משפט מסחרי

המשרד מתמחה ומעניק שירותים משפטיים בתחום המשפט המסחרי לעסקים, שותפויות וחברות, משלב הקמתה ועד לפירוקה, ברמה המשפטית הגבוהה ביותר, ובהתאם לדרישות הלקוח והעסק הספציפי.

השירותים בתחום המשפט המסחרי-עסקי

הקמת חברות, הכנת מסמכי הקמת חברה (תקנון, הסכמי מייסדים, הסכמי בעלי מניות וכו') וליווי הסכמים לרכישת/מכירת מניות

הקמת שותפות רשומה ו/או שותפות מוגבלת, והכנת מסמכי השותפות (הסכם שותפים, הסכמי שיתוף פעולה וכו') וליווי הסכמים לרכישת/מכירת זכויות בשותפות

עריכת חוזים מסחריים ועסקיים שונים המותאמים לבתי העסק כגון: הסכמי שיווק והפצה, הסכמים לאספקת מוצרים, הסכמי אבטחה ועוד

טיפול בחוזי השכרה ושכירות לעסקים, לרבות בהיבטי המיסוי

ליווי וייעוץ שוטף של תאגידים בהסכמי מימון והלוואות אל מול הבנקים ו/או חברות אשראי חוץ בנקאי

הכנה ואימות של מסמכי תאגיד הנדרשים לקיומו של העסק (החלטות חברה/שותפות, פרוטוקולים, אישור מורשי חתימה, מסמכים הנדרשים ברשם החברות והשותפויות ועוד)

התנהלות משפטית מול צדדים שלישיים, לרבות הכנת מכתבי התראה לחייבים, הכנה והגשה של תביעות וטיפול וייצוג בהגשת תביעות בבתי משפט

פירוק חברות ושותפויות