אושר אלקיים משרד עורכי דין

איך כותבים צוואה

חוק הירושה מציג 4 דרכים לכתיבת צוואה. צוואה שנכתבה בכל אחת מדרכים אלו, הינה צוואה כשרה. מהם הדרכים לכתיבת צוואה תקפה? למה חשוב לשים לב כשכותבים צוואה? המשיכו לקרוא וגלו.

 

כל הדרכים בהן כותבים צוואה

הכללים לכתיבת צוואה קבועים בחוק הירושה – 1965. חוק הירושה מציע 4 דרכים בהן ניתן לכתוב צוואה – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. צוואה שנערכה באחת מהדרכים הללו הינה צוואה כשרה ותקפה. נפרט אודות כל אחת מהדרכים בהן כותבים צוואה.

עוד קודם שנצלול אל כל אחת מהדרכים לכתיבת צוואה, נזכיר את סעיף 25 לחוק הירושה הקובע כי אף צוואה שנפלו פגמים בעריכתה, בית המשפט יוכל לקיימה אם הוא השתכנע כי היא משקפת את רצונו של המוריש והתקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה. על כן, לאחר הסבר על כל אחת מהדרכים לכתיבת צוואה, נציין מהו מרכיב היסוד בצוואה הנכתבת בדרך זו.

 

צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה מגדיר כיצד צריכה להיכתב צוואה בכתב יד:

"צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו."

אם כן, ישנם שלושה תנאים לכתיבת צוואה בכתב יד. שלושת התנאים הם:

 1. הצוואה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה;
 2. הצוואה נושאת תאריך שנכתב על ידי המצווה;
 3. הצוואה חתומה על ידי המצווה.

 

כדי לכתוב צוואה בכתב יד, לא נדרשת נוכחות של עו"ד ואפילו לא של עדים. אולם כדי לכתוב צוואה טובה שאכן תסייע ליורשים לאחר מותו של אדם ולא תיצור מלחמות ביניהם, רצוי בהחלט לכתוב אף צוואה זו בעזרת עורך דין מקרקעין שידאג לערוך את הצוואה באופן איכותי ומקצועי.

 

מרכיב היסוד בצוואה בכתב יד

מרכיב היסוד כאשר כותבים צוואה בכתב יד, הוא כתיבת הצוואה כולה בכתב ידו של המצווה. פגמים בתאריך או בחתימה יוכל בית המשפט להשלים. עם זאת, על פי הלכת ד"נ 40/80 קניג נ' כהן, ככל שהצוואה לא נושאת חתימה כלל, בית המשפט לא יוכל לרפא פגם זה. לפיכך, ניתן לראות גם בחתימה מרכיב יסודי בצוואה בכתב יד.

כמובן שזהו סוג הצוואה הבעייתית ביותר – שכן קל מאוד לזייפה והעובדה שאין נדרש האדם לעדים – מביא לנסיונות של יורשים להטיב עמם מאשר עם אחרים.

 

צוואה בעדים

סעיף 20 מורה איך כותבים צוואה בעדים:

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור."

מסעיף החוק עולה כי תנאי עריכת הצוואה בעדים הם:

 1. במעמד עריכת הצוואה ינכחו שני עדים – העדים חייבים להיות עדים שאינם מצווים על פי הצוואה. כלומר – אי אפשר שילד שזכאי למנה מהצוואה יהיה אחד מהעדים.
 2. הצוואה תהיה כתובה או מודפסת – אפשר כמובן שהיא תהיה מנוסחת על ידי עורך דין לצוואות.
 3. הצוואה תישא תאריך – חובה לציין את התאריך מומלץ גם בראש הצוואה וגם ליד החתימה.
 4. המצווה יחתום על הצוואה – הוא נדרש לחתום באופן אקטיבי.
 5. המצווה יצהיר בפני העדים כי זוהי צוואתו – חובה להצהיר שזוהי צוואתו.
 6. העדים יחתמו בכתב ידם על הצוואה חתימה המאשרת כי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו – מדובר בנוסח סטנדרטי. העדים אינם נדרשים לוודא כל תנאי נוסף אלא להיות "פסיביים" ולקבל את נוסח הצוואה כפי שהיא.

 

מרכיב היסוד בצוואה בעדים

מרכיבי היסוד כאשר כותבים צוואה בפני עדים הם היותה של הצוואה כתובה והבאתה בפני עדים. אם נפלו פגמים בשאר המרכיבים של הצוואה, יוכל בית המשפט להורות על קיום הצוואה חרף הפגמים שנפלו בה.

ישנן כמה דוגמאות לעדים בעייתיים:

לפי סעיף 24 לחוק הירושה ישנם כמה עדים פסולים – כמו מי שהוכרז פסול דין וקטינים. לפי סעיף 35 לחוק הירושה – במקרה של צוואה בכתב יד בה מי שערך את הצוואה ו/או היה עד לעשייתה ו/או לקח חלק בעריכתה – מבטל את ההוראה כלפי אותו יורש.

 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה הנערכת בפני נוטריון ו/או בית המשפט.

הכללים לעריכת צוואה בפני נוטריון הם:

 1. אמירת הצוואה בעל פה בפני הנוטריון / מסירת הצוואה לנוטריון בכתב;
 2. במקרים בהם הצוואה נאמרה בעל פה, הנוטריון יעלה אותה על הכתב;
 3. הנוטריון יקריא את הצוואה בפני המצווה ויוודא כי הוא מבין את תוכנה;
 4. המצווה יצהיר כי הוא מבין את הצוואה וזוהי צוואתו;
 5. הנוטריון יחתום על הצוואה.

 

מרכיבי היסוד בצוואה בפני רשות

מרכיבי היסוד בפני רשות הם הבאת הצוואה בפני הנוטריון, על ידי המצווה עצמו. ככל שהתקיימו תנאים אלו, ניתן יהיה לקיים את הצוואה אף אם נפלו בה פגמים אחרים.

 

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה צוואה נדירה יחסית, השמורה אך ורק לשכיב מרע, כלומר לאדם גוסס. המצווה יאמר בעל פה את צוואתו בפני שני עדים ושני העדים יעלו אותה על הכתב ויחתמו עליה. תוקפה של הצוואה 30 יום בלבד ואם המצווה לא נפטר בתקופה זו, הצוואה תתבטל.

 

איך כותבים צוואה עם אושר אלקיים משרד עורכי דין

אלו הן, אם כן, הדרכים בהן כותבים צוואה על פי חוק הירושה. מעוניינים לכתוב צוואה, שתיצור וודאות ושלום בין היורשים ולא חלילה סכסוכים ומאבקים? עשו זאת בעזרת משרד עו"ד אושר אלקיים. עו"ד אלקיים הינו עו"ד מנוסה ומקצועי המתמחה בדיני הירושה והצוואות. פנו אליו לכתיבת צוואה שתעזור לכם לחלק את רכושכם כרצונכם, באופן שלא יוביל לסכסוכים עתידיים על הירושה.

איך כותבים צוואה
איך כותבים צוואה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא איך כותבים צוואה

לפי סעיף 19 לחוק הירושה צוואה בכתב יד תיעשה על ידי המצווה בכתב ידו, תישא תאריך ואת חתימתו על הצוואה. תנאי היסוד של הצוואה. תנאי היסוד היא שהיא תיכתב על ידי המצווה, תישא תאריך ואת החתימה.

לפי סעיף 20 לחוק הירושה, צוואה בעדים יכולה להיות כתובה או מודפסת, ינכחו במעמד חתימתה 2 עדים שאינם יורשם, הצוואה תישא תאריך וחתימה, והמצווה יצהיר בפני העדים שזו צוואתו. תנאי היסוד היא שהצוואה תהיה בכתב ובנוכחות שני עדים.

לפי סעיף 21 לחוק הירושה צוואה בפני רשות צריכה להיעשות בפני נוטריון ו/או בית המשפט. חובה שהצוואה תהיה בפני הנוטריון, בכתב וכי הנוטריון יוודא כי המצווה מבין את תוכנה ומצהיר שזוהי צוואתו. תנאי יסוד של צוואה זו היא שהיא תעשה על ידי המצווה ותוגש לרשות.

במקרה בו אתם עתידים להוריש את הרכוש שלכם, מומלץ מאוד לעשות זאת עם עורך דין שיכול ומסוגל לסייע לכם להגשים את רצונכם. בכל נושא ובעיה – מומלץ לפנות אלינו ומשרדנו יישמח לסייע בכל נושא הקשור בצוואה ו/או ירושה.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין