ליטיגציה וייצוג בבתי משפט

המשרד מעניק שירותי ייצוג משפטי באופן המשלים את הליווי המשפטי שניתן ביתר התחומים אשר המשרד מתמחה בהם. השירות ניתן בכל שלבי הסכסוך המשפטי – החל משלב הכנת התביעה וניסוח מכתבי התראה, עובר לשלב הגשת התביעה וליווי של כל שלביה בבתי המשפט/הטריבונלים השונים, ועד לקבלת הכרעה שיפוטית בתביעה, וזאת מתוך מטרה למצות את הדין באופן האידיאלי ביותר עבור הלקוח.

ייעוץ ובחינת התיק המשפטי

תביעות לסעדים הצהרתיים

הכנת מכתבי התראה

בקשות לסעדים זמניים

הכנת כתבי בית דין

צווי מניעה וצווי עשה

תביעות לפינוי מושכר

ייצוג משפטי ספציפי בהתאם לדרישת הלקוח