד יחולק הרכוש ביניהם, במקרה של פרידה או מוות של בני הזוג. חוק יחסי ממון, מכוחו נכרת ההסכם, חל על זוגות נשואים בלבד. האם גם ידועים בציבור יכולים לכרות הסכמי ממון? מה תוקפם של הסכמי ממון בין ידועים בציבור? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

חזקת השיתוף וחלוקת רכוש בין בני זוג

הדין הישראלי קובע כיצד יחולק הרכוש בין בני זוג, במקרה של פרידה או גירושין של בני הזוג, או במות אחד מהם. עיקרם של כללי החלוקה לזוגות נשואים מוסדרים בחוק יחסי ממון. חלוקת רכוש בין בני זוג שאינם נשואים מוסדרת בפסיקה, במסגרת הלכת השיתוף ועל פי חזקת השיתוף. ככלל, הלכת השיתוף קובעת כי רכושם של בני הזוג יתחלק שווה בשווה. זאת, אף אם הרכוש נרכש על ידי אחד מבני הזוג קודם לזוגיות או במהלכה.

חזקת השיתוף, משמעותה כי חזקה על הצדדים שהתייחסו לרכוש כמשותף והם למעשה חילקו אותו ביניהם. מכיוון שכך, על הרכוש להתחלק בשווה בין הצדדים במקרה של פרידה או מוות. בהלכת הדרי המפורסמת נקבע כי "דירת המגורים היא גולת הכותרת של חזקת השיתוף". כלומר, דירת מגורים נמצאת בליבת חזקת השיתוף והיא תתחלק בין בני הזוג אף אם נרכשה על ידי אחד מהם בלבד.

הלכת הדרי, כמו גם הלכות רבות נוספות המרחיבות את חזקת השיתוף, נתפסות כבעייתיות בקרב זוגות בציבור. לא מעט זוגות מעוניינים לשמור על הפרדה רכושית מסוימת ואין ברצונם ליצור מצב בו כלל הרכוש שלהם הוא משותף. הדבר נכון ביתר שאת בקרב זוגות שאינם נשואים החיים יחד. לעיתים, הרצון בהפרדה רכושית הוא אשר מניע את הזוגות להישאר ידועים בציבור ולא להתחתן, והחלת חזקת השיתוף עליהם נוגדת באופן ישיר את רצונם.

מה יכולים לעשות, אם כן, זוגות אשר אינם מעוניינים בשיתוף הרכוש ובתחולת חזקת השיתוף עליהם? התשובה היא שזוגות אלו יוכלו לכרות הסכם ממון שיקבע כיצד יחולק הרכוש ביניהם. נעסוק כעת בהסכם ממון ובמשמעותו.

 

הסכם ממון

חוק יחסי ממון קובע כי בני זוג יוכלו לכרות ביניהם הסכם ממון. הסכם הממון יסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג ויקבע כיצד הוא יתחלק במקרה של פרידה או מוות. על פי החוק, הסכם הממון הספציפי בין בני הזוג יגבר על הוראות החוק הכלליות וחלוקת הרכוש תתבצע על פיו. כך, למשל, הסכם ממון בין בני זוג יכול לקבוע כי דירת המגורים של הזוג, אותה הביא הגבר לזוגיות מלפני החתונה, תישאר שלו ולא תתחלק במקרה של פרידה או גירושין.

כמו כן, במקרה בו האישה הביאה עימה רכוש משמעותי מלפני הנישואין, ניתן יהיה לקבוע כי אותו סכום מהרכוש המשותף ייגרע מהרכוש שיתחלק והוא יושב בשלמותו לאישה. הבעיה עם חוק יחסי ממון, שהוא חל על זוגות נשואים ו/או זוגות שעומדים להינשא בלבד.  החוק לא מייפה את כוחם של ידועים בציבור לערוך הסכם ממון ביניהם. מכיוון שכך, עולה השאלה האם ידועים בציבור יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון ומה תוקפו של הסכם זה. בשאלה זו נעסוק כעת.

 

הסכם ממון ידועים בציבור – תוקף וצורה

כאמור, הסכם ממון אינו מיועד לידועים בציבור אלא לזוגות נשואים. עם זאת, פסיקת בתי המשפט לאורך השנים פתחה פתח עבור זוגות ידועים בציבור אשר רוצים לשלוט בחלוקת הרכוש שלהם. במקום הסכם ממון, ידועים בציבור יכרתו הסכם חיים משותפים. הסכם חיים משותפים הוא הסכם משפטי, הדומה בצורה ובמהות להסכם ממון.

ההבדל העיקרי בין השניים הוא שהסכם ממון נערך מכוח חוק יחסי ממון ועליו לעמוד בכלל הדרישות הצורניות והמהותיות הקבועות בחוק, בעוד שהסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור נערך מכוח דיני החוזים הכלליים ואותן דרישות לא חלות עליו. בשל כך שחוק יחסי ממון אינו חל על הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור, אין צורך לכתוב אותו בהכרח באמצעות עורך דין. כמו כן, הוא אינו טעון אישור נוטריוני או הפקדה בבית המשפט. עם זאת, רצוי ומומלץ לעשות כן כדי לחזק את התוקף המשפטי של ההסכם ולהקשות על ערעורים עתידיים על תוקפו.

לכן, ערכו את הסכם החיים המשותפים שלכם באופן יסודי ומקצועי מהשלב הראשון ועד לשלב האחרון. הסתייעו בשירותים משפטיים מקצועיים. ככל שהרכוש שלכם כולל נכסי מקרקעין, הסתייעו אף בשירותיו של עורך דין מקרקעין. הביאו את ההסכם לאישור נוטריון או הפקידו אותו בבית המשפט. כך, תוכלו באמת לשלוט בחלוקת הרכוש שלכם גם באמצעות הסכם חיים משותפים, שהוא מעין הסכם ממון לידועים בציבור.

 

תוכנו של הסכם חיים משותפים

חשוב להדגיש כי מבחינת תוכנו של הסכם חיים משותפים, אין הבדל מהותי בינו לבין הסכם ממון קלאסי. ההסכם יוכל להסדיר את חלוקת הרכוש של בני הזוג, בהתייחס לכלל הרכוש, חלקו או נכסים ספציפיים. ניתן יהיה לקבוע תנאים וסייגים בהסכם, בהתאם לדיני החוזים ולדיני המשפחה, באופן שיאפשר לכם לשלוט בחלוקת הרכוש שלכם. יש לציין כי אם בני הזוג מחליטים לאחר חתימת הסכם חיים משותפים להינשא – יש לאשרר את הסכם החיים המשותפים כהסכם ממון לכל דבר ועניין, ואם לא הרי שלא יחולו התנאים לאחר הנישואים.

 

למי ההסכם מיועד

כאמור, קהל היעד של ההסכם הוא זוגות ידועים בציבור שאינם נשואים. זוג נחשב לידוע בציבור אם הוא מתנהל כזוג ומנהל משק בית משותף, אף אם לא הצהיר במפורש על כך שהוא "ידוע בציבור", וכך גם במקרים של ידועים בציבור מחיר למשתכן. נבהיר כי זוגות אשר נישאו בנישואים אזרחיים יכולים לערוך הסכם ממון על פי חוק יחסי ממון, ואינם זקוקים להסכם חיים משותפים. כמו כן, זוגות שאינם נשואים יוכלו להסתייע בהסכם זה, אף אם הם מאותו המין. הדבר חשוב במיוחד גם במקרים של הורשה לידועה בציבור, ומאפשר לקבל חלקים מדירת המגורים במקרה של פטירה.

 

הסכם ממון ידועים בציבור רכישת דירה שנייה

לא פעם יחידים מגיעים לזוגיות עם בן/בת הזוג עם דירה או הון עצמי לרכישת דירה. במקרים כאלה, קיומו של הסכם ממון בין ידועים בציבור משמעותי במיוחד, ועשוי לחסוך לא מעט כסף! כיצד? במקרים בהם בני הזוג בעלי דירה או בעלי הון עצמי, הם יכולים לבצע רכישה של דירה יחידה או דירה שנייה במדרגות מס רכישה של דירה יחידה עבור אחד או שני בני הזוג.

לדוגמה? עמי ותמי הם זוג. עמי רכש דירה בטרם הכיר את תמי. לאחר תקופה בה יצאו ביחד ובטרם התגוררו ביחד, עמי ביקש מתמי לחתום על הסכם ממון ידועים בציבור ולקבוע הפרדה רכושית מלאה על הדירה. מה היתרון במס רכישה שיווצר לבני הזוג?

בעת רכישת הדירה השנייה של בני הזוג, הם יוכלו להצהיר כי מחצית הדירה שנרכשת על ידי תמי תמוסה במדרגות מס רכישה של דירה יחידה, ומחצית הדירה של עמי על פי מדרגות של מס רכישה לדירה שנייה, או על פי מס רכישה משפרי דיור. להבדיל, אם אין הסכם ממון, יקבע המיסוי כי הדירה של עמי שייכת גם לתמי, ומס הרכישה ייקבע לפי 8% מס רכישה.

כך למשל ברכישת דירה ב-1,900,000 ₪, תמי לא תשלום מס רכישה כלל, ועמי ישלם 76,000 ₪ מס רכישה, במקום ששני בני הזוג ישלמו 152,000 ₪ מס רכישה. הדבר גם משמעותי אם לשניהם יש דירות מלפני הנישואין, שכן אז שניהם יהיו זכאים למדרגות מס רכישה דירה יחידה, ואפילו יכולים לעמוד בתנאים של מכירת דירה לפי סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין, ולקבל מס רכישה של דירה יחידה ופטור ממס שבח במכירת שתי הדירות!

יחד עם זאת יש תנאים רבים שצריך לעמוד בהם בדווקנות בטרם ביצוע העסקה, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לייעוץ על ידי עורך דין למיסוי מקרקעין בטרם ביצוע כל פעולה!

 

כמה עולה הסכם ממון לידועים בציבור?

העלות להסכם ממון לידועים בציבור משתנה בהתאם למספר פרמטרים:

  1. המורכבות של ההסכם – ככל שיש יותר נכסים, וככל שיש יותר מורכבות בנוסחאות החישוב בין בני הזוג, הרי שההסכם יותר פרטני ולכן יותר יקר.
  2. מועד חתימת ההסכם – אם ההסכם נחתם בטרם הנישואין ניתן לאשרו באמצעות נוטריון או בית המשפט. לאחר הנישואין רק בבית המשפט. ההליך אל מול בית המשפט יקר יותר וכרוך בעלויות נוספות.
  3. ניסיון ומומחיות של עורך הדין – כל עורך דין רשאי לדרוש שכר טרחה בהתאם לראות עיניו. הכלל הוא שעורך דין מיומן ומנוסה יותר ידרוש סכום גבוה יותר לאור הניסיון הרב שצבר בתחום.

 

העלות הכללית של הסכם ממון לידועים בציבור בשוק עורכי הדין נעה בין 3,000 ₪ להסכם פשוט על ידי עורך דין בסיסי, ויותר מכך בהתאם למורכבות ודרישת עורכי הדין. יש לציין שהמחיר אינו הפונקציה החשובה ביותר, אלא היכולת של עורך הדין להביא לתוצאה הטובה ביותר לטובת הלקוח, וזה יקר לאין שיעור מאשר הסכום שישולם.

 

אושר אלקיים משרד עו"ד

מעוניינים לשלוט בחלוקת הרכוש שלכם? לא יכולים לערוך הסכם ממון? פנו אל עו"ד אושר אלקיים לקבלת ייעוץ והכוונה בנושא הסכם חיים משותפים. בעזרת שירותיו של עו"ד אלקיים, גם אתם, זוגות ידועים בציבור, תוכלו ליהנות מהסכם ממון ולקבוע כיצד יחולק הרכוש שלכם. ורכי הדין משתנה בין מורכבות ההסכם הנדרש, מועד חתימת ההסכם, והניסיון והמקצועיות של עורך הדין שיערוך את ההסכם. המחיר הנמוך ביותר בשוק עורכי הדין מתחיל בכ-3,000 ₪ בתוספת מע"מ ועולה בהתאם למורכבות הנושאים שצוינו לעיל.

הסכם ממון ידועים בציבור
הסכם ממון ידועים בציבור

 

לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסכם ממון ידועים בציבור

במקרים מסוימים הסכם ממון יכול לסייע בעת רכישת דירה שנייה על ידי אחד או שני בני הזוג. הדבר מאפשר רכישת דירה או חלקי דירה במדרגות מס רכישה של דירה יחידה, ועשוי לחסוך מאות אלפי שקלים במס רכישה ושבח

על הסכם ממון של ידועים בציבור יכולים לחתום זוגות שעתידים להינשא או זוגות שנישאו. זוגות שטרם החליטו אם להינשא, צריכים לערוך הסכם שנקרא הסכם חיים משותפים, שזהה במהותו ותוכנו להסכם ממון. 

בתי המשפט במדינת ישראל מחילים חזקה שנקראת חזקת השיתוף, לפיה כל זכות שקיימת לבני הזוג בחיי הנישואין או בעת שהם ידועים בציבור שייכת לבני הזוג בחלקים שווים. ללא הסכם ממון, זהו הכלל וברירת המחדל וקשה יהיה לטעון אחרת. במקרה של הסכם ממון, ניתן לקבוע הפרדה רכושית או חלקים אחרים מאלה שנקבעו.

המחיר של הסכם ממון בשוק עורכי הדין משתנה בין מורכבות ההסכם הנדרש, מועד חתימת ההסכם, והניסיון והמקצועיות של עורך הדין שיערוך את ההסכם. המחיר הנמוך ביותר בשוק עורכי הדין מתחיל בכ-3,000 ₪ בתוספת מע"מ ועולה בהתאם למורכבות הנושאים שצוינו לעיל.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין