אושר אלקיים משרד עורכי דין

הסתלקות מירושה

חוק הירושה מאפשר ליורש לוותר על חלקו בירושה. הוויתור יכול להיות לטובת צד ג' מסוים, או שלא לטובת אף אדם. וויתור שכזה, נקרא הסתלקות מירושה. מהם התנאים להסתלקות מירושה? כיצד הירושה תתחלק לאחר הסתלקותו של אחד היורשים? בשאלות אלו ואחרות נעסוק במאמר זה.

 

זכותו של יורש להסתלק מירושה

סעיף 6 לחוק הירושה מסדיר את זכותו של יורש להסתלק מחלקו בירושה ולא לרשת את המנוח:

הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון

  1. (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.

חשוב להדגיש כי זכות ההסתלקות מירושה תקפה הן כלפי ירושה על פי דין והן כלפי קבלת מנה מצוואה של המצווה. המשמעות היא שגם יורש על פי צוואה וגם יורש מתוקף הוראות חוק הירושה, יוכל להסתלק מחלקו ולוותר על קבלת הזכויות בירושה. החוק קובע כי היורש יוכל להסתלק מחלקו בעיזבון – כולו או מקצתו. עד כאן, פשוט. אם, לצורך הדוגמה, יורש אמור לקבל 100 אלף שקלים בירושה, הוא יוכל לוותר אך על 50 אלף מהם, למשל. אולם מה משמעות המשך הסעיף, בדבר "מנה שהוא זכאי לה"? מנה הינה נכס שהוקצה ספציפית ליורש מסוים. למשל, אב מוריש את העסק שלו לבנו הבכור. במקרה שכזה, הבן יוכל להסתלק מירושת העסק.

 

אופן ההסתלקות בפועל מהירושה

כיצד מבוצעת הסתלקות בפועל?

על פי החוק, מועד ההסתלקות הוא לאחר מותו של המוריש ולפני חלוקת הירושה.

כלומר – בטרם הוצאת צו קיום צוואה ו/או צו קיום ירושה. אופן ההסתלקות הוא באמצעות הגשת הודעה בכתב לרשם לענייני ירושה או תצהיר לבית המשפט בדבר הרצון להסתלק מהירושה. המסתלק נדרש לבטא באופן פורמלי את רצונו להסתלק, זאת כדי לוודא כי אכן הוא מעוניין לוותר על חלקו.

חשוב לציין – ההסתלקות היא מעשה משמעותי ובעל השלכות משמעותיות – אי אפשר לאחר מכן לחזור בכם, אלא במקרים מאוד מאוד חריגים ונדירים.

 

למה לבצע הסתלקות מירושה

למה, בכלל, שיורש ירצה להסתלק מחלקו בירושה? התשובה לכך מתחלקת לשניים. ראשית, לעיתים, ההסתלקות נעשית אכן ממניעים אלטרואיסטיים, כדי לאפשר לאחרים לרשת יותר. הדבר נעשה באופן תדיר ביחס לירושת בת זוג. אדם נפטר ועזבונו אמור להתחלק בין אשתו לבין ילדיו. פעמים רבות, הילדים מסתלקים מחלקם לטובת אימם, כדי שזו תוכל ליהנות מכל הרכוש עד 120. זה המקרה הנפוץ ביותר.

במקרים אחרים, ליורש יהיו מניעים משלו להסתלקות. אמנם אסור להסתלק מנכס שיש עליו שיעבוד, אך בכל זאת הסתלקות נעשית פעמים רבות כדי להתחמק מיורשים. היורש לא מעוניין לצבור עוד נכסים מהם הנושים שלו יוכלו לגבות נכסים, ומעדיף במקום זאת להסתלק מחלקו בירושה, להגיע לפשיטת רגל אשר יוביל להסדר נושים מיטיב מבחינתו.

מקרים אחרים הם מקרים של תכנון – כלומר תכנון עיזבון ו/או תכנון הורשה של אדם. במקרים כאלה, המניעים הם "אנוכיים" אבל מיטיבים עם המסתלק באופן עקרוני שנוח לו.

 

תוצאות הסתלקות מירושה

סעיף 6(ב) לחוק הירושה קובע מה הן תוצאות ההסתלקות:

(ב) מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש. אם כן, תוצאת ההסתלקות היא "רואים אותו… כאילו לא היה יורש מלכתחילה". כלומר, חלקו יתחלק בין היורשים האחרים באופן יחסי. הדבר עשוי להישמע טריוויאלי, אולם המציאות מסובכת יותר. מומלץ להיוועץ עם עורך דין מקרקעין כדי להבין כיצד החלוקה החדשה נראית בפועל, במיוחד בכל הנוגע למקרקעין.

במקרה בו המוריש כתב צוואה, החלק ממנו הסתלקו לא יתחלק בין היורשים האחרים על פי הצוואה אלא בין היורשים על פי דין. עם זאת, ככל שהמוריש קבע בירושה הוראת יורש אחר יורש, ייתכן שהיורש השני הוא אשר יירש במקום זה שהסתלק מחלקו.

 

הסתלקות לטובת אחר

כפי שבוודאי שמתם לב, הסיפא של הסעיף מתירה לאדם להסתלק לטובת "בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש". כל אימת שהסתלקות היא לטובת בן הזוג (לאו דווקא נשוי), ילד או אח של המוריש (ולא של המסתלק), מי שהסתלקו לטובתו יזכה בכל החלק ממנו הסתלקו.

 

הסתלקות מירושה – הוראות נוספות

כעת, נעסוק בשני הסעיפים הקטנים הנוספים של סעיף 6. ראשית, קובע סעיף קטן (ג) לחוק כי הסתלקות קטין או פסול דין טעונה אישור מבית המשפט. זאת, כדי לוודא שאדם אחר לא פוגע באינטרס של הקטין ללא הבנתו. לאחר מכן, סעיף קטן (ד) קובע כי הסתלקות על תנאי בטלה ועל הסתלקות להיות מוחלטת. סוגיה אחרונה, אשר לא לובנה כל צרכה בפסיקה, היא סוגיית ההסתלקות לטובת אדם שנושל מהירושה. מבלי לקבוע מסמרות, נראה כי כאשר האדם נושל במפורש מהירושה, אי אפשר יהיה להסתלק לטובתו. לעומת זאת, בהיעדר נישול מפורש ומודע, נראה כי הסתלקות שכזו תהיה אפשרית. הכלל הוא שבכל מקרה כזה – חובה להיוועץ בעורך דין.

 

אושר אלקיים משרד עו"ד

יורשים של אדם? מעוניינים לקבל את חלקכם בירושה במינימום חיכוכים וללא סיבוכים משפטיים? עשו זאת בעזרת עו"ד אושר אלקיים. עו"ד אלקיים הינו משפטן וכלכלן, בעל רקע רב בעולמות הצוואות והירושות. פנו אליו, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים אשר כבר נהנו משירותיו.

הסתלקות מירושה
הסתלקות מירושה
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסתלקות מירושה

סעיף 6 לחוק הירושה נועד על מנת להסדיר את זכות היורש להסתלק מחלקו בירושה של המוריש. זכות ההסתלקות מתייחסת לאפשרות של היורש לוותר על קבלת חלקו בירושה, כולה או מקצתה. יורש יכול להסתלק מירושה גם כאשר יש לו זכויות על פי צוואה.

על פי חוק הירושה, הסתלקות מירושה מתבצעת לאחר מות המוריש ולפני חלוקת הירושה, כלומר לפני הוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה. התהליך כולל הגשת הודעה בכתב לרשם לענייני ירושה או תצהיר לבית המשפט, המביעים את רצון היורש להסתלק מחלקו בירושה. חשוב לציין כי זהו מעשה משמעותי ובלתי הפיך ברוב המקרים, ולכן נדרש ביטוי פורמלי של רצון המסתלק כדי לוודא את כוונתו. ניתן לחזור מההסתלקות רק במקרים חריגים ונדירים ביותר.

לפי סעיף 6(ב) לחוק הירושה, כאשר אדם מסתלק מחלקו בעיזבון, הוא נחשב כאילו לא היה יורש מלכתחילה. התוצאות העיקריות של הסתלקות הן: (1.) חלקו של המסתלק מתחלק בין היורשים האחרים באופן יחסי; (2) הסתלקות אפשרית רק לטובת בן-זוג, ילד או אח של המוריש, ולא לטובת אדם אחר; (3) במקרה של צוואה, החלק ממנו הסתלקו יתחלק בין היורשים על פי דין ולא על פי הצוואה; (4)  אם המוריש קבע הוראת "יורש אחר יורש", ייתכן שהיורש השני יירש במקום זה שהסתלק.

חשוב לציין כי המציאות עשויה להיות מורכבת יותר, במיוחד בנוגע לנכסי מקרקעין, ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקרקעין להבנה מעמיקה של ההשלכות המעשיות.

אם אתם מעוניינים לבחון הסתלקות מירושה ו/או מצוואה עליכם להיוועץ בעורך דין מקצועי. משרדנו ליווה מאות אנשים שהסתלקו מירושה מסיבות שונות. אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ואנו נשמח להעניק שירות משפטי מעולה במחירים הוגנים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין